karagöz-meddah-ortaoyunu benzer ve farklılıkları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
karagöz-meddah-ortaoyunu benzer ve farklılıkları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Nis 2016

KARAGÖZ-MEDDAH-ORTAOYUNU BENZER VE FARKLI YÖNLERİ (TABLO)

KARAGÖZ-MEDDAH-ORTAOYUNU BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI (TABLO)
GELENEKSEL HALK TİYATRO TÜRLERİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ

13 Nis 2015

Meddah genel özellikleri maddeler halinde


  •  MEDDAH
  •  Geleneksel tiyatro içinde yer alan Meddah hikâyelerinde rol alan bütün kişileri, hikâyeyi anlatan ve meddah adıyla anılan tek kişi canlandırır. 
  • Hikâye anlatmak olan meddahlık bir taklit yapma sanatıdır.
  •  Perdesi, sahnesi, dekoru, kostümü bir sanatkârda toplanmış bir temaşadır. 
  • Meddah bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâyeler anlatır. 
  • Meddahın anlatışını, günlük yaşamdaki olaylar, masallar, destanlar, hikâyeler ve efsaneler oluşturur. 
  • Meddahın aksesuarını bir mendil ile bir sopa (baston) oluşturur. 
  • Genellikle güldürücü, ahlâkî ve edebi sonuç çıkarılacak hikâyelerine klişeleşmiş "râvıyân-ı ahbar ve nâkılân-ı âsar ve muhaddisân-ı ruzigâr şöyle rivayet ederler ki" şeklinde söz başı ile başlar, daha sonra kahramanları sayıp hikâyesini anlatır.
  •  Meddah hikâyenin kahramanlarını kendi yöresinin dili ve şiveleri ile konuşturan insandır.