MEB etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MEB etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Mar 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,MEB,Sayfa 271

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,MEB,

Sayfa 271
Metni Anlama ve Çözümleme
1. Aşağıda, okuduğunuz metinden alınmış cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı  çizili
kelimelerin anlamlarını  dizelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin
doğruluğunu sözlüğe bakarak kontrol ediniz.

a) azılı : gözü dönmüş , azgın ; haraca kesmek : zorbalıkla çıkar sağlamak
b) “Rızkını : yiyecek , içek , azık
c) yaman : Alışılmadık, olağanın dışında

2. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz. Metinde bu konu ve tema çevresinde
hangi mesajlar verilmiştir? Açıklayınız.

Teması : Kurnazlık
Konusu: Oldukça yaşlanmış olan karabatağın kurnazlıkla beslenme sorununu çözmesi

Mesajlar : Cana kıyanlara güvenilmez.
Kurnaz ve sahtekar insanlara karşı dikkatli olunmalıdır.
Başkalarına kötülük yapan sana da yapar. 

3. Okuduğunuz metinde fabl türünün yapı  özelliklerini gösteriniz.

Olay örgüsü , kişiler ,yer ve zaman fabl türünün yapı  unsurlarıdır. Bu unsurlar tema ve ana düşünce etrafında birbiriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. 


4. Okuduğunuz metnin şahıs kadrosunun özelliklerini ve üstlendikleri değerleri belirleyiniz.
Karabatak : Kurnaz ve çıkarcı insanları temsil ediyor.
Balıklar : Saf ve temiz insanları temsil ediyor.

5. Okuduğunuz metindeki çatışmayı ve bu çatışmaların nasıl sonuçlandığını belirleyiniz..
Metinde iyilik-kötülük , kurnazlık-saflık ve doğruluk-sahtekarlık çatışmaları vardır. Kurnaz ve yalancı olan karabatak saf balıkları yiyor.

6. Okuduğunuz metindeki zaman ve mekânı özelliklerini belirleyiniz.

Metindeki zaman belirsizdir.Olaylar bir gölde geçmektedir.

7. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

AÇIK İLETİLER : Cana kıyanlara güvenilmez.
Kurnaz ve sahtekar insanlara karşı dikkatli olunmalıdır.
Başkalarına kötülük yapan sana da yapar. 

ÖRTÜK İLETİLER : Her söylenen söze inanmamalıyız.
Kurtuluş sandığımız sonumuz olabilir.

Eleştirel Okuma
1. Okuduğunuz metni daha önce okuduğunuz “Limon Kız” adlı masal ile karşılaştırarak 
benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz.


2. Okuduğunuz metinde iletilmek istenen mesajı, gündelik hayatınızdaki olay veya durumlarla
karşılaştırınız.


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,MEB, Sayfa 267

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,MEB,

Sayfa 267

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Metnin teması macera (serüven) , konusu Gemici Sinbat'ın serüvenleri


2. Okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyerek olayların birbiriyle ilişkisini açıklayınız

 1. Sindbat  gemiyle bir yolculuğa çıkar. (ww.edebiyatfatihi.net)
 2. Gemi epey yol aldıktan sonra ada zannettikleri dev bir balinaya çıkarlar , balina hareket eder.
 3. Kaptan ve bazı yolcular hızla gemiye biner oradan uzaklaşırlar.
 4. Sindbat denize düşer ve büyük mücadeleden sonra bir adaya ulaşır.
 5. Adada bir müddet kalan Sindbat daha sonra adaya gelen bir gemiyle Bağdat'a döner.
Olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde birbiriyle bağlantılıdır.

DAHA AYRINTILI OLAY ÖRGÜSÜ AŞAĞIDA...
 • Gemici Sindbat'ın aklına bir şairin dizelerinden hareketle bilmediği ülkeleri gezme fikri gelir.
 • Yanına çeşitli mallar ve eşyalar alarak bir gemiye biner.(www.edebiyatfatihi.net)
 • Gemi epey yol aldıktan sonra bir ada görürler ve oraya çıkarlar.
 • Ada şiddetle sallanır , aslında ada sandıkları şey dev bir balinadır.
 • Kaptanın çağrısıyla yolcular hızla gemiye biner ,  bazıları da yetişemez ve boğulur.
 • Sindbat da denize düşer büyük bir gördele tutunarak ve mücadele ederek bir adanın kıyısına ulaşmayı başarır.
 • Bir gün adada bir kazığa bağlanmış bir kısrak ve yer altı mağarasından çıkan bir adam görür.
 • Adam onu mağaraya götürür ve karnını doyurur.
 • Sindbat’ı doyuran at bakıcısı , onu Şah Mihrican’ın yanına götürür.
 • Yaşadıklarını şaha anlatan Sindbat, bu ada ülkesinin hâkimi olan Mihrican tarafından liman ve rıhtımlarının  yöneticisi ve bütün gemilerin geliş  gidişlerini düzenleyen yetkili kişi yapar. 
 • Sindbat, kısa sürede  şahın gözdesi hâline gelse de içten içe ülkesini ve sevdiklerini özler.
 • Bir gün adaya gemiyle tüccarlar gelir ve denizde boğulan bir kişinin mallarını  satmak isterler. Sindbat, kısa bir konuşmadan sonra bunların kendi malları olduğunu öğrenir.
 •  Gemideki mallarını  satarak büyük bir gelir elde eder.
 • Sonra Şah Mihrican’dan izin alır, ona tüm cömertlikleri ve koruyuculuğu için teşekkür ederek Bağdat’a dönmek üzere gemiyle yola çıkar. şehrine döndüğünde artık, zengin bir kişidir. 

3. Okuduğunuz metnin şahıs  kadrosunun özelliklerini belirleyiniz.
Gemici Sindbat : Olayın başkahramanı , cesur ve serüvenci birisi...
Şahıs kadrosunda Sindbat'tan başka geminin kaptanı , diğer yolcular , at bakıcısı ve Şah Mihrican vardır.
4. Okuduğunuz metindeki çatışmaları belirleyiniz.

Hayat-ölüm , doğa-insan çatışmaları vardır.

5. Okuduğunuz metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.
Metindeki zaman belirsizdir. "Bir gün" gibi  belirsiz zaman ifadeleri kullanılmıştır.
Mekan gemi , ada , Basra ve Bağdat'tır.

6. Okuduğunuz metindeki anlatıcılar ve bakış  açıları ile bunların işlevlerini belirleyiniz.
Metinde olaylar kahraman anlatıcının bakış açıcıyla anlatılmaktadır.
Kahraman anlatıcı olayları yaşayan ve okura aktaran kişi işlevine sahiptir. 

ELEŞTİREL OKUMA
1. YORUM SİZİN...

2. Okuduğunuz metni daha önce okuduğunuz bir masal metniyle içerik ve anlatıcı 
açısından karşılaştırınız.

İÇERİK: Masalda ,bir şehzadenin Limon Kızı arayış yolculuğu anlatılırken bu metinde Sindbat'ın bir gemi yolculuğu ve yaşadığı serüvenler anlatılmıştır. Masalda olağanüstü olaylar çok fazladır.

ANLATICI :
Limon Kız adlı masalda olaylar ilahi bakış açılı hakim anlatıcı tarafından anlatılırken Gemici Sindbat adlı metinde olaylar kahraman anlatıcının ağzından anlatılmaktadır.


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,

26 Mar 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 262

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 262

SAYFA 262 

1. “Binbir Gece Masalları” hakkında kısa bir araştırrma yaparak öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız...

Binbir Gece Masallarının Özellikleri ile ilgili kısa ve özlü bilgiler için tıklayınızDİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 261

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 261

SAYFA 261 

1) Limon Kız adlı masalın konusu ,bir şehzadenin Limon Kızı arayış yolculuğudur.

2.Limon Kız masalının olay örgüsü için tıklayınız


3. Metindeki şahıs kadrosunun özellikleri :
Padişah : İyiliksever bir padişah
Şehzade : Yaptığı kötülük sonucu yaşlı bir kadının bedduasını  alan biri 
Limon Kız : Çok güzel bir kız , olağanüstü özellikler gösteriyor. 
Dev : Kibirli ve kötü bir varlık 
Yaşlı adam : İyiliksever bir insan , şehzadeye yardım ediyor.
Arap Kız : Kötü niyetli ve sahtekar biri
4. Limon Kız masalındaki çatışmalar iyilik-kötülük, dürüstlük-yalancılık  veya kibirlilik-alçakgönüllülüktür.

5. Metnin tür özellikleri :

 • Olağanüstü olay ve hayali varlıklar  yer almıştır.
 • Yer ve zaman kavramları belirsizdir.
 • Tekerleme ile başlamıştır.
 • Sonu mutlu bitmiştir.
 • Anlatımında geçmiş zaman kullanılmıştır.
 • Olaylar ilahi bakış açılı hakim anlatıcı  tarafından anlatılmıştır.


6. Metinde öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır.

7.Metnin öne çıkan üslup özellikleri anlatımın açık , akıcı , duru ve yalın olmasıdır. Dil , halkın konuştuğu dildir. 

Eleştirel Okuma

 1. Metindeki değerleri, içinde yaşadığınız toplumun değerleri ile benzerlik ve farklılıklar açısından karşılaştırınız.

Metinde aşk , sevgi , iyilik , yardımseverlik gibi değerler işlenmiştir. Bu değerler yaşadığımız toplumda var olan değerlerdir ...  

2. Metinde hangi yapı unsuru öne çıkmaktadır? Bunun kurgudaki işlevini değerlendiriniz.

Metinde yapı unsurlarından "olay örgüsü" öne çıkmaktadır.  Olay örgüsü , olağanüstü veya gerçeğe yakın olaylardan oluşan ve metnin akışını sağlayan bir bütündür.


DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

5 Mar 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 224

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 224

SAYFA 224

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelime veya kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.   a) “Zarif bir öğleden sonra kıyafeti.”(güzel , hoş , şık)
 b) “Âlâ. Hiç durma.”  (pek iyi , güzel ,iyi)

c) “Orhan’ın böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğine eminim.” (kendi durumuna, düzeyine aykırı bir şeyi, bir durumu, bir işi kabul etmemek)

 ç) “Bilakis zekisin.” (tersine)

2. Okuduğunuz metnin konu ve temasını belirleyiniz. 

Konusu : Bir ailenin yozlaşma ve çözülüş hikayesi
Teması : Yanlış Batılılaşma  , Kültürel  yozlaşma   

3. Metindeki şahıs kadrosunun (kişilerin) özelliklerini sıralayınız.

Fatin Kaya: Kültürel değerlerine sıkı sıkıya bağlı biri.
Selma : Amerikan tarzı hayat tarzına düşkün , kültürel yozlaşma yaşayan biri
Orhan : Annesi gibi kültürel yozlaşma yaşayan biri

www.edebiyatfatihi.net

4. Okuduğunuz metindeki temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları belirleyiniz.

Metnin temel çatışması , kişilerin yaşadığı kültürel çatışmadır. (DOĞU-BATI)

 Diğer çatışmalar zenginlik-fakirlik; baba-oğul;  aile-birey çatışmalarıdır. 

5. “Satılık Ev” hangi tiyatro türü altında değerlendirilmelidir? Metinden hareketle açıklayınız.

"Satılık Ev" DRAM türünde bir tiyatrodur.

ELEŞTİREL OKUMA

1)  Okuduğunuz metni içerik ve anlatım açısından ‘Nalınlar” adlı oyunla karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz.

Nalınlar adlı oyun bir töre komedisidir . Satılık Ev ise dram türündedir. Nalınlar'da kız kaçırma olayı , Satılık Ev adlı oyunda ise bir ailenin çözülüşü analtılır.

2.Okuduğunuz metnin tutarlılığını sorgulayınız.

Okuduğumuz metinde kendi içinde tutarlıdır.

3. Okuduğunuz metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.

Yazar toplumlunuzdaki kültür değişmesiyle yaşantımıza sokulan yabancı ve yapmacık değerleri eleştirel ve buruk bir  biçimde gözler önüne sermektedir

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,sayfa 220

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,
SAYFA 220

Metni Anlama ve Çözümleme 
1. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelime veya kelime gruplarının anlamlarını  cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. 

a) “Konu komşudan, akranlarından gelen giden olmadı mı?” (yaşıt)
 b) “O şimdi kendini kollamıyorum sanır.” (gözetmek)
c) “Ortada bu kadar delil, bu kadar emare var.” (belirti , iz , işaret )
ç) “İştahı düzeldi, eskisi gibi göğüs geçirmiyor.”  (üzüntüyle derin derin iç çekmek, içlendiğini belli etmek)
d) “İkide bir başıma kakıp durmasana!”(yaptığı iyiliği yüzüne vurarak onu incitmek)

2. Okuduğunuz metindeki temel çatışmayı  ve diğer çatışmaları  belirleyiniz. Bu çatışmalara sebep olan değerleri açıklayınız

Temel çatışma : töre- birey çatışması 
Bu çatışmaya sebep olan değerler yöresel kültür , inanç ve değerlerdir.

3. Okuduğunuz metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurlar nelerdir? Açıklayınız. 

Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurlar yöresel gelenekler-görenekler ve dil özellikleridir.

4. Metindeki şahıs kadrosunun (kişilerin) özelliklerini sıralayınız. Bu özelliklerin olumlu veya olumsuz yönlerini tartışınız.

Osman : Seher'e aşık 
Seher : Osman'a aşık 
Muhtar : Kindar 
Ömer : Seher'in ağabeyi , bencil ve çıkarcı
Esma :  Seher ile Ömer'in annesi , cahil köylü bir kadın...

www.edebiyatfatihi.net 

ELEŞTİREL OKUMA
1)  III. Selim Kılıç ve Ney adlı metin, trajedi türünde ,  tarihsel bir olayı anlatıp III. Selim’in kişilik özellikleri ile dönemin gerçekliği arasındaki çatışmalar üzerine kurulmuştur. 
Nalınlar ise töre komedisi olup köyden kız kaçırma olayını anlatmaktadır.

2. Nalınlar'da anlatılan kız kaçırma  ,töre gibi olaylar günümüz toplumda eskisi kadar yaygın olmayan davranışlardır.


3.Nalınlar adlı metinde töreler eleştirilmektedir.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

26 Şub 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 229

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 229
,6.ünite değerlendirme 

SAYFA 229

8. B  (KOMEDİ)

9. Yukarıdaki metni tiyatro oyunu hâlinde defterinize yazınız. Metne eklemeler yapabilirsiniz.

Verilen metni tiyatro oyunu halinde yazınız...


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 228 ,6.ünite değerlendirme

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 228
,6.ünite değerlendirme 

SAYFA 228

5. Kısa oyun yazma ile ilgili aşağıda verilen aşamaları  önceliklerine göre sıralayınız.

(4) Çatışmayı belirleme
(6) Yazım ve noktalama hatalarını  düzeltme
(1) Konu ve temayı  belirleme
(5) Dekor ve kostümle ilgili ayrıntıları yazma
(3) Dramatik örgüyü belirleme

