ahenk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ahenk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Nis 2017

Uçun Kuşlar Şiiri ile Uzlette Şiirinin Benzerlik ve Farklılıkları ,zihniyet,ahenk,dil ve anlatım,yapı ,tema ve gerçeklik

Uçun Kuşlar Şiiri ile Uzlette Şiirinin Benzerlik ve Farklılıkları ,zihniyet,ahenk,dil ve anlatım,yapı ,tema ve gerçeklik

KARŞILAŞTIRMA : edebiyatfatihi.net

ZİHNİYET : Milli edebiyat sanatçıları Doğu ya da Batı edebiyatlarının taklide dayanan bir edebiyat anlayışını reddediyorlardı . Bu  yüzden sade dil ve hece ölçüsüne ve halk edebiyatı nazım biçimlerine yönelmişlerdir. Milli edebiyat anlayışı ve şairin kendi bireysel özellikleri şiirin oluşumuna zemin hazırlayan zihniyettir. 

Fecriaticiler ise "sanat şahsi ve muhteremdir" sanat anlayışını benimsemişler , bireysel temaları işlemişlerdir.

AHENK : Her iki şiirde de ahenk unsurları kullanılmıştır.
Farklılıkları Uzlette adlı şiirde aruz , Uçun Kuşlar adlı şiiri heceyle yazılmıştır.

DİL VE ANLATIM : Farklılık Uzlette şiirinde ağır ve sanatlı bir dil kullanılmışken Uçun Kuşlar şiirinde sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.


YAPI: Uzlette şiiri Batı şiir biçimlerinde "sone" nazım biçiminin özelliklerini taşırken Uçun Kuşlar halk şiiri nazım biçimlerinden "koşma" nazım biçiminin özelliklerini taşımaktadır. 

TEMA : Uzlette şiirinde "yalnızlık" teması ; Uçun Kuşlar adlı şiirde "özlem" teması hakimdir.

GERÇEKLİK : Her iki şiirde de gerçeklik kurmaca gerçeklik haline getirilmiştir. 

Uçun Kuşlar şiirinin Fecr-i Ati şiirlerinden en önemli farkları hece ölçüsü, sade,yalın bir dilin olmasıdır. Fecr-i Ati şiirlerinde aruz ölçüsü, ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

30 Mar 2016

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM ADLI ŞİİRİN RİTİM,AHENK,KAFİYE ,REDİF ,YAPI ÖZELLİKLERİ

Bırak Beni Haykırayım adlı şiirin ritim ve ahenk, yapı özellliklerini inceleme
Bırak Beni Haykırayım adlı şiirin ritim ve ahenk, yapı özellliklerini inceleme
Bırak Beni Haykırayım adlı şiirin ritim ve ahenk, yapı özellliklerini inceleme
Bırak Beni Haykırayım adlı şiirin ritim ve ahenk, yapı özellliklerini inceleme

12 Kas 2015

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz şiirinin kafiye, redifleri ,teması ,ahenk ,yapı özellikleri

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz şiirinin kafiye, redifleri ,teması ,ahenk ,yapı özellikleri

Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi

Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi
Karacaoğlan koşmasının ritim ,ahenk ,tema ve yapı özellikleri bakımından incelenmesi

KOŞMA
Bülbül ne yatarsın bahar erişti 
Ulu sular göl olduğu zamandır.
Kat kat olup, gül yaprağa karıştı, 
Yine bülbül kul olduğu zamandır.

Yine bahar oldu, açıldı güller; 
Figana başladı yine bülbüller.
Başka bir hâl olup açtı sümbüller,
 Âşıkların del'olduğu zamandır.

Yine bülbül bilir gülün hâlinden,
 Yeter, deli oldum yârin elinden,
Aşıp aşıp gelir yayla belinden, 
Yârdan bize gel olduğu zamandır.

Yine geldi türlü baharlar bağlar,
 Bülbül figan edip kamuyu dağlar,
 Türlü çiçeklerle bezenmiş dağlar, 
Ulu dağlar yol olduğu zamandır.


Karac'oğlan der ki geçti çağlarım, 
Meyve vermez oldu gönül bağlarım,
 Aklıma geldikçe durmaz ağlarım,
 Gözüm yaşı sel olduğu zamandır. 

Karacaoğlan