Header Ads

MEB 10.sınıf edebiyat sayfa 170 cevapları (yepyeni)

SAYFA 170 
1. İncelediğiniz methiyeyi aşağıdaki gazel, nutuk ve türküyle karşılaştırılarak benzer yönlerini maddeler hâlinde defterinize yazınız.
SAYFA 170

GAZEL
NAZIM BİÇİMİ:GAZEL 
NAZIM BİRİMİ:BEYİT
 ÖLÇÜ:ARUZ 
TEMA:İLAHİ AŞK 
DİL:Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun kullanıldığı süslü, ağır ve imgeli bir dil...

NUTUK

NAZIM BİÇİMİ:NUTUK
 NAZIM BİRİMİ: DÖRTLÜK 
ÖLÇÜ: 7'Lİ HECE ÖLÇÜSÜ
 TEMA: EDEP 
 DİL:Arapça ve Farsça kelimeler de kullanılmış ; ama sade bir dil...

TÜRKÜ
NAZIM BİÇİMİ:TÜRKÜ 
NAZIM BİRİMİ: BEYİT
ÖLÇÜ:HECE ÖLÇÜSÜ
TEMA:AŞK
 DİL: Sade, yalın halk dili...

2) 2. İncelediğiniz anonim, âşık  ve dinî-tasavvufi halk edebiyatı şiirlerinin yazılış amaçlarını belirleyiniz...
Sonuçları defterinize yazınız.

ANONİM HALK EDEBİYATI: Halkın yaşayışını, duygu ve coşkularını yansıtmak için...
AŞIK  TARZI HALK EDEBİYATI :Saz şairleri tarafından söylenir.BU ŞİİRLER HALK BEĞENİSİNİ  KİŞİSEL DUYARLILIK İLE İFADE ETMEK AMACIYLA YAZILMIŞTIR.

DİNİ TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI:Eserler tasavvufi düşünceyi ,İslam'ın öğretilerini halka öğretmek ve yaymak için yazılır.Hiç yorum yok


Yorumunuz için şimdiden teşekkürler...Blogger'da bir hesabınız yoksa ''Anonim'' veya ''Adı/Url'' bölümünü seçerek kolayca görüşlerinizi belirtebilirsiniz...

Powered by Blogger.