Toplantı tutanağı nedir? Toplantılarda neden iki yazman seçilir?


Bu yazımızda toplantı tutanağının ne olduğunu, hangi amaçla tutulduğunu, bu tutanaklarda neden iki yazman seçildiğini inceleyip toplantı tutanağına örnek metin verdik.

TOPLANTI TUTANAĞI

Hazırlayan: edebiyatfatihi.net

Toplantı tutanağı, bir toplantının ardından, o toplantıda konuşulan konuları ve alınan kararların yazıldığı tutanağa verilen addır.

Toplantı tutanaklarının amacı başka bir zamanda tekrar yararlanılabilmesi ya da toplantı sonuçlarının daha geniş bir çevreye duyurulabilmesi amacı ile tutulur. Bir toplantı tutanağı hazırlanırken; önce toplantının hangi tarihte, nerede, hangi gündem maddeleri ile başlayacağı belirtilir.

 Toplantı tutanaklarında iki yazmanın seçilmesinin nedeni nedir? 

Yazman adından da anlaşılacağı gibi özel ve kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan ve toplatıda konuşulanları yazıya geçiren kişidir. Toplantı tutanaklarında iki yazman seçilir, bunun nedeni   herhangi bir olumsuzluk durumunda iki yazmanın yazdıklarını  karşılaştırmak yapmak içindir. Tutanaklarda konuşulan ve alınan kararlar ayrıntılı yazıldığı için herhangi bir durum bir yazmanın dikkatinden kaçabilir veya herhangi bir ifadeyi yanlış anlayabilir. Bunun için toplatılarda iki yazmanın yazdıkları herhangi bir anlaşmazlık durumunda karşılaştırılır. 

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

SENEBAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ 1.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
GÜNDEM

1.Açılış, yoklama ve yazman seçimi

2.Zümre toplantılarını niteliği, yapılış şekli, gündem maddelerini belirlenmesi.(MEB Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiMadde-111)

3. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nden ilgili maddelerin okunması, incelenmesi, tartışılması. (01.07.2015 tarih ve 29403 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler incelenecektir.)

a) MEB Ortaöğretim Kurumlarının İlkeleri, Kuruluşu ve Amaçları.(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,5,6 ve 7. Maddeler.)

b) Yönetmeliğe göre Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri, Ders süresi ve günlük çalışma saatleri ile ilgili ilkeler.(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,8 ve 9. Maddeler.)

c)Öğretim Programları, Dersler, Ders Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri ile ilgili açıklamanın okunması , tartışılması. (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,Madde:10)

ç)Resmi Tatil Günleri ve Çalışma Takvimi. ( MEB MOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde:14, 15)

d) Sosyal Etkinliklerin şekli ve amacı ile ilgili maddenin okunması. (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,Madde:18)

e)Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi ile ilgili ölçme ve değerlendirme ilkeleri, sınavlar.(Madde-

43,44. 45,47,48,49. Maddeler)

I.Birinci ve ikinci dönemde yapılacak yazılı sınav sayıları ve sınavların şekli, zamanı.

II.Yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar. (soru adedi,soruların niteliği…)

III. Ortak sınavların zamanı, şekli ve sınav esasları.

f)Performans Çalışması, proje ve diğer çalışmalar.( MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde:50)

g) Okulun yönetimini üstlenen yöneticilerin görevleri ile ilgili maddelerin gözden geçirilmesi.(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,78, 79, 80 ve 83. Maddeler.)

h)Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde-86)

4. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı sene sonu zümre tutanağının incelenmesi, zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması

5. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin incelenmesi.( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmiliği.Üçüncü Bölüm:Madde:14,15)

6.1739 NoluMilli Eğitim Temel Kanunu’nundanTürk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması ve kararlar.(Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574)

7.Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinin öğretim programlarından derslerin amaçlarının okunması ve bu konuda alınan kararlar.(2648 Sayılı TD, TTK’nin 15.08.2011 Tarih ve 114 sayılı kararı)

8. Okulların amacı, vizyonu, misyonu konularında görüşler.

9. Ders konularının özelliğine göre Atatürk İlke ve İnkılaplarının işlenme esaslarının belirlenmesi. (2648 Sayılı TD ve 15.08.2011 Tarih ve 114 sayılı Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi ile Türk Edebiyatı Dersi (9-12.)

10.Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersleri Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikler, bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

11. Ünitelendirilmiş Yıllık planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi. ( Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (AĞUSTOS-2003,2571 Sayılı Tebliğler Dergisi) Madde-10 ve 11, AĞUSTOS-2005, 2575 Sayılı TD, Madde-12,13)

12. Bir önceki eğitim öğretim yılı ders başarısının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi.

13. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

14. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, okul dışı kaynakların kullanımına ilişkin hususların belirlenmesi

15. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

16. Öğrencilere verilecek performans ve proje konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

17. Belirli gün ve haftaların kutlanmasında zümre öğretmenlerinin yapabileceği çalışmaların belirlenmesi.

18. Gerek ilimizde gerekse ülkemiz çapında değişik kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımın sağlanması konusunda yapılacak çalışmalar.

19.Kitap okuma saatleriyle ilgili planlama ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirmeler,

20.Öğrencilerimizin YGS ve LYS ‘ye hazırlanması ile ilgili yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

21.Velilerle yapılacak işbirliği ile ilgili hususların belirlenmesi,

22.Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru kullanabilmeleri için alınacak tedbirler,

23. Dilek ve Temenniler

KARARLAR:
1. Zümre başkanı ………………………….., yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına ülkemize ve insanlığa hayırlı olması dileğini iletti. Yeni eğitim ve öğretim yılının birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi temennisinde bulundu.Tüm zümre öğretmenleri toplatnyıda yer aldı.Zümre kurul yazmanı seçimi yapıldı. Yazmanlığa ………………… getirildi. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

2.Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarıyla ile ilgili Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik maddesini (Madde:111) Zümre Başkanı ……………………. okudu. Zümre toplantıları ilgili maddedeki açıklamalara göre yapılacaktır, zümre toplantıları ile ilgili gündem maddeleri Yönetmelikteki açıklamalara göre belirlenecektir. Bu açıklamaların ışığında farklı gündem maddeleri de belirlenecek ve gündeme eklenecektir.


3.a)Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği incelendi. Ortaöğretim Kurumlarının ilkeleri, kuruluşları ve amaçlarını belirleyen 5,6 ve 7. Maddeler …………………….. tarafından okundu.

b)Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri, Ders süresi ve günlük çalışma saatleri ile ilgili açıklamaları içeren maddeleri ………………………………. okudu.(8 ve 9. Maddeler) Eğitim ve öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, çalışmalar bu maddeler doğrultusunda olacaktır.

☝Edebiyat öğretmeni Mehmet Coşkun tarafından gönderilen sitemize gönderilen  bu toplantı tutanağının tamamını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz...

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar