Ziya Gökalp "Millet" şiirinin ahenk unsurları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ziya Gökalp "Millet" şiirinin ahenk unsurları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Mar 2017

Ziya Gökalp "Millet" şiirinin ahenk unsurları,teması,mesajları,incelemesi

ZİYA GÖKALP-"MİLLET" ŞİİRİNİN TEMASI,AHENK UNSURLARI,MESAJLARI,Ziya GÖKALP Diyarbakır'da doğdu, İstanbul'da ya­şamını yitirdi. Asıl ismi Mehmet Ziya’dır.
Ziya Gökalp, sanatı, düşüncelerini yaymak için araç olarak kullanan şairlerdendir.
Şiirleri de düz yazıları da fikir ağırlıklıdır. O, bunlarda sanatsal bir ağırlığa yönelmediği gibi dilsel bir yetkinliğe ulaşamamıştır.
Onun en büyük özelliği Türkçülük sisteminin bir düzene bağlamasıdır.Ziya Gökalp'ın sanatının en önemli özelliklerinden biri de Türk şiirine o zamana kadar ihmal edilen Türk mi­tolojisini sokmasıdır. Şair, destan yönünden çok zen­gin olan Türk mitolojisini şiirlerinde yansıtmıştır. 

Bu yazımızda Ziya Gökalp'in Millet adlı şiirinin incelemesini bulabilirsiniz...

İNCELEME: www.edebiyatfatihi.net

MİLLET
Sorma bana oymağımı, Boy'umu...
Beş bin yıldır millet gibi yaşarım,
Sorma bana âilemi, soyumu...
Soyum Türklük, soy büyüğüm hünkârım... 

...
Deme bana "Oğuz, Kayı, Osmanlı...
Türk'üm, bu ad her unvândan üstündür...
Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı,
Türk milleti bir bölünmez bütündür...

....
"Her ülkede Türk bir devlet yapacak;
Fakat bunlar birleşecek nihâyet...
Hep bir dille aynı dine tapacak,
Olacak tek harsa malik bir millet!.. 


ZİYA GÖKALP

YAPI UNSURLARI:
Nazım Birimi: Dörtlük
Şiirde 

AHENK UNSURLARI

KAFİYE VE REDİFLERİ
İlk dörtlükte  "umu" redif , "oy" tam uyak , "ım" tam uyak
ikinci dörtlükte : "lı" redif , "an" tam uyak ; "-dür" redif , "tün" zengin uyak
üçüncü dörtlük :"acak " redif , "-ap" tam uyak ; "-et" tam uyak

ŞİİRDE ÇAPRAZ UYAK ŞEMASI VARDIR.

TEMASI : Türklük 

ÖLÇÜSÜ: 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

GELENEK: Halk şiiri geleneği vardır. Şiirde kullanılan sade ve yalın , hece ölçüsü , dörtlük nazım birimi halk şiiri geleneğinin etkilerdir.

MESAJLAR :
Turancılık idealini benimseyen Ziya Gökalp bu şiirde de bu ideali işliyor. Türkçülük fikrini bir sisteme oturan Ziya Gökalp bu şiirde "Türk milletinin bölünmez bir bütün olduğunu" fikrini işliyor.