SPONSORLU BAĞLANTI

YEPYENİ KİTAPLAR, YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN AŞAĞIDAN SINIFINIZA TIKLAYIN...

...

Süleyman Çelebi edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde...

Written By edebiyat fatihi on 19 Ara 2014 | 19.12.14

  • Süleyman Çelebi
  • İlk mevlid yazarlarından olan Süleyman Çelebi’nin hayatı hakkında bilgimiz yetersizdir. 
REKLAM

Âşık Paşa edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde...

Âşık Paşa
  • Kırşehir’in Arapkir beldesinde 1272’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Babası Muhlis Paşa, Baba İlyas’ın oğludur. İyi eğitim alan Âşık Paşa, devrinin alimlerinin yanında siyasi kişilerle de temas halinde olmuştur. 1332’de vefat etti. Türbesi Kırşehir’dedir.
  • Kırşehir’in Osmanlı sancağına katılmasında katkıları olan Âşık Paşa bir ara Mısır’a elçi olarak gönderilmiştir. (Anadolu valisi Timurtaş Paşa’nın veziri olduğu yönünde rivayetler de vardır..www.edebiyatfatihi.net
REKLAM

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 114

Written By edebiyat fatihi on 18 Ara 2014 | 18.12.14

SAYFA 114
7-Edebî metinlerde dilin hangi işlevi kulIanılır? Yukarıdaki metinlerde dilin bu işlevini yansı­tan ifadeleri bularak tahtaya yazınız.
REKLAM

Edebî metinlerde dilin hangi işlevi kulIanılır?

Edebî metinlerde dilin hangi işlevi kulIanılır? 
 Edebi metinlerde dilin şiirsel (poetik, sanat) işlevi kullanılır. İmgeye ve kurmacaya dayalı metinlerde (edebî metinlerde) dil, çoğunlukla şiirsel işlevde kullanılır. Edebî metnin, edebî metin olmasının dışında önemli bir amacı yoktur. Söz gelimi lirik anlatımla kaleme alınan bir şiirin amacı, o şiirin kendisidir. Bir edebî metnin gerçekliği, o metnin kendisindedir. Bu gerçeklik, kurmaca bir dünyanın ürünüdür. Dilin şiirsel işleviyle oluşturulan metinlerde kurmacanın egemen olması, bu metinlerdeki iletilerin insandan, hayattan ve yaşanılan dünyadan tümden soyutlandığını göstermez. Bu işlevde dil, insana özgü durumları sanatsal gerçekliğe dönüştürmede bir araç olarak kullanılır. Burada karşımıza çıkan gerçeklik, sanata özgü (sanatsal) gerçekliktir. Dilin şiirsel işlevinin kullanıldığı metinlerde yazar/şair, okuyucuda estetik etkiler uyandırmak için dili istediği gibi kullanır, kendi özgün üslubunu oluşturmak için bir anlamda dili yeniden yaratır. Edebî sanatlardan, karşılaştırmalardan, çağrışım gücü yüksek kelimelerden yararlanarak imgeler oluşturur, kelimelere yeni anlamlar yükler, kurmaca dünyalar yaratır.


REKLAM

Günlük konuşma dilini edebi dilden ayıran özellikler

Günlük konuşma diIini ede­bî dilden ayıran özellikleri belirleyiniz. 
REKLAM

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI SAYFA 83 SAYFA

Written By edebiyat fatihi on 17 Ara 2014 | 17.12.14

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
 SAYFA 83
REKLAM

FERDA ŞİİRİNİN TEMASI, ÖLÇÜSÜ, SÖZ SANATLARI


REKLAM

Ferda şiirinin ilk iki dizesinin uzun (açık) ve kısa (kapalı) heceleri

Ferda şiirinin ilk iki dizesinin uzun (açık) ve kısa (kapalı) hecelerini gösteriniz
REKLAM

FERDA ŞİİRİNİN NAZIM BİRİMİ, UYAK DÜZENİ, KAFİYE VE REDİFLERİ

 Ferda şiirinin  nazım birimini belirleyerek nazım birimini oluşturan dizelerin uyak düzenini gösteriniz.
REKLAM

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 112

Written By edebiyat fatihi on 16 Ara 2014 | 16.12.14

Sayfa 112

5. XIII-XIV. yüzyıl metinlerinin genel özelliklerini defterinize yazınız.
REKLAM

SOSYAL ELEŞTİRİ TEMALI ŞİİRLER

DE BANA BU NASIL OZAN?
Başında fesi takkesi
Cebinde dolu sikkesi
Bir baksan kokar nefesi
De bana bu nasıl ozan?
REKLAM

"HÜRRİYETE ÖVGÜ" ŞİİRİ


HÜRRİYETE ÖVGÜ

Boşuna değil dökülen kan
Hatıran daha aziz çıkacaktır
Bu felaket senelerinden
Asırlardır bu böyledir
Bütün kötülükler geçer
Yaşar iyi ve güzel olan
REKLAM

SAİT FAİK'İN EN GÜZEL ÖYKÜLERİNDEN SİNAĞRİT BABA konusu, özeti...

Usta öykücümüz Sait Faik'in en güzel öykülerinden Sinağrit Baba'nın özetini aşağıdaki resimde bulabilirsiniz...Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayınız...
SAİT FAİK'İN DİĞER ÖYKÜ ÖZETLERİNİ AŞAĞIDAN BULABİLİRSİNİZ...
REKLAM

12.Sınıf Türk edebiyatı mevsim yayınları cevapları sayfa 86

Written By edebiyat fatihi on 15 Ara 2014 | 15.12.14

12.Sınıf Türk edebiyatı mevsim yayınları cevapları sayfa 86
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
diğer sayfalar için TIKLAYINIZ
12.Sınıf Türk edebiyatı mevsim yayınları cevapları sayfa 86
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
diğer sayfalar için TIKLAYINIZ

REKLAM

1940-1960 süreci toplumcu şiirin özellikleri

1940-1960 süreci toplumcu şiirin özelliklerini araştırınız 


Nâzım Hikmet’in 1938’deki mahkûmiyeti dolayısıyla şiir dünyasından çekilmesinden sonra, daha önce yayımlanmış şiirlerinden fikir ve nâzım tekniği bakımından etkilenmiş bazı şairler, onun şiirdeki yolunu değişik bir şekil ve üslûpta devam ettirirler. Yanıltıcı bir şekilde “Toplumcu Gerçekçi Şairler” diye adlandırılan, kimi zaman da “1940 Kuşağı” adı altında toplanan bu şairler arasında Rıfat Ilgaz (d. 1911-), Cahit Irgat (1916-1971), Suat Taşer (d. 1919), Ömer Faruk Toprak (1920- 1979), Arif Damar (d. 1925), Mehmet Başaran (d.1926), Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927-1984) ve Ahmed Arif (1927-1991) dikkati çekerler. Marksist fikirler doğrultusunda toplumun sorunlarını ön plâna çıkaran bu şairler, 1940-1960 arasında ve daha sonraki yıllarda birçok şiir kitabı yayımlamışlardır. Siyasî iktidarlara karşı çıkan ve bu yüzden birçok kovuşturmalara uğrayan bu şairler, şiirlerinde yoksulluk, siyasî baskılar, hürriyetsizlik, faşizm, emperyalizm, kapitalist sömürü, sosyal adaletsizlik, mutlu azınlık gibi temaları sık sık işlemiş olmakla birlikte katı ideolojik kalıplardan ve sloganlardan mümkün mertebe uzak dururlar. Dolayısıyla bunların eserlerinde kendi kişisel sorunları, özlemleri, duyguları, hayalleri de önemli bir yer tutar.
REKLAM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

REKLAMLAR

SPONSORLU BAĞLANTI

2014/2015 YAZILI SORULARI

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica