Divan edebiyatı boşluk doldurma soruları ve cevapları-5

                                          Divan Edebiyatı Sanatçıları Boşluk Doldurma Soruları
1-Tasavvufun hâkim olduğu bir dönemde ilk kez din dışı konuları işleyen şair ................'dır.
2-Eserlerini Farsça kaleme alan ve Anadolu'nun en önemli şairi .................'dır.
3-Mevlevi tarikatının kurucusu ve aynı zamanda Mevlana'nın oğlu olan şair........................'dır.
4-Çarhname ve Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe'yi yazan şair.............................'dır.
5-Yazdığı tasavvufi şiirleriyle Ahmed Fakih’i izleyen şair ..........................'dır.
6-Divan sahibi olan ilk şairimiz ...................... 'dır.
7-Selçuklu sarayında Farsçanın konuşulduğu bir dönemde Türkçeyi savunan şair ................'dır.
8-Sivas'ta beylik yapan ve bir savaşta şehit düşen şair ....................'dır.
9-İnancı nedeniyle derisi yüzülerek öldürülen şair ...........................'dır.
10-Sultan Veled'in isteği üzerine Kırşehir'de Mevlevi tekkesi açan şair .......................'dır.
11-Harname adlı 126 beyitlik sembolik mesnevisiyle tanınan şair......................'dır.
12-Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan şair ......................... 'dır.
13-Mahallileşme akımını başlatan şair........................'dır.
14-Bir süre Sultan Bayezid’in Dîvân-ı Hümâyûn imamı görevini yapmış olan şair ..................'dır.
15-Fuzuli'den sonraki en büyük mesnevi şairi .......................'dır.
16-En ünlü eseri ''Terkib-i Bend'' olan şair ......................'dır.
17-Platonik aşkı anlattığı lirik şiirleriyle Türk edebiyatının en büyük gazel ustası .................'dır.
18-Sultanü’ş Şuara (Şairler Sultanı) olarak tanınan şair...................'dır.
19-Şeyhü’ş Şuara (Şairlerin Şeyhi) unvanı ile anılan şair..................'dır.

20-Divan Şiirinin son büyük şairi ...........................'dır.
hazırlayan: LEVENT CAMCI...Teşekkür ederiz...


CEVAPLAR
1)HOCA DENHANİ
2)MEVLANA
3)SULTAN VELED
4)AHMET FAKİH
5)ŞEYYAD HAMZA
6)AHMEDİ
7)AŞIK PAŞA
8)KADI BURHANETTİN
9)NESİMİ
10)GÜL ŞEHRİ
11)ŞEYHİ
12)AHMET PAŞA
13)NECATİ BEY
14)SÜLEYMAN ÇELEBİ
15)TAŞLICALI YAHYA
16)BAĞDATLI RUHİ
17)FUZULİ
18)BAKİ
19)NABİ
20)ŞEYH GALİP

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.