20 Eki 2013

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ED.TEST-1 SORU VE CEVAPLARI

Reklamlar


Alp Er Tunga öldi mü?
Issız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.


1) Bu dörtlüğün durakları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 4+3
B) 4+4
C)6+5
D) 3+4
E) 4+4+32) Kalyanamkara ile Papamkara adlı eserde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hristiyanlık
B) Budizm
C) Hinduizm
D)İslamiyet
E) Budizm

3)" Bu olaylar sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile geçer." açıklaması aşağıdaki destan oluşum safhalardan hangisine girer?
A)Derleme
B)Yayılma
C)Yazıya geçme safhası
D)Doğuş safhası
E) Toplama

4.   Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlarıözelliklerinden biri değildir?
A) Ait olduğu ulusun dili ile söylenmesi
B) Ulusları derinden etkileyen bir olayın anlatılması
C) Kahramanlarının ve anlatılan olayların olağanüstü özellikle­re sahip olması
D) Halkın tanıdığı bir ozan tarafından yazılması
E) Halkın hayal dünyasında şekillenerek son hâlini alması

5.   Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarınıözellikle­rinden biri değildir?
A) Kahramanları devlet yönetimindeki seçkin kişilerdir.
B) Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.
C) Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.
D) Ulusal değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.
E) Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.

6.   Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanla­rından biri değildir?
A) Yaratılış
B) Bozkurt
C) Köroğlu
D) Ergenekon
E) Türeyiş

7.   ---, bir milleti derinden etkileyen savaş, doğal âfet gibi olayları anlatır. Halk arasında anlatıla anlatıla şekillendiği için halkın duygu ve hayalleri ile zenginleşir ve söyleyeni belli değildir. Uzun manzum hikâyelerdir. Olağanüstü özellikteki kişi ve olaylar vardır. --- ise bir milleti derinden etkileyen bir olaya dayanmak zorunda değildir. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan bir olay, konu edilebilir. Yazanları bellidir. Düz yazı şeklinde yazılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?
A) Efsane - Koşuk
B) Destan - Roman
C) İlahi - Sagu
D) Koşuk - Hikâye
E) Destan - Masal

8.   I. Hayali öğelerden bütünüyle uzaktır.
II.   Edebiyatımızın ve kültürümüzün ilk kaynaklarıdır.
III.   Ulusal dilde ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiştir.
IV.   Savaş, deprem, göç, kıtlık gibi bir milleti etkileyen sosyal olaylar anlatılır.
V.   Olayların ne zaman ve nerede geçtiği tam olarak bi­linmektedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A)  I. ve V.                         B) II. ve IV.                             C) II. ve V.
D) III. ve IV.                     E) IV. ve V.

9.   Destan dönemi de denen sözlü edebiyat döneminde "kam, şaman, baksı, ozan" gibi adlar verilen şairlerin top­lum içinde özel bir yeri vardı. Şairler sadece sanatçı de­ğildi. Aynı zamanda hekim, din adamı, büyücü... idi. Yuğ ve sığır adı verilen şölenleri yönetir, kopuz eşliğinde sa­gu, koşuk ve destan söylerlerdi.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmek­tedir?
A) Türklerin şiiri çok sevdiğinden
B) Şairlerin sözlü edebiyat dönemindeki konumundan
C) Din adamlarının şiirle olan ilişkisinden
D) Şairlere değişik adlar verilmesinin nedenlerinden
E) Sözlü edebiyat döneminin genel özelliklerinden

10. Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet sonrasına aittir?
A) Şu - Köroğlu - Manas - Alp Er Tunga
B) Saltukname - Danişmendname - Manas - Köroğlu
C) Ediğe - Manas - Şu - Göç - Türeyiş
D) Attilla - Göç - Yaratılış - Satuk Buğra Han
E) Manas - Satuk Buğra Han - Göç - Türeyiş

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) "Şaman, kam, baksı" adı verilen ozanlar törenlerde "sagu, koşuk ve destanları" kopuz eşliğinde söyle­mişlerdir.
B) Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçedir.
C) Aruz vezni ile yazılmış "sagu" ve "koşuk" örnekleri vardır.
D) Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşa­mamıştır.
E) Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.

12. Göktürk devri Türk destanları aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Şu - Bozkurt
B) Ergenekon - Göç
C) Şu - Alp Er Tunga
D) Yaratılış - Göç
E) Bozkurt - Ergenekon

13. Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet öncesine aittir?
A) Türeyiş - Köroğlu - Manas - Ergenekon
B) Danişmendname - Bozkurt - Manas - Şu
C) Ergenekon - Bozkurt - Şu - Göç - Türeyiş
D) Göç - Yaratılış - Oğuz Kağan - Battal Gazi
E) Manas - Oğuz Kağan - Göç - Türeyiş

14. Türk destanlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Biçim ve içerik olarak roman türünün o dönemdeki karşılığıdır.
B) Kahramanlar, toplumun her kesiminden kişilerdir.
C) Tarihî bilgilerle birebir örtüşmektedir.
D) Uzun manzum hikâyelerdir.
E) Aruz vezninin mesnevi kalıbıyla söylenmiştir.

15. Türklerin yaşamlarında önemli bir dönüm noktası olan İs­lamiyet, edebiyata da damgasını vurmuştur. Türk destan­larını İslam öncesi Türk destanları ve İslamiyet sonrası Türk destanları olarak ikiye ayırıyoruz. --- destanı İslami­yet öncesine; --- destanı ise İslamiyet sonrasına ait bir Türk destanıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi­si getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga - Satuk Buğra Han
B) Manas - Köroğlu
C) Bozkurt - Ergenekon
D) Şu - Yaratılış
E) Battal Gazi - Danişmend Gazi


123456789101112131415
ABBDDCBABBCECDA

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

2 yorum

Emeğinize sağlık güzel bir siteniz var.

Çünkü gümüşyakanın edebiyat zümresi adamın dibi...

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!