imgeleri...incelemesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
imgeleri...incelemesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Oca 2017

İstiklal Marşında geçen imgeler

İstiklal Marşımız edebi sanatlar, imgeler, semboller bakımından son derece zengin bir şiirdir.İstiklal Marşı'nın anlatımında  imgeler önemli yer tutar. İmge; edebi eserlerde yansıtılmak isteneni daha canlı, etkili, görünür kılmak amacıyla zihinde oluşturulmak istenen görüntüye denir. Zihinde oluşan ve hayal edilen şeydir imge... Aşağıda kırmızı ve altı çizili dizelerde İstiklal Marşı'ndaki imgeler gösterilmiştir...(edebiyatfatihi)

İSTİKLAL MARŞI'NDAKİ İMGELER

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! > (nazlı hilalin çehresini çatması)
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal? (hilalin gülmesi)
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal; 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.


Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?


10 Kas 2016

Serenad şiirinin kafiye,redifleri,ölçüsü,teması,konusu,yapı özellikleri,şiir dili,imgeleri...incelemesi


SERENAD
Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.

Şeffaf damlalarla titreyen, ağır
Koncanın altında bükülmüş her sak.
Seninçin dallardan süzülen ıtır,
Seninçin karanfil, yasemin zambak...

Bir kuş sesi gelir dudaklarından;
Gözlerin, gönlümde açan nergisler.
Düşen öpüşlerdir dudaklarından
Mor akasyalarda ürperen seher.

Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıkla dolacak kalbimin içi.
Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.


 Ahmet Muhip DRANAS

İNCELEME : www.edebiyatfatihi.net

Serenad Şiirinin 
YAPI ÖZELLİKLERİ: 
Nazım Birimi ve sayısı : Dörtlük / 5 dörtlük
Serenad adlı şiir ses ve anlam kaynaşmasından oluşan beş dörtlüğün aşk teması etrafında birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Ahenk Unsurları: Ölçü , uyak ,redif,aliterasyon,asonans ve her türlü ses benzerliği
Ölçüsü: 6+5 =11’li hece ölçüsü

DİKKAT : ŞİİRDE TÜM KAFİYE VE REDİFLER İÇİN TIKLAYINIZ

TEMASI: AŞK 
Serenad Şiirinin Söz Sanatları:

TEŞBİHLER (BENZETME)
  •  geldim işte mevsim gibi kapına
  • saçlarımda çiğ. Saçının beyazlığını çiğe benzetmiştir.
  • açılan bir gülsün sen. Sevdiğini açılan bir güle benzetmiştir.
  • gözlerin gönlümde açan nergisler. Sevgilisinin gözlerini nergis çiçeğine benzetmektedir.
iSTİARE : “Serenad” fliirinde geçen “gözlerimde bulut” ifadesinde istiare sanatı yapılmıştır.  Buradaki “bulut” (kendisine benzetilen) ifadesi benzetme amacıyla “gözyaşı” yerine kullanılmıştır

TEŞHİS : “Mor akasyalarda ürperen seher”
dizesinde, insana ait olan ürperme özelliği  sehere aktarılarak kişileştirmeye başvurulmuştur
Hüsn-i Talil ( güzel neden bağlama) : 
Senin için dallardan süzülen ıtır, senin için karanfil, yasemin, zambak… Doğadaki kokuların, çiçeklerin oluş sebebi sevgilinin varlığına bağlanmıştır.

ŞİİR DİLİ: Ahmet Muhip Dıranas, kendine özgü dili, söyleyişi ve imge düzeniyle Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içinde saygın bir yere sahiptir. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmakla birlikte dış yapıda yaptığı yeniliklerle hecenin ilk kuşağından ayrılmıştır. Serenad adlı şiirinde de kendine özgü  imgeli bir dil kullanmıştır.Sözcük seçimindeki titizlik ve özen, sözcük dağarcığı, şiirini çevresinde yoğunlaştırdığı izlekler, yeğlediği imgeler ve imgeyi kurma biçimi giderek Ahmet Muhip’e özgü bir üslubun ve estetiğin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

ŞAİR HAKKINDA GENEL BİLGİ: