26 Ara 2015

9.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,MEB,89.SAYFA,

Reklamlar


89.SAYFA

BU VE DİĞER İÇERİKLERİMİZİ KOPYALANIP BAŞKA SİTELERDE YAYINLAYAMAZSINIZ...
7. Forsa hikâyesinde, olayların geçtiği mekânı belirleyerek özelliklerini yazınız. Aynı hikâyeyi farklı bir mekânda yeniden kurgularsak hikâye aynı etkiyi gösterebilir miydi? Neden? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

HİKAYEDEKİ TÜM MEKANLAR VE ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
8. Yazarın Forsa'yı yazmasındaki temel amacı belirleyerek bu amacı, sanat eserinin özelliklerini göz önüne alarak yorumlayınız.

9. Forsa'da anlatılan olay örgüsünün “insana özgü bir gerçeklik” olmasını sağlayan unsurları belirle­yerek defterinize yazınız.
ANLATILAN OLAY ÖRGÜSÜNÜN İNSANA ÖZGÜ GERÇEKLİK OLMASINI SAĞLAYAN UNSUR OLAYIN MERKEZİDE BİR İNSAN (KARA MEMİŞ )VE O İNSANA AİT DUYGU , DÜŞÜNCE , HAYAL VE UMUTLARIN OLMASIDIR. 

10. Forsa adlı hikâyedeki olayların geçtiği zamanı tespit ederek zamanla ilgili ayrıntılı ifadeleri ve zamanın işlevini defterinize yazınız. Bu zamanın yaşanılan zamanla farklılığını belirleyerek defterinize yazınız.


Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Forsa hikâyesindeki kişileri, ikin­ci grup zamanı, üçüncü grup mekânı değiştirerek hikâyeyi yeniden kurgular. Kurgulanan hikâyeler grup sözcüleri tarafından anlatılır. Kişi-zaman-mekân unsurlarından birinin değiştirilmesinin hikâyenin bütünlüğü üzerindeki etkisi ve gerekliliği tartışılır. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılır.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ 

 Anlama Yorumlama
1. Anlatmaya bağlı bir edebî metinde; olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları ile mesaj arasın­da araç ve amaç bakımından nasıl bir ilişki olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.2. Yukarıda Tünek Ahmet adlı hikâyeden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yapıya ait unsurlardan hangilerinin olduğunu sözlü olarak ifade ediniz.
OLAY ÖRGÜSÜ :
YER 
ZAMAN 
KİŞİLER

3. Yukarıdaki alıntı, hikâyenin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden hangisine ait olabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.

ÇÖZÜM BÖLÜMÜNE AİTTİR. ÇÜNKÜ BU BÖLÜMDE HİKAYE BİR SONUCA BAĞLANMIŞTIR.

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar