YILDIRIM YAYINLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
YILDIRIM YAYINLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Kas 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 85

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, 
SAYFA 85

1.Bir Orman Masalı adlı metnin teması nedir ?

2. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz ve şemalaştırınız.

 • Hayvanlar aleminde silahsızlanma kongresi yapılır
 • Aslan , uçan kartala bakıp yavrularının güvenliği için "Kartalın tırnaklarını kaldırmalıyız" der.
 • Kaplan da "filin dişlerini kaldırmalıyız!" der.
 • Fil bu teklife kaplandaki pençenin kaldırılması şartıyla razı olacağını söyler.
 • Ayı , bütün silahları kaldırmaktan yana olduğunu söyleyip sadece kucaklaşmanın kalmasını ister
 • Buna inanan eşek ayıyla kucaklaşmaya koşar
 • Ayı  o kadar sıkı kucaklaşır ki eşeğin kaburga kemiklerini kırıp eşeği öldürür.
 • Ormandaki diğer hayvanlar bunu görünce bu öneriden vazgeçerler.
3.Metindeki olaylar tasarlanmış , hayal edilmiş yani tamamen kurguya dayalıdır. Olaylar hayvanların karşılaşması sonucu meydana gelmiştir.


5.Bir Orman Masalı adlı metinde kişi ,zaman ve mekan unsurları metnin temasını ortaya koymak için düzenlenmiş ve ana düşünce etrafında bütünleşmiştir.

6. Olay örgüsü ,  temaya uygun düzenlenmiştir.

8.ETKİNLİK
a) buz gibi : isim+edat > edat grubu
odanın içi : isim+isim : belirtili isim tamlaması
gözlerinin için : isim+isim : belirtili isim tamlaması
alt kat . sıfat tamlaması
Eda Hanım : unvan grubu
Yusuf ile Zehra : bağlama grubu
a dostlar : ünlem grubu
Koltukçu İbrahim Efendi : unvan grubu

METİNDEN BASİT YAPILI İSİMLER
kadın , elini , oğlum , odanın  , içi , mumu , ortası , merdivende ,kapıya , sokakta , komşular  , itfaiye , penceresi , kalbi,  pencereye ,

TÜREMİŞ YAPILI İSİMLER :
yanık  , gürültü ,  sıcaklık ,  çatırtı , evsiz , barksız ,eşyasız ,çamaşırsız , parasız , edebiyatfatihi.net

TÜREMİŞ İSİMLERE ÖRNEKLER:
isim +isim yapım eki : oyuncak , simitçi , kitapçık , bencil , vatandaş, kırçıl , evcil ,toptan , içten ...

Fiil+isim yapım eki  : , kazı , sayı , etki ,  tutanak , gelenek , yatak , durak , uçak , eğlence , düşünce, salıncak , saygı ,sevgi ,bilgi , yatsı , tütsü, sayman, öğretmen, öğrenci , bulmaca , bilmece...

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 84

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, 
SAYFA 84
1.Matmazel Noraliya'nın Koltuğu adlı metinde anlatıcı , olaylarla ilgili her şeyi bilen biridir.
www.edebiyatfatihi.net
2.Metinden somut isimler : el , buz , koku , kadın , mum , oda kapısı , duman , gözler , çocuklar , komşular , merdiven , alev ...

Soyut isimler : telaş , şaşkınlık , korku ...

b. Somut isimler duyu organlarıyla algılanabilen ; soyut isimler ise duyu organlarıyla algılanamayan isimlerdir. Metinde ağırlıklı olarak somut kelimelerin kullanılması anlatımın somut olmasını etkilemiştir.
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 83

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 83
1.Forsa ve Son Kuşlar adlı hikayelerdeki anlatıcılar kurmaca kişilerdir . Bu iki hikaye de sanat metni olduğu için anlatıcı kurmaca kişidir.

2. Forsa adlı hikayenin anlatıcısı ilahi bakış açılı anlatıcı ,
Son Kuşlar hikayesinin anlatıcısı kahraman anlatıcı
Korsikalı Haydut adlı hikayenin anlatıcısı kahraman anlatıcıdır.

Forsa adlı metinde 3.tekil kişili anlatım varken Son Kuşlar ve Korsikalı Haydut adlı hikayelerde 1.tekil kişili anlatım vardır. Bu hikayelerde anlatıcılar olayın içindedirler...
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 82

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 82
Forsa , Korsikalı  Haydut  ve Preveze Deniz savaşı adlı metinlerdeki isimler ve sınıflandırılması
www.edebiyatfatihi.net
a. Metindeki isimler varlıkları karşılayan kelimeler olarak geçmiştir.
b. Çoğul isim yapısında, anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir.Topluluk ismi ise yapıca tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlerdir.

5.etkinlik
a. Edebî metinlerde, okura olayları anlatan kişiye anlatıcı denir.Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yazar anlatma görevini bir anlatıcıya yükler.Okuyucu bütün olup biteni bu anlatıcı aracılığı ile öğrenir. Bu kurmaca bir kişidir, edebiyat fatihi.net görevi kendi gibi kurmaca olan olay örgüsünü ve olay örgüsünde yer alan diğer ögeleri anlatmaktır.Anlatıcının dış dünyada hiçbir gerçekliği yoktur, anlatıda kağıt üzerinde kurmaca varlığı geçerlidir.Çoğunlukla da yazar ile anlatıcı arasında hiçbir benzerlik yoktur.Yazar kadın, anlatıcı erkek olabilir, ya da tersi.Anlatılan olaya ait hayalî bir varlıktır.

6.etkinlik
ANLATICININ BAKIŞ AÇISININ YER ALDIĞI HİKAYELER İÇİN AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERE TIKLAYINIZ
ÖRNEK-1
ÖRNEK-2
ÖRNEK-3
ÖRNEK-4
ÖRNEK-5

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 80

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 80

2. Forsa olay örgüsüne ; Preveze Deniz Savaşı adlı metin ise olay zincirine dayalıdır. Olay örgüsü Forsa gibi kurmaca metinlerde olay zinciri ise öğretici metinlerde olur.
www.edebiyatfatihi.net
2.etkinlik
Orta özellikleri olay örgüsü , kişiler , yer ve zaman ögelerinden oluşmalarıdır.


3.etkinlik
Forsadaki anlatıcı kurmaca kişidir , Preveze Deniz Savaşı adlı metinde ise anlatıcı gerçek kişidir.

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU


10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 79

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 79
Öyküleyici anlatımı oluşturan ögeler maddeler halinde...tıkla

Forsa adlı hikayede geçen kişi , mekan ve zaman unsurları için TIKLAYINIZ 

1. Hazırlık çalışmasında okuduğunuz ve sınıfa getirdiğiniz metinleri arkadaşlarınıza okuyunuz.
b) ÖYKÜLEYİCİ ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 78

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 78
1.ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM
HAZIRLIK: 
www.edebiyatfatihi.net

1.Hikaye etmek bir olayı ayrıntılarıyla anlatmak, öykülemek, anlatmak
a.
b.
2.Hikaye , roman , tiyatro gibi kurguya dayalı metinler OLAY ÖRGÜSÜ , KİŞİLER , YER VE ZAMAN ,TEMA ,KONU gibi ögeler etrafında  bir araya getirilir.
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

1 Kas 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 203-204-205,ÜNİTE SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,

SAYFA 203-204-205,

ÜNİTE SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

1. D, Y, Y, D
 2. 
 • düşündürmek
 •  isimleri - fiilleri ve fiilimsileri 
 • açıklama, tanımlama, örnekleme


3. E

4. E

5. D

6. B

7. C

8. D

9. D

10. C

11. C

12. B

13. B

14. E

15. E

16. B

17. B

18. D

19. E

-SON-
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 202,DEĞERLENDİRME

10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 202,DEĞERLENDİRME


SAYFA 202

1. D, D, Y, D, D
 2
...Humor ...
....ironi ...
3. E 
4. C
 5. D
 6. C 
7. E
 8. Mizahi anlatımın başlıca özelliklerini sıralayınız. 


 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 196,DEĞERLENDİRME

10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 196,DEĞERLENDİRME


SAYFA 196
Değerlendirme

1. D, Y, Y, D 

2.
 •  vurgu ve tonlama 
 • monolog 
 • heyecan, şaşırma, öfke, sevinç
 3. E
 4. E
 5. C
 6. E
 7. C 
8. Söyleşmeye bağlı anlatımlarda nelere önem verilmesi gerektiğini söyleyiniz.


 9. Ünlemlerin başlıca özelliklerini sıralayınız.

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 187,DEĞERLENDİRME

SAYFA 187

1. D, Y, Y, D, D
 2. 
 • varsayım ve ihtimal 
 • doğru 
 • en fazla
 3. E
 4. D
 5. C 
6. E 
7. E 
8. Bağlaçların cümledeki işlevini örneklerle açıklayınız
Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlar.
Genç kız ile yaşlı adam anlaşamadı.
Sizden önce Turgut, Ayşe ve Okan da aynı başarıyı göstermişti. ( Özneleri bağlamış )
Annemin ve babamın benim için yaptıklarını asla unutamam. ( Tamlayanları bağlamış )
Sıfatlarla zarflardan anlaşılmayan yerler etüt çalışmasında tekrarlanacak. (Yan cümledeki d.t. bağlamış)

Anlamca birbiriyle ilgili en az iki cümleyi birbirine bağlar.
ÖRNEK:
Bütün ansiklopedileri taradım; ama istediğiniz bilgileri bulamadım.
Dün sabah bize geldi, seni sordu ve hemen gitti.
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti; nitekim söylediklerimin hepsi doğrulandı.
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 180,DEĞERLENDİRME

10.SINIF DİL VE ANLATIMM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 180,DEĞERLENDİRME
SAYFA 180

DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

1. D, D, Y, Y 

2. 
gerçeklikle 
olağanüstü
 edat grubu 
değişir.

3. A 
4. E 
5. D 
6. C 
7. D 
8. A 

9. “ile”, “göre”, “doğru” edatlarının farklı anlamlarda kullanımlarına örnekler veriniz. 


10. Düşsel anlatıma ait özellikleri söyleyiniz.

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 172,değerlendirme

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 172,
Değerlendirme 
1. D, D, D, Y 
2.
 •  göndergesel 
 • inandırma ve düşünceleri kabul ettirme 
 • kanıtlara 
3. E 
4. E
 5. D
 6. D
7. Kanıtlayıcı anlatımın başlıca özelliklerini sıralayınız. https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 163, Değerlendirme

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 163,
Değerlendirme 

1. D, Y, D, Y 

2.BOŞLK DOLDURMA CEVAPLARI
 • savunma 
 • gerçeğin, doğrunun 
 • eşitlik, aşırılık, en üstünlük 
3. D 
4. D 
5. E 
6. E 

7. Tartışmacı anlatımda nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyiniz.


 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 157-158, Değerlendirme

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 157-158 ,
Değerlendirme 

sayfa 157
1. D, D, Y, D

SAYFA 158
 • gerçek
 • açık 
 • nitelik
 • karşılaştırma, 
 • örnekleme – özetleyici
3. E 
4. C 
5. E 
6. D 
7. D

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 152,DEĞERLENDİRME

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 152,
Değerlendirme 

1. D, Y, D, D 
2. alıcının , 
yan anlam 
3. E 
4. C

 5. Yazım kurallarının gerekliliği ile ilgili öğretici bir metin yazdığınızı düşününüz ve bu metinde  mesajın alıcıya nasıl ulaştırılacağını iletişim tablosu üzerinde gösteriniz. 
GÖNDERİCİ : Biz
ALICI : OKUYUCU 
KANAL : METİN
İLETİ : YAZIM KURALLARININ GEREKLİLİĞİ
BAĞLAM : METİN
DÖNÜT: 

6. Fiilleri, fiilimsileri; durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru yoluyla niteleyen ya da belirten kelime türüne ne ad verilir? Örneklerle sözlü olarak ifade ediniz. 


7. Atatürkçü düşünce sistemine göre millî birliğin korunması nasıl sağlanabilir? Açıklayınız. . .
ULUSUN DİL ,KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE İLE BİRBİRİNE BAĞLI OLMASI İLE KORUNABİLİR...Atatürk: “Zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda ortak amaç olmasına, sevinçte ve üzüntüde beraber olmaya ihtiyacı vardır.” sözleriyle bir insan topluluğunun nasıl bir ulus olabileceği konusunda değerlendirmesini yapmıştır.
edebiyatfatihi.net’ten kopyalandı : https://www.edebiyatfatihi.net/2015/04/milli-birlik-ve-beraberligin.html

 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 144,

Sayfa 144: 
Değerlendirme
 1. D, D, Y, D, Y 
2. öğretici kişi 
sözde özne
 birlikte ve karşılıklı 

3. D 
4. E 
5. E 
6. B 
7. E 
8.E 

9. Emredici anlatımın hangi tür metinlerde ağırlıklı olarak kullanıldığını açıklayınız.
kısa cevabı için tıkla
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL ANLATIM CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 132, DEĞERLENDİRME

10.SINIF DİL ANLATIM CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
 SAYFA 132,
DEĞERLENDİRME

 1. D, D, D, D, Y, D 

2. epik destansı 

“-mek”, “-me”, “-iş” “-an”, “ası”, “mez”, “-ar”, “-dik”, “ecek”, “-miş” “-asiye”, “-ken”, “-alı”, “-e”, “-madan”, “-ince”, “-ip”, “-arak”, “-dıkça”, “-ir/-er… mez” 

3. D
 4. C
 5. E 
6. D 
7. D 
8. Destansı anlatımın özelliklerini sözlü olarak ifade ediniz.

10.SINIF DİL ANLATIM CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 119,DEĞERLENDİRME

 10.SINIF DİL ANLATIM CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 119
 Değerlendirme 
1. D, D, Y, D, D, Y, D, D, Y 

2. ilk anlam – imgeler 
 • lirik
 •  zamir 
 • o, biz, siz, onlar
 •  sıfat
 •  zamir
3.C
4.D
5.D
6.E
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

10.SINIF DİL ANLATIM CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,SAYFA 107

 10.SINIF DİL ANLATIM CEVAPLARI, YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA  107
: Değerlendirme 
1. D, D, D, Y, Y, D 
2. boşluk doldurma cevapları
 • okuyucunun yardımıyla
 •  portre
 •  niteleme ve belirtme 
 • asıl, sıra, paylaştırma, kesir. 
3. D 
4. C 
5. D
 6. C 
7. Sıfatların betimlemelerdeki işlevini açıklayınız.
Betimleyici anlatımda sıfatlar çok kullanılır. Bunlar, betimlemesi yapılan varlıkların niteliklerini karşılayan sözcüklerdir.
 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU