sanatı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sanatı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8 Ara 2016

Nazlı Eray edebi kişiliği ve eserleri ,sanatı ,büyülü gerçekçilik akımı,

Nazlı Eray edebi kişiliği ve eserleri ,sanatı ,büyülü gerçekçilik akımı,
 NAZLI ERAY(1945-…) 
 • Düşle gerçeğin, yaşananla tasarlananın iç içe görüldüğü hikaye ve romanları ile dikkat çekmiştir. 
 • Büyülü gerçekçiliğe (fantastik gerçekçilik) ait ögelerin ağır bastığı öyküleriyle tanınmıştır. (2012 LYS edebiyat testinde çıktı)
 • Postmodern  romanın da temsilcilerindendir.
 • Eserlerinde ironi ve eleştiri ağır basar
 • Bilinç akışı montaj ve gösterme gibi roman tekniklerini kullanmıştır.
 • Öykülerinde kentli ve aydın kadının yalnızlığını , rüya ile gerçek arasında kalmışlığın acıve mutluluklarını ele almıştır.
 • Onun öyküleri masal-ütopya ve kadın imgesi etrafında şekillenmiştir.
 • Öyküleri birçok dile çevrilmiştir. 

21 Nis 2015

Aşık Mahzuni Şerif hayatı,sanatı,edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde

ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF (1940 – 2002)
 • Anadolu halk ozanlığı geleneğinde önemli bir kilometre taşı olan Aşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002'de Köln'de Hakk'a yürüdü. 
 • Aşık Mahzuni Şerif son yüzyılda yaşayan halk ozanlarının kuşkusuz en ünlüsüydü.
 •  Halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla anlatmış, güncel siyaseti konu alan politik şiirler ve taşlamalar yazmıştır. 
 • Aşık Mahzuni özgürlükten, demokrasiden, barıştan, insan haklarından ve laiklikten yana olan çağdaş, devrimci bir ozandır.
 • Aşık Mahzuni Şerif’in kişiliğinde, sanatında, mücadelesinde hümanist tarafı ağır basar.
 • Eserlerinde hoşgörüyü, sevgiyi ve doğruluğu işler.
 • Onun büyük bir insansever olduğunu görürüz.
 • Ozan Türkiye’de yapılan haksızlıklara, banka hortumlamalarına, derin devlet anlayışına, yolsuzluklara ve daha nice olaylara şiddetle karşı çıkmış, bunları sanatına taşımış ve yazılarında eleştirmiştir. ..
 •  Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir.

1 Nis 2015

Seyyid Nesîmî’nin yaşadığı dönemin zihniyeti ile ilgili bilgi,Seyyid Nesimi hayatı,sanatı,eserleri

 Seyyid Nesîmî’nin yaşadığı  dönemin siyasi ve sosyal yapısıyla ilgili araştırrma yaparak dönemin zihniyetiyle ilgili bir yazı
SEYYİD NESİMİ (İmadeddin )
İmadeddin Nesimî ( d.1369, – ö. 1417, Halep ), daha çok Seyid Nesimî mahlası ile tanınan, 14.-yy Hurûfi Türk şairi. Azerbaycan Türkçesi ile yazdığı şiirleri, Farsça divanlarının yanı sıra Arapça şiirler de yazmış olan Hurufi inançlı şair.
Azerî sahasında yetişen önemli bir Türk divan şairidir. Asıl adının Imâdeddîn olduğu, Bağdat civarında Nesim kasaba­sında veya Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğduğu söylenir. doğum yeri ve doğum tarihi hakkında verilen bilgiler çelişkilidir. İran’da Hurufilik mezhebini kuran Fazlullah’ın (Öl. 1401) halifelerinden olduğu, şeriata aykırı inançları propa­ganda ettiği için Halep’te derisi yüzülerek Öldürüldüğü bi­linmektedir (1404). Hayatı efsaneleşmiş, özellikle alevi, Bektaşî şairler arasında “Şâh-ı Şehit” adı ile itibar kazan­mıştır.
HAYATI
Tam adı Seyyid Ömer İmâdeddîn Nesîmî’dir.[1]“Nesîmî” mahlasını alması ile ilgili iki farklı görüş vardır. Lâtîfî’ye göre, Bağdat yakınlarındaki “Nesîm” kasabasında doğmuş olmasından veya “Âdumı Hak’den Nesîmî yâzerem” şeklindeki tuyuğundan hareketle bu mahlasın Fadlullah tarafından verilmiş olması mümkündür. [2] Çünkü Nesimi’ye göre Hak ( Allah) Hurufiliğin kurucusu olan Fadlullah’ta tecelli etmiştir.
Kaynaklar doğum yeri ve nereli olduğuna dair çok farklı bilgiler verir. Halep, Diyarbekir, Bağdat yakınlarında Nesîm denilen bir köy veya nahiyede, Şamahı da, Şiraz’da doğduğuna dair farklı iddialar vardır. Üstelik doğum tarihi de belli değildir. Fakat Şeyhi Fazlullah’ın ona hilafet verdiği tarih belli olduğundan doğum tarihi hakkında bir fikir ileri sürülebilmektedir. Onun 1340- 1344 yılında doğmuş olma ihtimali Fazlullah Naimi'nin (1340–1394) Hurufiliği 788/1385 yılında kurmaya başlaması, Nesimi’ye 40 45, yaşlarında iken halifeliği vermiş olabileceği tahminlerinden söylenebilmektedir. [3] Bu durumda Nesimi ile Fazlullah Naimi'nin hemen hemen aynı yıllarda doğmuş olabilecekleri tahmini yapılabilmektedir.