yapı özellikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yapı özellikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Eki 2017

Nazım Hikmet "Davet" Şiirinin Konusu, Teması, Yapı Özellikleri, Ahenk Unsurları, İmgeleri, Söz Sanatları (İncelemesi)

Nazım Hikmet "Davet" Şiirinin Konusu, Teması, Yapı Özellikleri, Ahenk Unsurları, İmgeleri, Söz Sanatları (İncelemesi)

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı katıldığı bir tv. programında Nazım Hikmet'in Davet şiiriyle ilgili olarak "Bence milli bir marş olacak kadar güzel bir pasaj" demiş ve şiirin ilk bölümünü okumuştu.

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.

Davet şiiri Nazım Hikmet'in  sanat anlayışını, söylev üslubunu,  bakış açısını yansıtan çok güzel bir örnek... Bu yazımızda Nazım Hikmet'in "Davet" şiirini incelemeye çalıştık. edebiyatfatihi.net

İçerik:

Nazım Hikmet bu şiirinde  Türk medeniyetinin yolculuğunu, bu vatanın her şeyiyle  bize  ait olduğunu, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm insanların kimseye kulluk etmeden,  eşit haklara sahip özgür bireyler olmasını gerektiği belirtip sosyal eşitliğe ve kardeşçe yaşama vurgu yapıp bunların özlemini çektiğini dile getirmiştir. Şiirde Nazım Hikmet'in özgürlüğe, eşitliğe, kardeşçe yaşamayı paylaşıma daveti vardır. 


Yapı: Şiir anlamca ve yapıca kaynaşmış uzun ve kısa dizelerden oluşan dört birimden oluşuyor. 
Şiirin birimi dizedir.

Nazım Şekli:

Şiir serbest nazım tarzında  yazılmıştır. Dizelerin uzunluk kısalıkları, uyak, redif, uyak düzeni, nazım birimi gibi nazmın bağlayıcı unsurları önemsenmemiştir.

Ahenk Unsurları:Şiirde ahenk her türlü ses benzerliğiyle sağlanmıştır.

İlk birimde "-an" sesleri  tam uyak
ikinci birimde "-ak" seslerini tam uyağa örnek verebiliriz. Ayrıca her biriminde sonunda  geçen " bu memleket bizim/ bu cennet bizim/ bu davet bizim/bu  hasret bizim" kafiye ve redif vardır.

Tema: Özgür ve kardeşçe yaşama isteği ve daveti

Söz Sanatları ve İmgeler:

Bir kısrak başı gibi uzanan memleket : Teşbih (benzetme)
İpek halıya benzeyen toprak: Teşbih (benzetme)
Bu cennet, bu cehennem: İstiare
Bir ağaç gibi tek ve hür: Teşbih (benzetme)
Bir orman gibi kardeşçe: Teşbih (Benzetme)


İmgeler:

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket
ipek halıya benzeyen toprak
insanın insana kulluğu
Bir ağaç gibi tek ve hür yaşamak
Bir orman gibi kardeşçesine yaşamak


Üslup Özellikleri:

Nazım Hikmet bu şiirinde söylev üslubunu kullanarak okuyucuda coşku ve heyecanı arttırmak, istiyor. Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevini kullanarak kalabalıkları harekete geçirmek isteyen bir ifade tarzı kullannmıştır. edebiyatfatihi.netŞair Hakkında:

NAZIM HİKMET RAN (1902-1963)
Edebi Kişiliği ve Eserleri


 Selanik’te doğdu. Moskova’da eğitim gördü. Kara Harp Okulu öğrencileri arasında propaganda yaptığı gerekçesiyle hakkında 15 yıl hapsi istendi.

 İlk şiiri “Bir Bahriyelinin Ağzından”adlı şiiridir.

 Askere alınması kararı çıkınca ve öldürülmekten korkunca şair, Refik Erduran’ın yardımıyla Karadeniz’de seyreden Romanya bandıralı bir gemi ile Moskova’ya kaçmıştır.

 Doğumunun 100. yılında (2002) UNESCO tarafından “Nazım Hikmet Yılı” ilan edildi. 5 Ocak 2009’da Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla vatandaşlığı geri verildi.

 Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışının edebiyatımızdaki öncüsü ve en önemli temsilcidir.

 Hem kendi kuşağını hem 1960 sonrası şairlerimizi derinden etkilenmiştir.

 İlk şiirlerinde heceyi kullanmış, geleneksel şiirimizden yararlanmıştır.

 1921’de Moskova’ya gidince Rus şiirinin etkisinde kalmış, 1928’de yurda toplumcu şiiranlayışıyla dönmüştür.

 Moskova’daki yıllarında fütürizm ve bu akımın önemli isimlerinden Mayakovski’nin etkisinde kalarak hece veznini bırakıp serbest şiire yönelmiştir.

 İlk şiir kitabı “835 Satır”la çağdaşlarında çok farklı bir şiir anlayışı ortaya koymuştur. Bu şiirlerinde Rus fütüristlerin özellikle Mayakovski’nin etkisi görülür.

 Şiirlerinde biçimsel ögelere değil, içeriğe önem vermiştir.
 İçeriği (özü), temel almış, dizeci anlayışı yıkmış, nesnel ve somut şiiri geliştirmiştir.

 Harflerin büyük ve küçük kullanımdaki değişikliklerle, satır uzunluklarının ve dizilişlerinin dalgalanmasıyla şiirde biçimsel yenilikler yapmıştır.

 Şiirleri basamaklandırmıştır. Uzun dizelerin ardından gittikçe kısalan kırık dize kümleri oluşturmuş, bazen sözcükleri ortasında kesmiş bazen de tek dizeye indirgemiştir.

 Şiirlerinde ilk dize büyük, sonrakiler küçük harfle başlar.

 1929-1936 arası şiirlerinde doğa, kendi yaşamı, hapishane yılları, toplumsal yergiler ve tarihsel gerçeklikler yer alır.

 1950-1963 arsı şiirlerinde memleket özlemi, barış, ölüm, aşk gibi temaları işlemiştir.

 “Şeyh Bedrettin Destanı”nda şiirinde epik şiirle birlikte kendi toprağını anlattı.

 “Kuvayı Millîye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları” eserlerinde senaryo, düz yazı ve şiiri iç içe kullandı. Toplumsal görünümlü şiirlerdir.

 “Kurtuluş Savaşı Destanı” yapay destanlarımızın önemli olanlarındandır.

 İlk oyunu “Kafatası” ilim adamının çıkarcılar elinde kalışını anlatır.

 “Unutulan Adam” oyununda karısı tarafından aldatılan bir doktorun kızını ameliyatta öldürmesi ve kendini ihbar etmesini anlatır.

 “İnek” adlı oyununda ise sahiplerine refah getireceği yerde onları sömüren bir ineği sembol olarak kullanır. 
 Nâzım Hikmet, Moskova’da ölmüştür. (3 Haziran 1963). 
 Nazım Hikmet’in mezarı Moskova’da bulunmaktadır.  Şiir Kitapları: Jokond ile Sİ-YA-U (1929); 835 Satır (1929),Varan 3 (1930), 1+1 =1 (Nail V.Çakırhan ileI930), Sesini Kaybeden Şehir (1931), Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932), Gece Gelen Telgraf (1932), Taranm Babu'ya Mektuplar (1935), Portreler (1935), Simavna Kadısı Oğlu Bedrettin Destanı (1936). Kurtuluş Savaşı Destanı (1965), Memleketimden İnsan Manzaraları (1966), Saat 21-22 Şiirleri (1965), Dört Hapishane'den (1966), Rubailer (1966).  22 Şub 2017

  Uzlette şiirinin kafiye ve redifleri,sese dayalı sanatları,yapı özellikleri,teması,dil özellikleri,nazım biçimi,açıklaması

  Bu yazımızda Fecriati topluluğunun önemli şairi Tahsin Nahit'in Uzlette şiirinin  kafiye ve redifleri,sese dayalı sanatları,yapı özellikleri,teması,dil özellikleri,nazım biçimi bakımından incelemesini bulabilirsiniz...

  UZLETTE

  Akşamın dûd-ı lâciverdîsi
  İniyor bahçenin ağaçlarına;
  Güllerin bûy-i mest ü şehevîsi
  Kalbi hasretle eyliyor imlâ...

  Esiyor bâd-ı  şûh u eflâtun,
  Esiyor akşamın ipek nefesi,
  Şimdi kalbim onunladır meşhûn,
  Yaşıyor bende hüsn-i muktebesi...

  Bir hafif şu’le-i mutalsamla
  Nîm mer’i olan bütün yollar
  Onu bulmak için mi böyle uzar?

  Onu teşbîh için midir zühâle
  Zülf-i şeb taktı ahter-i elmâs
  Bana hep eyliyor onu ihsâs

  Her ne varsa güzel bu uzlette.
  Tahsin Nahit

  TÜM İNCELEME : www.edebiyatfatihi.net

  Uzlette Şiirinin ahenk unsurları: 

  Ölçü: Aruz ölçüsü

  Uyak ve redifleri :

  1.dörtlük 

  lâciverdi-si     -si …… redif -i yarım kafiye
  ağaçlarına                   -a yarım kafiye
  bûy-i mest ü şehvîsi
  eyliyor imlâ...


  2.dörtlük

   eflâtunun                           "un"  tam kafiye 
  akşamın ipek nefesi,        "-es" tam kafiye - i redif
  meşhûn
  hüsn-i muktebesi...

  3.bent

  mutalsamla
  bütün yollar         "-ar" tam kafiye
  böyle uzar?

  4.bent

  midir zühale
  ahter-i elmas          "-as" tam kafiye
  eyliyor onu ihsas

  bu uzlette


  Sese Dayalı Sanatlar :

  İlk dörtlükte "n" ses aliterasyon , "a-e" sesi asonans
   ikinci dörtlükte "n" sesi aliterasyon , "u,i" asonans 
  Üçincü bentte "m" aliterasyon , "a" sesi asonans

  10 Kas 2016

  Serenad şiirinin kafiye,redifleri,ölçüsü,teması,konusu,yapı özellikleri,şiir dili,imgeleri...incelemesi


  SERENAD
  
  Yeşil pencerenden bir gül at bana,
  Işıklarla dolsun kalbimin içi.
  Geldim işte mevsim gibi kapına
  Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
  
  Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
  Ben aşkımla bahar getirdim sana;
  Tozlu yollarından geçtiğim uzak
  İklimden şarkılar getirdim sana.
  
  Şeffaf damlalarla titreyen, ağır
  Koncanın altında bükülmüş her sak.
  Seninçin dallardan süzülen ıtır,
  Seninçin karanfil, yasemin zambak...
  
  Bir kuş sesi gelir dudaklarından;
  Gözlerin, gönlümde açan nergisler.
  Düşen öpüşlerdir dudaklarından
  Mor akasyalarda ürperen seher.
  
  Pencerenden bir gül attığın zaman
  Işıkla dolacak kalbimin içi.
  Geçiyorum mevsim gibi kapından
  Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
  
  
   Ahmet Muhip DRANAS
  
  
  İNCELEME : www.edebiyatfatihi.net
  
  
  Serenad Şiirinin 
  YAPI ÖZELLİKLERİ: 
  Nazım Birimi ve sayısı : Dörtlük / 5 dörtlük
  Serenad adlı şiir ses ve anlam kaynaşmasından oluşan beş dörtlüğün aşk teması etrafında birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 

  Ahenk Unsurları: Ölçü , uyak ,redif,aliterasyon,asonans ve her türlü ses benzerliği
  Ölçüsü: 6+5 =11’li hece ölçüsü

  DİKKAT : ŞİİRDE TÜM KAFİYE VE REDİFLER İÇİN TIKLAYINIZ

  TEMASI: AŞK 
  Serenad Şiirinin Söz Sanatları:

  TEŞBİHLER (BENZETME)
  •  geldim işte mevsim gibi kapına
  • saçlarımda çiğ. Saçının beyazlığını çiğe benzetmiştir.
  • açılan bir gülsün sen. Sevdiğini açılan bir güle benzetmiştir.
  • gözlerin gönlümde açan nergisler. Sevgilisinin gözlerini nergis çiçeğine benzetmektedir.
  iSTİARE : “Serenad” fliirinde geçen “gözlerimde bulut” ifadesinde istiare sanatı yapılmıştır.  Buradaki “bulut” (kendisine benzetilen) ifadesi benzetme amacıyla “gözyaşı” yerine kullanılmıştır

  TEŞHİS : “Mor akasyalarda ürperen seher”
  dizesinde, insana ait olan ürperme özelliği  sehere aktarılarak kişileştirmeye başvurulmuştur
  Hüsn-i Talil ( güzel neden bağlama) : 
  Senin için dallardan süzülen ıtır, senin için karanfil, yasemin, zambak… Doğadaki kokuların, çiçeklerin oluş sebebi sevgilinin varlığına bağlanmıştır.

  ŞİİR DİLİ: Ahmet Muhip Dıranas, kendine özgü dili, söyleyişi ve imge düzeniyle Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içinde saygın bir yere sahiptir. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmakla birlikte dış yapıda yaptığı yeniliklerle hecenin ilk kuşağından ayrılmıştır. Serenad adlı şiirinde de kendine özgü  imgeli bir dil kullanmıştır.Sözcük seçimindeki titizlik ve özen, sözcük dağarcığı, şiirini çevresinde yoğunlaştırdığı izlekler, yeğlediği imgeler ve imgeyi kurma biçimi giderek Ahmet Muhip’e özgü bir üslubun ve estetiğin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

  ŞAİR HAKKINDA GENEL BİLGİ:

  12 Kas 2015

  Çırpınıp içinde döndüğüm deniz şiirinin kafiye, redifleri ,teması ,ahenk ,yapı özellikleri

  Çırpınıp içinde döndüğüm deniz şiirinin kafiye, redifleri ,teması ,ahenk ,yapı özellikleri