SPONSORLU BAĞLANTI

YEPYENİ KİTAPLAR, YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN SINIFINIZA TIKLAYIN...

...

MASALCI BABAYA ŞÜKRANLARIMIZLA...

Written By edebiyat fatihi on 2 Eki 2014 | 2.10.14

"Masalcı Baba" adıyla anılan ve birçok masalımızın gün yüzüne çıkmasında büyük rolü olan ünlü yazarımız Eflatun Cem Güney yıllar önce bugün (2 Ekim 1956'da) Danimarka'da bulunan Andersen Kurumu,Açıl Sofram Açıl adlı eseriyle ona Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi vermişti.Aşağıdaki Eflatun Cem Güney'le ilgili yazıyı paylaşıyoruz...

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI-1 TESTLERİ ve CEVAPLARI (yepyeni sorularla)

Written By edebiyat fatihi on 1 Eki 2014 | 1.10.14

10.SINIF EDEBİYAT TEST SORULARI
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST-1 
1. Destanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Destanlarda olağanüstü olaylara yer verilir.
B) Milletlerin başından geçen büyük olaylar destanların temelini oluşturur.
C) Destanlar belli bir ulusa ait özellikleri değil evrensel ögelere yer verir.
D) Destanlar insanların, birbiriyle, tabiatla, üstün güçlerle mücadelesi ve düş yoluyla oluşturduğu
ögelerin bir araya getirilmesiyle oluşur.
E) Destan döneminde şimşek, yankı, uyku gibi doğal olaylara olağanüstü nitelikler yüklenmiştir.

10.SINIF EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ,EDEBİYAT TARİHİ TEST SORULARI ve CEVAPLARI-1 (yepyeni sorularla)

10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ ve CEVAPLARI 
TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI TEST-1

1) Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihiyle doğrudan ilişkili değildir?
A) Siyasi olayların edebiyata etkisi
B) Edebi eserler
C) Sanat akımları
D) Bilimde meydana gelen değişiklikler
E) Sanatçıların yaşamları


2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden biri olamaz?
A) Gerçekleri olduğu gibi anlatması
B)Güzel sanatların bir dalı olması
C) Sözlü ya da yazılı olması
D) İnsanda güzellik duygusu uyandırması
E) Dile dayanan bir sanat olması

3. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin kapsamı içine girmez?
A) Dönemin sosyal hayatını incelemek
B) Dönemin siyasi hayatını incelemek
C) Sanatçıların yaşamlarını ve eserlerini incelemek
D) Edebi türlerin oluşumunu ve gelişimini incelemek
E) Tarihsel olayları kronolojik bir sıraya
göre incelemek

4. Aşağıdakilerden hangisi “tarih ve edebiyat tarihi” için
önemli kaynaklar arasında sayılmaz?
A) Destanlar
B) Seyahatnameler
C) Tezkireler
D) Anılar
E) Öyküler

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 39

SAYFA 40
1. Metin
BİR EYLEM, KAÇ ANLAM?


• 6.Etkinlik:

“Bir Eylem Kaç Anlam” başlığıyla verilen cümlelerde “kaldırmak” fiilinin hangi an­lamlarda kullanıldığını belirleyiniz. Belirlediğiniz anlamları aşağıdaki noktalı yere yazınız.

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 38

SAYFA 38
Etkinlik:
Aşağıdaki şemayı inceleyiniz. “Beklenen”, “Fil” ve “Lütfen Dokunmayın” adlı me­tinlerde ki dış dünyaya ve yazarın iç dünyasına ait unsurları beIirleyerek şema üzerinde ki uygun yerlere yazınız. Dış dünyaya ait unsurlarla yazarın iç dünyasına ait unsurların edebî eser bünye­sinde nasıl bütünleştiğini sözlü olarak ifade ediniz.
EDEBİ METİN
Dış dünyaya ait unsurlar
Mezar,hasta,fil ,ahır, taht
,Topkapı Sarayı Kütüphanesi
Kitap,kütüphaneci


Yazarın iç dünyasına ait unsurlar
Sevgiliye duyulan özlem,
İnsanların algı farklılıkları,İnsanların
zevk aldıkları etkinliklerin farklı olması


 5.ETKİNLİK.....

Yazar dış dünyaya ait unsurları ve kendi iç dünyasına ait unsurları bir tema etrafında kurmaca gerçekliğe uygun olarak yeniden şekillendirmektedir.

11.SINIF YILDIRIM YAYINLAR DİL VE ANLATIM CEVAPLARI SAYFA 32

 11. sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları 
sayfa 32
cevaplar kısa sürede burada olacak...takibe devam...4. İncelediğiniz iş mektubu ile özel mektupları hitap ve ifade tarzları bakımından karşılaştırıp aralarında
ne gibi farklılıkların ol duğunu sö lü olarak ifade ediniz.
5. İncelediğiniz iş mektubunda anlatım bozukluğunun bulunup bulunmadığını tespit edip varsa bunların
doğru kullanımlarını tahtaya yazınız.

11.SINIF YILDIRIM YAYINLAR DİL VE ANLATIM CEVAPLARI SAYFA 31

SAYFA 31

6. ETKİNLİK
• Araştırma sonuçlarınızdan yola çıkarak iş mektubuyla ilgili özellikleri belirleyiniz ve sınıfa getirdiğiniz iş mektuplarında bu özellikleri gösteriniz.
cevaplar kısa sürede burada olacak...
• Arzu ettiğiniz bir kitabın siparişi için yayınevlerinden birine iş mektubu yazıp bunu sınıfta okuyunuz.
• Arkadaşlarınızın yazdıkları iş mektupları ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz ve mektubunuzu hazırlarken nelere dikkat ettiğinizi onlarla paylaşınız. 

1. Okuduğunuz iş mektubunun yazılış amacı ile daha önce incelediğiniz mektupları karşılaştırınız. Ne gibi benzerlik ve farklılıklar tespit ettiğinizi sözlü olarak ifade ediniz.
2. Bir yayınevine hitaben kaleme alınmış yukarıdaki mek tup tan ha re ket le iş mektuplarının nasıl yazılması
ge rek ti ği ni belirleyip tahtaya yazınız.
3. “Anlatım Türleri” ile ilgili öğrendiklerinizi hatırlayarak iş mektupların da hangi anlatım türünün kullanıl dığı nı belirtiniz.
CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN...

SON ÇIRPINIŞLAR :D


KENDİ GÖK KUBBEMİZ ŞİİR KİTABININ İNCELEMESİ DEĞERLENDİRMELER GENEL BİLGİLER...

YAHYA KEMAL BEYATLI-KENDİ GÖKKUBBEMİZ
Kendi Gök Kubbemiz ilk basımı 1961 yılında yapılan kitaptaki 81 şiir, üç bölümde sunuluyor. 
“Kendi Gök Kubbemiz”, 
“Yol Düşüncesi” 
“Vuslat”.

11.SINIF EDEBİYAT LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 39

SAYFA 39
1. Metinde geçen olayları defterinize yazarak metnin olay örgüsünü belirleyiniz. Olay örgüsünün yaşanmadığı, yaşandığı düşünülen ya da hayal edilen bir olaydan yola çıkılarak düzenlendiğini söyleyebilir misiniz? Niçin?
CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN...
2. Olay örgüsünü oluşturan olaylar nerede ve hangi dönemde geçmektedir?
3. Annesi Zehra Hanım, babası Asaf Paşa ve amcası Münevver Bey’in Celal Bey’e karşı tutum ve davranışlarından yola çıkarak romandaki temel çatışmayı söyleyiniz.
4. Celal Bey, Dilber, Asaf Paşa, Zehra Hanım, Münevver Bey’in kişisel özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.
Kişiler Kişisel Özellikleri
Celal Bey
Dilber
Asaf Paşa
Zehra Hanım
Münevver Bey
5. Metnin ana düşüncesini belirtiniz.
6. Metindeki anlatıcının bakış açısı nedir? Metinde yazarın duygu ve düşüncelerini açıkça ortaya
koyduğu bölümleri gösteriniz.
7. Metin kişilerinin karakter mi yoksa tip mi olduklarını belirleyerek karşılarındaki kutucuğa işaretleyiniz.

Kişiler                         Karakter   Tip
Celal Bey                              
Dilber 
Asaf Paşa 
Zehra Hanım 
Münevver Bey

CEVAPLAR BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN...

11.SINIF EDEBİYATl LİDER YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 36

4.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman)
Hazırlık Çalışması
1. Etkinlik: Tanzimat Döneminde Batı edebiyatının etkisiyle edebiyatımıza giren anlatmaya bağlı edebî türleri aşağıdaki tablo üzerine yazınız.
sorunun cevabı için TIKLAYINIZ

1. Sanatçıların halkı eğitmek gibi bir görevleri var mıdır? Düşüncelerinizi sebepleriyle birlikte açıklayınız.
Sorunun cevabı kişiden kişiye değişse de bence  sanatçıların böyle bir görevleri olmalı...Çünkü sanatçı içinden çıktığı toplumun bir aynasıdır,duyarlılığını, gözlem ve yeteneklerini toplumu eğitmek için de kullanmalı...
2. Siz yazar olsaydınız eserlerinizde günümüz insanını eğitmek için hangi konuları işlerdiniz?
Yorum sizin...
Metni İnceleme


TÜRK DESTANLARINDAKİ MİTLER SLAYTI...ANINDA İNDİRİN...

TÜRK DESTANLARINDAKİ MİTLER, MOTİFLER:
1-Kök-Böri: Totem devri yaşayan Türklerin totemi bozkurt, destanlarda hayat ve savaş gücünü temsil eder. Bozkurt, destanlarda Tanrı kurt ,anne kurt, ordular önünde yürüyen kumandan olarak geçer.Türkler bozkurta önce Tanrı diye tapmışlar, sonra kendilerinin bozkurt soyundan geldiklerine, böylelikle birer bozkurt olduklarına inanmışlardır.
2-Işık: Bu motif destanların kuruluşunda kutsiyetten kaynaklanan hayat verici bir özelliğe sahiptir.Destanların büyük kahramanları; bu kahramanlara kadınlık ve mukaddes Türk çocuklarına annelik yapan kadınlar ilahî bir ışıktan doğarlar.Şamanist inanca göre yerden on yedi kat göğe doğru gittikçe aydınlanan bir nur âlemi vardır ki bunun on yedinci katında bütün göz kamaştırıcı ışığıyla Türk Tanrısı oturur.Yeryüzünde iyilik yapan ruhlar da bir kuş şeklinde bu nur âlemine uçarlar.
SLAYTI GÖRMEK VE ANINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

REKLAMLAR

SPONSORLU BAĞLANTI

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica