10.sınıf MEB Türk edebiyatı Cevapları 158.sayfa cevapları

reklamlar
10.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB CEVAPLARI
SAYFA 158
AŞIK TARZI HALK ŞİİRİ
HAZIRLIK SORULARI CEVAPLARI
1. Eski Türklerdeki kam, baksı, ozan ile günümüz âşıkları  arasında nasıl bir ilişki vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ
2. “Akşama doğru meşaleler yanınca, ziyafetin verildiği ipekten yapılmış muhteşem çadıra iki şairin
girdiği görüldü; bunlar Attila’nın önünde, Hun lisanıyla kendi tanzim ettikleri şiirleri okudular; bu þiirler, Attila’nın kahramanlıklarına, zaferlerine aitti. Orada hazýr bulunanlar bu þiirlerin tesiri ile vecd ü heyecana geldiler; gözler parlıyor, çehreler korkunç bir hâl alýyordu. Birçokları  ağlıyordu; gençler arzu ve ihtiras, ihtiyarlar da elem ve teessür yaşları  döküyorlardı”
“Atilla’nın cenazesinin konulmuş  olduğu ipek çadırın etrafında bir daire teşkil etmiş olan ordu efradı,bu mersiyeyi, elem görüntüleri arasında tekrar ediyorlardı. Düdüklerin, davulların nağmeleri ile birlikte olarak söylenen bu destanî þiirleri tertip eden şairler, hiç şüphesiz, daha sonraki saz şairlerimizin dedeleridir.”
Fuad Köprülü’nün Edebiyat Araştırmaları  adlı  kitabından alınan yukarıdaki metin parçasından hareketle âşık tarzı halk şiiri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

Aşık tarzı halk şiiri  İslamiyet öncesi sözlü edebiyat geleneğinden beslenmiştir.

DİĞER TÜM SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ....

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.