23 Ara 2014

11.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI (yepyeni-anında indirin)

Reklamlar

 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı için söylenemez?

A)1860’ta Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ‘’Tercüman-ı Ahval’’gazetesiyle başladığı

B)Edebiyatta, zevkin değil;faydanın ön plana çıktığı

C)Halkın anlayacağı sade bir dilin kullanılması gerektiğinin vurgulanması

D)Batı edebiyatından alınan türlerin ilk örneklerinin verildiği

E)Sanatçıların eserlerinde Divan edebiyatının etkisinden kurtulduğu


2-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatçılarının edebiyatımıza kazandırdıkları türlerden biridir?

A)Makale B)Şiir C)Gezi Yazısı D)Anı E)Mektup


3- Aşağıdaki sanatçı - eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

A) Avrupa Mektupları - Cenap Sahabettin

B) Rübab-ı Şikeste - Tevfik Fikret

C) Şehir Mektupları - Ahmet Rasim

D) Şıpsevdi - Mehmet Rauf

E) Kırık Hayatlar - Halit Ziya


4- Tanzimat döneminde yazılan roman, eski meddah hikayeleri­mizden "Hançerli Hanım"dan esinlenerek kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eserde Alexandre Dumas'nın "Kamelyalı Kadın" adlı romanının etkisi görülmektedir. Eserde mirasyedi deli­kanlıların içkiye ve eğlenceye kapılarak düştükleri haller ibret verici bir dille anlatılmıştır. Kitabın sonunda da "Son pişman­lık fayda vermez." denerek kıssadan hisse çıkarılmıştır. Parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah - Namık Kemal

B) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem

C) Kıssadan Hisse - Ahmet Mithat Efendi

D) Taaşşuk-ı Falat ve Fıtnat - Şemseddin Sami

E) Sergüzeşt - Sami Paşazade Sezai


5- Türk tiyatrosuna ve dil çalışmalarına önemli katkıları olan, Tanzimat edebiyatı sanatçılarımızdandır. Moli-ere'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarda yerli tipleri başarıyla yansıtmış, Türkçeyi oldukça sade bir biçimde kullanmıştır. Türk toplumunun âdet, töre ve mizah gücünü çok iyi değerlendirmiş ve yapıtlarına yansıtmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat D) Recaizade Mahmut

E) Şinasi

6-Aşağıdaki yargıların hangisinde yanlış bilgi veril­miştir?

A) Sosyal fayda peşinde koşan A. Mithat Efendi, eserlerinde "çağdaş uygarlığa uymayan düşünüş ve yaşayış tarzı"nın değişmesi fikrini işler.

B) Cezmi, konusunu, 16. asırdaki Türk-İran savaşla­rından alan, ilk tarihi romandır.

C) R. Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Batılılaşma hastalığını işleyen realist romanların başarılı ör­neklerindendir.

D) Karabibik, realizm ve natüralizme sadık kalınmış, köy roman ve hikaye tarzının ilk örnekleri arasın­dadır.

E) Şinasi, noktalama işaretlerini, ilk özel gazetemiz Takvim-i Vakayi'de kullanmış, bunun öncülüğünü yapmıştır.

7-I. Dönem Tanzimatçıları İçin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Eski edebiyatı yıkmak, yeni edebiyatın yapısında kullanılacak değerleri ve kavramları getirmek ça­basındadırlar.
B) Toplumla ilgili kavram ve konulara yönelmişlerdir.
C) Divan edebiyatının nazım, ölçü, birim, şekil ve tür­leri kullanmışlardır.
D) Dilde sadeleşmeyi amaçlamışlar, ancak başarılı olamamışlardır.
E) Şiirlerde parça güzelliği ya da beyit mükemmeli-ğini savunmuşlardır...

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!