(2) Oyundaki kişileri ve özelliklerini belirleme
www.edebiyatfatihi.net

SIRALI HALİ AŞAĞIDA

(1) Konu ve temayı  belirleme
(2) Oyundaki kişileri ve özelliklerini belirleme
(3) Dramatik örgüyü belirleme
(4) Çatışmayı belirleme
(5) Dekor ve kostümle ilgili ayrıntıları yazma
(6) Yazım ve noktalama hatalarını  düzeltme

6. Yukarıdaki metnin tür özelliklerini aşağıda verilen boşluğa yazınız.
www.edebiyatfatihi.net

 • Metnin türü tiyatrodur.
 • Olay çevresinde gelişir.
 • Diyaloglardan oluşmuştur.
 • Olay ve kişiler başlıca iki ögesidir.
 • Serim , düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
 • Trajedi , komedi , dram gibi türlere ayrılır.

7. E

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 227,6.ünite değerlendirme


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 227
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 227

SAYFA 227 

6.ÜNİTE  DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Aşağıdaki boşluklara, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış  ise “Y” yazınız.
(D) Tiyatro kelimesi ilk dönemlerde oyunların oynandığı  yer anlamına gelmekteydi.
(Y) Tiyatro oyunlarına kaynaklık eden eserler “dramatik metin” olarak adlandırılır.
(Y) Tiyatro metinleri her zaman oynanmak amacıyla kaleme alınır.
(D) Tiyatro, dinî törenlerden doğan ve tarihi çok eskilere uzanan bir sanattır.
(Y) Tiyatro oyunlarını  genellikle dramatik metinleri yazanlar sahneye koyar.
(D) Tiyatro metinleri çeşitli bölümler hâlinde yazılır ve oynanır.
(D) Tiyatro metinleri konu, kişi ve anlatım özelliklerine göre farklı  türlere ayrılır.
(Y )Tiyatro metinleri sahnelenirken seyirciyle iletişime geçilir.
(D) Yalnızca okunmak üzere yazılmış  tiyatro metinleri de vardır.


2. B 

3. Aşağıda verilen cümlelerin ilgili olduğu terimleri boş bırakılan yerlere yazınız.
a) Tiyatro eserinin konusuna göre hazırlanıp kullanılan eşyanın toplu adı. DEKOR
b) Trajedilerde uyulmasI gerekli kural. ÜÇ BİRLİK KURALI 
c) Tiyatroda sanatçıların giydiği, oyuna uygun kıyafet. KOSTÜM 

ç) Oyunlarda kişilerin birbirine söyledikleri sözlerden her birine verilen ad. REPLİK 

4. C 

www.edebiyatfatihi.net

BİR SONRAKİ SAYFA İÇİN TIKLAYINIZ


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 217

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 217
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 217

SAYFA 217

HAZIRLIK

1. Okulda veya tiyatro salonunda bir oyun (piyes) seyrettiniz mi? Bu gösteri hakkındaki izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
....

2. Sizce tiyatronun diğer edebî türlerden ne gibi farklılıkları vardır? Tartışınız.9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 216

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 216
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 216

SAYFA 216

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Aşağıda, okuduğunuz metinden alınan bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Bunların
 anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.


a) devletlü: Osmanlı döneminde paşa, vezir gibi devlet adamlarına verilen san ya da böyle kişilere bir seslenme sözü...........

b) alt etmek: üstün gelmek , yenmek......

c) hünkar: …Osmanlı döneminde yalnızca padişahlar için kullanılan, hükümdar, padişah, sultan anlamına gelen bir unvan ......

ç) vâris: kendisine miras düşen , mirasçı ........

2. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Tema : III.Selim'in ölümü
Konusu : Padişah kimliği ile sanatçı kimliği arasında kalan III.Selim'in yaşadığı acı olaylar anlatılmaktadır. 

3. Okuduğunuz metinde verilen açık ve örtük iletiler nelerdir? Metindeki cümlelerden hareketle açıklayınız.

AÇIK İLETİLER :

"Alemdar’ın yapamayacağı yoktur benim için."
"Onun da yapamayacağı  yoktur Osmanlı  tahtında kalabilmek için."

ÖRTÜK İLETİLER :

"Sonsuza dek ölmemi istemiyorsan, git!"
"Damla yokluk kapısını çalarak inci oldu.
Benliğini silerek kendini buldu."

4. Okuduğunuz metindeki şahısların  özelliklerini belirleyeniz.
III.Selim  :
Ülkesini ve halkını çok seven , sanatçı ve bilge bir  kişilik...
Şehzade Mahmut : III.Selim'in kardeşi
Mihriban : III.Selim'i çok seven biri...


5. Okuduğunuz metindeki çatışmayı  ve ona bağlı  diğer çatışmaları  belirleyiniz.

Metindeki çatışma III. Selim’in kişilik özellikleri ile dönemin gerçekliği arasındaki
çatışmalardır ; ayrıca III.Selim'in sanatçı kimliği ile padişah kimliği arasındaki çatışma da diğer çatışma örneğidir...


6. Okuduğunuz metinden hareketle metnin tür özelliklerini sıralayınız.
CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

7. Okuduğunuz metinde tiyatro metinlerinin biçimsel özellikleri (mekânın ve hareketlerin betimlenmesi, diyalog ve monologların yazılış biçimi, kişilerin belirtilmesi vb.) nasıl verilmiştir

Metinden örneklerle açıklayınız.

Parantez içinde verilmiştir. Örneğin ; 
(Vazodan bir gül alıp Mahmut’a uzatarak)
MAHMUT (kin dolu):
Eleştirel Okuma

1. Okuduğunuz metnin kurmaca dünyası  ile eserde anlatılan dönemin gerçekliği arasındaki
ilişkiyi karşılaştırınız...

 Oyun 19. yüzyıl Osmanlı Devletinin o dönemki (III.Selim ) gerçekliğini ve zihniyetini yansıtıyor .
Oyunda tarihî gerçekler hiç değiştirilmeden yansıtılmıştır. 

2. Okuduğunuz metni, o dönemi anlatan tarihi bir metinle içerik açısından karşılaştırınız.

O DÖNEMİ  (III.SELİM) ANLATAN TARİHİ METİNIII. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya'yla savaş halindeydi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar 1792 yılında Avusturya'yla yapılan Ziştovi Antlaşması ve 1792 yılında Rusya'yla yapılan Yaş Antlaşması ile son buldu. Böylece III. Selim Osmanlı Ordusu'nda çoktandır yapmak istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu sırada Napolyon Bonapart'ın komutası altındaki Fransız orduları Osmanlı Devleti'ne ait olan Mısır'a saldırmıştı (1798). Osmanlı ordusu İngilizlerin yardımıyla Mısır'ı başarıyla savundu. 1801 yılında yapılan El-Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır'daki emellerinden vazgeçti.

1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. III. Selim'in yerine geçen amca oğlu IV. Mustafa III. Selim'i tekrar kafese geri gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde III. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken III. Selim padişah IV. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. III. Selim ile onu idam etmeye gelen yeniçeriler arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. III. Selim'in cenazesi Laleli Camii'nin avlusunda babası III. Mustafa Türbesi'ne defnedildi.

Her iki metin de III.Selim dönemini ve III.Selim'in öldürülmesini anlatılıyor.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ👇
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 209

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,

SAYFA 209

1. Tarihî olayların ve kişilerin edebî eserlere konu edilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
Tartışınız

KISA CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

2. Sizce iyi bir yönetici hangi özelliklere sahip olmalıdır? Tartışınız.

 CEVABI MADDELER HALİNDE..TIKLA


www.edebiyatfatihi.net

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ👇
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,

13 Şub 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 206

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,
Sayfa 206

5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. A (kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır)

6. E (belirsizlik zamiri)

7. C (kaç kişi )

8.Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarını  bulup türlerini belirleyiniz.

a) “Herkesin kendine göre düzenlediği gerçekleri vardır.”
belirtili isim tamlaması

b) “Gölgelerden kurtulan ışıklar sokakların, yapıların, insanların, denizin üstüne düşmüştü.” (belirtili isim tamlaması)

c) Sürücüler, trafik polislerinin uyarılarını dikkate almalıdır.
(zincirleme isim tamlaması)


ç) Kar yağışı  tüm yurtta etkisini sürdürüyor. (belirtisiz isim tamlaması)

www.edebiyatfatihi.net
BİR SONRAKİ SAYFA İÇİN TIKLAYINIZ
DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN DE BURAYI TIKLAYINIZ

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb, Sayfa 205

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,
Sayfa 205
5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları

4. Aşağıda verilen parçaların hangi bakış  açısı ile kaleme alındıklarını açıklayınız
İlk metin (Reşat Nuri ) kahraman anlatıcının bakış açısıyla kaleme alınmıştır.
İkinci metin  (Sabahattin Ali) İlahi (Tanrısal) bakış açısıyla kaleme alınmıştır.
Üçüncü metin ise kahraman anlatıcının bakış açısıyla kaleme alınmıştır...

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 204

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,
Sayfa 204
5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları
1) 
 Özetleme tekniği
 Anlatma tekniği
 Bakış açısı

2 ) E


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 201

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 201

UYGULAMA ÇALIŞMASI
1. Okuduğunuz “Kürk Mantolu Madonna” adlı metinde geçen kişi ve işaret zamirleri ile

belgisiz zamirlere örnekler bulunuz.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

2. Okuduğunuz “Fatih-Harbiye” adlı  metinde geçen, bir isim tamlamasının tamlayanı  veya tamlananı  görevindeki zamirlere örnekler bulunuz.

ÖRNEKLER İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

12 Şub 2017

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 199

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 199
SAYFA 199


Uygulama Çalışmaları
1. Aşağıdaki parçada geçen sıfatları  bulup türlerini yazınız. Bu sıfatları  yapılarına göre inceleyiniz.


 • iki : asıl sayı sıfatı
 • eski : niteleme sıfatı
 • öğrencilik yıllarında oturduğu (kat) : niteleme sıfatı
 • o : işaret sıfatı
 • Beşiktaştaki ruhsuz : niteleme sıfatı
 • eski : niteleme sıfatı
 • bozuk : niteleme sıfatı
 • çizik : niteleme sıfatı
 • telleri kopuk : niteleme sıfatı
 • bitmemiş : niteleme sıfatı 
 • www.edebiyatfatihi.net
2. Aşağıdaki parçada geçen sıfat fiilleri bulunuz.


 • savrulan
 • toplanmış
 • örtü çekilmiş
 • uyuyan
 • konmuş
 • çekilmiş
 • dönen
3. Aşağıdaki cümlelerde geçen adlaşmış sıfatları bulunuz.
a) gençler , yabancıyı
b) okuyan , gezen 


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 195

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 195
SAYFA 195
5. “Kürk Mantolu Madonna” romanındaki mekân ve zamana ait unsurları, aşağıaki
boşluklara yazınız.
Mekânlar:  işyeri , anlatıcının kaldığı otel , Raif Efendinin evi 
Zaman (gün, ay, yıl, tarih): yarın sabah , dün , 20 Haziran 1933

6. Romanda, şirketteki Raif Bey ile defterdeki hatıralarından tanıdığımız  Raif Bey arasında

nasıl bir farklılık vardır? Bu farklılık romanın temel çatışması  olabilir mi? Tartışınız.

 Şirketteki Raif Efendi hayata ve insanlara karşı kayıtsız, kendi iç dünyasında kabuğuna çekilmiş bir şekilde yaşar. Hatıra defterindeki Raif Efendi ise  silik, tepkisiz , çekingen , aptal yerine konan ve kendi âleminde yaşayan hayalperest biridir.

Romanda "birey-toplum" temel çatışması vardır.

7. Romanda “20 Haziran 1933” tarihinin yer aldığı  bölümden önceki ve sonraki anlatıcılar

aynı mıdır? Farklılıkları açıklayınız...

Anlatıcılar aynı değildir . “20 Haziran 1933” tarihinin yer aldığı  bölümler Raif Efendinin ağzından , bundan öncekiler de Raif Efendinin işyerinden arkadaşı olan kahraman-anlatıcı tarafından anlatılmaktadır.

8. “Fatih – Harbiye” ve “Kürk Mantolu Madonna” romanından alınmış aşağıdaki parçaları 

bakış açısı ve anlatıcı bakımından karşılaştırınız.

Fatih-Harbiye romanından alınmış bölümde  "ilahi bakış açısı" kullanılmıştır. Anlatıcı olayların öncesini ve sonrasını bilen "hakim anlatıcı"dır.

Kürk Mantolu Madonna romanından alınmış bölümde ise kahraman anlatıcı vardır. Olaylar kahramanların ağzından anlatılmaktadır.

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,sayfa 194

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,sayfa 194
SAYFA 194

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Aşağıda, okuduğunuz metinden alınan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde geçen altı  çizili
kelime ve kelime gruplarının anlamlar›n› cümlenin ba¤lam›ndan hareketle tahmin
ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

a) ihtiva ettiği : içerdiği , kapsadığı

b) şakak : başın her iki yanında, göz, alın, kulak ve yanak arasında bulunan çukurumsu bölge.

c) nam : isim , ün ,şan   , tenkil edilmek : uzaklaştırılma ,cezalandırılma

ç)  tazyik : baskı , zorlama

2 ) Okuduğunuz romanın konusu ve teması nedir ?

KONUSU: Raif Efendinin yaşadığı aşk 

TEMASI : İnsan, sevgi, aşk, yalnızlık ve yabancılaşma temaları işlenmiştir.


www.edebiyatfatihi.net


3. “Kürk Mantolu Madonna” romanındaki olayları, gerçekleşme sırasına göre aşağıda verilen boşluklara yazınız. Buradan hareketle metnin olay örgüsünü belirleyiniz.
(kitapta verilen parçanın olay örgüsü)
a) Raif Efendi’nin anlatıcıya defteri okumasını  söylemesi
b) Kahraman anlatıcının otele gelip defteri okumaya başlaması
c) Raif Efendinin defterde anlattıkları , yaşadığı yalnızlık 
ç) Raif Efendinin hayalleri 
d)  Raif Efendinin okuma merakı 

4.“Kürk Mantolu Madonna” romanındaki kişilerin psikolojik ve karakteristik özelliklerini,
aşağıda verilen boşluklara yazınız.
Anlatıcı : Raif Efendi'nin iş arkadaşı. Raif efendinin iç dünyasını merak eder, onu gözlemler, kimsenin umursamadığı, sessiz, dikkat çekmeyen hatta çekmek istemeyen ve olabildiğince sabırlı adamı keşfetmek ister.
Raif Efendi: Raif Efendi romanın genelinde kendi halinde, hayata ve insanlara karşı kayıtsız, kendi iç dünyasında kabuğuna çekilmiş bir şekilde yaşatan  sessiz, sakin, ahlaklı ve sıkıntılı olduğu zamanlarda başkalarına belli etmeyen birisidir. Ancak bu sessizliğinin ardında bir kadına duyduğu sevda gizlidir.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

10 Şub 2017

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,Meb,sayfa 187

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları,Meb,sayfa 187
SAYFA 187
HAZIRLIK
Aynı konuyu işleyen farklı film veya kitapları inceleyiniz. Filmlerin veya kitapların aynı konuyu neden farklı anlattıkları üzerinde tartışınız

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