9 Kas 2015

9.sınıf edebiyat kitabı cevapları, MEB , sayfa 46,

Reklamlar


SAYFA 46
Gurbet şiirini ritim ve ahenk özellikleri bakımından inceleyiniz. Ses ve söyleyiş bakımın­dan şiiri düz yazıdan ayıran özellikleri tespit ederek tahtaya yazınız.

1. “Yüzümde hüzünden gölgeler varsa,

O hüzün yüzündendir olsa olsa”

Özdemir ASAF
www.edebiyatfatihi.net
Yukarıdaki dizelerde ahengi sağlayan unsurları defterinize yazınız.

TEKRAR EDİLEN SESLER VE KELİMELERLE SAĞLANMIŞTIR.

" “Evc-i hevâda sît-i çekâçâk-i tîğden “Kılıç şakırtılarının velvelesi ile havanın en

Âvâz-ı ra'd ü sâika reh güm-künân olur” yüksek tabakasında gök gürültüsü ve
www.edebiyatfatihi.net
Nefî yıldırımın sesi yolunu şaşırır. ’’

Yukarıdaki beyitte kılıç, ok, davul sesleri ve insan haykırışları hangi kelimelerle yansıtıldığını aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. Bu kelimelerde kullanılan seslerin, beytin anlamına katkısının ne olduğunu sözlü olarak ifade ediniz. [1]

Kılıç Sesi : ÇEKÂÇÂK

Ok Sesi  SİT

Davul Sesi GÜM

Haykırış ÂVÂZ
 BU SESLER ANLAMIN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAKTADIR.
3. Aşağıdaki terimleri karşılarındaki şiir parçalarıyla eşleştiriniz. Eşleştirme nedenlerinizi defterinize yazınız.

Asonans: Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenktir.
“Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği”
Sezai KARAKOÇ 
"Ü" SESLERİYLE ASONANS

www.edebiyatfatihi.net
Aliterasyon:
Mısralarda aynı ünsüz harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenk.

“Çözülen bir demetten indiler birer birer” Ziya Osman SABA
"R" SESİYLE ALİTERASONİç Kafiye: Mısra içinde fazladan yapılan ve mısra sonlarındaki uyakla uyumlu olan ses benzerliğidir.

“Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsân Niçün kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı?”

Fuzûlî 
www.edebiyatfatihi.net
4) Aruz ölçüsü, kısa ve uzun (açık ve kapalı) hecelerin belli bir düzen içinde sıralanmasına dayanır. Açık / kısa heceler “ . “ ile, kapalı / uzun heceler “ - “ ile gösterilir. Dizelerin son heceleri daima kapalı kabul edilir. Aşağıdaki dizelerin ilkinde örnek işaretleme yapılmıştır. Siz de diğer dizelerin altındaki parantezlerin içine ( . ) ve ( - ) işaret­lerini son dizedeki ulamayı dikkate alarak yerleştiriniz.
Ney virür bir rah-ı pür-hundan haber
(-)     (.) (-) (-) (.) (-) (-)   (-)    (-)    (.) (-)

Ayrılıkların şikayet itmede
(-) (.) (-) (-) (-) (.) (.) (-) (-) (.) (-)

Aşk-ı Mecnun kıssasın takrir ider
(-) (.) (-) (-) (-) (.) (-) (-) (-) (.) (-)


1. Yukarıdaki çalışma sizi nasıl bir sonuca götürdü? Sözlü olarak ifade ediniz. Aruz ölçüsünün özellik­lerini de göz önüne alarak şiiri sesli okuyunuz.

BU ÇALIŞMAYA GÖRE ARUZ ÖLÇÜSÜ HECELERİN UZUNLUK VE KISALIK DEĞERLERİNE DAYANAN BİR ÖLÇÜDÜR.
Halk şiiri ve modern şiir geleneklerine ait aşk konulu birer şiir bularak bir sonraki ders-

AŞK KONULU ŞİİRLER İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI TIKLAYINIZ
HALK ŞİİRİ İÇİN TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar