SPONSORLU BAĞLANTI

YEPYENİ KİTAPLAR, YEPYENİ CEVAPLAR İÇİN AŞAĞIDAN SINIFINIZA TIKLAYIN...

YORUM YAZARAK BİZE İSTEKLERİNİ BİLDİREBİLİRSİNİZ...BEKLİYORUZ...
...

en güzel öğretmen şiirleri

BU YOLLA ARUZ ÖLÇÜSÜNÜ DEDEM DE ÖĞRENİR...

Written By edebiyat fatihi on 22 Kas 2014 | 22.11.14

Bu yazıda sözü edilecek yöntem, aruz derslerini sıkıcı olmaktan kurtarma ihtiyacından doğdu. Herhangi bir vesileyle aruzdan söz edecek insanlar, bu güçlüğü yenecek başka özgün yöntemler geliştirebilirler. Edebiyat öğretmenleri, alanları gereği çok sık muhatap oldukları “Mef’ûlü nedir?”, “Fâilâtün ne demek?”, “Mefâîlün ne anlama geliyor?” soruları karşısında, söz konusu ibarelerin anlamsızlığını vurgulamak için başka heceler sıralayabilirler. Hatta bu ibareleri popüler isimlerden seçerek genç beyinlerin ilgisini daha uyanık tutabilirler:
REKLAM

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları sayfa 75

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları 
SAYFA 75
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Dilin, anlamlı olan en küçük birimi kelimedir.
• Bir kelimede anlam kavramlaşırken varlık, olay, duygu, düşünce ve hayaller ses birleşimiyle semboller hâline  getirilir.
www.edebiyatfatihi.net
2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamı yoktur?
A. Gösterdiğiniz cesarete hayran kaldım.
B. Seninle küsmek istemezdim.
C. Duvarı nem, insanı gam öldürür.
D. Paketi ne zaman yolladın?
E. Öğle vakti gideceğim.

3. B şıkkı
4.C şıkkı
REKLAM

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ada Yayınları Cevapları Sayfa 74

9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI ADA YAYINLARI
Sayfa 74
2. Etkinlik
a) ”yâr” kelimesi “ sevgili, canan” kelimelerinin aynı cümlede kullanılması cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğuna sebep olur.www.edebiyatfatihi.net Aşık Veysel’in bu üç kelimeden özellikle “yâr” kelimesini tercih etmesi şiirin ahengiyle (ölçüsüyle) ilgilidir.Canan veya sevgili kelimesini kullanılması şiirin ölçüsünü bozar...www.edebiyatfatihi.net
b)Dilde eş anlamlı olan birçok sözcük vardır. Konuşurken bu sözcüklerin duygu ve düşüncelerimizi en iyi biçimde ifade edeni ve konuşmamıza akıcılık kazandıranı tercih ederiz.
REKLAM

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ada Yayınları Cevapları sayfa 73

Written By edebiyat fatihi on 21 Kas 2014 | 21.11.14

9.Sınıf Dil ve Anlatım Ada Yayınları Cevapları
sayfa 73
resmi büyütmek için resmin üstüne tıklayınız...

ç. Okuduğunuz şiirden alınan "Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse o anda acısın duyar iniler." cümlesinin anlamlı en küçük birimini belirtiniz.
Anlamlı en küçük birimi kelimedir...
REKLAM

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları SAYFA 72

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları ADA Yayınları 
SAYFA 72
HAZIRLIK

1. "Ev" kelimesinin telaffuzu sırasında zihninizde nasıl bir kavramın canlandığını söyleyiniz.
REKLAM

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 93(yeni baskıya göre güncellendi)

Written By edebiyat fatihi on 20 Kas 2014 | 20.11.14

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 93(yeni baskıya göre güncellendi)
1. a. Aşağıda okuduğunuz metindeki olaylar karışık olarak verilmiştir. Olayların  oluş  sırasına göre numaralandırarak olay örgüsünü tespit ediniz.
OLAY ÖRGÜSÜ
(11 ) Dedem Korkut gelip destan söyler.
(2 ) Geçenden otuz üç, geçmeyenden kırk akçe alır.
( 5) Deli Dumrul, Azrail’e kafa tutar.
( 9) Eşi canını vermek ister.
( 4) Deli Dumrul, yiğidi Azrail’in elinden kurtarmak ister.
(6 ) Allah Teala canı yerine can bulmasını  ister.
(12 ) Dedem Korkut dua eder.
( 3) Köprünün yakınındaki obada bir yiğit ölür.
( 8) Deli Dumrul, eşinin yanına gelir.
(10 ) Hak Taâla Deli Dumrul ve eşine yüz kırk ömür verir.
(1 ) Deli Dumrul, kuru bir çayın üzerine köprü kurar.
(5 ) Azrail canını alacakken Deli Dumrul Hak Taâla’ya yalvarır.
( 7) Anne ve babası, canlarını vermek istemezler.

REKLAM

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 88(yeni baskıya göre ilk kez)

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 88(yeni baskıya göre ilk kez)
sayfa 88
REKLAM

YENİLİKLERİ AVLAYAN YEPYENİ BİR BLOGLA TANIŞIN www.yenilikavcisi.com

Written By edebiyat fatihi on 19 Kas 2014 | 19.11.14yenilikavcisi
                                                                                                                                   (ADVERTORİAL)

İşimiz avcılık bizim...Yenilikleri avlamak!

REKLAM

YAZILILARDAN YÜKSEK NOT ALMANIN PÜF NOKTALARI

Written By edebiyat fatihi on 18 Kas 2014 | 18.11.14

Malum çoğu okulda sınav haftası, pek çoğunuz sınavlarda yüksek puanlar almayı hayal eder.Bunun için aslında yapacağınız eylem çok basit: ÇALIŞMAK...
ama nereden ve nasıl başlamalı? Unutmayın, hayallerinizin gerçek olması  için yaşamınızı planlamanıza ihtiyaç var...Psikolog danışman Bülent Çelebi etkin ve verimli çalışmayla ilgili harika bir yazı yazmış.YAZI İÇİN TIKLAYINIZ...
REKLAM

Yunus Emre'nin İnsana, İnsanlığa Bakışı ve Günümüze Mesajları

Yunus Emre'nin İnsana, İnsanlığa Bakışı ve Günümüze Mesajları / İsmet Şanlı

Yunus’un insan sevgisi, kaynağını İslâm inanç ve bilimlerinden aldığı için bütün insanlara aynı sevgi gözüyle bakar. Onun insan sevgisi, insanı sevme noktasında kalmayıp zerreden toprağa, topraktan hayvana, insandan Allah’a uzanan bir seyir takip
eder ki, bu gerçek sevgi, “Allah sevgisi”dir.

Yunus Emre;

1. Varlığı ve insanlığı “tevhîd”, birlik penceresinden gören,

2. Gönlü “aşk”la dolu olduğu için halkı seven ve halkın
sevdiği,
REKLAM

9.SINIF EDEBİYAT 1.YAZILI ÇALIŞMA SORULARI (35 SORU CEVAPLARIYLA)

9.SINIF EDEBİYAT 1.YAZILI SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI
1- Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.
Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A) Evrensel bir özelliğe sahip olması
B) Kaynağının insan olması ve insanı konu alması
C) Zamanla gelişme göstermesi
D) Tarihi ve kültürel konuları işlemesi
E) Edebiyatla içli dışlı olması
2-Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden değildir?
A) Her an genişlemekte, değişmekte ve zenginleşmektedir.
B) İnsanda bulunan güç ve yeteneğin sonucu ortaya çıkar.
C) Özgün bir çalışmanın ürünüdür.
D) Yeni bir yapı kurma ve şekil verme girişimidir.
E) Güzel sanatların dış dünya ile ilişkisi yoktur.

3- Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar. 
Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Sanat, insana öğüt vermez.
B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.

4- Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir?
A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

5- Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?
A) Müzik
B) Edebiyat
C) Tiyatro
D) Resim
E) Opera

6- Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?
A) Destan
B) Masal
C) Halk Hikâyesi
D Roman
E) Müzik

7- Atatürk: “ Söz ve anlamı, yani insan dimağında yer eden, her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak şekilde söylemek ye yazmak sanatıdır edebiyat. Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım biçiminde osun, tıpkı resim gibi heykeltıraş gibi özellikle musikî gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.” diyor. Atatürk’ün yukarıdaki ifadeleri edebiyatın hangi özelliğini belirtiyor?
A) Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini
B) Edebiyatın insanı ve doğayı konu almasını
C) İnsanın duygularının bir göstergesi olduğunu
D) Nesir ve nazım şeklinde yazılmasını
E) Anlatmaya dayalı bir tür olduğunu

8-  Varoluşun sırrına eren insan, yarına inanır ve geleceğe hazırlanır. Yarına inanan, geleceği bugünden hazırlayan insan, ortaya koyduğu kalıcı eserlerle yaşadığı yere damgasını vurur. Günü gününe yaşama ilkesini benimseyen, yarına inanmadığından gelecek için bir hazırlık yapmayan insan ise yaşadığı yerde bir iz bırakmadan göçüp gider. 
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü açıklamaktadır?
A) Sanat her zaman bir değişim içerisindedir.
B) Sanat insanı ölümsüzleştir.
C) Sanatın malzemesi insan ve dildir.
D) Sanat insanı geleceğe hazırlar.
E) Sanat insana varoluşunu hatırlatır.

9-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden değildir?
A) İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini konu edinir.
B) Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır.
C) Güzel sanatlar arsında sayılır.
D) Kendine özgü kuralları vardır.
E) İnsan düşüncesinin ürünü olan her yazılı ve sözlü ifade edebiyatın inceleme alanına girer.

10-  I) Edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir.
II) Edebiyatın konusu insandır.
III) Sanat değeri taşıyan insanda üstün bir güzellik duygusuyla heyecan uyandıran dil ürününe edebî eser denir.
IV) Edebî eserin estetik bir değer taşıması gerekmez.
V) Edebî eseri yaşatan başlıca öge dilidir. 
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I          B) II            C) III               D) IV                      E) V

11- Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın “evrenselliğini” destekleyen bir durumdur.
Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Kaynağının insan oluşu
B) Etkilenme alanının fazlalığı
C) Sürekli kendini yenilemesi
D) Sanatın evrenselliği
E) Sanatın insana ve doğaya bakışı

12- İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır.
A) Sanat ile edebiyat arasındaki ilişki
B) Sanat ve müzik arasındaki ilişki
C) Sanat ile resim arasındaki ilişki
D) Sanat ile doğa arasındaki ilişki
E) Sanat ile insan arasındaki ilişki

13- Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir?
A) Mimari
B) Heykel
C) Fotoğraf
D) Resim
E) Müzik

14- Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir.
A) Resim
B) Edebiyat
C) Müzik
D) Heykel
E) Halıcılık

15- I) Edebiyat kelimelerle yapılan güzel sanattır.
II) Müzik sesleri melodi haline getirme sanatıdır.
III) Tiyatro, bale ve opera ses ve görsel sanatların karışımıdır.
IV) Fotoğraf ve sinema da güzel sanatlardan sayılır.
V) Edebiyat sadece görsel bir sanattır.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I           B) II          C) III          D)IV    E) V

16-  Duyguların taşa, tahtaya kazılması ile …………, maddelerin şekillenmesi ile ………….ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi ………..e temel olmuş, çeşitli oyunlarla …………., yazının bulunmasıyla da ………….. başlamıştır. 
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Resim-heykel-müzik- tiyatro- edebiyat
B) Heykel- bale-tiyatro-müzik-edebiyat
C) Edebiyat- opera-müzik-tiyatro- resim
D) Resim-heykel-tiyatro-müzik-edebiyat
E) Edebiyat-heykel-bale-tiyatro-müzik

17- Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan güzel sanatlara karma sanatlar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karma sanattır.
A) Resim
B) Tiyatro
C) Heykel
D) Müzik
E)  Edebiyat

18- Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir?
A)Dokumacılık
B) Marangozluk
C) Aşçılık
D) Heykel
E) Duvarcılık

19- Bir yapı ve ifade biçimi kazanmış sanat eseri kendisine özgü bir iletişim aracıdır. Kullanılan malzeme ile ifade edilmek istenen husus birleşerek bir bütün oluşturur. Artık bu bütün yeni bir varlıktır.   Benzeri olsa da eşi yoktur.
Bu paragrafta sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Öznelliği
B) Özgünlüğü
C) Nesnelliği
D) Evrenselliği
E) Etkileyiciliği

20- Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve duyarlılığıyla varolanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu kurgu inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olmalıdır. Bunun için sanat eserinin önemli bir özelliği de kurgulu olmasıdır.
Yukarıdaki parçada sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Sanat eserinde kurgu önemli yer tutar.
B) Ortaya konulan sanat eseri döneminden izler taşır.
C) Sanat eserinde sanatçının kendi özelliklerini bulmamız mümkündür.
D) Sanat eseri varolanı farklı gözle bizlere gösterir.
E) Sanat eseri, insan doğasının bir sonucudur.

21) Aşağıdakilerden hangisi dilin kültür taşıyıcısı olduğunu gösterir?
a) Dilin seslerden örülmüş bir yapının olması
b) İnsanların iletişim kurabilmek için genellikle dili kullanması
c) Bazı dillerin zamanla unutulması
d) Atasözlerinin kulaktan kulağa çağımıza  ulaşması
e) Her milletin dilinin farklı olması

22)Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez?
a)Yaratıcısının anlatım özelliklerini yansıtmaları
b) Yazıldıkları dönemin kültürel özelliklerini gösterebilmeleri
c) Okuyucuda güzel duygular uyandırabilmeleri
d) Herkese aynı derecede hitap eden bir dille oluşturulmaları
e) Dilin anlatım olanaklarının zenginleştirilmesinde rol almaları
23.  Bir çiçek üşüyor, karlar altında
   Bir kartal, kanadında yavrusunu taşıyor
   Rüzgarda yapraklar fısıldaşıyor
   Bir mağara ağlıyor Anadolu'da
Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar bütünüyle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir.
 A) Çiçek - kar
 B) Kartal - kanat
 C) Kartal- kar -rüzgâr
 D) Çicek - yapraklar - mağara
 E) Yapraklar - Anadolu - kanat


24. Aşağadaki dizelerin hangisindeki altı çizili  sözcükte ad aktarması (mecaz-ı mürsel ) vardır?
A) Çiçek var kırlarda yabanda biter
B) Kendi dünyalarını yaşar tüm çocuklar
C) Baharın gelişini haber verir bir çiçek
D) Kartallar uçuşur, dağ başlarında
E) Bütün kent kara uyanır bir sabah

25. (I)Heyacanla yüzümü yalayan deli rüzgârlar      eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye     koyuluyoruz vakti geçirmeden. (II)Orman yangınlarını önlemek amacıyla göletler  yapılmış. (III) Yol boyunca karşılaştığımız   göletler, gökyüzünü kıskandırırcasına mavi mavi göz kırpıyor bize. (IV)Kiraz, badem ve armut ağaçlarının renk renk çicekleri, üzerinde arılar vızıldaşıyor. (V)Her ağacın üzerinde arı görmek mümkün burada.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır?
A) I. ve II.             B) I. ve III.           C) III. ve IV.
D) I. ve V.            E) IV. ve V.
26. Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatına örnek  gösterilebilir?
    A) Kalk ölüm, başımın ucunda durma
          Göz göze oturduk kırk yıldır, ama
    B) Şimdi bir yoksulum çokluk içinde
          Şimdi bir hazinem, tacım, tahtım var
    C) Bu çatı altında ne bu ayrılık
          Memleket bozulmuş, ordu dağınık
    D) Geldikti bir zaman Sarı Saltuk'la Asya'dan
          Bir bir diyar-ı Rum'a dağıldık Sakarya'dan
    E)  Ne yazık, boş yere geçmiş hayatım
          Ne yaptın kardaşım, kırk yıl ne yaptın                                         
27. Ok değmiş yara sızlar
     Yaralının hâlinden
     Ne bilsim yarasızlar
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme         B)Benzetme      C) Cinas
                D)Tezat E)Hüsn-i ta'lil
28-……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A) Şair
B) Şiir
C) Zihniyet
D) Sanat
E) Düzen


29-Şiir yazan kişiye……………….., sanatçının ortaya koyduğu edebî esere…………., bir dilin kurallarına ve zevkine uyarak yazılan, ölçülü ve uyaklı anlatım şekline ise …………… denir.

Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A) Şair-sanat eseri-şiir
B) Şair-edebiyat-şiir
C) Sanat eseri-şair-şiir
D) Şiir-kurmaca metin-zihniyet
E) Şair-şiir-sanat eseri30- Bir eser hangi dönemde yazılmışsa, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevklerini görebiliriz.

Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz?
A) Edebî metinler kültürün taşıyıcısıdır.
B) Edebiyat ile tarih arasında sıkı bir ilişki vardır.
C) Edebî metinlerde sağlam bir dil vardır.
D) Edebî metinler yazıldığı dönemin sanat zevkini yansıtır.
E) Sosyal çevre edebî metinleri sanatçıyı etkisi altına alır.

31-Arif Nihat Asya, eserlerinin çoğunda millî ve manevî değerlerin savunuculuğunu yapmış bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda tarih şuurunu ve milletimizin kahramanlığına duyduğu hayranlığı dile getirmektedir. Onu bu şekliyle yazmaya zorlayan unsurların başında yaşadığı dönemin şartları gelmektedir.

Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Yaşanılan çevre sanatçıyı etkiler.
B) Şairlerin çoğu tarihten yararlanır.
C) Arif Nihat Asya millî değerlere bağlı bir şairdir.
D) Şairler yaşadıklarını şiirlerine yansıtırlar.
E) Arif Nihat Asya eserleriyle birçok şaire yol göstermiştir.


32-Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını daha iyi anlamaktayız.

Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir?
A) Dönemin hâkim zihniyeti
B) Sanatın evrenselliği
C) Edebî metinlerin de savaşı işlemesi
D) Yazar ve şairlerin savaş konusundaki duyarlılığı
E) II. Dünya Savaşının sonuçları


33- Yunus Emere 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış mutasavvıf bir şairimizdir. Tasavvuf düşüncesinde dünya geçici bir yer olarak görülmektedir. Çünkü asıl olan ölümden sonra sürdürülecek hayattır. Gerçek mutluluğa ancak orada ulaşılabilir. Bu dünya geçicidir; burası yalnızca ahirete hazırlık yeridir. Bu anlayış tasavvuf düşüncesinin esasıdır.
Yunus’u dönemindeki bu düşünceyle şiir yazmaya iten etmen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?
A) Dini yaşayış
B) Dönemindeki Zihniyet
C) Sanat
D) Tarihi faktörler
E) Savaşlar

34. Dudağında yangın varmış dediler
Ta ezelden yayan koşarak geldim.
Alev yanaklara sarmış dediler
Sevda seli oldum, taşarak geldim.

Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?

A) Redif
B) Yarım uyak
C) Tam uyak
D) Zengin uyak
E) Çapraz uyak


35. Bir akşam mehtabı getiren bana
Bahçe kapısını açan bir eldi.
Gözlerim sevinçle baktı o yana
Yıldızlar içinde kadınım geldi.

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?


A) Lirik şiir
B) Epik şiir
C) Didaktik şiir
D) Satirik şiir
E) Dramatik şiir

TEST CEVAP ANAHTARIDIR…
1)B
2E
3E
4D
5D
6E
7A
8B
9E
10D
11D
12A
13E
14E
15E
16A
17B
18D
19B
20E
21)D 22)D 23)D 24)E 25)B 26) D 27)C 28)C 29)E 30)E 31) A 32)A 33)A  34)D 35)A
REKLAM

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI (yeni baskıya göre İLK KEZ) SAYFA 86

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI (yeni baskıya göre İLK KEZ)
SAYFA 86
4. Battal Gazi Destanı’ndaki kahramanların özelliklerini belirleyip aşağıda verilen çözümleme tablosundaki soruları cevaplayınız.
REKLAM

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 87 (yeni baskıya göre İLK KEZ)

MEB 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 87 (yeni baskıya göre İLK KEZ)
SAYFA 87www.edebiyatfatihi.net
1. a. Metinde geçen olayları ve metne bütünlük kazandıran olay örgüsünü defterinize yazınızwww.edebiyatfatihi.net
REKLAM

10.SINIF MEB TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI SAYFA 84

SAYFA 84
Daha önce beğenerek izlediðiniz bir filmde, okuduğunuz bir kitapta ya da dinlediğiniz bir olayda geçen aşk veya kahramanlık hikâyesi hatırlayınız. Kahramanların kişilik özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
MÜTHİŞ BİR AŞK ÖYKÜSÜ: TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ için TIKLAYINIZ...
“Deniz kenarı, ben, gün batımı” sözcükleri etrafında gelişen kısa bir hikâye yazınız.
Öyküyü sizin hayal dünyanıza ve yazma yeteneğinize bırakıyoruz ;)
REKLAM

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY CEVAPLARI SAYFA 95

SAYFA 95
7-Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim,
İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim
 Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.
REKLAM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

REKLAMLAR

SPONSORLU BAĞLANTI

2014/2015 YAZILI SORULARI

 
Support : roman özetleri | ŞİİR TAHLİLLERİ |
Copyright © 2011. edebiyat fatihi - All Rights Reserved
Template Created by Published by EDEBİYAT FATİHİ
Altyapı by Blogger
Yandex.Metrica