13 Eki 2015

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB KİTABI CEVAPLARI , SAYFA 29,

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB KİTABI CEVAPLARI 2015-2016
SAYFA 29
UYARI:  BU VE DİĞER TÜM İÇERİKLERİMİZİ KOPYALAYIP HİÇBİR ŞEKİLDE KENDİ SİTENİZDE YAYINLAYAMAZSINIZ...
SAYFA 29:2. “Bir nîm neşe say bu cihânın bahârını / Bir sâgar-ı keşîdeye tut lâlezârını” ve “Şevk-ı tamâm va'de-i ferdâyı dinlemez” dizelerinde dönemin hangi özellikleri yansıtılmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.

Dönemin hayat anlayışını yansıtmıştır.

3. “Yârin dudağından getirilmiş / Bir katre alevdir bu karanfil” ve “Ve benzememesi / Bir motörlü kıta­nın bir karanfile” dizelerinden yola çıkarak iki farklı sanat anlayışını yansıtan Karanfil adlı şiirlerin yazıldık­ları dönemlerin sanat anlayışlarıyla ilgili neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

“Yârin dudağından getirilmiş / Bir katre alevdir bu karanfil” şiiri kişisel duyuş ve düşünüşü yansıtan sosyal hayattan uzak bir şiirdir. Diğeri ise 2.Dünya Savaşına hazırlanan Avrupanın insanların ruh halini nasıl etkilediğini anlatan sosyal temalı bir şiirdir.
www.edebiyatfatihi.net

4. “Ey serv-kad seninle geçen rüzgârını / Îran-zemîne tuhfemiz olsun bu nev gazel”, “Kızgın kokusun­dan kelebekler / Gönlüm ona pervane kesildi.”, “Hakkınız var, güzel değildir ihtimal, / Mübalağa sanatı kadar / Varşova'da ölmesi on bin kişinin”, “Yalancı dünyaya konup göçenler / Ne söylerler ne bir haber verirler.” dizelerinden yola çıkarak;
www.edebiyatfatihi.net

a. Daha önce belirlediğiniz zihniyet özelliklerine göre şairlerin dönemlerindeki kültür ve sanat hayatı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 “Ey serv-kad seninle geçen rüzgârını / Îran-zemîne tuhfemiz olsun bu nev gazel”, : Bu dizeler dil ve anlatım bakımından bunları anlayan bir zümre olduğunu gösteriyor

 “Kızgın kokusun­dan kelebekler / Gönlüm ona pervane kesildi.” Bu dizeler sembolizm akımının etkilerini gösteriyor

“Hakkınız var, güzel değildir ihtimal, / Mübalağa sanatı kadar / Varşova'da ölmesi on bin kişinin”, bu dizeler sosyal sorunların ön planda tutulduğunu gösteriyor

 “Yalancı dünyaya konup göçenler / Ne söylerler ne bir haber verirler.” bu dizeler ise tasavvuf etkisini gösterir.

b. Farklı şiir geleneklerine ait olan bu dört şiirin ait oldukları geleneklerle ilgili hangi sonuçlara ulaşabi­liriz? Defterinize yazınız.
İLAHİ : TASAVVUF GELENEĞİ
GAZEL : DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİNİ
3.VE 4.METİN KARANFİL : SERBEST NAZIM GELENEĞİNE BAĞLIDIR.

[1] “Aşk bir sem'-i ilâhîdür benüm pervânesi Şevk bir zencîrdür gönlüm anın dîvânesi"

Hayâlî

“Güzel sevmek bir sarp kale Ya alınır ya alınmaz.”

Erzurumlu Emrah

“Aşk örgütlenmektir bir düşünün abiler”

Ece AYHAN
www.edebiyatfatihi.net

Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden yola çıkarak şiirlerin yazıldıkları dönemin “aşk” anlayışı ve sosyal hayatı ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Her dönemdeki aşk anlayışının farklı şekillerde dile getirildiğini gösterir. İlkinde aşkı ilahi muma benzetiyor kendisini ise pervane böceğine , 

İkincisiden aşkı sarp kaleye benzetiyor , o dönemdeki kalelerin varlığını gösteriyor bu.

Sonuncusunda ise günümüzün yansıması örgütlenme ifadesi benzetme olarak kullanılıyor.www.edebiyatfatihi.net

[1] Bir şiiri kendinden önceki şiir gelenekleriyle hangi yönlerden ilişkilendirebilirsiniz? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız 
www.edebiyatfatihi.net

Bir şiir kendisinden önceki şiirlerle 
  • nazım birimi
  • nazım biçimi
  • ölçü
  • söyleyiş
  • dil ve anlatım
  • tema
  • imge bakımından ilişkilendirilebilir.


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar