MEB 10.sınıf edebiyat sayfa 171 ölçme-değerlendirme cevapları

reklamlar
SAYFA 171:
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) Mâni  B)Türkü  C) Methiye D) Mesnevi E) Koşma


2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde halk edebiyatı  ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Methiye - semai - türkü - rubai
B) Türkü - mâni - methiye - koşma
C) Şarkı - türkü - semai - mâni
D) Gazel - şarkı - methiye - rubai
E) Kaside - mersiye - koşma - mesnevi


3. Aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatı ürünlerinden değildir?
A) Koşma B) Semai C) Varsağı  D) Destan E) Methiye


4. Aşağıdaki noktalı  yerlere uygun sözcükler yazınız.
• Methiyeler BEKTAŞİ tekkelerinde okunan şiirlerdir.
• Pirlerin ve tarikat önderlerinin tarikata yeni girenlere TARİKATIN ADAP VE KURALLARINI 
öğretmek amacıyla söyledikleri şiirlere NUTUK denir.


5. Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız
• Methiyelerde genellikle Mevlevîlikle ilgili hakikatler işlenir. ( Y)
• Methiyeler lirik bir Şekilde söylenir. ( D)
• Nutuklar din dışı  konularýn işlendiği şiirlerdir. (Y )
• Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür. ( Y)1.etkinlik:
Halk hikâyeleri ve mesnevilerin yapısı, teması ve edebî değeri konulu bir sunum hazırlayınız...

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.