SAYFA 108 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
SAYFA 108 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Ara 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 108

11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 108

SAYFA 108

6. Metindeki kişilerin olay örgüsü içindeki işlevi nedir?

 Metindeki olay örgüsü metindeki kişilerin çatışmasından medyana gelmektedir. 

7. Metindeki kişilerle metnin yazıldığı dönemde karşılaşılması mümkün müdür? Niçin?
Mümkündür,  Aşk-ı Memnu romanında kahramanlar ve yaşam tarzları Tanzimat'la ortaya çıkan Batılı yaşam tarzını yansıtmaktadır. 

8. Metinde anlatılan olaylar hangi mekânlarda geçmektedir? Bu mekânlar gerçeklik duygusu uyandıracak bir niteliğe sahip midir?

Metindeki olaylar Göksu'da geçmektedir. Bu mekanlar gerçeklik duygusu uyandıracak niteliktedir.

9. Metindeki olayların zamanını belirleyiniz. Metindeki zamanla metnin yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır?

Metindeki zamanla yazıldığı dönemin sosyal yaşantısı arasında bağlantı kurulabilir. Konakta yaşanması, sandal gezintilerinin yapılması, eğlence için Ada'ya gidilmesi vb.

10. Metnin yapı unsurları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Metnin yapısı ile anlamı arasında bir bütünlük var mıdır? Niçin?

Metnin yapı unsurları (olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman) arasında güçlü bir ilişki vardır, metindeki olayları kişiler belli bir zamanda ve mekanda yaşanmaktadır. edebiyatfatihi.net

11. Metnin temasını söyleyiniz. Metnin teması ile Aşk-ı Memnu romanının teması arasında bir ilişkiden söz edilebilir mi? Niçin?

Aşk-ı Memnu romanının teması "yasak aşk"tır.

12. Metnin teması insana özgü hangi gerçekliği ifade etmektedir?
13. İncelediğiniz metinden hareketle Halit Ziya Uşaklıgil’in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ MADDELER HALİNDE

12 Oca 2017

10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,yıldırım, sayfa 108

10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,yıldırım,
SAYFA 108
3.COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK( ANLATIM -ZAMİR

HAZIRLIK

1. Heyecan dolu konuşmada jest ve mimikler daha çok kullanılır. Ses tonu sakin konuşmaya göre daha yüksektir.

2. Şiir ve nesrin okunuşlarında ne gibi farklılıklar vardır ? 
Şiir ahenkli ve coşku-heyecan bir metindir.Şiirin temasına göre kendine özgü bir okunuşu vardır , düzyazıya göre daha vurgulu ve tonlamaya dikkat edilerek okunur. 

27 Ara 2016

12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,MHG, SAYFA 108

16 Ara 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 108

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 108
SAYFA 108

1.Girye-i tabiat adlı metnin oluşmasına zemin hazırlayan zihniyet için tıkla

2.Servetifünundan önce Girye-i Tabiat adlı metne benzer metinler yoktur. Mensur şiir  edebiyatımıza Fransa'da Rimbaud ve Baudlaire'in örneklerini verdiği "Prose Poetigurlerden" gelmiştir.Servet-i Fünun döneminde Halit Ziya kullanmıştır.

3.Girye-i Tabiat (Tabiatın gözyaşı) adlı metnin teması "tabiat"tır.

4.Girye-i tabiat adlı metnin dili Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar yüklü ağır ve süslü ve sanatlı bir dildir.

5.Girye-i tabiat yazarın doğayla ilgili izlenimlerini ve duygularını yansıttığı bir metindir.

6. MENSUR ŞİİR İLE İLGİLİ BİLGİLER...TIKLA

7.HALİT ZİYA EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...TIKLA

8. Halit Ziya bireysel konuları işlemiştir. Dili ağır ve süslüdür.Mensur şiir türünün ilk örneklerini vermiştir.

1.etkinlik
a) Ses , ifade tarzı ve tema bakımından şiirden farkı yoktur.
b) Mensur şiirde ölçü,kafiye, dize yoktur.Şiirde kendine has bir dil vardır.İmge çağrışım,Sanat hayal ve müzikalite şiirde daha yoğundur.
c) Yapı unsurları ( cümleler ) nesre daha yakındır.
d) Mensur şiirde ölçü, kafiye,redif gibi sınırlayıcı ögeler olmadığından mensur şiirde sanatçı duygularını daha kolay ve rahat ifade edebilir.


ANLAMA-YORUMLAMA


2. Öğretici metin türündeki düzyazının yazılış amacı bilgi vermek , aydınlatmaktır. Şiir ve mensur şiirin yazılış amacı estetik zevk vermek ve sanat yapmaktır.