tutku yayıncılık 11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 2015-2016 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
tutku yayıncılık 11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 2015-2016 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 May 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU ,156.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU ,156.SAYFA CEVAPLARI 
156.SAYFA CEVAPLARIwww.edebiyatfatihi.net
ÖLÇME  DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU ,146.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU ,146.SAYFA CEVAPLARI

23 Mar 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,134.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,134.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,133.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,133.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,132.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,132.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,131.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,131.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,130.SAYFA,ÜNİTE SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI


130.SAYFA 
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,129.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI


129.SAYFA CEVAPLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,128.SAYFA CEVAPLARI

128.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,127.SAYFA


127.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,123.SAYFA CEVAPLARI

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,123.SAYFA CEVAPLARI

4 Oca 2016

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,122.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI


122.SAYFA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYNCILIK,121.SAYFA CEVAPLARI

121.SAYFA
1. ETKİNLİK

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,120.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,120.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,118.SAYFA

118.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,116.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,116.SAYFA

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,115.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

115.SAYFA 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
www.edebiyatfatihi.net

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,114.SAYFA

114.SAYFA 2. ETKİNLİK
• Okuduğunuz beş metnin temalarını belirleyiniz.

CEVABI KISA SÜREDE BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN

• Belirlediğiniz felsefi, sosyolojik ya da ilmî temalar, bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü ağır basan bir söyleyişle dile getirilmiş midir? Kısaca açıklayınız.

EVET , felsefi, sosyolojik ya da ilmî temalar, bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü ağır basan bir söyleyişle dile getirilmiştir.Çünkü denemelerde rahat , samimi bir "ben dili" kullanılır.

• Okuduğunuz denemelerde terim ve felsefi kavramlar kullanılmış mıdır? Denemelerin üs­lubunda bir içtenlik sezdiniz mi? Bu içtenlik metnin anlatımını bayağılaştıracak ölçüde midir? Belirtiniz.

Kullanılmıştır , denemelerde içten bir üslup seziliyor. Fakat bu içtenlik metnin anlatımını bayağılaştıracak ölçüde değildir.
3. ETKİNLİK

İncelediğiniz 1 ve 2. denemenin yazarlarının özelliklerini aşağıdaki tabloda verilenlere göre uygun kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz.

TABLO CEVABI BURADA OLACAK...
ANLAMA-YORUMLAMA
1. Denemeler çeşitli özellikleri bakımından daha önce incelediğiniz hangi öğretici metin türüyle benzerlikler göstermektedir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

SOHBET (SÖYLEŞİ) TÜRÜYLE BENZERLİK GÖSTERMEKTEDİR.
2. Daha önceki derslerde incelediğiniz "sohbet" yazılarını kitabınızdaki denemelerle, içtenlik, inandırıcılık, düşündürücülük, tema, dil ve söyleyiş özellikleri bakımından karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları not ediniz.


3. Bir konu belirleyerek deneme türünde bir metin yazınız. Yazdığınız denemeyi arkadaşlarınıza okuyunuz. Onların yazdıkları denemeler hakkındaki düşüncelerinizi ifade ediniz.
...
4. Kendi yazdığınız denemelerle incelediğiniz denemeleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık yönünden değerlendiriniz. Kendi yazdığınız denemelerde eksik bulduğunuz yönler varsa bunları düzeltiniz.
....
İncelediğiniz ve yazdığınız denemeleri yazım ve noktalama yönünden karşılaştırınız. Hatala­rınızı TDK Yazım Kılavuzu'na uygun olarak düzeltiniz.

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,113.SAYFA

113.SAYFA
2. İncelediğiniz denemeleri aşağıda verilen özelliklere göre değerlendiriniz.

"Serbestçe seçilmiş bir konuda yazılmış mıdır? Düşündürücü ve öğretici midir? Gücünü ya­zarın samimiyetinden almakta mıdır? İnandırıcı ve ufuk açıcı bir özelliğe sahip midir?"

İNCELEDİĞİMİZ DENEMELER YUKARIDAKİ ÖZELLİKLERİN HEPSİNİ TAŞIMAKTADIR.2. ETKİNLİK

Okuduğunuz denemeleri konularına ve yazılış amaçlarına göre aşağıda verilen tabloda uy­gun kutucuğu işaretleyerek gruplandırınız.

CEVAPLARI HAZIR...KISA SÜREDE BURADA OLACAK...TAKİPTE KALIN

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,108.SAYFA


108.SAYFA1.Okuduğunuz, Nurullah Ataç ve Ahmet Hâşim'e ait denemeleri rahatça, sıkılmadan okuyabil­diniz mi? Bu metinleri okumaktan zevk aldınız mı? Belirtiniz.
METİNLERİ OKUDUKTAN SONRA YORUM SİZİN