6 Nis 2015

Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında “milliyetçilik” ilkesinin önemi

Reklamlar


  • Millî birlik ve baraberliğin sağlanmasında “milliyetçilik” ilkesinin önemini açıklayınız.
  • Metinden hareketle Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz
MİLLİYETÇİLİK
İnsanlık tarihi içindeki zengin mirasa, birlikte yaşama konusunda samimi olmaya ve sahip olunan mirasın korunmasında belirli bir inanca yönelen gelişmiş toplumlara Millet adı verilmektedir. Atatürk millet kavramını “Dil, kültür ve mefkûre ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi içtimai heyet” sözleriyle tanımlamıştır.
Milliyetçilik ilkesi ise Milletini sevmeyi ve milli çıkarları her şeyden üstün tutmayı öngören bir ilkedir. Milliyetçilik ilkesi; tüm vatandaşlarını Türk olarak kabul eden, hiç bir ayrım yapmayan, vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını esas alan, birlik ve beraberliği dayanan ve ırkçılığı reddeden bir Atatürk ilkesidir.
Milliyetçilik ulus gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı ve çağımızın en geçerli sosyal düşüncelerinden biridir. Türk ulusunun geleceğini belirlemede temel ilke olan milliyetçilik, ulusu huzur ve refaha yönelten en güçlü bağlardan bir tanesidir.
Atatürk: “Zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda ortak amaç olmasına, sevinçte ve üzüntüde beraber olmaya ihtiyacı vardır.” sözleriyle bir insan topluluğunun nasıl bir ulus olabileceği konusunda değerlendirmesini yapmıştır.
Atatürk: “Bir milletin, diğer milletlere oranla doğal veya sonradan kazanılmış, özel karakter sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir özellik göstermesi, genellikle onlardan ayrı olarak, onlarla paralel gelişmeye çalışması niteliğine Milliyetler Prensibi denir. Bu prensibe göre, her kişi ve her millet kendi hakkında iyi niyet, topraklarına kayıtsız sahip çıkmayı istemek hakkına ve bu hakkın kullanılmasını önleyen veya sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak hak ve hürriyetine sahiptir." diyerek milliyetçilik kavramını açıklamaya çalışmıştır.
Atatürk: “Her Türk hür doğar, hür yaşar.”,”Türk milleti birdir ve bütündür. Türkiye’de ben Türk’üm diyen herkes Türk’tür.” diyerek Türk milliyetçiliğine verdiği önemi vurgulamıştır.
Milliyetçiliğin ve milli beraberliğin oluşmasında en önemli unsurlardan birinin eğitim ve öğretim olduğunu düşünen Atatürk:“ Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun öncelikle şu söylediğim öğretilmelidir. İlk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.
EDEBİYAT FATİHİ ATATÜRK ile ilgili görsel sonucuDünyada, uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara, hayat ve bağımsızlık yoktur. Kesinlikle bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır ve hastadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenimin sınırı ne olursa olsun, onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz: Milletine, Türkiye Devleti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düşman olanlarla mücadele, bu mücadelenin sebep ve vasıtaları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.” diyerek bu ilkesinde Milli Eğitimin önemini vurgulamak istemiştir.

Atatürk milliyetçiliğinin başlıca nitelikleri şu şekilde özetlenebilir:
1. Atatürk milliyetçiliği akla ve bilime dayanmaktadır.
2. Her türlü ayrımcılığı ve bölücülüğü reddetmektedir.
3. Eşitlik prensibine dayanmaktadır
4. Milliyetçiliği reddeden düşünce akımlarına karşıdır.
5. Dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk bilen ve kendini Türk olarak gören herkesi Türk olarak kabul eder.
6. Hiçbir ayrım yapmaz, aksine birleştiricidir ve inanç özgürlüğüne saygılıdır.
7. Kalkınmak ve çağdaş medeniyetler seviyesin çıkmak için milli bir ekonomiye sahip olunması gerektiğini ön görmektedir.
8. Her türlü saldırganlığa ve sömürgeciliğe karşıdır. Bütün dünya ülkeleri ile barış içinde yaşamayı hedeflemektedir.
9. Türk Milleti’nin manevi değerlerine sahip çıkmayı öngörmektedir.
Milliyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1. Kurtuluş Savaşımızın kazanılması sağlanmıştır.
2. Milli bağımsızlığı her yönüyle geliştirmiş ve toplum hayatının milli bir yapıda olması sağlanmıştır.
3. Halkımızı ortak ve kültürel amaçlar etrafında toplamış ve milli dayanışma, ülkü birliği meydana getirmiştir.
4. Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.
5. Milli bağımsızlığımızı her yönüyle geliştirmiş, toplum hayatının milli bir yapıda olmasını sağlamıştır.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar