16 Eki 2019

Edebiyatımızda Sagu Türünde Yazılmış Olan Eserler

Edebiyatımızda sagu türünde yazılmış olan eserleri sıralayınız.

Sevgili Takipçilerimiz,

İslamiyet öncesi Türk geleneklerinde “yuğ” adı verilen cenaze törenleri sırasında ölen kişinin ardından duyulan üzüntünün dile getirildiği, kişinin kahramanlıklarının ve iyiliklerinin anlatıldığı şiirlere sagu denir. Bu yazımızda edebiyatımızda sagu türünde yazılmış olan önemli eserleri bulabilirsiniz.

Divanu Lugati’t-Türk’ü Diğer Geçiş Dönemi Eserlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir?

 Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü diğer Geçiş Dönemi eserlerinden ayıran özellikler  nelerdir? 

Cevap: 
 • Dîvânu Lugâti’t-Türk Türkçenin ilk sözlüğü ve ilk dil bilgisi kitabıdır.
 • Eser, Türkçenin gücünü göstermek ve Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.
 • Türk edebiyatının yazıya geçirilen ilk örnekleri (koşuk, sagu, sav...) bu eserdedir.
 • Eser tam anlamıyla bir sözlüktür, 7500 sözcüğün  anlamları bulunmaktadır.
 • Kaşgarlı Mahmut, bu eseri yazmak için dünyanın dört bir yanındaki Türk toplulukları gezmiştir.
 • Ali Emiri tarafından tesadüfen bulunmuş ve üzerinde birçok çalışma yapılmıştır.
 • Eserde ayrıca Türk kültürüne ve tarihine ait bilgiler de bulunmaktadır. edebiyatfatihi.net
Ekstra Bilgiler:

Divanü Lügati't-Türk'ün edebiyatımızdaki yeri ve değeriDivanü Lûgati't-Türk her şeyden önce bir Türkçe-Arapça sözlüktür. Fakat Kaşgârlı Mahmut basit bir sözlük yazmak­la yetinmemiştir. O, üstün bir milletin mensubu olduğuna inanan; gönlü Türklük sevgisiyle dolu; zihni, Türk milletinin ve çeşitli Türk boylarının, Türkçenin ve çeşitli kollarının, Türk edebiyatının ve folklorunun, Türk düşüncesinin ve yaşayış tar­zının, Türk efsane ve destanlarının, nihayet Türk ülküsünün bilgi ve şuuruyla donanımlı bir Türk milliyetçisi idi. İşte bütün bu duygu, sevgi, bilgi, inanç ve ülkü Kaşgârlının eserine aksetmiş ve Divanü Lûgati't-Türk'ü basit bir sözlük olmaktan çı­kararak, birçok konuda küçük serpintiler halinde de olsa, o zamanki Türklük bilgisinin bir el kitabı haline getirmiştir. Bunun içindir ki Kaşgârlı Mahmut "Türkoloji’nin babası" kabul edilir.

Alp Er Tonga Sagusu Konusu, Teması, Ahengi Sağlayan Unsurlar, Söz Sanatları, Dönemin Gerçekliği, Milli ve Manevi Değerler

Bu yazımızda Alp Er Tonga sagusunda ahengi sağlayan özellikleri, unsurları yani kafiyelerini, rediflerini, kafiye düzenini, ölçüsünü, duraklarını, asonans ve aliterasyonlarını inceledik...

ALPER TONGA SAGUSU

Teması: Saguda birden fazla tema işlenmiştir: Ölüm, kahramanlık, erdemin yüceliği...
 Konusu: Ünlü Türk hükümdarı Alp Er Tonganın ölümünden duyulan acı, aynı zamanda oluştuğu dönemde kötülüklerin çoğalması, erdemin ve ahlakın zayıflaması gibi konular işlenmiştir.

12 Eki 2019

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Slayt-İndir

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Slayt-İndir

Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. ünitesi (giriş) slaytını bulabilirsiniz...  Yeni müfredat ver ders kitaplarıyla birebir uyumlu olarak bu slaytta 11. sınıf edebiyat giriş ünitesinde yer alan edebiyat-toplum ilişkisi, edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisi, edebi akımlar (klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm, sembolizm, parnasizm, sürrealizm)  Türk ve Dünya edebiyatlarındaki temsilcileri özlü bir şekilde yer alıyor.

11 Eki 2019

Pastiş ve Parodi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu yazımızda anlatım tekniklerinden pastiş ve parodi arasındaki farkları maddeler halinde sıraladık...

Pastiş ve Parodi Arasındaki Farklar

 • Parodide yazar, daha önceden yazılmış bir metni gülünçleştirerek yeniden ele alır. Pastişte ise yazar, daha önceden yazılmış bir metni yeniden ele alır ama parodideki gibi  her zaman asıl metni gülünç hale getirmeye çalışmaz.
 •  Pastişte üslup kopyalanırken, parodide içerik kopyalanır ve komik bir formatta sunulur. İçeriğin yanında, diğer metinden herhangi bir karakter de alınıp parodileştirilebilir. 
edebiyatfatihi.net
Pastiş-Parodi Farkları

Minimal Hikaye Türünün Temel Özellikleri Nelerdir?

  Minimal Hikaye Türünün Temel Özellikleri
 • Kısa ve yalındır.
 • Okunması ve anlaşılması kolay bir türdür.
 • Az sayıda kelime ile etkili bir anlatım sağlamak amaçlanır.
 • Hiçbir şey uzun uzadıya anlatılmaz.
 • Klasik hikayedeki serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur. Bu bölümler okurun düş gücüne bırakılır.
 • Yazar, çoğu zaman imgeler kurar ve onların gücünden yararlanarak hikayesini anlatır.
 • Şiir, fıkra, fabl, manzum hikaye, atasözü gibi birçok özelliğini taşıyan küçürek hikaye günümüzde bağımsız bir tür haline gelmiştir.
 • Franz Kafka, Max Jacob gibi yazarlar dünya edebiyatında küçürek hikayenin akla gelen ilk yazarlarıdır.
 • Türk edebiyatında ise Ferit Edgü, Necati Tosuner, Hulki Aktunç, Haydar Ergülen, Rasim Özdenören, Ayfer Tunç gibi yazarlar küçürek hikayenin öne çıkan yazarlarıdır.

10 Eki 2019

Atebet'ül Hakayık'tan Şiir İncelemesi

12. yüzyıl şairlerinden Edip Ahmet Yükneki'nin  yazdığı Atebet'ül-Hakayık Karahanlı Türkçesi Dönemi'nin temel eserlerindendir. Tamamı 512 dizeden oluşan bu kültür hazine yazıldığı dönemden çağımıza kadar içerdiği ahlaki öğütlerle ışık tutmatadır.

Biz bu yazımızda Atebet'ül-Hakayık'tan alınan dörtlükleri içerik (konu-tema) yapı, ahenk unsurları (kafiye-redif-ölçü, aliterasyon,asonans) söz sanatları, edebi gelenek yönlerinden incelemeye çalıştık... edebiyatfatihi.net

Bir Toplumun Geçmişten Günümüze Aktardığı Ortak Değerler Nelerdir? (Maddeler Halinde)

Bir Toplumun Geçmişten Günümüze Aktardığı Ortak Değerler Nelerdir?
Bir toplumun geçmişten günümüze aktardığı ortak değerlerin bütününe kültür diyoruz. Kültür bir toplumun düşünüş ve yaşayış tarzıdır. Kültürel değerlerimizi ailemizden, yakın çevremizden ve toplumdan öğreniriz. Peki geçmişten günümüze aktardığımız ortak değerlerimiz nelerdir? Bu yazıda bu sorunun cevabını bulabilirsiniz...
Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!