başını vermeyen şehit özeti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
başını vermeyen şehit özeti etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Tem 2014

Ömer Seyfettin,hikaye(öykü)özetleri,konusu,olay örgüsü,kişiler,yer ve zaman,zihniyeti,ses olayları,incelemeleri

ÖMER SEYFETTİN ÖYKÜLERİ VE İNCELEMELERİ

Usta öykücümüz Ömer Seyfettin'in 151 öyküsü vardır...Bunlardan bazıları "roman" denilebilecek uzunluktadır.İncelemesini görmek istediğiniz öykülere tıklamanız yeterli...Diğer öykü incelemeleri ekleniyor ve eklenmeye devam edecek...Takipte kalın lütfen... www.edebiyatfatihi.net
 1. Acaba Ne idi?
 2. Acıklı Bir Hikaye
 3. Aleko
 4. Ant
 5. Antiseptik
 6. Aşk Dalgası
 7. Aşk ve Ayak Parmakları
 8. Apandisit
 9. At  (İLK ÖYKÜSÜDÜR-1908)
 10. Ay Sonunda
 11. Baharın Tesiri
 12. Bahar ve Kelebekler
 13. Balkon
 14. Başını Vermeyen Şehit
 15. Bekarlık Sultanlıktır
 16. Beyaz Lale
 17. Birdenbire
 18. Binecek Şey
 19. Bir Hatıra
 20. Bir Hayır
 21. Bir Kayışın Tesiri
 22. Bir Temiz Havlu Uğruna
 23. Bir Vasiyetname
 24. Bit
 25. Bomba
 26. Büyücü
 27. Cesaret
 28. Çanakkale'den Sonra
 29. Çakmak
 30. Çirkinliğin Esrarı
 31. Dama Taşları
 32. Devletin Menfaait Uğruna
 33. Diyet
 34. Dünyanın Düzeni
 35. Düşünme Zamanı
 36. Eleğimsağma
 37. Elma
 38. Falaka
 39. Ferman
 40. Fon Sadriştayn'ın Karısı
 41. Fon Sadriştayn'ın Oğlu
 42. Forsa
 43. Gizli Mâbed
 44. Gürültü
 45. Harem 
 46. Havyar
 47. Hafiften Bir Seda
 48. Herkesin İçtiği Su
 49. Horoz
 50. Hürriyet Bayrakları
 51. REKLAMLAR
 52. İffet
 53. İki Mebus
 54. İlk Cinayet
 55. İlk Düşen Ak
 56. İlk Namaz
 57. İnsanlık ve Köpek
 58. İrtica Haberi
 59. Kaç Yerinde
 60. Kaşağı
 61. Kerâmet
 62. Kesik Bıyık
 63. Kıskançlık
 64. Kızıl Elma Neresi?
 65. Koleksiyon
 66. Korkunç Bir Ceza
 67. Kumrular
 68. Kurbağa Duası
 69. Kurumuş Ağaçlar
 70. Külah
 71. Kütük
 72. Lokanta Esrarı
 73. Makul Bir Dönüş
 74. Mahcupluk İmtihanı
 75. Mehdi
 76. Mehmaemken
 77. Memlekete Mektup
 78. Mermer Tezgah
 79. Miras
 80. Muayene
 81. Muhteri
 82. Müjde
 83. Nakarat
 84. Namus
 85. Nasıl Kurtarmış?
 86. Nâdan
 87. Nezle
 88. Niçin Zengin Olmamış?
 89. Nişanlılar
 90. Nokta
 91. Öpücüğün İlkel Biçimi
 92. Pamuk İpliği
 93. Pembe İncili Kaftan
 94. Perili Köşk
 95. Piç
 96. Pireler
 97. Primo Türk Çocuğu
 98. Ruzname
 99. Rüşvet
 100. Rütbe
 101. Şefkate İman
 102. Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür
 103. Tavuklar
 104. TENEZZÜH
 105. Teke Tek
 106. Terakki
 107. Teselli
 108. Topuz
 109. Tos
 110. Tuhaf Bir Zulüm
 111. Tuğra
 112. Türbe
 113. Türkçe Reçete
 114. Uzun Ömer
 115. Üç Nasihat
 116. Velinimet
 117. Vire
 118. Yalnız Efe
 119. Yeni Bir Hediye
 120. Yemin
 121. Yuf Borusu Seni Bekliyor
 122. Yüksek Ökçeler
 123. Yüzakı
 124. Zeytin Ekmek 
ÖRNEK İNCELEME:
"BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT" ÖYKÜSÜNÜN İNCELEMESİ
KONUSU:Osmanlı Devleti zamanında savaşta başı gövdesinden ayrılarak şehit düşen derviş  “Deli Mehmet”in sonradan dilden dile dolaşan destansı hikayesi…
ÖZET:
Ömer Seyfettin’in tarihi bir hikayesi olan Başını Vermeyen Şehit’te yüz on kişilik Osmanlı mücahit gücünün savunduğu Grijgal Kalesi (1555 yıllarında) bini aşkın düşmanın saldırısına uğramıştır.Bu savaşta Deli Mehmet isimli bir derviş şehit düşmüş ve başı düşman tarafından bedeninden ayrılmıştır.Bunu gören yakın arkadaşı Deli Hüsrev “Canını verdin,başını verme!” diye bağırınca kesik başlı beden yerinden fırlamış ve kendi kellesini götüren atlı şövalyenin arkasından gidip başını almıştır.İşte bu olağanüstü olay buna şahit olan Grijgal kadısı Kuru Mehmet tarafından destansı bir hikayeyle anlatılmıştır. Yaşanmış gerçeği anlatan bu destanın yüz beyit kadarı da Peçevî Tarihi’nde yer almıştır. Usta hikâyeci Ömer Seyfettin ise (ö.1920) bu tarihî hadiseyi Peçevî’den alarak “Başını Vermeyen Şehit” adıyla on beş sayfalık güzel bir hikâye şekline çevirmiştir.

KİŞİLER VE ÖZELLİKLERİ:
Kuru Kadı: Öykünün başkahramanıdır.İncecik boyunlu,,çıkık alınlı,iri kafalı,esmer zayıf yüzlü,gayet titiz,gayet sert ve sinirli biridir.
Deli Mehmet ve Deli Hüsrev: Öykünün diğer önemli iki kişisidirler.Deli Mehmet alabıyık,geniş beyaz çehreli,gök gözlüdür. Öyküde bu iki kişi şöyle betimlenir:Bunların ikisine de deli derlerdi. Deli Mehmet, Deli Hüsrev…
Serhat muharebesinde hayale sığmayacak yararlılıklarıyla masal kahramanı gibi
inanılmaz bir şöhret kazanan bu iki deli hiçbir nizama, hiçbir zapt u rapta girmeyen
dünya şerefinde gözleri olmayan Anadolu dervişlerindendi. Her zaferden sonra
kumandanları onlara rütbe hil’at, murassa kılıç gibi şeyler vermeye kalkınca,
gülerler; “istemeyiz! Fani vücuda kefen gerektir. Hil’at nadanları
sevindirir…”derler, Hak uğrundaki gayretine ücret, mükâfat, sabaş kabul
etmezlerdi. Harp onların bayramıydı. Tüfekler, oklar atılmağa… toplar gürlemeğe…
kılıçlar, kalkanlar şakırdamaya başladı mı hemen coşarlar, kendilerinden geçerler… naralar savurarak düşman saflarına saldırırlar…alevi gözlerle takip edilmeyen canlı
bir yıldırım olup tutuşurlardı.”
Öykünün diğer kişileri:
Toygun Paşa,
Ahmet Bey: Palankanın (küçük kale) kumandanı
Çavuş,
ihtiyar topçu
Zigetvar kumandanı Karaçin
Düşman askerleri (şövalyeler)

Mekan: Grijgal palankası (küçük kale),Zigetvar Kalesi

Mekanların sembolik değerleri :
Bu bölüme Veysel Şahin’in  “ÖMER SEYFETTİN’İN “BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT” ADLI
ÖYKÜSÜNDE KENDİLİK BİLİNCİ “ adlı makalesinden ulaşabilirsiniz...

ZAMAN:Öyküde “Bir  Kurban Bayramı arefeden bir önceki, arefe sabahı,on iki sene sonra” gibi zaman ifadeleri geçmektedir.

Metnin Anlatıcısı: İlahi bakış açılı hakim anlatıcı

Bakış Açısı: İlahi bakış açısı

YAZAR HAKKINDA:

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Sonuç olarak, Ömer Seyfettin, “Başını Vermeyen Şehit” adlı öyküsünde Türk
milletinin kendi olma bilincini ve varoluşsal mücadelesini ortaya koymuştur. Sade
bir dil ile Türk milletinin millî şuurunu tekrardan harekete geçiren yazar, kendi
kimliğini de Türk edebiyatının içinde sabitleştirmeyi başarmıştır.
Yaşam bütün gücüyle insana var olmayı emreder. Bir milletin var olması ise
kendi değerlerine bağlı kalmaktan geçer. Ömer Seyfettin, “Başını Vermeyen Şehit”
adlı öyküsünde Türk milletinin değerler bütününü tekrardan dirilterek, bizim
gelecekte takip etmemiz gereken yolu çizer ve Türk milletinin bu yolculuğunu
kavram, semboller ve kişiler düzleminde etkili bir şekilde ortaya koyar.


Kaynakça: Veysel Şahin’in  “ÖMER SEYFETTİN’İN “BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT” ADLI ÖYKÜSÜNDE KENDİLİK BİLİNCİ “ adlı makalesini okumak için
TIKLAYINIZ…

ÖMER SEYFETTİN'İN SİTEMİZDEKİ BAZI ÖYKÜ İNCELEMELERİ AŞAĞIDA:
👉TAMAMI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