13 Nis 2015

MEB 10.sınıf edebiyat sayfa 171 ölçme-değerlendirme cevapları

Reklamlar

SAYFA 171:
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) Mâni  B)Türkü  C) Methiye D) Mesnevi E) Koşma


2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde halk edebiyatı  ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Methiye - semai - türkü - rubai
B) Türkü - mâni - methiye - koşma
C) Şarkı - türkü - semai - mâni
D) Gazel - şarkı - methiye - rubai
E) Kaside - mersiye - koşma - mesnevi


3. Aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatı ürünlerinden değildir?
A) Koşma B) Semai C) Varsağı  D) Destan E) Methiye


4. Aşağıdaki noktalı  yerlere uygun sözcükler yazınız.
• Methiyeler BEKTAŞİ tekkelerinde okunan şiirlerdir.
• Pirlerin ve tarikat önderlerinin tarikata yeni girenlere TARİKATIN ADAP VE KURALLARINI 
öğretmek amacıyla söyledikleri şiirlere NUTUK denir.


5. Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız
• Methiyelerde genellikle Mevlevîlikle ilgili hakikatler işlenir. ( Y)
• Methiyeler lirik bir Şekilde söylenir. ( D)
• Nutuklar din dışı  konularýn işlendiği şiirlerdir. (Y )
• Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür. ( Y)1.etkinlik:
Halk hikâyeleri ve mesnevilerin yapısı, teması ve edebî değeri konulu bir sunum hazırlayınız...

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar