20 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 24 (ilk kez)

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI
SAYFA 24: 
9.Cumhuriyet metninden hareketle cumhuriyet idaresi ve cumhuriyetçiliğin nitelikleri hakkında bilgi vererek bu idare şeklinin Türk toplumuna sağladığı kolaylıkları tartışınız. Elde ettiğiniz neticeleri tahtaya yazınız.

Bu metinden hareketle cumhuriyet, yönetimde tek bir kişinin veya bir zümrenin değil milletin bizzat kendisinin olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönüyle kişisel özgürlüklere önem verir ve eşitlikçi bir özellik taşır. Türk toplumu bu idare şekli ile serpilmiş, çağdaş düşünce anlayışına uyum sağlayabilme olanağına kavuşmuştur.www.edebiyatfatihi.net  Tam bağımsızlığı ve hürriyeti destekleyen cumhuriyet yönetim şekli Türk milletinin özgür karakterine uygundur.

10.Atatürk’ün Laiklik İlkesi metninden hareketle laiklik hakkında çıkarımlarda bulununuz. Mustafa Kemal Atatürk’ün laiklik kavramıyla neyi kastettiğini ve din konusundaki fikirlerini sözlü olarak anlatınız.

Laiklik ilim ve mantığa dayanan bir anlayıştır.www.edebiyatfatihi.net  Bu anlayışa göre bir ruhban sınıfından söz edilemez. Mustafa Kemal Atatürk İslam’ın en mükemmel din olduğunu, akıl ve mantıkla son derece uyumlu olduğunu düşünmektedir. Mustafa Kemal’in laiklik anlayışı mantığa ve eşitliğe dayanır.

11.Atatürk’ün Laiklik İlkesi metninde dinî istismar ile ilgili hangi fikirler öne sürülmüştür? Sözlü olarak ifade ediniz.

Atatürk toplumsal hayatta dini istismar www.edebiyatfatihi.net ile özel bir ruhban sınıfı oluşturulmasına karşıdır. Ona göre dinsel makamlar insanların birbirlerine üstünlüğünü gerektirmemelidir. Bu istismarı önleyebilmek için din eğitimi mekteplerde verilmelidir.

12.Cumhuriyet ve Atatürk’ün Laiklik İlkesi metinlerinden yola çıkarak Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

Atatürkçü düşünce sistemi akla, www.edebiyatfatihi.net mantığa dayalı bir sistemdir. Toplumsal hayatta eşitliği ve hürriyeti esas alır, toplumun kendi kararlarını kendisi vermesi gerektiğini söyler. Çağı takip edebilmek, sürekli yenilenmek ve gelişmelere ayak uydurmak, bu düşünce sisteminin en önemli özellikleridir.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar