MADDELER HALİNDE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MADDELER HALİNDE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 May 2017

İBNÜRREFİK AHMET NURİ EDEBİ KİŞİLİĞİ, TİYATROLARI, TÜM ESERLERİ, MADDELER HALİNDE


 • İBNÜRREFİK EDEBİ KİŞİLİĞİ, TİYATROLARI, TÜM ESERLERİ, MADDELER HALİNDE
 • 1866 yılında İstanbul’da doğmuştur.
 •  İbnürrefik Ahmet Nuri Milli edebiyat ve Cumhuriyet döneminin önemli komedi yazarlarından biridir.
 • Tiyatroya 1908 yılında aktör olarak başlayan sanatçı sadece tiyatroyla uğraşmıştır. 
 • Kaba çizgili güldürü ve töre komedyalarında daha çok aile kurumunu ele alarak kadın – erkek, karı – koca, ana – baba ve çocuk ilişkilerini güldürüyü ön planda tutan bir yönelimle vermeye çalışmıştır. 
 • Darülbedayi’nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş, Ankara Halkevi’nde tiyatro yönetmeni olarak çalışmıştır. 
 • Fransızcadan birçok adaptasyon da yapan sanatçının eserlerinde o dönemin Fransız komedilerinin de etkisi vardır.
 • Çalışmalarına Cumhuriyet Döneminde de devam eden sanatçı, Cumhuriyet tiyatrosunun oluşmasında ve gelişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.

 • ESERLERİ 
 • Türk Kızı, Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lâle Devri, Macun Hokkası, Yedekçi Kaşıkçılar, Atlı Ases, Demirbaş Şarl, Moda Çılgınları, İtaat İlâmı, Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Kafes Arkasında, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü, Pazartesi-Perşembe, Gül ve Gönül, Balaban Ağa, Selma, Genç Osman, Gücü Gücü Yetene, Kadın Tertibi, Kısmet Değilmiş gibi kendi yazdığı; Hisse-i Şayia, Sekizinci, Ceza Kanunu gibi uyarlama oyunları vardır.

15 Nis 2017

MURATHAN MUNGAN HAYATI,EDEBİ KİŞİLİĞİ,ESERLERİ,MADDELER HALİNDE

Murathan Mungan (1955-…)

EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.
 • Başlangıçta Hilmi Yavuz, Attilâ İlhan etkilenimlerinin belirgin olduğu, oldukça ağdalı ve özentili şiirler yazdı.
 • Kum Saati’nde yer alan sonraki şiirlerinde, söyleyiş değişmemekle birlikte dilinin sözcükler düzeyinde yalınlaşmaya başladığı dikkat çekti.
 • Oldukça dağınık düzyazılardan oluşan şiirlerden, içten ve yalın ürünlere doğru ilerleyişini sürdürdü.
 • Olgunluk dönemi şiirlerinde ise kendine özgü bir biçim ve söyleyişe ulaştı.
 • Özellikle Metal’deki şiirleriyle 1980 kuşağının en çok okunan, tanınan şairleri arasında ilk sıralarda yer aldı.
 • Mardin ili yapıtlarında sıkça geçen mekânlardan birisi haline gelir. Buradaki kültürel yapıyı ve insan olgusunu eserlerinde başarılı bir şekilde yansıtır.
 • Birçok başarılı senaryoya imza atar. "Dağınık Yatak" adlı senaryosu 1984'te Atıf Yılmaz tarafından filme uyarlandı.
 • Şarkı sözleri, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Hümeyra, Mor ve Ötesi gibi farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.
 • Farklı birçok dergi ve gazetede şiir, öykü ve tiyatro üzerine yazılmış yazıları yayımlandı.
 • Şehir tiyatrolarında çalıştığı süreçte Ankara İl Radyosu tarafından seslendirilen "Dört Kişilik Bahçe" ve "Ölüm Burnu" isimlerinde iki radyo oyunu hazırlar.
 • "Ressamın Sözleşmesi", "Çocuklar ve Büyükleri", "Yazıhane", "Yabancı Hayvanlar" gibi yabancı yazarların öykü ve yazılarından oluşan birçok seçki yayımlar. 
 • Yazı, şiir ve bazı kitapları İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca, Farsça olmak üzere birçok dünya diline çevrilir.
 • "Osmanlıya Dair Hikayat" adlı kitabıyla 1980 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü'nü; "Sahtiyan" kitabıyla 1981 Gösteri Dergisi Şiir Birincilik Ödülü'nü aldı. 1984'te sahnelenen "Taziye" oyunuyla da Sanat Kurumu tarafından en iyi tiyatro yazarı seçildi. 1987 yılında da Haldun Taner Öykü Ödülü'nü de Nedim Gürsel ile paylaştı.
Murathan Mungan İzmir Kitap Fuarı'nda

 • Eserleri
 • Şiir
 • Kum Saati
 • Sahtiyan
 • Yaz Sinemaları
 • Mırıldandıklarım
 • Eski 45'likler
 • Metal
 • Yaz Geçer
 • Mürekkep Balığı
 • Oyunlar, İntiharlar, Şarkılar
 • Başkalarının Gecesi
 • Timsah Sokak Şiirleri
 • Eteğimdeki Taşlar
 • Roman
 • Yüksek Topuklar
 • Şairin Romanı
 • Öykü
 • Kırk Oda
 • Cenk Hikâyeleri
 • Kafdağı'nın Önü
 • Lal Masallar
 • Üç Aynalı Kırk Oda
 • 7 Mühür
 • Kadından Kentler
 • Oyun
 • Taziye
 • Mahmud ile Yezida
 • Bir Garip Orhan Veli
 • Kâğıt Taş Kumaş

16 Ara 2016

MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ NELERDİR ?,MADDELER HALİNDE

MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ
MENSUR ŞİİRİN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ NELERDİR ?,MADDELER HALİNDE Fransız edebiyatının etkisi
Şairane söyleyişin amaçlanması
Servet-i Fünûncuların şiir cümlesini bir dizeden başlatıp daha sonraki dizelere, hatta şiirin bütününe yayması (anjambman yapması) sonucunda nazmın nesre ve konuşma diline yaklaştırılması sağlanmıştır. Bu da şiirle düz yazı arasında bir tür sayılan mensur şiirin doğmasına yol açmıştır.
Mensur şiirimizi hazırlayan etkenlerden biri manzum yazılardan düz yazıya yapılan çeviri ve
yorumlar ise öteki de yabancı bir dilden dilimize yapılan şiir çevirileridir. Çeviri, dil özelliklerinin doğurduğu zorluklar yüzünden bazı fedakârlıkları gerektirdiği için yabancı dilde yazılmış bir şiiri çevirmeyi, o şiiri hiç değilse dış yapısını zorlama saymak yerinde olur. Böylece çevirileri yaparken şiirin iç yapısını ve derinliğini önemser ve ona sığınırız. İşte bu dışı bırakarak içe yöneliş mensur şiire doğru atılmış ilk adım olur.”
Şinasi’nin açmış olduğu bu yolda ilerleyen Recaizade Mahmut Ekrem “Takdir-i Elhan”da “...Her mevzun ve mukaffâ lakırdı şiir lazım gelmez. Her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak iktiza etmediği gibi” diyerek hem fikirleriyle hem de “Nağme-i Seher” (1871), “Zemzeme”ler (1885) gibi eserleriyle edebiyatımızda Halit Ziya’ya gelinceye kadar mensur şiir türünün olgunlaşmasına çok mühim katkılarda bulunmuştur.
Bununla beraber Namık Kemal’in “İntibah” (1876), Abdülhak Hamit’in “Makber Mukaddimesi” (1887), Mustafa Reşit’in “Gözyaşları” (1881) gibi bazı eserleri de mensur şiir türünün gelişmesinde katkıları olan eserler arasında sayılagelmiştir.

1 Eki 2016

TÜRKÇEYİ DİĞER DİLLERDEN AYIRAN EN BELİRGİN ÖZELLİKLER NELERDİR ?, MADDELER HALİNDE


Sevgili takipçilerimiz , Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup Türkçemizi diğer dillerden ayıran en belirgin özellikler nelerdir ? Aşağıdaki yazıda buna doyurucu cevaplar bulabilirsiniz...

24 Eyl 2016

TARTIŞMA TÜRLERİ,ÖZELLİKLERİ,ÇEŞİTLERİ ,MADDELER HALİNDE

TARTIŞMA TÜRLERİ,ÇEŞİTLERİ MADDELER HALİNDE

Belli bir konunun, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durarak gerçek nedenleri ortaya çıkarmak için yapılan konuşmalara tartışma denir. 

Tartışma türleri; 
 • Münazara, 
 • Forum, 
 • Açık Oturum, 
 • Sempozyum(Bilgi Şöleni

4 Oca 2016

DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI,MADDELER HALİNDE

DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI
DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI,MADDELER HALİNDE
DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI,MADDELER HALİNDE
 •  Makale ve fıkra gazete yazılarıdır.
 • Makalenin okuyucuyu inandırma amacı vardır. Fıkrada böyle bir amaç yoktur.
 • Makalede düşünceler sağlam ve objektif kanıtlara dayandırılmalıdır, fıkrada ise her türlü kişisel görüşe yer verilebilir.
 •  Makalenin konuları herkesi ilgilendiren türden seçilir, fıkrada ise genellikle günlük olaylar ve kişisel konular işlenir. Öyle ki gazetelerin belirli köşelerinde her gün aynı adların yazdığı fıkralar yayımlanır. Bunları yazanlar gazetenin çoğu kez kadrolu elemanlarıdır. Aynı durum makale için söz konusu değildir. Belirli alanlar­da uzmanlaşmış kişiler yazar makaleleri.
 •  Uzmanlıkla ilgili olduğu için makalelerin sözcük örgüsünde o uzmanlık dalına özgü terimler kullanılır. Bu yönden makalelerin anlatımı genellikle fıkra türüne göre daha nesnel, daha bilimseldir.
 •  Makale fıkraya göre daha geniş kapsamlı ve uzundur. Fıkrada konunun detaylarına giril­mez.
 •  Makalenin dili ve üslubu ciddidir, fıkra ise samimi sohbet üslubuyla yazılır.

26 Kas 2015

GEZİ YAZININ YARARLARI , MADDELER HALİNDE

GEZİ YAZISININ YARARLARI
 • Gezilen yerlerin kültür ve tabiat zenginlikleri ,tarihi özellikleri ,yaşama biçimi  hakkında bilgi ediniriz bu da ufkumuzu açar.
 •  seyahat ettiğimiz yerlerde yeni ve farklı bir insan topluluğuyla karşılaşırız. Bu yeni toplumun, dolayısıyla bu yeni kültürün insana, eşyaya, mekâna bakışını ve yaşam felsefelerini öğrenmiş oluruz. 
 • Gelenek, görenek, doğal güzellik, tarihi mekânlar bize yepyeni dünyaların kapısını açar. 
 • Biz eğer meraklı isek ve öğrenmeye açıksak gerçekten bu seyahatlerin bilgi-görgü arttırma açı­sından, kültürel açıdan büyük yararlar sağlayacaktır.

13 Kas 2015

OKTAY RİFAT HOROZCU EDEBİ KİŞİLİĞİ ,ESERLERİ ,MADDELER HALİNDE

Oktay Rifat Horozcu (1914-1988)
 • Orhan veli ve Melih Cevdet'le aynı yıllarda ün kazanan şair, "Garip Akımı''nın öncülerinden olmuştur. 
 • Başlangıçta, yeni bir hava içinde, güçlü aşk şiirleri; toplumcu sanat ilkesinden hareketle halk deyimi ve söyleyişlerinden masal ve tekerlemelerden faydalanarak başarılı taşlamalar; sosyal şiirler yazdı. Perçemli Sokak adlı kitabıyla birlikte şiir anlayışında büyük değişiklik olmuş soyut şiire kaymıştır. 
 • Son şiirlerinde öz ve biçim yoğunlaştırmalarıyla estetik planda yeni ve güçlü bir şiir estetiği yakalamıştır. 
 • Türk Şiiri’nin en büyük isimlerinden birisi kabul edilir. Orhan Veli ve Melih Cevdet’le birlikte Garip Akımı’nın kurucularındandır. 1955 yılından itibaren İkinci Yeni adlı şiir akımına yönlenmiştir. Şiir dışında roman ve oyun türlerinde de çok başarılı eserler vermiştir.

21 Nis 2013

TEVFİK FİKRET EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE


TEVFİK FİKRET (1867-1915)

EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ
 • Asıl ismi Mehmed Tevfik olan şair ve öğretmen Tevfik Fikret, 24 Aralık 1867'de İstanbul'un Kadırga semtinde doğdu
 • Servetifünun edebiyatının en önemli şairidir.
 • Önceleri sanat için sanat, sonraları toplum için sanat anlayışını savunmuş ve buna uygun eserler vermiştir.
 • Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra yazdığı şiirlerde toplumsal konulara yönelir. Bu şiirlerinin ana teması "hürriyet" ve "medeniyet"tir.1901'den sonraysa yöneldiği toplumsalcı nitelikteki şiirlerini topladı.
 • Toplumsal ve siyasal ortamı Han-ı Yağma, 95’e Doğru, Balıkçılar, Haluk’un Bayramı, Tarih-i Kadim, Promete, Sis gibi şiirleriyle eleştirmiştir. 
 • SİS (şiirin tahlili için tıklayınız) şiirinde İstanbul'a nefretini dile getirmiştir.
 • Ferda (Yarın) şiirinde gençlerin vatana karşı sorunluluk ve görev temasını işlemiştir. 
 • Karamsarlığı ve iç dünyasındaki çalkantıları şiirlerinde öne çıkmıştır. 
 • Serbest müstezatı şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. 
 • Aruzla Türkçeyi, şiirle düz yazıyı başarıyla kaynaştırmayı bilmiştir 
 • Beyit ve mısra bütünlüğünü kırmış, anlamı birkaç dizeye yaymıştır. (anjambman özelliği)
 • Nazmı nesre başarıyla yaklaştırmış, manzum hikayeler yazmıştır. 
 • Şiirlerinde noktalama işaretlerine, biçimsel mükemmelliğe, tasvire önem vermiştir. 
 • “Yağmur” şiirinde olduğu gibi şiirin içeriğine uygun aruz kalıplarını seçmiş ve kullanmıştır. 
 • Şiirlerinde parnasizmden etkilenmiştir.