24 Şub 2018

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 132-134

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 132-134

ELEŞTİRİ

ÖN HAZIRLIK


HAZIRLIK
 • "Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım" sözüyle gerçeklerin fikir çatışmalarından doğduğu anlatılmak isteniyor.
 • Yapıcı ve doğru eleştiriler daha kaliteli ve nitelikli eserlerin ortaya konmasını sağlar. Eleştiriler,  sanatçıyı daha güzel yazmaya, onu olgunlaştırmaya ve daha başarılı eserler vermeye de teşvik eder. Eleştiri, bu şekilde sanatçılara  kılavuzluk yapar.
 • Yaptığını bir davranıştan veya sözden dolayı eleştirildiğinizde nasıl davranırsınız? Yorum sizin
 • "Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür" sözü bazen eleştirilerin öznel değil belli kriterlere göre yapılmasını anlatıyor. Haksız eleştirilerin çoğunlukla eleştirilen kişiye veya esere karşı gizli bir hayranlık duyulduğunu ifade ediyor.

  23 Şub 2018

  Türk Edebiyatındaki Önemli Eleştiri Yazarları Kimlerdir?

  Bir edebi eserin ya da sanat eserinin iyi ve kötü, başarılı ve zayıf yanlarının belli bir takım bilimsel yöntemlerle incelenip ortaya koyulduğu yazıları tenkit yani eleştiri denir. 

  Eleştiri türü edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir. Servetifünun Döneminde ise Batılı bir anlayışla bu türde eser verilmeye başlanmıştır.

  Türk Edebiyatındaki Önemli Eleştiri Yazarları Kimlerdir?

  Tanzimat edebiyatı döneminde Namık Kemal (Tahrib-i Harabat), Muallim Naci (Demdeme) gibi kimi yazarlar eleştiriyi yergiye dönüştürmüştür. Muallim Naci gibi bazı yazarlar, sadece dil bilgisi açısından eleştiri yapmıştır. Bu dönemde Batı'daki anlamda eleştiri yazısı, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır.

  Tübitak Hakkında Bilgi  TÜBİTAK TARİHÇESİ
  TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 1963 yılında, Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.

  1968’de Ankara’da, Elektronik Araştırma Ünitesi’nin, şimdi Gebze’de faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UEKAE; 1971’de Yapı Araştırma Enstitüsünün (1989’da TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile araştırma grubu şekline dönüştürülmüştür); 1972’de Gebze’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün, şimdi Marmara Araştırma Merkezi-TÜBİTAK-MAM; 1973’de Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezinin, şimdi Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü-TÜBİTAK-SAGE; 1984’de Ankara Elektronik Araştırma Geliştirme Enstitüsünün, 1995’te Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü-BİLTEN ve şimdi Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UZAY; 1986’da Ulusal Metroloji Enstitüsünün-TÜBİTAK-UME ve 1983’te Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa kurulan ve 2002’de TÜBİTAK Başkanlığına doğrudan bağlı Enstitü haline gelen Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün-TÜSSİDE kurulmasıyla birlikte kurumun görevleri arasında yer alan araştırma faaliyetlerine başlanmıştır.
                                                                      

  Aydın Olma Bilinci ve Aydın Sorumluluğu Nedir?

  Aydın Olma Bilinci ve Aydın Sorumluluğu Nedir?

  "Aydın" sözcüğü sözlüklerde şöyle tanımlanır:

  Genellikle öğrenim görmüş, çok okumuş, kültürlü, bilgili, görgülü, ileri ve açık düşünceli, kendisi aydınlanmış olduğu için çevresini de aydınlatabilecek nitelikte olan (kimse).

  Aydın olabilmek için tahsil görmek, çok okumak çok bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Aydın insan, bilimin yol göstericiliğini savunan, sorgulayan, insanların özgür ve bağımsız kimlik kazanmalarında, tüze ve türelere saygı konusunda yol gösterici, düşünce derinliği olan, tutarlı davranan, alçakgönüllü ve insanlara saygılı kişidir.

  Eksiltili Cümle Nedir? Yepyeni Örneklerle...

