12 Kas 2015

Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi

REKLAMLAR

Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi

KOŞMA
Bülbül ne yatarsın bahar erişti 
Ulu sular göl olduğu zamandır.
Kat kat olup, gül yaprağa karıştı, 
Yine bülbül kul olduğu zamandır.

Yine bahar oldu, açıldı güller; 
Figana başladı yine bülbüller.
Başka bir hâl olup açtı sümbüller,
 Âşıkların del'olduğu zamandır.

Yine bülbül bilir gülün hâlinden,
 Yeter, deli oldum yârin elinden,
Aşıp aşıp gelir yayla belinden, 
Yârdan bize gel olduğu zamandır.

Yine geldi türlü baharlar bağlar,
 Bülbül figan edip kamuyu dağlar,
 Türlü çiçeklerle bezenmiş dağlar, 
Ulu dağlar yol olduğu zamandır.


Karac'oğlan der ki geçti çağlarım, 
Meyve vermez oldu gönül bağlarım,
 Aklıma geldikçe durmaz ağlarım,
 Gözüm yaşı sel olduğu zamandır. 

KaracaoğlanRİTİM  : ŞİİRDEKİ RİTİM 11'Lİ HECE ÖLÇÜSÜYLE SAĞLANMIŞTIR.
TEMA: BAHAR 
AHENK : Koşmanın ahengi hece ölçüsü , kafiye redif (yukarıdaki resimde gösterilmiştir.) aliterasyon ve asonansla sağlanmıştır.

YAPI: Şiir 5 dörtlükten oluşmuş , koşma nazım biçiminin yapı özelliklerini göstermektedir.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon