Reklamlar Reklamlar Reklamlar Reklamlar Reklamlar Reklamlar Reklamlar
...

GEZİ YAZISI-ANI YAZILARI BENZER VE FARKLI YÖNLERİ...

Written By edebiyat fatihi on 24 Nis 2014 | 24.4.14

GEZİ YAZISI-ANI KARŞILAŞTIRMASI:
BENZER YÖNLER:

·                     İki türde de açık, sade, anlaşılır, içten bir dil kullanılır.
·                     İki türde de dil göndergesel işlevde kullanılır.
·                     Her iki türde de açıklayıcı, betimleyici, öyküleyici anlatım türleri kullanılır.
·                     Her iki tür de başka bilim dallarına kaynaklık edebilir.
FARKLI YÖNLERİ:

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 209-218.sayfa cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları 

 Sayfa 209-218

Sayfa 209

Mizahi Anlatım/ Ünlem

Sayfa 210

1.Etkinlik
Bu metinlerde bir eylem, kişi ya da duruma bağlı gelişen gülmece unsuru ancak normal olanın dışına çıkılarak gerçekleştirilir.
Mizahi metinlerde gülmecenin yanı sıra kişilerin, yaşanılan dönemin eleştirisi de yapılır.
Mizahi anlatımlarda dil, bir olayı anlatmak için kullanılır.
Bu metinlerde amaç okuyucuyu düşündürmek ve aynı zamanda eğlendirmektir.
Bu tür metinlerde ses, taklit, hareket ve konuşma önemli bir yere sahiptir.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 203-208.sayfa cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları 

Sayfa 203-208


Sayfa 203

Söyleşmeye Bağlı(diyalog) Anlatım/ Ünlem

Hazırlık
1)Sohbet etmekten hoşlandığımız insanlarda en çok samimilik, yapmacıklıktan uzak olma, ön yargısız yaklaşımlar etkileyici olmaktadır.
2)Konuşmalarımızda resmiyeti ve samimiyeti karşımızdaki insanla ne kadar zamandır tanıştığımıza, aramızdaki ilişkinin seviyesine, konumumuza göre ayarlarız. 

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 197-202.sayfa cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları 

Sayfa 197-202)


Sayfa 197

Gelecekten Söz Eden Anlatım/ Bağlaç

Utopia; aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamına gelen bir sözcüktür.
Thomes More’un Utopia’sı roman sanatının henüz ortaya çıkmadığı  bir dönemde bir anlatım türü olarak kurgulanmıştır. Kolomb’un keşiflerinin etkisiyle yazılmış ilk kurgusal metindir. Utopia, güney yarım kürede bir adadır. Hikaye, bu adada yaşamış bir gemicinin, ada halkının kurduğu düzenin mükemmelliğini Avrupa’ya tanıtması biçiminde gelişir. 

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 190-196.sayfa cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları 

 Sayfa 190-196)


Sayfa 190

Düşsel(Fantastik)Anlatım- Edat

Hazırlık
1)İnsanlar hayatta bazen çok şeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlara ulaşmanın ilk basamağı hayal kurmaktır.
2)mitolojik dönemde oluşan doğal aktarımlar, efsaneler ve masallardaki olaylarla fantastik eserlerdeki olaylar, insanların içinde bulundukları şartlarda yaşanması mümkün olmayan ögelere yer vermesi bakımından benzerlikler gösterir.
3)Düşsel anlatımda olay; hayali ögelerden oluşur.
Zaman, belirli ya da belirsizdir.
Mekan, günlük hayatta karşılaşmayacağımız biçimdedir.
Kişiler, çoğunlukla olağanüstü özellikler taşırlar.
Öğretici metinler ise içinde yaşadığımız dünyayı ele alan metinlerdir.
4)Cansız varlıkların ve hayvanların kişileştirilmesi gibi olağan dışı durumlar, çocukların gerçekleşmesini istedikleri fantezilerdir. Bu isteklerini de fantastik metinlerde bulmaları bu tür metinlere ilgiyi arttırmaktadır. 

10. Sınıf 2013-2014 Ekoyay Dil ve Anlatım Kitabı 182-189.sayfa cevapları

10. Sınıf 2013-2014 Ekoyay -Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları  

Sayfa 182-189)


Sayfa 182

Kanıtlayıcı Anlatım /Zarf

Hazırlık
1)Ürünün diğerlerinden farklı  ve yaralı olduğunu  ispatlamak için o ürünün gerçekten de farklılığını öne çıkaran sunumlar, görseller, ürün buna müsaitse deneylerle insanları ikna etmeye çalışabiliriz.
2)Başkalarını kendi fikrimize inandırmak için güçlü deliller, ikna edici örnekler ortaya koyarız.
3)Bir konuda ileri sürülen kanıtlar inandırıcılık üzerinde daha etkilidir. 

10. Sınıf Ekoyay Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 175-181)

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (2013-2014 Ekoyay - Sayfa 175-181)


Sayfa 175

Tartışmacı Anlatım- Zarf


Hazırlık
1)Bir kişinin bir konuyu bütün yönlerden düşünebilmesi çok zordur. Bu nedenle aynı konuyu farklı açılardan gören insanların bakış açısına ihtiyaç vardır.
2)Tartışma programlarının bazılarında kurala uyulurken bazılarında uyulmamaktadır.
3)Herhangi bir konuda tartışma yapan kişilerin birbirlerinin sözlerine müdahale etmemesi, söylenen sözler ne kadar hoşlarına gitmese de sözün bitmesini beklemesini gerekir.
İnceleme
 1.Etkinlik 

12.SINIF EDEBİYAT 148-221.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

Sayfa 148

Anlatmaya Bağlı Metinler

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
Hazırlık Çalışmaları

1)Vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık, geri kalmışlık, medeniyet ve çağdaşlık, milli mücadele
Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan eserlerde Anadolu insanı edilgen bir insan tipi olarak yansıtılmıştır.
2)Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, topluma benimsetmek amacıyla yazarlar eserlerinde bu yenilikleri öne çıkaran konu ve temalara ağırlık vermişler, bir bakıma yeniliklerin temsilcisi olmuşlardır.
3)milli mücadelede destan yazan bu halkın kültür ve yaşamına duyulan merak
Edebiyatı İstanbul’un tekelinden kurtarmak ve yurdun geneline yaymak
Atatürk ilke ve inkılaplarının getirdiği yeni hayatı Anadolu insanına benimsetmek

Sayfa 150

AZİZ NESİN EDEBİ KİŞİLİĞİ-ESERLERİ MADDELER HALİNDE...

Written By edebiyat fatihi on 22 Nis 2014 | 22.4.14

AZİZ NESİN(1915-1999)
Asıl adı Mehmet Nusret Nesin.
Türkçeden yabancı dillere eserleri en çok çevrilen 4. Yazar.(UNESCO)

Harp Okulu’nu bitirip asteğmen oldu. Son olarak 1939′da Askeri Fen Okulu’nu bitirdi. “görev ve yetkisini kötüye kullandığı” suçlamasıyla askerlikten uzaklaştırıldı. Bakkallık, muhasiplik gibi işler yaptı. 1945 yılında ise gazeteciliğe başladı. 1946′da Sabahattin Ali’yle birlikte Marko Paşa mizah gazetesini çıkardı ve büyük ses getirdi.

SABAHATTİN ALİ HAYATI,EDEBİ KİŞİLİĞİ-ESERLERİ MADDELER HALİNDE...

  • SABAHATTİN ALİ(1907-1948)
  • İlkokulu bitirdikten sonra parasız yatılı olarak Balıkesir Öğretmen Okulu’na giren Sabahattin Ali, beş yıl burada okumuş, daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu’nda mezun olmuştur.

ÜNLÜ ŞAİRLERE GÖRE ŞİİR NEDİR?

Adnan Yücel : Bir şaire sorulabilecek en zor soru bence şiirin tanımıdır. Çünkü yaşamın tümünün tanımı istenir. Bunun içinde bütün sanatların tanımı da var. Yine de en güzel tanımı Antik Çağ’da Platon tarafından yapılmış tanım olsa gerek. Yani, ” kanatlı söz ” ya da ” büyülü söz ” Bunun dışındaki tanımlar hep yaşamın ya da sanatın bir kesitini yansıtıyor. Gorki’nin bir sözünü şiirin tanımı açısından çok seviyorum. ” Bilim , aklın şiiridir ; sanat yüreğin şiiridir ; din ise insanlığın yarattığı en büyük şiirdir. ” diyor. Gorki’nin bu sözünden sonra , peki, şiir nedir , diye düşünüyoruz. Ve, ” yaşamın tümü ” diyoruz.

SEZAİ KARAKOÇ EDEBİ KİŞİLİĞİ-ESERLERİ MADDELER HALİNDE

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. İstanbul'da Diriliş Yayınları ve Diriliş Dergisi'ni kurdu.
2006 yılında kültür bakanlığı özel ödülü ile ödüllendirildi.
Edebi Kişiliği - Sanat Anlayışı:
  • Şiirlerinde önceleri II. Dünya Savaşı sonunda Avru­pa'da görülen şiir akımlarının izleri görülür.

SEZAİ KARAKOÇ'UN MONA ROSA ŞİİRİ VE HİKAYESİ

SEZAİ KARAKOÇ'UN MONA ROSA ŞİİRİ VE  HİKAYESİ

Usta şair Sezai Karakoç'un ünlü şiiri Mona Rosa'yla ilgili çok rivayet var,şair bu şiiri kime yazmıştı? Şiirdeki akroştişten ortaya çıkan Muazzez Akkaya kimdir? Bu yazıda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz...
Sezai Karakoç'un gönlündeki muhacir kızına yazdığı Mona Roza şiirinin hikayesi...

Sezai, gelecekte başına geleceklerden habersizce üniversiteyi kazanması üzerine Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesine gider. Bir zaman sonra başlar dersler ve okula gidip gelmeye başlar Sezai Karakoç. O zamanlar yeni bir üniversite öğrencisi olmanın heyecanını taşımaktadır. Dersler devam ederken neden sonra gönlünü bir muhacir kızına kaptırır.
Bu kaptırış rüzgarın önüne atılmış bir tüy gibi hayatını sürükleyecektir. Sonu olmayan bu başlangıç ömrü boyunca sürecek bir aşkın habercisidir. Kısa bir süre sonra aşkına dayanamayıp kıza açılmaya karar verir. Fakat, kızın kendini terslemesini ve ret cevabını alma riskini göze alamamaktadır. Anadolu'nun bağrından gelen genç Sezai Karakoç'un kalbi kırılmıştır. Ama bu kırgınlık fazla uzun sürmez. Sezai geri toparlanır ve şansını tekrar denemeye, hedeflediği aşkı yaşamak için elinden geleni yapmaya, karar vermiştir.

EN ÜNLÜ ÖĞRETMEN ŞAİRLER


BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR: Kendi dilinden yaşamını 1966 yılında şöyle anlatmıştır:
"Babamın çeşitli bölgelerdeki memurluğu, benim bütün memleketi kapsayan Halkevleri Müfettişliğim ve Doğu sınırlarında geçen askerliğim sayesinde Anayurdu köşe bucak dolaşabildim. Anayurt gibi Atatürk'ü de yakından tanımak talihim var; bazı mısraları sofrasında yazdığım oldu.

Nereden baksanız tutarsızlıklarla dolu bir film:NUH BÜYÜK TUFAN

Written By edebiyat fatihi on 21 Nis 2014 | 21.4.14

Nuh: Gemisini kurtaran peygamber!


Felaket ve kıyamet konuları sinemanın sıklıkla müracaat ettiği, hatta her an el altında bulundurduğu derin ve zengin damarlardan biridir. İster ilahi olsun, ister semavi, referansı nere olursa olsun epey alıcısı da vardır bu türü. Kozmik kıyametten, salgınlara, tabii afetlerden bizatihi insanın sebebiyet verdiği facialara kadar pek çok alt başlığı vardır bu türün. Ne ki en cazibi ve daimi alıcısı olanı ilahi referanslı felaket filmleridir. Bunlardan en çok işlenenlerden biridir Nuh Tufanı. (Meraklısına not: Bu ayki Yedirenk Sanat ve Hayat dergisinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bir dosya var)

REKLAMLAR

REKLAMLAR

NİSAN AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

NİSAN AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Kutlu Doğum,Turizm Haftası,23 Nisan ve Kütüphaneler Haftası

EN ÜNLÜ ŞAİRLERDEN EN GÜZEL ANNE ŞİİRLERİ

EN ÜNLÜ ŞAİRLERDEN EN GÜZEL ANNE ŞİİRLERİ
Yepyeni şiirler,resimler,videolar eklendi...Fotoya TIKLAYINIZ...

son yayınlar

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyatfatihi.net - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger