27 Tem 2015

EDEBİ METİNLERİN YAZILDIKLARI DÖNEMLE İLİŞKİSİ NEDİR ?

REKLAMLAR


EDEBİ METİNLERİN YAZILDIKLARI DÖNEMLE İLİŞKİSİ NEDİR ?Yazılı ve sözlü bütün iletişimleri; geçmiş toplumların gelenek ve göreneklerini, sosyal yapıla­rını, siyasi örgütlerini ve bütün kurumlarını; hâlihazırdaki toplumların hemen görünen ve görünemeyen bütün özelliklerini; ferdin ilgi merkezlerini ve psikolojik açılımlarını, sosyal paylaşımla­rı; kültürler arası ilişkileri; cemiyetlerin zevk muhitlerini; entelektüel veya popülist grupIarı;  bütünlük fikriyle, estetik yorumlarla ve daha pek çok yönleriyle edebî eserlerde görmek mümkündür.

Bir  toplumun duygusu ,düşüncesi ,hissi ,yaşam tarzı ne ise bunların bütününe edebi eserde görülebilir.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon