9.sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB , sayfa 62

reklamlar
SAYFA 62

ŞİİR OKUMA 

HAZIRLIK


Okuduğunuz şiir kitaplarından beğendiğiniz şiirleri yazmak üzere bir şiir defteri alınız. Her hafta en az iki şiir seçerek defterinize yazınız.
Şiir defterinize yazdığınız şiirlerden her hafta beğendiğiniz bir şiiri ezberleyiniz.


1. Metin
GAZEL
Tutalum zenbîl ile gökden iner meh-pâreler 
A begüm yirden mi çıkdı âşık-ı bî-çâreler

İhtiyât itmez misün andan ki ashâb-ı niyâz 
Baş açup zârî kılup yirden göge yalvaralar

Câm-ı lâ'lünle şarâb-ı nâb hem-reng olmasa 
Güvleyüp düşmezdi sâgar üstine âvâreler

Âfitâbum yüzün ağ alnun açıkdur gerçi kim 
Sâye-vâr arduncadur bir nice yüzi karalar

Ey Necâtî çıkma yoldan aldanup güzellere
 Şem' gibi sanma kim dâim önünce varalar

Necâtî Bey

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE

Diyelim ki ay parçaları (sevgililer) gökten zenbil ile iner­ler. A beyim! Çaresiz âşıklar yerden mi çıktı?

(Ey sevgili!) Dua edenlerin (âşıkların) baş açıp ağlayarak yerden göğe yalvarmalarından çekinmez misin?

Lâ’l (gibi kırmızı) dudağının kadehi ile saf şarap aynı renkte olmasa (aşkınla) avare olanlar hücum edip kadehin üstüne düşmezdi.

Güneşim (sevgilim)! Gerçi yüzün ak, alnın açıktır ama birçok yüzü karalar (rakipler) gölge gibi ardından gez-mektedir.

Ey Necâtî! Daima mum gibi önünde gideceklerini (yol göstereceklerini) sanıp da güzellere aldanıp yoldan çıkma!

Yukarıdaki gazeli yüksek sesle okuyacak iki öğrenci seçilir. Birinci öğrenci şiirdeki uzun sesli hecelere ve vurgulara dikkat ederek okur. İkinci öğrenci ise bu özelliklere dikkat etmeden düz ve monoton bir şekilde okur. İki okuma karşılaştırılarak şiir okumada telaffuzun ve ahengin önemi üzerinde durulur.

Uzun sesli hecelere ve vurgulara dikkat edilmeden okunan şiirin ahenk özellikleri kaybolmaktadır. Şiir okurken kelimeleri doğru telaffuz etmeye ve ahenk unsurlarına dikkat ederek okumak gerekir.
9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,   ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.