  Eksiltili Cümle Nedir? Eksiltili Cümle Örnekleri

  Bu yazımızda eksiltili cümle konusunu ele alacağız. Birçok eksiltili cümle örneğini de yazımızda bulabilirsiniz... edebiyatfatihi.net

  Eksiltili Cümle Nedir?

  Eksiltili cümle ya da kesik cümle, yüklemi olmayan cümledir, yani tam bir cümle kurulabilmesi için gereken ana unsurları içermeyen cümledir. Türkçenin eklemeli yapısı nedeniyle yüklemler tek başına cümle kurmaya yettiği için, "yüklemi olmayan cümle" olarak da tanımlanabilir. Eksiltili cümleler bazen cümleleri pratik gerekçelerle kısaltmak amacıyla, bazen de edebî amaçlarla kullanılırlar.

  Cümlenin ögeleri bulunurken eksiltili cümlelere cümlenin akışına uygun bir yüklem yazarız.

  Cümlenin Ögeleri Nasıl Bulunur? Metinden Örnekler

  Bu yazımızda "Cümlenin ögeleri nasıl bulunur, bunun püf noktaları nelerdir, yükleme sorulacak hangi sorular hangi ögeleri verir?" sorularının cevaplarını bol örnekle açıklamaya çalıştık.


  Cümlenin ögelerini doğru  bulmak için kelime gruplarını çok iyi bilmek ve yükleme hangi soruların hangi ögeyi verdiğini iyi bilmek gerekiyor. Lütfen aşağıdaki tabloyu dikkatlice inceleyin, yükleme hangi soruların sorulduğunu iyice kavrayın... edebiyatfatihi.net

  CÜMLENİN ÖGELERİNİ BULMAK İÇİN SORULACAK SORULAR

  ÖGE ADI
  YÜKLEME SORULACAK SORULAR
  ÖZNE
  KİM? NE?
  BELİRTİLİ NESNE
  KİMİ? NEYİ? NEREYİ?
  BELİRTİSİZ NESNE
  Özneyi bulduktan sonra “NE?”
  DOLAYLI TÜMLEÇ (YER TAMLAYICISI)
  NEYE? NEYDE? NEYDEN?
  KİME? KİMDE? KİMDEN?
  NEREYE? NEREDE? NEREDEN?
  ZARF TÜMLECİ
  NASIL? NİÇİN? NE DİYE? NİYE?  NE ZAMAN?
  NE KADAR?
  EDAT TÜMLECİ
  NE İLE? KİM İLE?
  www.edebiyatfatihi.net

  19 Şub 2018

  Meddah Olmanın Özellikleri Nelerdir?

  Bu yazımızda meddah olabilmenin özelliklerini, meddahlıkta olması gereken özelliklerin neler olduğunu inceledik...

  Meddah Olmanın Özellikleri Nelerdir?
  Meddah olabilmek için her şeyden önce tipleri, insanları, hayvanları çok iyi taklit edebilme yeteneğine sahip olmak şarttır.
  Dinleyicilerin ilgisini çekecek konular anlatmalı, kıvrak zekalı ve rol konusunda çok yetenekli olmak gerekir.
  Meddahlar iyi bir ses yapısına, müzik kulağına, iyi bir hafızaya ve sesini ve mimiğini çok iyi kullanan oyuncular olmalarıdır… edebiyatfatihi.net


  Tarihteki En Önemli Meddahlar:

  Evliya Çelebi de “Seyahatname”sinde İstanbul, Erzurum, Malatya ve Bursa’da hikâye anlatan birçok meddahın adını saymaktadır. III. Murat’ın “Eğlence” adlı meddahıyla IV. Murat döneminde yetişen Tıfli Çelebi, 19. yüzyılda Aşkî ve Sururî, adları bilinen tarihdeki meddahların en ünlüleridir. Günümüzde ise bu mesleği benim dışımda uygulayan sanatçılardan bazıları Mehmet Esen, Ulvi Alacakaptan, Rauf Altıntak, Ahmet Yenilmez, Münir Canar ın yanı sıra büyük usta Erol günaydındır..

  İLGİLİ İÇERİKLER