Sayfa 182 ölçme-değerlendirme cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sayfa 182 ölçme-değerlendirme cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Nis 2017

11.Sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları,Ekoyay, Sayfa 182

11.Sını Türk edebiyatı kitabı cevapları,Ekoyay, Sayfa 182

SAYFA 182

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
 • Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzum hikâyelerin genel özellikleri nelerdir?

MADDELER HALİNDE...TIKLA

 • Safahat’ın önsözünde yer alan aşağıdaki dizelerden hareketle Mehmet Âkif Ersoy’un sanat anlayışı hakkında neler söylenebilir ?

EK BİLGİ :


Günümüz Türkçesi ile
Bana sor sevgili okuyucu, sana ben söyliyeyim,
Ne kimlikte şu karşında duran şiirlerim
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne sanatkarlık bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şiir için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün eserlerim!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar dertliyim!
Oku, şâyed sana bir duygulu yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.
ŞİİRDEN HAREKETLE MEHMET AKİF'İN SANAT ANLAYIŞI

  • Şiirlerinde samimiyete önem vermiştir. 
  • Ona göre şiirde sanat kaygısı, şairi yapmacıklığa düşürür ve sanatkârın samimiyetten uzaklaşmasına sebep olur. 


B) Aşağıdaki yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
Y
D ( Açıklama : Mehmet Akif'in halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeleri didaktik yön ve anlatım tarzı bakımından Divan edebiyatındaki mesnevi ile ilişkilendirilebilir )

C) Çoktan seçmeli sorular

1) A 

2) B