19 Eki 2015

12.sınıf edebiyat cevapları , fırat yayıncılık ,sayfa 33

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI
SAYFA 33
www.edebiyatfatihi.net
1. Peyami  Safa, makalesinde hangi konu hakkında bilgi vermektedir? Yazarın metni kaleme almaktaki amacı, bu konu hakkında bilgi vermek midir? Düşüncelerinizi nedenleriyle belirtiniz.www.edebiyatfatihi.net

Sanat eserinin değeri  tarihi mi kalıcı mı olmasındandır sorusu metnin konusudur. Metnin amacı bu konuda bilgi vermektirwww.edebiyatfatihi.net

. 2. a. Sanatta Tarihîlik ve Edebîlik adlı metinden be lir le ye ce ği niz ke li me, ke li me gruplarını ve 
metinde an latılmak istenenleri en kısa şekilde ifade edebilen cümleleri aşağıya yazınız.
Kelimeler : sanat , edebi , tarihi ,değer , edebiyatfatihi.net 

Kelime grupları :sanat eseri , değer kazanma ,yeni güzellikleri keşfedebilen ,eski eserler ,edebi eserler...
Cümleler :Bir eserin, bilhassa bir şaheserin değeri “tarihî”midir, “ebedî”mi?
Gerçek sanatçı “ebedî”nin sözcüsüdür.www.edebiyatfatihi.net


.   b.Metnin ana fikrini aşağıya yazınız.
BİR SANAT ESERİNİN DEĞERİ TARİHİ DEĞİL EDEBİ OLMASINDANDIR, YANİ KALICILIĞIDADIR...
.  c.“Sanatta Tarihîlik ve Ebedîlik”adlı metnin ana fikrini en iyi ifade eden cümleyi bularak aşa ğı-ya yazınız.
Gerçek sanatçı “ebedî”nin sözcüsüdür.

ç.Yukarıya yazdığınız cümlenin me tindeki iş le vi ni açık layı nız.
ANA DÜŞÜNCE METNİN YAZILIŞ AMACIDIR.
d. Met nin gi riş, ge liş me ve so  nuç bö lüm le ri ni be lir le yi niz. Belirlediğiniz bu bölümlerin anlam birimleriyle ilişkisi yazınız.
iLK PARAGRAF GİRİŞ , SON CÜMLEYE KADAR GELİŞME , EN SON CÜMLE SONUÇ BÖLÜMÜDÜR. Anlam birimleri metnin ana düşüncesi etrafında şekillendirilmiştir.
e.Ya zar, metindeki ana fikri tüm metne mi yaymış, yoksa bir cümlede mi ifade etmiştir? 
Gö rüş le ri ni zi ne den le ri ile be lir ti niz.
TÜM METNE YAYMIŞ , ANA FİKRİ DESTEKLEYEN YARDIMCI DÜŞÜNCELERE YER VERMİŞTİR.
f.Peyami Safa’nın “Sanatta Tarihîlik ve Ebedîlik”adlı me tin le oku ru na ulaş tır mak is te di ği ana fikir günümüz yazarlarınca da kullanılıyor mu? Açıklayınız.
EVET KULLANILIYOR , SANAT ESERİNİN DEĞERİ NEDİR SORUSU GÜNÜMÜZ YAZARLARININ DA TARTIŞTIĞI BİR KONUDUR.

g.İŞLENEBİLİR ,ŞİİR , HİKAYE ,ROMAN VB TÜRLERLE BU MESAJ VERİLEBİLİR AMA DOLAYLI ANLATIM OLACAĞI İÇİN ÖĞRETİCİ METİNDEKİ KADAR ANA DÜŞÜNCE ÇOK NET VERİLMEYEBİLİR.www.edebiyatfatihi.netArtikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar