19 Kas 2017

EN ÜNLÜ ŞAİRLERDEN EN GÜZEL ÖĞRETMEN ŞİİRLERİ

EN ÜNLÜ ŞAİRLERDEN EN GÜZEL ÖĞRETMEN ŞİİRLERİ

İnsanların Hangi Özellikleri Hangi Hayvanlarla Temsil Edilebilir?

İnsanların Hangi Özellikleri Hangi Hayvanlarla Temsil Edilebilir?

Fabllar, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir. Fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Peki insanların hangi özellikleri hangi hayvanlarla temsil edilebilir?
Bu yazımızda bu sorunun cevabını bulabilirsiniz...

Fabllarda adı geçen her varlık bir alegorik unsurdur; yani bir değeri temsil etmektedir. Örneğin: 

aslan gücün
karınca çalışkanlık
ağustosböceği tembellik ve sorumsuzluk
karga aptallık
tilki kurnazlık
leylek zekilik
fare huzur ve gösteriş
güvercin yardımseverlik
kuzu masumiyet
yılan nankörlük ve geçimsizlik
kurt özgürlük
kurbağa açgözlülük
at bencilliğin
balıkçıl(kuş) zor beğenmeyi temsil eder.

edebiyatfatihi.net

Edebi Eserlerde Hayvanlar Niçin İnsan Gibi Düşündürülüp Konuşturulur?

Edebi Eserlerde Hayvanlar Niçin İnsan Gibi Düşündürülüp Konuşturulur?

Birçok edebi eser türünde  özellikle fabllarda  eşya, bitki ya da hayvanlara  insan özellikleri verilir. Her ne kadar kahramanlar insan olmasa da duygu, davranış ve tutumları yönü ile insanı temsil ederler.

İnsan gibi düşündürülüp konuşturulan hayvanların şahsında toplumda var olan insan tiplerini eleştirerek ahlaki dersler vermek amaçlanır.

Açgözlülük, kanaat etmek,  kıskançlık, paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından algılanması güç kavramların sembolik tarzda somut olaylarla canlandırılarak anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilir. 

Şehzade İle Gulyabani Masalının Olay Örgüsü, Temel Çatışması, Zaman ve Mekan, Anlatıcısı...İncelemesi

Şehzade İle Gulyabani Masalının Olay Örgüsü, Temel Çatışması, Zaman ve Mekan, Anlatıcısı...İncelemesi

ÖZETİ:


Şehzade ile Gulyabani adlı masal, Binbir Gece Masalları‘nda yer alan masallardan biridir.  Bu masalda Hekim Rüyan, Kral Yunan’ı tedavi etmiş, bunun karşılığında da kralın dostluğunu kazanmıştır. Bu durumu kıskanan vezir, Hekim Rüyan’ın kralı öldüreceği dedikodusunu ortaya atarak bu yalana kralı da inandırmıştır. Ölüm korkusuyla gerçekleri göremeyen kral bütün yalvarma ve yakarmalarını duymazdan gelerek Hekim Rüyan hakkında ölüm kararı vermiştir. Zeki bir insan olan Hekim Rüyan, kararından vazgeçmeyen krala ağır bir bedel ödetmiştir.

OLAY ÖRGÜSÜ:
  • Kral Yunan, Hekim Rüyan'ı huzuruna çağırtır ve kendisini öldüreceği şüphesiyle onu öldürteceğini söyler.
  • Hekim Rüyan kendisini affetmesi için Kral'a yalvarır.
  • Hekim ne kadar yalvarsa da Kral onu öldürmekte ısrar eder.
  • Hekim son bir istek olarak evine gidip işlerini yoluna koymasını ister ve kitaplığındaki paha biçilemez sırlarla dolu bir kitabı da alıp Kral'a hediye edeceğini söyler.
  • Kral adamlarıyla birlikte Hekim Rüyan'ın evine gitmesine izin verir.
  • Hekimin getirdiği kitap zehirlidir ve Kral kitap yapraklarını çevirdikçe zehir kanına işlemeye başlar ve Kral ölür. 
  • Anlatıcı, eğer Kral Hekim Rüyan'ı affetseydi Tanrı'nın da sırası gelince onu bağışlayacağını söyler.
www.edebiyatfatihi.net

TEMEL ÇATIŞMASI:  Masalda iyilik-kötülük çatışması hakimdir.

