Sitemize özgün dokümanlarını gönderen kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Siz de yazılı sorusu, çalışma kağıdı, ders notu vb. içeriklerinizi gönderebilirsiniz. edebiyatfatihinet@gmail.com Bekliyoruz...

9 Oca 2016

9.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,MEB , 95.SAYFA ,

Reklamlar


95.SAYFA 
www.edebiyatfatihi.net 1. Yukarıdaki açıklamadan hareketle Kafa Kâğıdı, Eşek ve Suç adlı metinlerde anlatılanların kimin ağzından, hangi bakış açısıyla ifade edildiğini belirleyerek defterinize yazınız.

  • KAFA KAĞIDI ADLI METİNDE ANLATILANLAR  KİŞİLERİN BİRİNİN AĞZINDAN YANİ KAHRAMAN ANLATICININ BAKIŞ AÇISIYLA...
  • EŞEK ADLI METİNDE GÖZLEMCİ BAKIŞ AÇISIYLA
  • SUÇ ADLI METİNDE İSE KAHRAMAN ANLATICININ BAKIŞ AÇISIYLA ANLATILMAKTADIR.

Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Gruplar yukarıdaki metinleri, anlatıcısını ve bakış açısını değiştirerek yeniden yazarlar. Ortaya çıkan değişiklikler “anlatıcının ve bakış açısının rolü” bakımından değerlendirilir. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından açıklanır.

ANLATICISINI VE BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİĞİMİZE YAZIDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIK ANLATICININ VE BAKIŞ AÇISININ DEĞİŞMESİNDEN İLERİ GELİR.
2. Kafa Kâğıdı, Eşek ve Suç adlı metinlerdeki anlatıcı, yazarın kendisi midir? Edebî metinlerin özellik­lerini göz önünde tutarak tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

ANLATICI METNİN YAZARI DEĞİLDİR , EDEBİ METİNLERDE ANLATICI KURMACA KİŞİDİR ,YAZAR DEĞİLDİR ...3. Kafa Kâğıdı, Eşek ve Suç adlı metinlerin hangilerinde birden fazla bakış açısı tekniği kullanılmıştır? Örnekler gösteriniz.
 EVET , BİRDEN FAZLA BAKIŞ AÇISI KULLANILMIŞTIR...ÖRNEKLER :
  • Topal Durmuş'un oğlu Mustafa tuza gidiyordu, istasyon yanında mola verdi. Eşeğini ağaçların altına bıraktı. Kendi, parmaklığın iç yanına geçti, belini ağaca dayadı, kuşağından ekmeğini çıkardı, (GÖZLEMCİ ANLATICI)
  • “Bu vagonlardan birini kaç eşek sürükler?” diye düşünürken Mustafa, kendi eşeğine bakmak istedi. ( İLAHİ BAKIŞ AÇILI HAKİM ANLATICI)
4. “Üçüncü yolda bir yük treni duruyor. Vagonlar kapalı, makine boş. Demir yolu durağında sanki kim­seler yok.”, “Caddede bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Sinekler yapışkan, hava boğucuydu.” ifadelerinde mekânların anlatımını etkili kılan dil özelliklerini bulunuz. Buradan hareketle Kafa Kâğıdı, Eşek ve Suç hikâyelerinde anlatıcının anlatmada dile yüklediği değerleri belirleyiniz.

MEKANLARIN ANLATIMINI ETKİLİ KILAN BETİMLEMELERDİR. ANLATICI ANLATILANLARIN OKUYUCUNUN ZİHNİNDE DAHA İYİ CANLANMASINI SAĞLAMAK İÇİN VE ETKİLİ BİR ANLATIM İÇİN BETİMLEMELERE , RUH TAHLİLLERİNE BAŞVURMUŞTUR

DİĞER ÖRNEKLER ŞÖYLE:
SUÇ METNİNDE
Şişmandı adam. Yarım ve sık nefeslerle göğsü inip kalkıyordu. “Bir ay sonra tanıyamazsın hiçbirini. dedi. Sonra karşılıklı sustuk. Ter, şakaklarından boynuna oradan da gömleğinin içine akıyordu. Zorla doğruldu yerinden, iki elini birden alnına götürerek selamladı beni ve gitti.

KAFA KAĞIDI
Bıkkın bir tavırla elini salladı ve:

EŞEK:
Kendi, parmaklığın iç yanına geçti, belini ağaca dayadı, kuşağından ekmeğini çıkardı, sanki burası bir çayırlık, bu demir yolu da bir akarsu imiş gibi bakıp yemeğe başladı.

5. Eşek hikâyesindeki “Yeryüzü karanlık, yaşamak da acı!” cümlesinin anlatım değerini metinle ilişki- lendirerek belirleyiniz. Siz de Kafa Kâğıdı, Eşek ve Suç adlı hikâyelerden anlatıcının anlatmada dile yükle­diği değerlerlerle ilgili örnekler veriniz.

"YERYÜZÜ KARANLIK , YAŞAMAK DA ACI" CÜMLESİNİN ANLATIM DEĞERİ METNİN KAHRAMANI TOPAL DURMUŞ'UN OĞLU MUSTAFA'NIN RUH HALİNİ HARİKA ANLATMIŞTIR.

6. “Altı ay sonraydı, köye tahsildarlar geldi.”, “Topal Durmuş'un oğlu Mustafa tuza gidiyordu, istasyon yanında mola verdi.” ve “ Caddede bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu.” cümlelerinde dilin asıl işlevinin ne olduğunu söyleyiniz. Dilin bu işlevini, coşku ve heyecana dayalı metinlerdeki işleviyle karşılaş­tırınız.

CÜMLELERDE DİLİN ASIL İŞLEVİ GÖNDERGESEL İŞLEVDİR.
7. “Amanın etmeyin, hâlime bakın dedim, olmaz, tevellüdün işte burada, adresin de belli diye dayattı­lar.”, “Sanki burası bir çayırlık, bu demiryolu da bir akarsu imiş gibi bakıp yemeğe başladı.” ve “Sesi, mağ­rur ve merhametsizdi. Caddeden askerler geçiyordu ve hâlâ yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyordu.” cümlelerindeki dili, doğal dil ile karşılaştırarak metinlerin dil özelliğini belirleyiniz.

VERİLEN CÜMLELERDEKİ DİL DOĞAL DİLDEN FARKLIDIR. BUNUN SEBEBİ EDEBİ METİNLERDE SANATSAL KAYGIYLA İŞLENMİŞ , SANATLI BİR DİL KULLANILMASIDIR. 

8. “Cebimdeki nüfusu çıkarıp verdim, orada da 29 gösteriyormuş, o zaman aklım erdi, ama neyleyim?”, “Dönüp, gene eşeği bıraktığı yere gitmek isteyerek yürür dururken yolun yüksecik bir yerine çıkınca uzak­tan köy yolu üstünde bir karaltı gördü.”, “Düğün günü anam; Rabbim bir mürüvvetini gösterdi amma asıl mürüvvetini... dedi.”Yukarıdaki cümleleri ses, söz bilgisi ve cümle özellikleri bakımından inceleyip sonuçları karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

öRNEĞİN “Cebimdeki nüfusu çıkarıp verdim cümlesinde kırmızı harfler ses benzerliğini göstermektedir. Cümleler kurallı cümle şeklinde , isim , fiilimsi ,zarf gibi sözcük türlerinin kullanıldığı cümlelerdir.Yapısına göre birleşik cümleler de kullanılmıştır.
1. İstanbul adlı metinde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirleyerek defterinize yazınız.

GÖNDERGESEL İŞLEVDE

2. İstanbul adlı metinde anlatıcının bakış açısını belirleyerek defterinize yazınız. 

İLAHİ BAKIŞ AÇILI HAKİM ANLATICI 

3. İstanbul adlı metinde anlatıcının tasvir ve tahlil yaparken dile yüklediği anlam değerlerini tartışınız. Bulduğunuz sonuçları defterinize yazınız.

METİNDE HEM BETİMLEMELER HEM DE RUH TAHLİLLERİ VARDIR.

4. Sizce hangi bakış açısı inandırıcılık açısından daha etkilidir? Niçin? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.

İLAHİ BAKIŞ AÇILI ANLATIMDA ANLATICI HER ŞEYİ BİLDİĞİ İÇİN DAHA ETKİLİDİR.

5. Bir metnin inandırıcılığı sadece anlatıcı türüyle ve anlatıcının konumuyla sınırlandırılabilir mi?Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız. 
 
 SINIRLANDIRILAMAZ, AYNI ZAMANDA OLAY ÖRGÜSÜ , GERÇEKLİK , TEMA DA ÖNEMLİDİR.


Bir sonraki ders için Cumhuriyet Devrinde yazılmış bir hikâye bulunuz.

HARİKA HİKAYELER İÇİN TIKLAYINIZ

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA ,
cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar