SAYFA 104 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
SAYFA 104 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Ara 2016

12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,mhg,sayfa 104

12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,MHG,

SAYFA 104
A. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
  • (D) Şiir, tercih edilen estetik beğeni, tema, ses, söyleyiş, yapı, imge ve dil özellikleriyle bir bütündür. 
  • (D) Şiirlerde yazıldığı dönemin dil anlayışı görülür. 
  • (D) Şiirlerde yazıldığı dönemin zihniyeti sezilir.
  •  (Y) Düzyazıyla anlatılan konu ve temalar şiirle anlatılamaz.
  •  (Y) Şiirde kullanılan dil ve günlük hayatta kullanılan dil farklı değildir. 
  • (D) Şiirde imge yaratılırken abartmalardan, mecazlardan ve karşılaştırmalardan yararlanılır. 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
 a. ...ŞİİR .. duygu, düşünce ve hayalleri etkileyici biçimde anlatma sanatıdır. 
b. Mecaz anlam şiirde kelimelerin kazandığı ...YENİ .... anlamdır.
 c. Şiiri etkili ve güzel kılmak için yapılan söz ve anlam oyunlarına ..SÖZ SANATI... denir. 
ç. Şiirde ...YAPI ... ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerin bir tema etrafında birleşmesiyle oluşur. 
d. Dize sonlarındaki kelimelerin son hecelerinde görülen ses benzerliklerine .KAFİYE ..... denir.
 e. ..TEMA .. bir şiirde işlenip geliştirilen buluş, görüş ya da düşünceye denir. 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
 1. I. Şiirde ölçülü, uyaklı söz öbeklerine denir.
 II. Dizelerin belli ölçülere göre okunurken durulması, nefes alınması gereken yerlerine denir. 
III. Genellikle uyaktan sonra aynen tekrarlanan, anlamları ve görevleri aynı olan ekler ya da sözcüklerle sağlanan uyağa denir.
 IV. Ünsüzle biten bir kelimenin, kendisinden sonra gelen ünlüyle başlayan kelimenin ünlüsüne bağlanarak okunmasına denir. 

Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
 A) Mısra B) Cinas C) Ulama D) Durak E) Redif12.Sınıf MHG Yayınları DİL VE ANLATIM Ders Kitabı Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.


25 Ara 2016

10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,Yıldırım,sayfa 104

10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları,Yıldırım,sayfa 104
SAYFA 104

Bursa'da Zaman şiirinde
a) Görme , işitme , dokunma duyularına ait ayrıntılar yer almıştır.

b) Bursa'da Zaman deyim ve ad aktarmaları

Bu hayalde uyur Bursa her gece : ad aktarması

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü İçinde gülüyor bana derinden. : deyim aktarması :insandan doğaya
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın : deyim aktarması >insandan doğaya
Güvercin bakışlı sessizlik bile: deyim aktarması > doğadan doğaya edebiyatfatihi.net

www.edebiyatfatihi.net

19.ETKİNLİK

ANLAMA-YORUMLAMA
Yazılan betimlemelerdeki farklılıkların nedeni bakış açısının farklılığıdır.


👉DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

12 Ara 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 104

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 104
SAYFA 104
c) Anlatıcı kelimelerle resim yapmaya çalışan bir ressam olarak nitelendirilebilir.
www.edebiyatfatihi.net
26.CENAP ŞEHABETTİN EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...TIKLA

27. Elhân-ı Şitâ Cenap Şehabettin'in şiiri Türk edebiyatında ahengi, ritmi ve söyleyişi ile nadir eserlerinden biridir.

5.ETKİNLİK

TEMA : Şitaiyyede kış , Elhan-ı Şita'da "kar" Külbe-i İştiyak "doğa" teması 
ZİHNİYET : Her üç şiirde bireysel duyguları anlatmıştır, dönemin siyasi ve sosyal gerçekliğiyle ilişkisi yoktur. Külterel gerçekliğiyle ilişkilidir.
AHENK: Üç şiirde de kafiye ,redif ,aruz ölçüsü gibi ahenk unsurları kullanılmıştır.
ŞİİR DİLİ :Üç şiir de Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü imgeli , sanatlı dil kullanılmıştır.
GERÇEKLİK :  Üç şiirde de doğal gerçeklik kurmaca gerçekliğe dönüştürülmüştür.

Elhan-ı Şita şiiri aruz ölçüsü , beyit nazım birimi , kullanılan dil bakımından Divan şiiri geleneğine  ; temanın ele alınış biçimi yönünden Tanzimat şiiri geleneğine yakındır.