SPONSORLU BAĞLANTI

BUGÜN BİR ÖĞRETMENİNİZE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN KENDİNİZE FIRSAT TANIYIN...

YEPYENİ KİTAPLAR, YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN AŞAĞIDAN SINIFINIZA TIKLAYIN...

...

en güzel öğretmen şiirleri

9.SINIF EKOYAY EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 99

Written By edebiyat fatihi on 23 Kas 2014 | 23.11.14

SAYFA 99
1. Bir anınızı arkadaşlarınıza önce anlatarak sonra yazarak aktarmaya çalışınız. İki anlatım tar­zı arasındaki farkları belirleyerek sınıfta sözlü olarak sununuz.
REKLAM

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 96

SAYFA 96
Hazırlık
Sınıfınıza roman, hikâye, masal, destan, Karagöz, köy seyirlik oyunları, modern tiyat­ro metinlerinden kısa parçalar getiriniz.
REKLAM

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLER TABLOSU


REKLAM

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 92

Sayfa 92
1. Araştırma bölümünde destan ve mesneviler hakkında hazırladığınız sunumları seçeceğiniz grup sözcüleri aracılığıyla sınıfta sununuz.
REKLAM

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 91

SAYFA 91
7. Aşağıda verilen kavramları ilgili oldukları nazım türüyle eleştiriniz.

GAZEL
Beyit
5-15 beyit
Aşk –Ayrılık

İLAHİ
Tasavvuf
İlahi aşk
Yunus Emre

Dörtlük

8. İlahi ve nefes hakkında bilgi veriniz?
İLAHİ ve NEFES İÇİN TIKLA
ARAŞTIRMA SORULARI

1. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleri anlatmaya bağlı edebî metinler arasında yer alan destanlar ve mesnevilerdir. Sınıfta iki gruba ayrılınız. Gruplardan biri bu dönemde ortaya çıkan destanları,diğer grup da mesnevileri araştırsın. Araştırmalarınızı sunum hâline getiriniz.
2. Halk hikâyesi ne demektir? Hakkında bilgi toplayınız.
CEVAP İÇİN TIKLAYINIZ
3. Dede Korkut kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri hakkında bilgi toplayınız. Dede Korkut Hikâyelerinin tamamını ya da özetini okuyunuz. Okuduğunuz hikâyelerden birinin özetini defterinize yazınız.
4. Oğuz Kağan hakkında bir araştırma yapınız.
CEVAP İÇİN TIKLAYINIZ

5. Sınıfa daha önce okuduğunuz, günümüze ait hikâye ve roman örnekleri getiriniz.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


REKLAM

OĞUZ TÜRKÇESİYLE VERİLEN İLK MESNEVİLER

REKLAM

OĞUZ TÜRKÇESİYLE VERİLEN İLK DESTANLAR

Oğuz Türkçesi ile verilen ilk destanlar


DEDE KORKUT HİKAYELERİ
REKLAM

OĞUZ KAĞAN KİMDİR? HAKKINDA BİLGİ

Orta Asya’nın bozkurtları olan Türkler, M.Ö. 234 yılına geldiklerinde Tanrı tarafından Oğuz (Mete) adında bir kişi oğlu ile ödüllendirilmişlerdi. Çin’in kendisini mutlak egemen olarak bildiği ve çevresindeki uluslar üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bir dönemde, Orta Asya çok büyük olayların yaşanacağı bir döneme adım atıyordu. Bir cihan imparatorluğu kuracak olan Oğuz Kağan acuna gelmiş ve daha gözlerini açtığı andan itibaren mucizeleriyle kutluluğunu ortaya koymaya başlamıştı…
REKLAM

HALK HİKAYESİ NE DEMEKTİR? HAKKINDA BİLGİ

HALK HİKÂYESİ
Halk hikâyesi, nazım ve nesir katışığı eserlerdir. XV. yüzyıl başlarında yazıya geçtiği sanılan, fakat daha önceki yüzyıllarda oluştuğu anlaşılan Dede Korkut Hikâyeleri, bu türün elimizdeki ilk örneğidir.
REKLAM

10.SINIF EDEBİYAT NOVA CEVAPLARI SAYFA 90

SAYFA 90
Verilen bu bilgileri de dikkate alarak iki şiiri dil açısından inceleyiniz.
REKLAM

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünlerinin özellikleri

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünlerinin özellikleri
A) Türkçe yeni ses değerleri kazanmıştır.
B) İslam kültürünün etkisiyle tasavvufun şiire yansımaları görülmüştür.
C) Türkçe yeni bir edebî dil arayışına girmiştir.
D) Şiirlerde yalın ve sade bir anlatım tercih edilmiştir.
E) Şiirlerde hem hece ve hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
F) Şiirlerde coşkun bir lirizm ve didaktik özellik göze çarpar...

REKLAM

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 89

SAYFA 89
3. Halk şiiri ile divan şiirinde kullanılan temaları belirleyiniz. İki şiir türünün temaları
yönünden benzer ve farklı özelliklerini tespit ediniz. Sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız.
REKLAM

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 88

Sayfa 88
1. Hazırlık bölümündeki metinlerde görülen, sevgilinin güzelliğiyle ilgili unsurlar Dehhânî’nin şiirindede kullanılmıştır. Bu metinlerdeki kullanım biçimlerini karşılaştırıp birbirinden ayrılan ve örtüşen taraflarını aşağıya yazınız.
REKLAM

10.SINIF NOVA EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 87

SAYFA 87
1. Şiirin bütününde sevgilinin hangi özellikleri söz konusu edilmiştir? Bu özellikler ile devrin sosyal hayatı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.
CEVAPLAR BURADA OLACAK....
2. İkinci beyitte kısa kısa tam sekiz cümle vardır. Bu cümleler kullanılan aruz kalıbının duraklarına uygundur. Şiirin kalıbı “mefâîlün”ün dört kez tekrarına dayanır. Dehhanî bu kurgusuyla şiire ne katmıştır?
Tartışınız. Diğer beyitlerdeki vezin-söyleyiş uyumunu da siz tespit ediniz.
3. Divan şiirinde gazelin ikinci beytinin ilkine göre daha güzel yazıldığını ve buna hüsnümatla
dendiğini geçen yılki derslerinizden biliyorsunuz. Buradaki güzellik hem içerik hem de söyleyiş güzelliğidir.
Bu beyitteki edebî sanatlar şiire söyleyiş ve içerik açısından ne katmıştır? Düşüncelerinizi sözlü
olarak ifade ediniz.
4. Şiirin şekil özelliklerini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle gazel nazım şeklinin kısa
bir tanımını yapınız.
5. Her bir beytin temasını tespit ederek renkli kartonlara yazınız. Temanın nasıl işlendiğini ve
farklı beyitlerin nasıl bir şiir bütünlüğü oluşturduğunu gösteriniz.
6. Ferhat ile Şirin hikâyesi edebiyatımızın en meşhur aşk hikâyelerindendir. Bizim kültürümüzde
Ferhat bir aşk kahramanıdır. Sevgilisi için sütunsuz dağ anlamına gelen Bîsütun Dağı’nı kazmasıyla
delmiştir. Şair, dördüncü beyitte bu hikâyeden yararlanmıştır. Diğer beyitlerin nesnel gerçekliğini de siz
gösteriniz.
7. Son beyitte şair sevgiliden vazgeçemeyeceğini kesin bir dille ifade ediyor. Âşık-sevgili ilişkisine
dair okuduğunuz metinlerdeki bu ilişkileri hatırlayınız. Bu durumdan nasıl bir sonuç çıkarılabilir?
8. Altıncı beyitte “bel, kılca, kıl, kemer, gizli” kelimeleri birbiriyle ilişkilidir. “Kılı kırk yarmak”, “kılca
haberi olmamak” gibi söyleyişlerden de hareketle beyti yorumlayınız. Beyitteki edebî sanatları belirtiniz.
9.a) Divan edebiyatının Anadolu’daki ilk temsilcisi kabul edilen Hoca Denhânî’nin -incelediğiniz
gazeli ve hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak- nasıl bir edebî kişiliğe sahip olduğunu konuları
ele alış biçimi, dil ve anlatımda izlediği yol, şiirlerinin cümle yapısı gibi sanatına özgü nitelikleri göz
önünde bulundurmak suretiyle açıklayınız.
b) Şiirin özelliklerinden hareketle şair-eser ilişkisini yorumlayınız.
REKLAM

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 86

Sayfa 86
b) Bir dile yeni sözcüklerin girmesinin ne anlama geldiğini söyleyiniz.
Farklı kültürlerden etkilenildiği anlamına gelir.
REKLAM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

REKLAMLAR

SPONSORLU BAĞLANTI

2014/2015 YAZILI SORULARI

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica