Uzlette şiirinin kafiye ve redifleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Uzlette şiirinin kafiye ve redifleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Şub 2017

Uzlette şiirinin kafiye ve redifleri,sese dayalı sanatları,yapı özellikleri,teması,dil özellikleri,nazım biçimi,açıklaması

Bu yazımızda Fecriati topluluğunun önemli şairi Tahsin Nahit'in Uzlette şiirinin  kafiye ve redifleri,sese dayalı sanatları,yapı özellikleri,teması,dil özellikleri,nazım biçimi bakımından incelemesini bulabilirsiniz...

UZLETTE

Akşamın dûd-ı lâciverdîsi
İniyor bahçenin ağaçlarına;
Güllerin bûy-i mest ü şehevîsi
Kalbi hasretle eyliyor imlâ...

Esiyor bâd-ı  şûh u eflâtun,
Esiyor akşamın ipek nefesi,
Şimdi kalbim onunladır meşhûn,
Yaşıyor bende hüsn-i muktebesi...

Bir hafif şu’le-i mutalsamla
Nîm mer’i olan bütün yollar
Onu bulmak için mi böyle uzar?

Onu teşbîh için midir zühâle
Zülf-i şeb taktı ahter-i elmâs
Bana hep eyliyor onu ihsâs

Her ne varsa güzel bu uzlette.
Tahsin Nahit

TÜM İNCELEME : www.edebiyatfatihi.net

Uzlette Şiirinin ahenk unsurları: 

Ölçü: Aruz ölçüsü

Uyak ve redifleri :

1.dörtlük 

lâciverdi-si     -si …… redif -i yarım kafiye
ağaçlarına                   -a yarım kafiye
bûy-i mest ü şehvîsi
eyliyor imlâ...


2.dörtlük

 eflâtunun                           "un"  tam kafiye 
akşamın ipek nefesi,        "-es" tam kafiye - i redif
meşhûn
hüsn-i muktebesi...

3.bent

mutalsamla
bütün yollar         "-ar" tam kafiye
böyle uzar?

4.bent

midir zühale
ahter-i elmas          "-as" tam kafiye
eyliyor onu ihsas

bu uzlette


Sese Dayalı Sanatlar :

İlk dörtlükte "n" ses aliterasyon , "a-e" sesi asonans
 ikinci dörtlükte "n" sesi aliterasyon , "u,i" asonans 
Üçincü bentte "m" aliterasyon , "a" sesi asonans