SAYFA 69 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
SAYFA 69 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Kas 2016

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,2016-2017,SAYFA 69

SAYFA 69
www.edebiyatfatihi.net
b.Sözlü İletişim  Uygulamaları
 1. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işleviyle kullanıldığını açıklayınız
a) Of, kitabımı  kaybetmişim! HEYECANA BAĞLI İŞLEV
 b) Yaz tatilinde anneannemi ziyarete gideceğim.  GÖNDERGESEL İŞLEV
c) “Tutunup kirpiklerinin ışığına  / Mavi bir kıyıya çıkıyorum” (Şükrü Erbaş) ŞİİRSEL İŞLEV

2. Dilin “kanalı  kontrol” ”, “dil ötesi” ve “alıcıyı  harekete geçirme” ifllevlerini örneklendirecek birer cümle söyleyiniz.

KANALI KONTROL : Söylediklerimi duydun mu ?
DİL ÖTESİ İŞLEV : Zamirler isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ: Halıcıı buraya gel !

30 Eki 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 69

SAYFA 69
1. Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı  oyununda dönemin toplumsal hayatına dair hangi izler bulunmaktadır? Bu izlerden hareketle eserin, yazıldığı  dönemi yansıtan bir belge niteliği taşıyıp taşımadığını sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.
Görücü usülüyle evlenme , yüz görümlüğü parası , yerel söyleyiş özellikleri dönemin toplumsal hayatına dair izlerdir. Eser yazıldığı dönemi yansıtan bir belge niteliği taşır.

2.

26 Eki 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM, SAYFA 69,DEĞERLENDİRME

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM,
SAYFA 69, 
DEĞERLENDİRME


DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

8 Şub 2016

Başarıya ulaşmada sabrın önemi nedir?

Başarıya ulaşmada sabrın önemi nedir?
2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları, SAYFA 69
Hayatta başarılı olmanın sırrı sabretmektir ve her türlü başarısızlığın  nedeni ise sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektîr.
    Sabır her faziletin üstünde bir değer taşır. "
Sabrın sonu selamettir, başarıdır,Sabır acıdır, ancak sonucu tatlıdır, Fahri Kainat Efendimiz (s.a.v); "Sabreden başarıya ulaşır' ; "Sabır başarının anahtarıdır";
    Sabrın sonu selamettir. Sabır, iman ve ibadetin, ilim ve hikmetin, kısaca bütün faziletlerin başıdır. Sabırlı insan iyi insandır.

5 Ara 2015

9.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI , SAYFA 69 (ilk kez burada)

SAYFA 69
www.edebiyatfatihi.netManzume ve Şiir
 Hazırlık


“Genç adam vapurdan çıkanlara daldı. Birden içi hop etti. İşte çıkıyordu. Uzun boylu bir kızdı. Dal gibi inceydi. Koşup peşinden gitse, adını öğrense kızın; olmaz, olmaz. Sonra bir hoş olur, her akşam gelir, bilmediği bu köyün sokaklarında dolaşır, vapurları kaçırırdı.”
Sait Faik ABASIYANIK

1. Yukarıda bir bölümü verilmiş olan hikâyeyi ölçülü ve kafiyeli olarak şiir biçiminde yazmaya çalışınız.
BU DİĞER İÇERİKLERİMİZİ KOPYALAYIP KENDİ BLOG/SİTENİZDE YAYINLAYAMAZSINIZ...
“Genç adam 
vapurdan çıkanlara daldı. 
Birden 
içi hop etti. 
İşte çıkıyordu. 
Uzun boylu bir kızdı. 
Dal gibi inceydi. 
Koşup peşinden gitse, 
adını öğrense kızın; olmaz,
 olmaz. Sonra 
bir hoş olur, 
her akşam gelir, 
bilmediği bu köyün 
sokaklarında dolaşır,
 vapurları kaçırırdı.”

26 Kas 2015

11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB ,sayfa 69, ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI,

11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB ,
sayfa 69
ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
www.edebiyatfatihi.net
3. Gezi yazıları hangi bilim dalına kaynaklık etmez?

CEVAP : D HUKUK

4. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?
A) Psikolojik tahlillerin geniş yer tutması
B) Gözlem gücünün ürünü olması

C) Tarih ve uygarlıklardan söz edilmesi

D) Yazıların fotoğraflarla desteklenebilmesi

E) Okuyucuda gezip görme isteği uyandırması

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi yurt içi gezi yazılarına bir örnek olabilir?
A) Ankara-Bükreş

B) Türkistan Türkistan

C) Anadolu Notları
D) Denizaşırı

E) Tuna'dan Batıya

6. “Afâk-ı Irak”, “Avrupa Mektupları” ve “Hac Yolunda” gibi kitaplarıyla gezi türünde eserler ver­miş olan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mehmet Âkif Ersoy B) Ahmet Haşim C) Şevket Rado

D) Cenap Şehabettin
E) Hikmet Birand

7. Gezi türünün başarılı örnekleri arasında sayılan “Mavi Yolculuk” ve “Mavi Anadolu” adlı eser­lerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner B) Bediî Faik C) Nevzat Üstün

D) Melih Cevdet Anday E) Azra Erhat
2. Türk edebiyatında gezi türünde birçok yapıt vardır. XVI. yüzyılda Doğu Türkçesiyle yazılmış
Bâbürnâme
     III                ve yine aynı yüzyılda büyük Türk denizcisi Sevdi Ali Reis in Miratü'l-Memâlik'i gezi türünde yazılmış ilk yapıtlardandır. Ayrıca Yusuf Ziya Ortaç, Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay, gezi türündeki eserleriyle tanınmış yazarlarımızdandır.

8) Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.

B) II.

C) III.


D) IV.

E) V

2009-ÖSS
AÇIKLAMA : Babürname bazı kaynaklarda anı, bazılarında da gezi yazısı olarak geçer; kesinliği yoktur. Ama biz derslerimizde bu eseri edebiyatımızın ilk anı örneği olarak anlatıyoruz. Reşat Nuri romanlarıyla tanınır; ancak gezi yazısı da vardır. Falih Rıfkı’nın 10′dan fazla gezi yazısı vardır ve bunlarla tanındığı dorudur. Yusuf ziya ise sadece bir tane gezi yazısı yazmıştır ve şiirleriyle tanınır. Cevap Yusuf Ziya olarak verilmiş; ancak özellikle Babürname’nin varlığı soruyu çelişkili hale getirir.
Cevap: C

