21 Ara 2015

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,104.SAYFA

Reklamlar

104.SAYFA


b. “Yurdumsan, / Söz ver Anadolu!” şiirden alınan bu dizelerden Anadolu’nun neye söz vereceğini anlayabildiniz mi? Niçin?

Şair bu mısralarla memleketine olan inancını dile getirmiş, olumsuzluklara rağmen memleketiyle birlikte kendisinin de yükseleceğine olan inancını belirtmiştir.

c. Şiirde başka eksiltili ifadeler varsa gösteriniz.
Şiirde başka eksiltili bir ifade yoktur. Bir önceki soruda eksiltili olduğu sanılan ifade eksiltili değildir.

ç. İkinci Yeni şiirinde eksiltili ifadeye niçin yer verilmiş olabilir?
Anlamın okurun zihninde bireysel olarak tamamlanmasını isteyen şairler şiirlerinde eksiltili ifadelere sıklıkla yer vermişlerdir.

6. a. Şiirden bir imge ve söz sanatı bularak aşağıya yazınız.
İmge: Anahtarı çevirmek
Söz Sanatı : Uzat saçlarını Frigya

b. Yazdığınız imge ve söz sanatlarını arkadaşlarınıza okuyunuz.

c. İkinci Yeni şiirinde imge ve söz sanatlarına değer verilip verilmediğini belirtiniz.

İkinci Yeni şiirinde imge ve söz sanatlarına değer verilmiştir.

7. a. Cemal Süreya, şiirinde bireysel mi yoksa toplumsal bir duyguyu mu dile getiriyor?

Bireysel bir duyguyu dile getiriyor.

b. Belirlediğiniz duyguyu dile getirirken nasıl bir dil kullanıyor?

Bu duyguyu dile getirirken sade bir anlatıma başvuruyor fakat yer yer imgesel anlatıma şiirinde yer veriyor.

c. Şairin bireysel olanı, birey sel olabilecek bir dille ifade etmesinin sebeplerini açıklayınız.

Şair şiirinin temeline bireyi aldığından bireysel olanı bireysel bir dille anlatmaktadır.

8. a. Cemal Süreya’nın hissettiklerini siz de hissettiniz mi? Niçin?
yorum sizin...
b. Şair, hislerini dile getirirken nasıl bir anlatıma ihtiyaç duymuştur?

Şair hislerini dile getirirken soyut ve imgesel bir anlatıma başvurmuştur.

c. İkinci Yeniciler bireysel duyuş ve anlatıma neden önem vermişlerdir?

İkinci Yeniciler şiirin temeline bireyi, toplum içinde yerini bulmaya çalışan bireyi aldıklarından bireysel duyuş ve anlatıma önem vermişlerdir.

9. Frigya kelimesi nereyi anlatır? Şair neden böyle uzak bir çağrışım yapmıştır? Bu çağrışımın şiirdeki işlevi nedir?

Frigya eski bir Anadolu uygarlığının adıdır. Şair Anadolu’ya seslenirken onun sadece şimdiki çağını değil, çağların ötesinde geniş bir tarihsel sürerlilik içinde anlamıştır. Bu çağrışım ile şiirin anlamsal ağı derinleşmiş ve zenginleşmiştir.

10. a. “Dilekçe” adlı şiirden soyut ve somut kavramları anlatan kelime ve kelime grupları belirleyiniz.Şiirin dil özelliği hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.

Somut: Sokak, anahtar, kent…
Soyut: Düşünce, sevinç…
Şiir genel olarak somutlaştırma yoluyla oluşturulmuş imgesel bir anlatıma dayanır.

b. İkinci Yeni şiirinin dil ve anlatım özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.

İkinci Yeni şiirinde söz sanatları ve imgesel bir anlatım yeniden şiir sahasına çıkmıştır. Serbest şiir anlayışı ve bilinçaltına yöneliş ile şairler kendi şiir dillerini oluşturma çabasına girişmişlerdir. Bu sebeple bireysel, kapalı ve karşıt bir tutumla şiirler yazmışlardır. Alışılmamış bağdaştırmalar şiirde önemli bir yer tutar.

11. a. “Dilekçe” adlı şiirin ahenk unsurlarını bulunuz.

Şiirde belli bir ölçü ve kafiye düzeni görülmese de şiirin kendine has ritmik yapısı ile ahenk sağlanmıştır.

b. “Dilekçe” adlı şiiri sesli olarak okuyunuz. Şiirde ses akışı olup olmadığını belirtiniz.
Şiirde ses akışı vardır.

c. Şiirde ritim var mıdır? Şiirden örneklerle düşüncenizi belirtiniz.

Şiirde sağlam bir ritimsellik vardır. Özellikle şiirin sonunda bu ritimsellik doruk noktasına çıkar:
Uzat saçlarını Frigya,
Yârimsen,
Yurdumsan,
Söz ver Anadolu!

12. Şair, şiirinde size hangi duyguları hissettirmiştir? Bu şiirde başka hangi duyguları hissetmek isterdiniz?

13. a. “Dilekçe” adlı şiiri tekrar okuyunuz. Şiirde ne anlatıldığını belirtiniz.
b. Şiirdeki anlam açık ve herkesin anlayabileceği biçimde mi verilmiştir? Neden? Düşüncelerinizi şiirden örneklerle açıklayınız.

14. a. İkinci Yeni şiirinin ortaya çıkış sebebini ve önemli şairlerinin adlarını söyleyiniz.
İkinci Yeni şiiri dünyadaki ve Türkiye’deki siyasi çalkantılar sebebiyle doğmuştur. Ece Ayhan, Cemal Süreya, İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ülkü Tamer ve Sezai Karakoç bu akımın temsilcileridir.

b. İkinci Yeni şiirinin ait olduğu geleneği belirtiniz.

İkinci Yeni şiiri serbest şiir geleneğindedir.

15. “Senin Gözlerin Olmasa”, “Yağmur” ve “Hiç Gitmediğim Bir Yerde” adlı şiirleri okuyunuz. Sürrealizm, dadaizm edebî akımları ve bilinç akışı edebî hareketi hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra sanatçılarda ne tür duygular oluştuğunu belirtiniz. Şiirlerden hareketle Batı ’da oluşan düşünce akımları ve edebî hareketlerin edebiyatımıza nasıl edebiyatfatihi yansıdığı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Dünya savaşları sonrası sanatçılar toplumsal çalkantılar içinde kıvranan dünyada kötümserlik, bunalım, toplumda ruhsal karşılığını bulamama ve bunun dönüştüğü gitgide toplumdan uzaklaşma ve ona yabancılaşma  hissi, siyasi otoritelere karşıtlık duygusu, bilinç altına yönelme gibi eğilimler göstermişlerdir.edebiyat fatihi.net  Batı sanatında görülen fikirsel hareketler edebiyatımızda da neredeyse eş zamanlı biçimde uygulanmıştır.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Youtube kanalımız açıldı. Abone olmak isterseniz


▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar