12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ PERFORMANS VE PROJE KONULARI


12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ PERFORMANS VE PROJE KONULARI
1)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında etkili olan edebi akımlar hakkında bir araştırma yapınız. Bu akımlar içinde yer alan şairlerden birer şiir seçerek bir şiir seçkisi oluşturunuz.

2)Beş Hececilerin şiir ve sanat anlayışları ile ilgili bir araştırma yapınız ve beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışlarını irdeleyiniz.

3)Toplumsal Gerçekçi şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Toplumsal Gerçekçi beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

4)Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu şairlerden beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

5)Garip Hareketinin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve Garip şairlerinin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

6)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir ve sanat anlayışı ile ilgili bir araştırma yapınız ve bu gelenekten beş şairin birer şiiri üzerinde bu sanat anlayışını irdeleyiniz.

7)Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat geleneğini sürdüren romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

8)Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Gerçekçi romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

9)Cumhuriyet Döneminde bireylerin iç dünyalarını yansıtan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.

10)Cumhuriyet Döneminde modernizmi esas alan romanlardan ikisini okuyarak (her iki roman için) roman inceleme çalışması yapınız. Bu gelenek içinde yazılan bütün eserlerin adlarını ve yazarlarını araştırınız.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.