abdulhak hamit tarhan tiyatroları özet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
abdulhak hamit tarhan tiyatroları özet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Tem 2015

Duhter-i Hindu türü , konusu , özeti, hakkında bilgiler

Duhter-i Hindu
yazarı: Abdulhak Hamit Tarhan
TÜRÜ: TİYATRO (PİYES)
HAKKINDA BİLGİ:1876 senesinde yazılmıştır. Yazar bu eseri Hindistan’ı hiç görmeden, bir Hintli heykelinden esinlenerek yazmıştır. “Tanaggum” içeriği nedeniyle edebiyatımızda önem arz eder. İngiltere’nin Hindistan üzerindeki sömürgeci faaliyetleri konu edinilmektedir. Yazar, eserinde kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olmaları gerektiğini ve okutulmaları gerektiğini ifade etmek istemiştir...

Sabr u Sebat türü , konusu , özeti ve hakkında bilgiler

Sabr u Sebat
YAZARI: ABDULHAK HAMİT TARHAN
TÜRÜ: TİYATRO
HAKKINDA BİLGİ:
Eser 1875 yılındaki bir oyundur. Ahmet Vefik Paşa ona oyunlarında atasözlerinden faydalanmasını tavsiye etmişti. O da bunun üzerine Sabr u Sebat’ı bu şekilde yazar. Fakat biraz aşırıya kaçar… Dil bakımından sadedir.
Eser konusu: Edirne’de başlayan aşk Filibe, Paris, ve İstanbul’da çeşitli hayat öyküleriyle birleşip devam eder.

Macera-yı Aşk türü ,konusu ve özeti ,hakkında bilgiler

Macera-yı Aşk
ABDULHAK HAMİT TARHAN
TÜRÜ: TİYATROEser 1873 yapımıdır. Hamit’in ilk eseridir. Yazarın uzak ülkelere karşı özlemi bu eserle başlar. Eserin dört perdesi de açık mekânlar ve doğa içerisinde geçmektedir. Eserde Namık Kemal etkileri görülmektedir. Eser evliliklerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir.

Eşber tiyatro eserinin konusu ve özet , hakkında genel bilgiler

EŞBER 
YAZARI: ABDULHAK HAMİT TARHAN
TÜRÜ: TİYATRO OYUNU (PİYES)
EŞBER (tiyatro)Abdülhak Hamit Tarhan
KONUSU VE ÖZETİ

Eşber, Hindistan'da Keşmir hükümdarıdır. Büyük İskender,
Hindistan’ı zapt etmeğe başladığı zaman, Eşber kendi askerinin azlığına bakmadan karşı koymak ister. Kız kardeşi ve hükümdarlıkta ortağı olan Sumru, İskender’i sevdiği için, kardeşini bu fikirden caydırmağa çalışır. Eserin yüksek kahramanlık fikirlerinden ve vatanına hıyanet etmiş görünen kız kardeşini öldürmesi noktalarından bu eserle Fransız şairi Comeille'in Horace piyesi arasında benzerlik noktaları bulanlar vardır.

24 Tem 2015

Finten oyununun konusu , özeti , hakkında bilgiler

FiNTEN 
YAZARI: ABDULHAK HAMİT TARHAN
TÜRÜ: TİYATRO OYUNU (PİYES)

ÖZETİ: Finten, Mis Kros adlı Kanadalı zengin bir kadındır. Kendisi evli olduğundan sevdiği bir lorda evlenmek kocasını ortadan kaldırmak üzere Davalaciro'yu kullanır. Davalaciro, Finten'i derin bir hırsla sevmektedir. Davalaciro, zaten bu sevda yüzünden Finten'in kocasını öldürdüğü gibi bir kıskançlık buhranıyla Finten'den olan çocuğunu da öldürür. Bunun üzerine Fitnen de onu öldürür. Hamit, içinde manzum kısımlar bulunan bu piyesi Londra'da yazmış, bazı parçalarını
Servet-i Fünun'da neşrettirebilmiş ise de eserin tamamı ancak 1917'de çıkmıştır.

YAZAR HAKKINDA...