DEDE KORKUT HİKAYELERİ İNCELEMESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DEDE KORKUT HİKAYELERİ İNCELEMESİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Nis 2014

DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEN UŞUN KOCA OĞLU SEGREK HİKAYESİNİN TAHLİLİ


DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEN
Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu 
[Özet]

  Oğuz zamanında Uşun Koca adında birinin iki oğlu vardır. Büyükoğlu Egrek,istediği zaman BayındırHan'ın divanma gelebilmektedir.Aynı şekilde Kazan'ın divanına da her istediği zaman teklifsizce girmekte ve beyleri basarak Kazan'ın önünde oturmaktadır.

29 Ara 2013

DEDE KORKUT HİKAYELERİ'NDEN "BASAT'IN TEPEGÖZ'Ü ÖLDÜRMESİ" (ayrıntılı incelemesi)

TAM METİN:
BASAT'IN TEPEGÖZ'Ü ÖLDÜRMESİ
Meğer Hanım bir gün Oğuz otururken üstüne düşman geldi. Gece içinde ürktü göçtü. Kaçıp giderken Aruz Koca'nın oğlancığı düşmüş. Bir aslan bulup götürmüş, beslemiş.
Oğuz yine zamanla gelip yurduna kondu. Oğuz Han’ın at çobanı gelip haber getirdi, der: Hanım sazdan bir aslan çıkıyor, at vuruyor, sallana sallana yürüyüşü adam gibi, at basarak kan sömürüyor. Aruz der: Hanım, ürktüğümüz zaman düşen benim oğlancığımdır belki dedi.
Beyler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. Aslanı kaldırıp oğlanı tuttular. Aruz oğlanı alıp evine getirdi. Şenlik yaptılar, yeme içme oldu.

DEDE KORKUT VE DEDE KORKUT HİKAYELERİ (özet-inceleme)

DEDE KORKUT VE DEDE KORKUT HİKÂYELERİ


   Korkut destanı veya hikâyeleri Orta Asya'da şekillenmeye başlamış; Türklerin Müslüman olmalarından ve Anadolu'ya gelmelerinden sonra din ve çevre motiflerine göre bazı değişikliklere uğramıştır. Dede Korkut'un hikâyeleri, parça parça ve değişik versiyonlarda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşamaktadır. Bugün Türkiye'de en yaygın olarak bilinen ve en geniş Dede Korkut hikâyeleri, 15-16, yüzyıllarda meçhul biri tarafından kâğıda geçirilmiştir. "Kitab-ı Dede Korkut" adlı bu eser, Azerbaycan ve doğu Anadolu'daki Oğuz Türklerinin arasında yaşayan Dede Korkut hikâyelerini kaydetmiştir.
Dede Korkut simgesi, hikâyelerin değişmeyen motifidir. Oğuz boylarının başı derde girdiğinde veya sevinçli bir durumu olduğunda "Oğuz bilicisi" Dede Korkut'a danışır; o ne derse o yapılırdı. Çocuklara ad konulacağı zaman Dede Korkut çağrılırdı.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN DESTANI OLAY ÖRGÜSÜ,YER VE ZAMAN,KİŞİLER (METNİN TAHLİLİ)DEDE KORKUT HİKÂYELERİ
DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN DESTANI’NI
BEYAN EDER HANIM HEY
1.OLAY ÖRGÜSÜ:
  •      Destandaki olay Bayındır Han’ın “yılda bir kere ziyafet verip Oğuz beylerini misafir” etmesi ile başlar.
  • · Bayındır Han’ın Oğuz Beylerine ziyafet vererek ve onları huzuruna davet etmesi.
  • · Bayındır Han’ın ziyafet için şartlar öne sürmesi ve bu şartlar doğrultusunda misafirleri sınıflandırılması.
  • · Dirse Han’ın Bayındır Han tarafından kara otağa oturtulması ve bunun sonucu Dirse Han’ın üzüntüsü(Çocuğu olamayışı .)
  • · Dirse Han’ın çocuğu olmamasına üzülmesi ve evine gelerek bunu hatunu ile istişare etmesi.