16 Oca 2018

Stefan Zweig, Olağanüstü Bir Gece Kitabının İncelemesi


Olağanüstü Bir Gece Kitabının İncelemesi

Stefan Zweig/Olağanüstü Bir Gece

Beyza DALAR/ edebiyatfatihi.net

‘Çünkü sadece kendi kaderlerini bir gizem olarak yaşayabilenlerin gerçek anlamda yaşadıklarına inanıyorum.’

  Baron Friedrich Micheal von R.’nin yaşadığı, yaşamakla kalmayıp aylar boyunca zihninde tuttuğu macerasının anlatıldığı bu kitap, kahramanımızın felçleştiğini düşündüğü duygularının canlanmasını, diğer tüm varlıklardan sıyırdığı benliğinin bir anda pervasızca ortaya çıkmasını ve kişisel takıntılarının son bulmasını önümüze seriyor.

 Sıcak bir öğleden sonra, hayatının artık hiçbir şekilde yoluna giremeyeceğini, duygularının onu nefes almaya bağlayan her türlü eğlencenin yavaş yavaş son bulduğunu düşünen Baron, sosyal konumunun ve  mesleğinin ona yüklediği mükemmelliyetçiliğin esaretinde sorguladığı hayatının, yersiz bir öfke ile değişmesini ilk başlarda büyük bir günah olarak nitelese de, ilerleyen saatlerde bu günahın onu diğer insanlardan (alt kademe insanlar) ayıran şeffaf perdeyi araladığını ve onu âdeta arındırdığını anlıyor. O gece yaşadığı olayların diğer insanların aklına dahi gelemeyecek nitelikte, bencil ve karanlık bir sır olduğunu söylüyor. Bu sırrın, bu anlık yaşanan fakat tüm ömrünü değiştiren olayın  Baron' u koptuğu yaşama bağlaması, mutluluğun ve gülümsemenin en faydalı ilaç olduğunu bize tekrar anımsatıyor.

15 Oca 2018

#ÖĞRETMENE ŞİDDETE HAYIR!Son zamanlarda öğretmenlere karşı artan şiddet olaylarıyla ilgili toplumsal duyarlılık ve farkındalık meydana getirmek için Twitter'da #öğretmeneşiddetehayır etiketiyle paylaşımlar yapılıyor. MEB bürokratlarının, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, öğretmenlerin ve konuya duyarlı herkesin attığı twitlerle #öğretmeneşiddetehayır etiketi Twitter'da gündemin en üst sıralarına çıktı... Etiketle ilgili binlerce twit atıldı ve atılmaya devam ediyor. İşte o paylaşımlardan derlediklerimiz... edebiyatfatihi.net
9-10-11-12.Sınıf 1.Dönem Rehberlik Faaliyet Raporu İndir, 2017-2018


11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 106-119 Cevapları

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119 Cevapları

SAYFA 106

DENEME

ÖN HAZIRLIK

Farklı yazarlara ait deneme yazıları için tıklayınız
Deneme çeşitleri hakkında bilgi
Deneme türünün Türk ve dünya edebiyatındaki gelişimi ve edebiyatımızdaki önemli deneme yazarları için tıklayınız

HAZIRLIK
  • İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliği zeka ve düşünme yetisidir. Bir toplumda veya onu oluşturan en küçük birimde herkesin aynı düşüncede olması beklenemez elbette. Neticede her birey birbirinden farklı inanç, kültür, zevk, anlayış... kısacası farklı yaşam tarzına sahip olduğu için herhangi bir konuda farklı düşüncelere sahip olabilir. Kiminin eğrisi kiminin doğrusu oluyor, birine doğru gelen öbürüne yanlış gelebiliyor. Bireysel farklılıklar düşüncelerin de farklı olmasına sebep oluyor.
  • "Deneme Ben'in Ülkesidir." Sözüyle Ne Anlatılıyor? Cevabı için tıkla
SAYFA 108

1. Denemelerin ortak özellikleri:
Denemede konu özgürce seçilir.
İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşama, ölüm, aşk, sanat, felsefe, din, ahlâk, töre, bilim, siyaset vb.) denemenin konusu olabilir.
Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.
Dili doğru ve güzel kullanır.
Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.
Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.
Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.
Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.
Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.
Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.
Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur. Deneme, makale ve eleştiriden bu yönüyle ayrılır.
Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir: Felsefî, sosyolojik, tarihî tema ve olay­ların yanında bilimsel veriler ve ünlü kişilerin özdeyişleri olabilir. Yine de denemeci seçtiği konuyu farklı bir yaklaşımla işler.


2. Yaşama Öğretisi adlı denemeyi tablodaki özellikler bakımından inceleyiniz...

Tablodaki bütün özellik için EVET

SAYFA 109

3. Yaşama Öğretisi adlı denemeden alınan paragraflardaki anlatım türleri

İlk paragrafta: Öyküleyici anlatım
İkinci paragrafta: Öyküleyici ve betimleyici anlatım
Üçüncü paragrafta: Açıklayıcı anlatım

4. Yaşama Öğretisi adlı denemede dilin ağırlıklı olarak göndergesel işlevi kullanılmıştır.

SAYFA 111

5. Yaşama Öğretisi ve Gelenek ve Kişilik adlı denemeleri tablodaki özellikler bakımından değerlendirip tabloyu doldurunuz...

Tablodaki bütün özellikler için EVET

Denemelerde içtenliğin ön planda olduğu sade ve bireysel bir dil kullanılır. Denemelerde ele alınan  konular duygu yönü olan bir söyleyişle dile getirilir. 
11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018,
 Sayfa 106-119 Cevapları

Deneme Yazarında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Deneme Yazarında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Derin bir kültüre sahip olma
Dili doğru ve güzel kullanma
Başka doğruların varlığını da kabul edebilme
İyi bir gözlemci olma
Açık görüşlü ve düşünce ufku açık bir insan olma
Keskin bir zekaya ve yaratıcı düşünmeye sahip olma
Açık yürekli olma

www.edebiyatfatihi.net

Sözlü ve Yazılı İletişim Arasındaki Farklar

Bu yazımızda sözlü ve yazılı iletişim arasındaki farklılıkları belirleyip sıraladık...

 Sözlü ve yazılı iletişim arasındaki farklar:

Sözlü ve yazılı iletişiminin üslupları farklıdır.
Yazılı iletişimdeki dil kullanımları sözlü iletişime göre daha özenlidir.
Yazılı iletişimde sözlü iletişimin  aksine, bilinçli bir sapma söz konusudur. Yani yazar imla ve sözcükler üzerinde yetki sahibidir.
Yazılı iletişimde bağlaşıklık ve bağdaşıklık sözlü iletişime göre daha iyi sağlanır.
Sözlü iletişimde jest, mimik, vurgu ve tonlama varken yazılı iletişimde bu ögeler görülmez.
Sözlü iletişimde algılama konuşma ile eş zamanlıdır. Söylenenlerde ilgilendiklerini seçme ve bunları atlama şansı yoktur. Yazılı iletişim de  sözlü anlatımın kalıcı olmasına yönelik bir etkinliktir. Yazılı dilde okuyucu, istediği yazıyı okuyabilir, erteleyebilir. www.edebiyatfatihi.net