6 Kas 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıncılık ,SAYFA 69 ,

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık
SAYFA 69


www.edebiyatfatihi.net editörleri tarafından hazırlandı...
b. Bahsedilen bu olaylar şiirin dilinde ne gibi farklılıklar oluşturmuştur? Açıklayınız.
Bu olaylar şiirin dilini söylev havasına ve söyleşmeye bağlı anlatıma yaklaştırmıştır.  Şiirde bolca hitap, konuşma cümlesi vardır.
8. a. “Kerem Gibi” adlı şiiri inceleyerek ahenk unsurları (ölçü, kafiye, redif, ritim, söyleyiş, ses akışı, aliterasyon ve asonans)nı bulunuz.
b. “Kerem Gibi”adlı şiirin hangi ölçü (aruz, hece, serbest nazım) ile yazıldığını bulunuz.
Kerem Gibi serbest nazımla  yazılmıştır.
c. Serbest nazmın, Nâzım Hikmet’in şiirinin oluşmasına sağladığı kolaylıklar nelerdir? Tartışınız. Ulaşılan görüşleri tahtaya yazınız.
Serbest şiir sayesinde şair söyleyişini özgürleştirmeyi, kendine has bir ritim oluşturmayı başarmış, ahenkten de uzaklaşmayarak müzikal bir söylem yakalayabilmiştir.
ç. Serbest  nazımda  ritmin  nasıl  sağlandığı  konusuda  yaptığınız  araştırmadan  da  yararlanarak “Kerem Gibi” adlı şiirdeki mısra ve mısra örgüsünün şiirin yapısı ve söyleyişindeki etkisini açıklayınız.
Şiirde şair vurgulamak istediği yerlerde mısraları hatta kimi zaman kelimeleri bölerek etkili bir ritme ve anlatıma ulaşmıştır.
d. Serbest nazmın özellikleri ve serbest müstezatın ne olduğu hakkındaki araştırmalardan edindi­ğiniz bilgiye göre “Kerem Gibi” adlı şiirin ne tür bir şiir olduğunu belirtiniz. Şiirde sesin farklılaşma neden­lerini açıklayınız.
Şiir serbest nazım ile yazılmıştır. Ses akışı ünlü ve ünsüz harflerin dağılımına bağlı olarak ahenk içinde olacak şekilde düzenlenmiştir.
e. “Kerem Gibi” adlı şiirde ölçü olmamasına rağmen şiirde bir ritim vardır. Yaptığınız araştırmadan da yararlanarak Nâzım Hikmet Ran, “Kerem Gibi” adlı şiirinde ritmi hangi unsurlarla sağlamıştır? Şiirdeki anlama göre yapılan vurgu ve söyleyiş özelliği şiir birimlerinin oluşmasında etkili olmuş mudur? Açıkla­yınız.
Bu şiirde ritim dizelerin bölünmesiyle sağlanmıştır. Şiirin birimleri anlamın vurgulanması gerektiği yerlere bağlı olarak kesik kesik ve tekrarlarla oluşturulmuştur.
9. Şiirin yapısı, anlatımı ve temasını birbiriyle ilişkilendirerek şiirde açıkça dile getirilenlerle, açıkça ifade edilememiş olanların anlamı oluşturmada nasıl etkili olduğunu belirtiniz.
Şiirdeki imgeler, söz sanatları ve şiirin söylev havasına uyum sağlayan ritmi şiire farklı bir hava katmıştır ve böylece şiir her okunduğunda farklı çağrışımlara kapı açan, söylediğinden ziyade söylemediklerini sezdiren bir anlatıma ulaşmıştır.
10. Nâzım Hikmet Ran, “Kerem Gibi” adlı şiirinde hangi şiir geleneğinden yararlanmıştır? Açıklayınız.
Nazım Hikmet bu şiirde Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir geleneğinden faydalanmıştır.
11. Nâzım Hikmet Ran, toplumcu şiirlerini yazarken neden dörtlükleri kullanmamıştır? Açıklayınız.
Nazım Hikmet şiirde mısraların kümelenişini şiirin anlattığı şeye ve ses akışına göre yapmıştır. Şiiri dörtlüklerle veya beyitlerle oluşturmak şiirin özgür havasını kısıtlayan bir şeydir ona göre.
12.b. “Kerem Gibi” adlı şiirle “Çeşme Başında” adlı şiiri ahenk unsurları, tema, yapı, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirleyiniz.
İki şiirde de ahenk ögelerine bolca rastlanmaktadır. Fakat Çeşme Başında şiiri üçer mısralık bentler halinde, hece ölçüsüyle ve belli bir uyak örgüsüyle yazılmışken Kerem Gibi şiiri tamamen serbest bir şiirdir. Kerem Gibi şiiri toplumsal bir temadan bahsederken Çeşme Başında şiiri bireysel duyarlılıkları ele alır. İki şiirde de dil günlü konuşma dilidir.
13. Nâzım Hikmet Ran’ın fikrî ve edebî yönü hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak aşağıda­ki soruları cevaplayınız.
a. Şair toplumsal düşüncelerden niçin etkilenmiştir?
Nazım Hikmet'in toplumsal düşüncelerden etkilenmesinde belirleyici nokta Kurtuluş Savaşı ve Sovyetler Birliği'nde aldığı eğitimdir.
b. Şairin hayat hikâyesi incelediğiniz şiirine nasıl yansıtılmıştır?
Şairin hayatı ile şiiri paralellik göstermektedir. Nazım Hikmet yaşadığı dönem boyunca işçi sınıfının sorunlarını anlatmış, adeta onların sözcüsü durumuna gelmiştir.
c. Şair ortak temalara hangi farklı yorumları getirmiştir?
Şair ortak temalara Marksist ve sosyalist bakış açılarıyla farklı yorumlar getirmiş, şiiri sınıfsal çatışma sahasına dökmüştür.
ç. Şair hangi kültür kaynaklarından beslenmiştir?
Şair Anadolu'nun kültürel mirasından, halk anlatılarından ve destanlarından, Batılı düşünce ve şiir akımlarından beslenmiştir.
d. “Kerem Gibi” adlı şiirin, şairin sanatındaki yeri nedir?
Bu şiir şairin karakteristik bir şiiridir. Şairin fikir penceresini, topluma göre kendini bir sözcü ve bir öncü olarak konumlayışını, serbest şiirinin kendine özgü tavrı bakımından Kerem Gibi şiiri şairi yansıtmaktadır.