ZAMAN: Masaldaki olaylar belirsiz bir zamanda geçmektedir. 

MEKAN: Masaldaki olaylar kralın sarayında geçmektedir. 

ANLATICI ve BAKIŞ AÇISI: III.tekil kişi ağzında anlatım vardır. Olaylar  İlahi bakış açısıyla anlatılmıştır. Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasıyla her şeyi bilir. 


18 Kas 2017

NİBELUNGLAR DESTANI ÖZETİ, TEMASI, EDEBİ MOTİFLERİ, İNCELEMESİ

NİBELUNGLAR DESTANI ÖZETİ, TEMASI, İNCELEMESİ

NİBELUNGLAR
Nibelungen destanı, Almanların en önemli destanlarındandır. 

Konusu: Bu destan, Nibelung’lar Ülkesi (Nibelungenland) diye anılan ülkenin yöneticilerinin başından geçen olayları, Attila ile olan mücadelelerini anlatır.

  Destanın kişileri aşağıdaki gibidir:

Destanın Kişileri: 

Kriemhild: Üç Burgund Hanı kardeşin tek kız kardeşleri; önce Siegfried’in, sonra Etzel/Attila’nın eşi.
Siegfried: Hollanda beyi, Kriemhild’ in ilk eşi.
Etzel/Attila:
Destanda çok dürüst, iyi yürekli, mert bir Han olarak tanıtılıyor.
Gunther: Üç Burgund Hanı kardeşten yaşça en büyük ve en çok sözü geçer olanı.
Hagen: Burgund’ların en önde gelen Bey’lerinden; Siegfried’i öldüren kişi.
Dietrich: Ortaçağ Almanlarının Bern dediği kentlerden Verona’yı başkent edinmiş Han; ülkesinden
ayrılmak zorunda kalmış, Attila’nın sarayına sığınmıştır ve onun bağımlısıdır.
Hildebrand: Dietrich ‘in yaşlanmış eğitmeni; Wolfhart’ın dayısı. Kriemhild” in sırf Hagen’a kini uğruna yol açtığı olaylar sonucunda, yeğeni de aralarında olmak üzere, binlerce insanın ölmesinden dolayı duyduğu hınçla destanın en sonunda Kriemhild’i öldürür.
Iring: Attila’nın askeri. Burgund Bey’leriyle teke tek dövüşür, Hagen tarafından öldürülür.

KRİEMHİLD BÖLÜMÜNÜN ÖZETİ

özet: edebiyatfatihi.net 
Burgund'la yurdunda Kriemhild adında güzelliği dillere destan bir kadın yaşar. Uğruna çok yiğitler çarpışıp can vermiştir. 

Kriemhild sarayda görkemli bir yaşantı sürerken bir gün bir düş görür. Düşünde, beslediği güzel ve güçlü bir şahini iki kartal pençe atarak öldürür. Rüyasını yorumlayan annesi Ute gördüğü şahinin soylu bir er olduğunu ama tez zamanda onun işini bitireceklerini söyler. Kriemhild annesine ona bir erkekten söz etmemesini, hiçbir yiğide sevdalanmayacağını, hep güzel kalacağını söylese de  bir gün bir savaşçı Beye şanlı bir düğünle eş olur. 

Bu bey Kriemhild'in annesine yorumlattığı düşteki şahinin ta kendisidir. Beyini öldürdükleri için Kriemhild  en yakın hısımlarından korkunç bir intikam alır ve hepsinin öldürür.

SİEGFRİED

Alçak Ülke'de (Hollanda) varsıl bir hanın Siegfried adında yiğit, güçlü bir oğlu vardır. Siegfried, bir şölende Kriemhild’i görür ve ona âşık olur. Onun gönlüne girmeyi başarır. Dillere destan bir düğün yaparlar. Siegfried Saksonlarla savaşır büyük başarılar kazanır. Halkın saygısını kazanır. Burgund beyleri arasında en önde görülür.

 Bir gün eşi Kriemhild, kendi yengesini  herkesin önünde yapılan bir ağız dalaşında küçük düşürür. Ağabeyi Hagen bu durumu hazmedemez. Kendi eşinin öcünü almak ve Siegfried’in Burgund Hanlarına üstünlüğüne son vermek isteyen Hagen, Gunther Han ile bir olur, Siegfried’in ölümüyle bitecek bir tuzak hazırlar. Hagen, Siegfried’i bir av şöleninde kaynaktan su içmekteyken arkasından mızraklayarak öldürür.

Kriemhild eşinin kardeşleri tarafından öldürülmesini hazmedemez, bu acıya dayanamaz. Burgund bölgesini terk eder. Yüreği intikam ateşiyle doludur. Attila (Etzel Han) ile tanışır. Attila’nın eşi yeni ölmüştür. Attila, eşininin acısını Kriemhild ile sarar. Evlenirler ve bir çocukları olur ama kardeşlerinin yaptığını unutamaz bir türlü.

Kriemhild’in içi intikam ateşiyle doludur. Aradan yıllar geçmiştir ama bu ateş daha da alevlenmiştir. Özellikle ağabeyi Hagen’i öldürmek ister. Onları Attila’nın sarayına davet ettirip bir entrika ile öldürtmek ister. Böylece intikamını alacaktır. Attila’nın bundan haberi yoktur. Attila’dan kardeşlerini sarayına davet etmesini ister. Attila kabul eder, hemen ulaklarını Burdung Beylerine yollar.

Yoğun tartışmalardan sonra kardeşlerinin onları barışmak için çağırdığını düşünerek yola çıkarlar ama bir sürü silahlı adamı yanlarına alırlar. Hun ülkesinde konaklayacakları misafirhaneye getirilirler. Kriemhield onlara tuzak kurmuştur. Irang denen Hun askeri Hagen’in yanına gelip senin bahadırlığını çok methettiler çık karşıma, der. Hagen ilk başta karşılık vermek istemese de savaşmaya mecbur kalır ve Irang’ı öldürür. Bunu duyan ünlü komutan Dietrich ve askerleri misafirhaneyi kuşatır. Teslim olmalarını ister. Teslim olur gibi yapıp Attila’nın yanına gelirler, o sıra Hagen Attila’nın küçük oğlunu bir kılıç darbesiyle öldürür. Çok şiddetli çatışmalar olur, bir sürü yiğit  ölür ve sonunda
Dietrich Hagen ve Gunther’i esir alır ve Kriemhild’e getirir

Dietrich esir aldığı Hagen ve Gunther ‘e onlara zarar verilmeyeceği konusunda söz verir ama Kriemhild farklı düşünmektedir. Kriemhild, Hagen’den eşinden aldıkları hazineyi ve eşinin kılıcını ister. Hagen bu sorusuna gülerek cevap verir. Kriemhild Dietrich’e verdiği sözü tutmaz, zindana gelip ağabeylerini öldürür.

Hildebrand yeğenini ve birçok arkadaşını bu çarpışmalarda yitirmiştir. Bir intikam için bu kadar yiğidin ölmesini bir türlü kabul edemeyen Hildebrand da kılıcıyla Kriemhild'i öldürür.  

Birçok yiğidin bir intikam uğruna öldürülmesi Burgund ülkesinde büyük bir yasa sebep olur. 

17 Kas 2017

Esas Mesele O Tahtaya Çivileri Çakmamak

Esas Mesele O Tahtaya Çivileri Çakmamak

İrfan Yiğit

Öfke, çok güçlü bir duygu, güçlü bir duygusal tepki... Dizginlenmezse veya kontrol altına alınmazsa telafisi zor  zararlara sebep olabilir...

Hangimiz zaman zaman öfkelenmiyoruz ki? Yaşadığımız yüzyılda bazen sakin kalabilmek, mutedil hareket etmek oldukça zorlaşıyor. Trafikte, işyerinde, okulda yaşadığımız herhangi bir olay, kötü bir söz veya hak etmediğimiz bir muamele bizi öfkenlendirebiliyor. Hayal kırıklığı yaşadığımızda, stres altındayken, haksızlığa uğradığımızda, kelimeler lal olup da kendimizi ifade edemediğimiz zamanlarda öfkelenebiliyoruz.

Öfkeli bir anınızı hatırlayın şimdi. Bedeniniz nasıl tepki veriyor bu duruma? Kalbiniz hızla çarpıyor, yüzünüz kızarıyor, ateş basıyor, sık sık veya zor nefes alıyorsunuz değil mi? Böylesi  bir durumda nasıl bir tepki veriyorsunuz? Ses tonunuz mu yükseliyor? Öfkeli bir bakış mı atıyorsunuz ya da direkt saldırgan bir tutum mu sergiliyorsunuz?

Şunu unutmamak gerekiyor. Öfke gelince maalesef akıl ve mantık devre dışı kalıyor çoğu zaman. İnsan bir emre itaat eder gibi duygularının esiri oluyor. Gözü hiçbir şey görmüyor ve olacakları kestiremiyor. Akıl ve mantık devre dışı kalınca yıkıcı sonuçları olabiliyor çoğu zaman.

"Öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin" sözü tam da buraya uygun düşüyor. Öfkeli bir anınızda bir arkadaşınızla veya aile bireylerinde biriyle tartışırken söylediğiniz sözler o an fark etmeseniz de  derin izler bırakır. Ağızdan çıkan söz, tüpten çıkan diş macunu gibidir. Artık çıkmıştır ve geri döndüremezsin onu. 

Şu hikayeyi bilirsiniz:

        Kötü karakterli bir genç varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba vermiş. "Arkadaşlarınla tartışıp, kavga ettiğin her zaman bu tahtaya bir çivi çak" demiş. Genç, ilk gün tahtaya otuz yedi  çivi çakmış. Sonraki haftalarda öfkesini  kontrol etmeye çalışmış ve geçen her gün daha az çivi çakmış.

Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış tahtaya. Babasına gidip söylemiş. Babası onu yeniden tahtanın önüne götürmüş. Gence "Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahtadan bir çivi çıkar sök" demiş.

Günler geçmiş. Bir gün gelmiş ki bütün  çiviler  çıkarılmış. Babası ona "Aferin iyi davrandın ama bu tahtaya dikkatli bak. Çok delik var. Artık geçmişteki gibi güzel olmayacak" demiş.
 
Arkadaşlarla tartışılıp kavga edildiği zaman kötü kelimeler söylenilir. Her kötü kelime bir yara (delik) bırakır. Arkadaşına bin defa kendisini affettiğini söyleyebilirsin, ama bu delik aynen kalacak kapanmayacak. Bir arkadaş, bir dost  ender bulunan bir mücevher gibidir. Seni güldürür, yüreklendirir, ihtiyaç duyduğunda sana yardımcı olur, seni dinler ve sana yüreğini açar" demiş.

Bu kıssadan hisseden de anlaşılıyor ki esas mesele o tahtaya hiç çivi çakmamakta...

16 Kas 2017

Basit, Türemiş,Birleşik Yapılı Kelimeler (Ekine Köküne Ayrılmış Yepyeni Örnekler)

Bu yazımızda rastgele kelime  seçip bunları ekine köküne ayırarak kelimelerin yapısını inceledik. 

okullarımız: oku-       l-       lar-   ımız:  türemiş kelime
                      f.k      f.i.y.e    ç.e     iy.e

ayrılık: ay(ı)r-       ı   lık:      türemiş kelime
            f.k           fiye   i.i.y.e

kavşak: kav(u)ş-    ak  :  türemiş sözcük
               f.k            fiye
               
yalnızlar: yal(ı)n-ız-lar : türemiş sözcük

ağardı: ak-ar-dı: türemiş sözcük 

bahçenin: bahçe-nin: basit

topaç: top-: türemiş

patadak: pat-adak: türemiş

başaklar: baş-ak-lar: türemiş

yüzeyinde: yüz-ey-i-n-de: türemiş

öncüllere: ön-cül-ler-e: türemiş

çabucak: çabu(k)-cak: türemiş

köşesinde: köşe-si-n-de: basit

gelecekmiş: gel-ecek-miş: basit 

yollarını: yol-lar-ı-n-ı: basit

çevrimdışı: çevrim+dışı: birleşik

önsözünde: ön+sözünde: birleşik

yordam: yor-dam: türemiş

erkenden: er-ken-den: türemiş

yelkenliler: yel-ken-li-ler: türemiş

kabakgillerden: kabak-gil-ler-den: türemiş

enlemini: en-lem-i-n-i: türemiş

kedidili (bisküvi): kedi+dili: birleşik kelime

elkızı: el+kızı: birleşik 

selzede: sel+zede:birleşik

kışlağımız: kış-lak-ımız: türemiş

üstünlüğün: üst-ün-lük-ün: türemiş

bağıntımız: bağ-ıntı-mız: türemiş

gayrimenkul: gayri+menkul: birleşik

sonradan: son-ra-dan: türemiş

örneğin: örnek-in: türemiş

varsıldık: var-sıl-dı-k: türemiş