18 Oca 2018

Tahsin Nahit Edebi ve Fikri Yönü, Eserleri Maddeler HalindeBu yazımızda Fecriati Topluluğunun Ahmet Haşim'den sonraki en önemli şairi Tahsin Nahit'in edebi kişiliği ve eserleriyle ilgili maddeler halinde bilgiler bulabilirsiniz...


TAHSİN NAHİT (1887 – 1919)

EDEBİ KİŞİLİĞİ

Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır.
İlk şiirlerini Tahsin Nahide adıyla 1905 yılında Selânik'te yayınlanan Çocuk Bahçesi dergisinde yayımlamıştır. 
Son şiirlerini 1918 yılında "Tahmis-i Gazel-i Yahya Kemâl" adıyla Şâir ve 1919 yılında "Tahmis-i Gazel-i Cenâb-ı Nedim" adıyla da Şâir Nedim dergilerinde yayımlamıştır. 
Fransız sanatçılarından ve Türk edebiyatından en çok Ahmet Haşim'den etkilenmiştir.
Bireysel konulu şiirler yazmıştır.
Dil anlayışı bakımından Servet-i Fünûn edebiyatında olduğu gibi konuşulan sade dilden çok, eski kelimelerin bolca kullanıldığı Osmanlıcayı tercih etmiştir.
Şiirleri sanat gücü bakımından çok güçlü değildir.
“Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak tanınmıştır.
Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
Tahsin Nahit, genellikle şiirlerinin tümünde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Yalnız "Koşma" 8 adlı şiirini hece vezniyle yazmış olup, dizelerin hece sayısı on birlidir (6+5).
Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır. edebiyatfatihi.net hazırladı

Fecriati Hakim Zihniyeti Nedir? Topluluk Kurma Fikrini Kim Ortaya Atmştır?FECRİATİ TOPLULUĞU HAKİM ZİHNİYETİ

Tanzimat dönemini hazırlayan sosyal ve siyasi olayların başında “zihniyet değişikliği “yatmaktadır.
Servetifünun dönemi edebiyatının ortaya çıkmasında “eski-yeni çatışması’nın rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya koydukları istekleri Servetifünun edebiyatının oluşumunu sağlamıştır.

Kendilerini Fecriati topluluğu olarak adlandıran gençlerin siyasi, sosyal yönlerden olduğu gibi kültür ve zevk bakımından da bir dayanağı yoktur.

FECRİATİ TOPLULUĞUNU KURMA FİKRİ KİMİNDİR?

Dönemin genç sanatçılarını belli ilkeler çerçevesinde birleştirme düşüncesi  Şehabettin Süleyman
ve Müfit Ratip
 adlı şahsiyetlerin fikridir. edebiyatfatihi.net


16 Oca 2018

Stefan Zweig, Olağanüstü Bir Gece Kitabının İncelemesi


Olağanüstü Bir Gece Kitabının İncelemesi

Stefan Zweig/Olağanüstü Bir Gece

Beyza DALAR/ edebiyatfatihi.net

‘Çünkü sadece kendi kaderlerini bir gizem olarak yaşayabilenlerin gerçek anlamda yaşadıklarına inanıyorum.’

  Baron Friedrich Micheal von R.’nin yaşadığı, yaşamakla kalmayıp aylar boyunca zihninde tuttuğu macerasının anlatıldığı bu kitap, kahramanımızın felçleştiğini düşündüğü duygularının canlanmasını, diğer tüm varlıklardan sıyırdığı benliğinin bir anda pervasızca ortaya çıkmasını ve kişisel takıntılarının son bulmasını önümüze seriyor.

 Sıcak bir öğleden sonra, hayatının artık hiçbir şekilde yoluna giremeyeceğini, duygularının onu nefes almaya bağlayan her türlü eğlencenin yavaş yavaş son bulduğunu düşünen Baron, sosyal konumunun ve  mesleğinin ona yüklediği mükemmelliyetçiliğin esaretinde sorguladığı hayatının, yersiz bir öfke ile değişmesini ilk başlarda büyük bir günah olarak nitelese de, ilerleyen saatlerde bu günahın onu diğer insanlardan (alt kademe insanlar) ayıran şeffaf perdeyi araladığını ve onu âdeta arındırdığını anlıyor. O gece yaşadığı olayların diğer insanların aklına dahi gelemeyecek nitelikte, bencil ve karanlık bir sır olduğunu söylüyor. Bu sırrın, bu anlık yaşanan fakat tüm ömrünü değiştiren olayın  Baron' u koptuğu yaşama bağlaması, mutluluğun ve gülümsemenin en faydalı ilaç olduğunu bize tekrar anımsatıyor.

15 Oca 2018

#ÖĞRETMENE ŞİDDETE HAYIR!Son zamanlarda öğretmenlere karşı artan şiddet olaylarıyla ilgili toplumsal duyarlılık ve farkındalık meydana getirmek için Twitter'da #öğretmeneşiddetehayır etiketiyle paylaşımlar yapılıyor. MEB bürokratlarının, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, öğretmenlerin ve konuya duyarlı herkesin attığı twitlerle #öğretmeneşiddetehayır etiketi Twitter'da gündemin en üst sıralarına çıktı... Etiketle ilgili binlerce twit atıldı ve atılmaya devam ediyor. İşte o paylaşımlardan derlediklerimiz... edebiyatfatihi.net
9-10-11-12.Sınıf 1.Dönem Rehberlik Faaliyet Raporu İndir, 2017-2018


11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 106-119 Cevapları

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119 Cevapları

SAYFA 106

DENEME

ÖN HAZIRLIK

Farklı yazarlara ait deneme yazıları için tıklayınız
Deneme çeşitleri hakkında bilgi
Deneme türünün Türk ve dünya edebiyatındaki gelişimi ve edebiyatımızdaki önemli deneme yazarları için tıklayınız

HAZIRLIK
  • İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliği zeka ve düşünme yetisidir. Bir toplumda veya onu oluşturan en küçük birimde herkesin aynı düşüncede olması beklenemez elbette. Neticede her birey birbirinden farklı inanç, kültür, zevk, anlayış... kısacası farklı yaşam tarzına sahip olduğu için herhangi bir konuda farklı düşüncelere sahip olabilir. Kiminin eğrisi kiminin doğrusu oluyor, birine doğru gelen öbürüne yanlış gelebiliyor. Bireysel farklılıklar düşüncelerin de farklı olmasına sebep oluyor.
  • "Deneme Ben'in Ülkesidir." Sözüyle Ne Anlatılıyor? Cevabı için tıkla
SAYFA 108

1. Denemelerin ortak özellikleri:
Denemede konu özgürce seçilir.
İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşama, ölüm, aşk, sanat, felsefe, din, ahlâk, töre, bilim, siyaset vb.) denemenin konusu olabilir.
Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.
Dili doğru ve güzel kullanır.
Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.
Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.
Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.
Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.
Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.
Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.
Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur. Deneme, makale ve eleştiriden bu yönüyle ayrılır.
Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir: Felsefî, sosyolojik, tarihî tema ve olay­ların yanında bilimsel veriler ve ünlü kişilerin özdeyişleri olabilir. Yine de denemeci seçtiği konuyu farklı bir yaklaşımla işler.


2. Yaşama Öğretisi adlı denemeyi tablodaki özellikler bakımından inceleyiniz...

Tablodaki bütün özellik için EVET

SAYFA 109

3. Yaşama Öğretisi adlı denemeden alınan paragraflardaki anlatım türleri

İlk paragrafta: Öyküleyici anlatım
İkinci paragrafta: Öyküleyici ve betimleyici anlatım
Üçüncü paragrafta: Açıklayıcı anlatım

4. Yaşama Öğretisi adlı denemede dilin ağırlıklı olarak göndergesel işlevi kullanılmıştır.

SAYFA 111

5. Yaşama Öğretisi ve Gelenek ve Kişilik adlı denemeleri tablodaki özellikler bakımından değerlendirip tabloyu doldurunuz...

Tablodaki bütün özellikler için EVET

Denemelerde içtenliğin ön planda olduğu sade ve bireysel bir dil kullanılır. Denemelerde ele alınan  konular duygu yönü olan bir söyleyişle dile getirilir. 
11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018,
 Sayfa 106-119 Cevapları