SAYFA 309 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
SAYFA 309 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 May 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,SAYFA 309

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,

SAYFA 309 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz günlüklerde öne çıkan konular nelerdir? Metinden hareketle açıklayınız

Günlüklerde genel olarak Nurullah Ataç'ın günlük hayatıyla ilgili  izlenim ve gözlemleri yer almaktadır . Yazar , yılbaşından , Ankara'nın karından ve soğuğundan , ilkbaharın gelişinden , yeni çıkan kitabındaki yazım yanlışlarından , kendisine yöneltilen eleştirilerden ve  İstanbul'un büyümesinden bahsediyor...

2. Okuduğunuz metinde günlük türünün hangi özellikleri görülmektedir? Örneklerle gösteriniz.

  • Günü gününe yazılmıştır . (Örnek : 1 Ocak 1953 , 4 Şubat 1953)
  • Kısa , özlü ve öznel yazılardır .
  • Konuşma diline yakın içten bir anlatımı vardır .
  • Yazarın kişiliğini ve kişisel görüşlerini yansıtır (Örnek 👉Ah! Bu yılbaşı sabahları ! Tatsız doğrusu .... 👉Nüfusu dört beş milyona çıkarsa İstanbul ancak o zaman bir şehre benzer )
  • Yazar istediği konuyu ele alıp işlemiştir. 

3. Okuduğunuz günlüklerde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır ? Örnekler veriniz.

Öyküleyici , açıklayıcı  anlatım biçimleri kullanılmıştır .

4. Okuduğunuz metnin yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
  • Konuşma diline yakın içten bir anlatımı vardır .
  • Arapça ve Farsça kökenli kelime kullanmamaya büyük önem göstermiştir. 


  • Eleştirel Okuma
  • 1. Okuduğunuz metnin gelenek içindeki yerini değerlendiriniz.
  • Metin günlük (günce) geleneğine uygun yazılmıştır. Yazar gündelik yaşamıyla ilgili izlenimlerini , gözlemlerini , duygu ve düşüncelerini konuşma diline yakın samimi bir anlatımla ve günü gününe yazmıştır . Yazarın günlük türünde başarılı olduğunu da ekleyebiliriz...
2. Kısa bir araştırma yaparak okuduğunuz günlüğün yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.


Okuduğumuz günlüklerde yazar yaşadığı dönemle ilgili gözlem ve izlenimlerini paylaşıyor .   Nurullah Ataç’ın 1950’lerde bir gazetede yayımladığı günlükleri, bu türün edebiyatı
mızda yerleşmesini ve tanınmasını sağlamıştır .  edebiyatfatihi.net

3. Okuduğunuz metinle Şair Nigâr Hanım’ın “Hayatımın Hikâyesi” adlı günlüğünden alınan aşağıdaki bölümleri içerik ve üslup açısından karşılaştırınız.

İki metinde içten bir anlatım söz konusudur. Her iki yazar da kendi duygularını ifade etmiştir. 
Nurullah Ataç'ın dili Şair Nigar Hanıma göre daha sadedir .