5 May 2015

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 172 (ilk kez burada)

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI
SAYFA 172
1.  “Şikâyetçiyim” adlı metnin iletisini bir cümleyle ifade etmeye çalışınız. Bu iletinin metin içinde belli bir cümleyle açıkça ifade edilip edilmediğine bakınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü ola­rak ifade ediniz.
1)Metnin iletisi: Şikayet bir sivil tavır koyuş olmalıdır. Bu ileti metinde 3.paragrafın başında bir cümleyle dile getirilmiştir: “Oysa şikâyet, bence elbette bir sivil tavır koyuş olmalı.”
2.  “Şikâyetçiyim” adlı metnin ana düşüncesini bulunuz. Metnin ana düşüncesinin soyut bir kavramı mı, teknik bir düşünceyi mi, siyasal bir düşünceyi ya da yeni bir buluşu mu ifade ettiği­ni söyleyiniz.
2) Ana düşünce: Şikayet bir isyan bir başkaldırı değil sivil bir tavır koyuş anlamı taşımalı, eski tabirle medeni cesarete dönüşmelidir. Metnin ana düşüncesi siyasal bir düşünceyi ifade etmektedir.
3.  “Şikâyetçiyim” adlı metnin kaleme alındığı dönem ile ana düşüncesi arasındaki ilişkiyi sözlü olarak ifade ediniz.
3) Yazar şikayetin medeni bir tavra dönüşmemesinden ve şikayet merciinin şaşırılmasından şikayetçidir. Bunu da yazının yazıldığı dönemde Türkiye’yi Der Spiegel dergisine şikayet edenleri “Yeni Jön Türkler” olarak adlandırarak gösterir.
1.  Etkinlik: Yukarıdaki parçanın ana düşüncesinden hareketle bir şiir, bir hikâye veya bir tiyat­ro yazılıp yazılamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
1.Etkinlik: Bu ana düşünceden hareketle şiir, hikaye ve tiyatro vb. pek çok edebi eser kaleme alınabilir. 
4.  Yazarın, ana düşünceyle okura iletmek istediği mesajları, sizin (okur) bu mesajlar karşısın­daki tutumunuzu dikkate alarak metni yazar-ana düşünce-okur ilişkisi açısından yorumlayınız.


4) Yazar ana düşünce ile iletmek istediği mesajlarıyla okurunu şikayet etme kültürü konusunda bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Bu konuda ikna edici bir tutum takınmaktadır.
2.  Etkinlik: “Şikâyetçiyim” adlı metinden hareketle aşağıdaki yönergeleri yerine getiriniz.
a)  Metinde yer alan yapı birimlerini inceleyerek cümlelerin anlamca hangi ortak düşünceler etrafında paragrafı oluşturduğunu açıklayınız.
a)Yazar bir paragrafta anlatmak istediği düşünceyi genellikle paragrafın başında vermekte, ardından bu düşünceyi açıklayıcı ve destekleyici cümleler kullanarak paragrafı oluşturmaktadır.
b)  Metnin ana düşüncesini ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri aşağıdaki şe­mada boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.

c)  Metni meydana getiren anlam ve yapı birliklerinin oluşturduğu metin planını inceleyiniz. Ana düşünce ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler arasındaki anlam ilgisini belirle­yiniz.
Metin birbirini destekleyen cümlelerden ve paragraflardan oluşmaktadır. Ana düşünce ve yardımcı düşünceler aynı “şikayet” olgusu üzerinde durmaktadırlar. Eserde ana düşünce etrafında gelişen bir bütünlük vardır.

9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY CEVAPLARI SAYFA , 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 9.sınıf ekoyay edebiyat kitabı cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

1 yorum var

acaba 172.sayfadan yukarı sayfalar yok mu?

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar