12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,sayfa 76

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları , Fırat Yayıncılık , sayfa 76
SAYFA 76
10. Okuduğunuz şiirlerden hangisi/hangileri koşma, koçaklama ya da destana benziyor? Belirlediği­niz şiirlerde halk şiirinden gelen hangi ögeler (ölçü, kafiye, yapı, tema, konu) kullanılıyor? Aşağıya yazı­nız.
Şiirlerin hemen hemen hepsi koşma şeklindedir. Bu Vatan Kimin? şiiri ise yine koşma şeklinde koçaklama tarzında yazılmıştır. Bu şiirlerin tamamında hece ölçüsü kullanılmış, yarım kafiyelerle halk şiirine yaklaşılmıştır. Temalar milli hayatın sahneleri olarak seçilerek halk anlayışı yansıtılmıştır.
11. İncelediğiniz şiirler hangi şiir geleneğini sürdürmektedir, şiirlerde Batılılaşan Türk şiir geleneğinden nasıl ve ne ölçüde yararlanılmıştır? Bu konuda yaptığınız araştırma ve
incelediğiniz şiirlerden hareketle soruyu cevaplandırınız.

Bu şiirler halk şiiri geleneğini sürdürmektedir. Şiirlerde halk kültürü Batı'dan gelen bir millileşme ve milli duyuş ile yeniden yorumlanmıştır.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.