11.SINIF EDEBİYAT KİTABI , MEB CEVAPLARI SAYFA 68 ,

11.SINIF EDEBİYAT KİTABI , MEB CEVAPLARI
SAYFA 68
(son baskıya göre göre en güncel cevaplar)
sayfa 68
Sınıf  üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir.
a. Tanzimat edebiyatı konusunda incelenen metinlerden ve araştırma sonuçlarından hareketle
birinci grup Tanzimat Dönemi Edebiyat sosyal yapısı , ikinci grup kültürel yapısı, üçüncü grup
siyasi yapısıylla ilgili özellikleri belirtir. Sonuçlar aşağıdaki tabloya yazılır

b. Tabloya yazdığınız özelliklerden hareketle Tanzimat Döneminde yetiþen bir yazarın edebî kişiliğive genel karakteri hakkında neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Tanzimat dönemi şair ve yazarları yenilikçi , Batılılaşma yanlısı ,Batıdaki gelişmeleri ve edebi akımları yakından takip eden , toplumu bilinlendirmeye ve eğitimeye çalışan , sosyal temalara eğilen , sanatta faydacı kişilerdir.

1. Türk kültürünün Batı kültürüyle olan etkileşimini gösteren aşağıdaki grafiði yorumlayınız.
Grafiğe göre önceki dönemlerde büyük farklılıklar gösteren Batı kültürü Tanzimat dönemine yaklaşırken aradaki farklılıkları azaltmış , Tanzimat döneminden itibaren paralellik göstermiştir.

2. a. Aşağıdaki şemada kutucuklarýn altına Tanzimat Dönemi Edebiyatını  etkileyen sanat, edebiyat ve düþünce akımları verilmiþtir. İncelemiþ olduðunuz metinlerden ve yaptığınız araştırmalardanhareketle şemadaki bu kutucuklara Tanzimat Dönemi Edebiyatını  etkileyen sanat, edebiyat vedüşünce akımlarıyla ilgili olan eser, yazar ve kavramları yazınız.Şemaya yazdığınız bilgileri dikkate aldığınızda bu durum Tanzimat Edebiyatının kaynakları ile
ilgili size neler düşündürür? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

BATIDAN GELEN HER TÜRLÜ FİKRİ VE EDEBİ AKIMLARDIR.


11. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.