MEB 10.sınıf edebiyat sayfa 170 cevapları (yepyeni)

SAYFA 170 
1. İncelediğiniz methiyeyi aşağıdaki gazel, nutuk ve türküyle karşılaştırılarak benzer yönlerini maddeler hâlinde defterinize yazınız.
SAYFA 170

GAZEL
NAZIM BİÇİMİ:GAZEL 
NAZIM BİRİMİ:BEYİT
 ÖLÇÜ:ARUZ 
TEMA:İLAHİ AŞK 
DİL:Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun kullanıldığı süslü, ağır ve imgeli bir dil...

NUTUK

NAZIM BİÇİMİ:NUTUK
 NAZIM BİRİMİ: DÖRTLÜK 
ÖLÇÜ: 7'Lİ HECE ÖLÇÜSÜ
 TEMA: EDEP 
 DİL:Arapça ve Farsça kelimeler de kullanılmış ; ama sade bir dil...

TÜRKÜ
NAZIM BİÇİMİ:TÜRKÜ 
NAZIM BİRİMİ: BEYİT
ÖLÇÜ:HECE ÖLÇÜSÜ
TEMA:AŞK
 DİL: Sade, yalın halk dili...

2) 2. İncelediğiniz anonim, âşık  ve dinî-tasavvufi halk edebiyatı şiirlerinin yazılış amaçlarını belirleyiniz...
Sonuçları defterinize yazınız.

ANONİM HALK EDEBİYATI: Halkın yaşayışını, duygu ve coşkularını yansıtmak için...
AŞIK  TARZI HALK EDEBİYATI :Saz şairleri tarafından söylenir.BU ŞİİRLER HALK BEĞENİSİNİ  KİŞİSEL DUYARLILIK İLE İFADE ETMEK AMACIYLA YAZILMIŞTIR.

DİNİ TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI:Eserler tasavvufi düşünceyi ,İslam'ın öğretilerini halka öğretmek ve yaymak için yazılır.Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.