mesajları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
mesajları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Eki 2017

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi, Özeti, Mesajları, Olağanüstülükler ve Mitolojik Ögeleri

Bu yazımızda "Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi"nin Özeti, mesajları, efsanedeki olağanüstülükler ve mitolojik Ögeleri inceledik. edebiyatfatihi.net

ÖZETİ:

Vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam yılanlar tarafından yakalanır ve padişahları Şahmeran'a götürülür.

Adam kendisini öldürmemesi için Şahmeran'a yalvarır. Şahmeran adamın canını bağışlayacağını ancak onun buradan çıkaramayacağını söyler, kimsenin yerini bilmesini istememektedir.

Şahmeran, adama çok iyi davranır ve adam rahat günler yaşar. Fakat bir süre sonra gerçek dünyadan uzak bir bir mağarada canı sıkılır.

Adam bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran'dan izin ister, Şahmeran da izin verir, yerini kimseye söylememesini ve kendisini gördüğü için vücudunun pul pul döküldüğünü bunu da kimseye söylememesini tembihler.

Adam yeryüzüne döner, Şahmeran'ın yerini söz verdiği gibi kimseye söylemez. Bu arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için tüm ülke seferber olmuştur. Kızın iyileşmesini en çok vezir istemektedir, çünkü kızla evlenip ülkenin yönetimini ele geçirmek amacındadır.

Vezir, bütün büyücüleri toplar ve hastalığa çare bulmalarını ister. Büyücülerden biri Şahmeran'ın öldürülmesini ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılarak içirilmesi durumunda kızın iyileşeceğini, Şahmeran'ı bulmak için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini söyler.

Vezir herkesi zorumlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı gören kişiyi bulur. Adama baskı yapar, ama adam Şahmeran'ın yerini söylemez. Adamın ailesini esir alır.

Adam da Şahmeran'ı kendisinin  öldüreceğini vaad ederek mağaraya gider, her şeyi Şahmeran'a anlatır. Şahmeran'da ölümünün adamın elinden olacağını bildiğini söyler kendisini öldürmesini ve ama bunu gizli tutmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaktır.

Daha sonra da "Kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün, gövdemin ve kıza içir ki kız iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat  ve iç ki Lokman Hekim olasın" diyerek adamla yeryüzüne çıkarlar.

Adam Şahmeran'ı öldürüp dediklerini yapar. Vezir ölür, kız iyileşir ve kendisi de Lokman Hekim olur.

Metindeki Olağanüstülükler ve Mitolojik Ögeler

  • Adamın yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran'a götürülmesi
  • Mağaranın gerçek dünyadan uzak bir yerde olması
  • Şahmeran'ı gören adamın vücudunun pul pul dökülmesi
  • Şahmeran öldüğünde tüm yılanların insanlardan öç alacağı düşüncesi
  • Şahmeran'ın kafasını kaynatıp içen adamın Lokman Hekim olması
  • edebiyatfatihi.net
Efsanedeki Mitolojik Ögeler

Mitolojik bir simge olarak Şahmeran (Yarısı insan yarısı yılan olan varlık)
Lokman Hekim ve Şahmeran Efsanesi

                                      

9 Mar 2017

Ziya Gökalp "Millet" şiirinin ahenk unsurları,teması,mesajları,incelemesi

ZİYA GÖKALP-"MİLLET" ŞİİRİNİN TEMASI,AHENK UNSURLARI,MESAJLARI,Ziya GÖKALP Diyarbakır'da doğdu, İstanbul'da ya­şamını yitirdi. Asıl ismi Mehmet Ziya’dır.
Ziya Gökalp, sanatı, düşüncelerini yaymak için araç olarak kullanan şairlerdendir.
Şiirleri de düz yazıları da fikir ağırlıklıdır. O, bunlarda sanatsal bir ağırlığa yönelmediği gibi dilsel bir yetkinliğe ulaşamamıştır.
Onun en büyük özelliği Türkçülük sisteminin bir düzene bağlamasıdır.Ziya Gökalp'ın sanatının en önemli özelliklerinden biri de Türk şiirine o zamana kadar ihmal edilen Türk mi­tolojisini sokmasıdır. Şair, destan yönünden çok zen­gin olan Türk mitolojisini şiirlerinde yansıtmıştır. 

Bu yazımızda Ziya Gökalp'in Millet adlı şiirinin incelemesini bulabilirsiniz...

İNCELEME: www.edebiyatfatihi.net

MİLLET
Sorma bana oymağımı, Boy'umu...
Beş bin yıldır millet gibi yaşarım,
Sorma bana âilemi, soyumu...
Soyum Türklük, soy büyüğüm hünkârım... 

...
Deme bana "Oğuz, Kayı, Osmanlı...
Türk'üm, bu ad her unvândan üstündür...
Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,
Türk milleti bir bölünmez bütündür...

....
"Her ülkede Türk bir devlet yapacak;
Fakat bunlar birleşecek nihâyet...
Hep bir dille aynı dine tapacak,
Olacak tek harsa malik bir millet!.. 


ZİYA GÖKALP

YAPI UNSURLARI:
Nazım Birimi: Dörtlük
Şiirde 

AHENK UNSURLARI

KAFİYE VE REDİFLERİ
İlk dörtlükte  "umu" redif , "oy" tam uyak , "ım" tam uyak
ikinci dörtlükte : "lı" redif , "an" tam uyak ; "-dür" redif , "tün" zengin uyak
üçüncü dörtlük :"acak " redif , "-ap" tam uyak ; "-et" tam uyak

ŞİİRDE ÇAPRAZ UYAK ŞEMASI VARDIR.

TEMASI : Türklük 

ÖLÇÜSÜ: 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

GELENEK: Halk şiiri geleneği vardır. Şiirde kullanılan sade ve yalın , hece ölçüsü , dörtlük nazım birimi halk şiiri geleneğinin etkilerdir.

MESAJLAR :
Turancılık idealini benimseyen Ziya Gökalp bu şiirde de bu ideali işliyor. Türkçülük fikrini bir sisteme oturan Ziya Gökalp bu şiirde "Türk milletinin bölünmez bir bütün olduğunu" fikrini işliyor.