28 Nis 2015

10.sınıf Türk edebiyatı MEB cevapları sayfa 205

REKLAMLAR

10.sınıf Türk edebiyatı kitabı  MEB cevapları 
sayfa 205
SAYFA 205 
1. Latîfî, tezkiresini oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.
2. Latîfî’nin genel olarak şiir ve şair hakkındaki düşünceleri nelerdir? Bu düşüncelere katılıp katılmadığınız ifade ediniz.
3. Okuduğunuz metinde Ahmedî hakkındaki en kapsamlı yargıyı tahtaya yazınız. Latifî’nin bu yargıya hangi yardımcı  düşüncelerden hareketle ulaştığını söyleyiniz.
4. Latifî’nin, tezkiresini Ahmedî’yi yermek için mi, övmek için mi yazdığını tartışınız. Sonuçları  defterinize yazınız.
5. Latîfî, şair Ahmedî’yi tanıtırken aşağıdaki gibi bir yöntem izlemiştir. Bu yöntemi dikkate alarak Ahmedîile ilgili bilgileri şemaya yazınız.
6. a. Metni göz önünde bulundurarak tezkirelerde hangi konuların işlendiğini aşağıdaki şemaya yazınız.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon