23 Mar 2018

Servetifünun Edebiyatının Şiir, Roman, Hikaye, Eleştiri ve Tiyatro Türlerinde En Önemli Sanatçıları

Servetifünun Edebiyatının Şiir, Roman, Hikaye, Eleştiri ve Tiyatro Türlerinde En Önemli Sanatçıları Kimlerdir?

Batı etkisindeki Türk edebiyatının ikinci evresi olan Servetifünun edebiyatı  (1896-1901)  kısa ömrüne rağmen dönem sanatçılarının edebiyatımıza getirdiği yenilikler ve Batı'daki örneklerine eşdeğer sayılabilecek başarılı eserlerle çok değerli bir yere sahiptir.

Bu yazımızda Servetifünun Dönemi'nin şiir, roman, hikaye, tenkit(eleştiri) ve tiyatro türlerinde öne çıkan sanatçılarını gruplandırdık. edebiyatfatihi.net

BAU Challengers Liseler Arası Turnuvası İçin Geri Sayım Başladı

  BAU Challengers Liseler Arası Turnuvası İçin Geri Sayım Başladı

Bahçeşehir Üniversitesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Türkiye'deki  tüm lise öğrencilerinin katılabildiği  League of Legends turnuvası olan BAU Challengers için geri sayım başladı. 

                                         

20 Mar 2018

Yunus Emre İlahi İncelemesi

                            

Bu yazımızda tekke-tasavvuf edebiyatının aşk ve sevgi çağlayanı  Yunus Emre'nin "Ne söylerler ne bir haber verirler" ilahisini zihniyet, yapı, ahenk unsurları (kafiye, redif, ölçü...) tema vb. ölçütlere göre incelemeye çalıştık...

Fecriati Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları (Yepyeni)

Fecriati Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları (Yepyeni)


Hazırlayan: edebiyatfatihi.net

1. “Sanatın şahsi ve muhterem olduğu” görüşü savunan sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Servetifünuncular
C) Milli Edebiyatçılar
D) Fecriaticiler
E) Yedi Meşaleciler

2.Aşağıdakilerden hangisi şiir anlayışını Piyale adlı şiir kitabında açıklamıştır?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Tahsin Nahit
D) Cenap Şehabettin
E) Tevfik Fikret

3.Fecriati Döneminde aşağıdaki türlerin hangisinde eser verilmemiştir?
A) Makale
B) Deneme
C) Tiyatro
D) Şiir
E) Biyografi

4.Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Beyannamesine imza atan sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Samim
C) Faik Ali
D) Hamdullah Suphi
E) Cenap Şehabettin

19 Mar 2018

Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları, 2017-2018

Bu yazımızda seçmeli Osmanlı Türkçesi dersi 2.dönem 1.yazılısı için çalışma soruları hazırladık. Cevap anahtarı soruların altında verilmiştir. Faydalı olması dileğiyle...

edebiyatfatihi.net

Edebiyat Fatihi Lisesi Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları, 2017-2018

SORULAR 
S.1. Aşağıdaki Osmanlı Türkçesi ile yazılan sayıların günümüzdeki karşılıklarını rakamla yazınız.

درت يوز اللي أوچ
يتمش بر
سكسان طقوز
یگرمی
ايكي


S.2. Aşağıdaki atasözlerini günümüz Türkçesine çeviriniz.

S.3. Aşağıdaki sayıları Osmanlıca yazınız.

9.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 246-247

9.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 246-247

Sayfa 246

Hazırlık
1. E-postanın iletişimdeki yeri hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap: E-posta günümüzde en önemli ve hızlı iletişim araçlarından biridir.

2. E-postada duygular rahatça ifade edilebilir mi? Tartışınız.

Cevap: Bizce edilebilir. Bu kişiden kişiye göre değişen bir durumdur.

9.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 243-245

9.Sınıf MEB Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 243-245

Sayfa 243


Hazırlık

1. Bazı mektupların sanat ve düşünce içerikli olmasının önemini değerlendiriniz.

Cevap:  Dil ve anlatım yönünden sanatsal değer taşıyan edebî mektuplar, yazıldıkları dönemin sanat ve düşünce hayatına ışık tutar. Bu tür mektuplarda dönemin edebî, sanatsal ve düşünsel tartışmaları yer alır. Bu yönüyle edebî mektuplar yazıldıkları dönem için belge niteliğine de sahiptir.

2. Bir anlatım tekniği olarak mektubun hangi edebî türlerde kullanılabileceğini tartışınız.

Cevap: Mektuplar, roman, hikaye, şiir  gibi edebi türlerde kullanılabilir. Örneğin Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı, Halide Edip'in Handan; Balzac'ın Vadideki Zambak mektup biçiminde yazılan ünlü romanlardır.

✋Soruyla ilgili daha detaylı bilgi  BURADA

Sayfa 245

Metni Anlama ve Çözümleme1. “Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle belirleyiniz.

Cevap: Ulusun özelliklerini yansıtan  farklı kaynakları bir araya getirmek

2. Attilâ İlhan’ın mektubunun yazılma amacını belirleyiniz.

Cevap: Attila İlhan'ın başka bir edebiyatçı olan Cevdet Kudret'e  Yelken dergisini yayımlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir.

3. Mektubun bölümlerini Attilâ İlhan’ın mektubu üzerinde gösteriniz.

Cevap: Üstadım efendim → hitap bölümü
Mektubun yazılış amacını anlatan ilk paragraf giriş bölümü
Son cümleye kadar olan bölümler gelişme bölümü
İyi dilek ve temennilerin yer aldığı son cümle sonuç bölümüdür.