BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Nis 2016

AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO

AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO
AŞIK TARZI NAZIM BİÇİMLERİ BENZER VE FARKLI YÖNLERİ-TABLO

19 May 2014

DİVAN EDEBİYATI NESİR (DÜZYAZI) ÖZELLİKLERİ,ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ VE ESERLERİ

 • Divan Nesri’nin Genel Özellikleri
 • Dil, konu ve tür yönünden Arap ve İran edebiyatlarının etkisindedir
 • Konu ve düşünceden çok, söyleyiş güzelliğine önem verilir.
 • Dili yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür. Söz sanatlarına ve mecazlara önem verilir. Cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur
 • Cümlelere yerleştirilen secilerle (uyaklı sözlerle) şiirdekine benzer bir ahenk yaratılmaya çalışılır.
 • Noktalama işareti kullanılmaz.
 • Düzyazıda dini-ahlaki konular ağırlıklı olarak işlenir. Tarihi olaylar, gezi izlenimleri, toplumsal sorunlar, bireysel duygular gibi konuların da işlendiği olur.

19 Nis 2014

10.SINIF EDEBİYAT SAYFA SAYFA TÜM CEVAPLARI

 • 2013/2014 BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI
 • 23-25.SAYFA CEVAPLARI (1.ÜNİTE SONU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME) (İLK KEZ BURADA)
 • 27-35.SAYFA CEVAPLARI(DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI) (İLK KEZ BURADA)
 • 36-41.SAYFA CEVAPLARI(ALPER TUNGA SAGUSU-KOŞUK)İLK KEZ BURADA
 • 42-55.SAYFA CEVAPLARI (OĞUZ KAĞAN DESTANI) (YEPYENİ)
 • 56-63.SAYFA CEVAPLARI YAZILI EDEBİYAT (YEPYENİ SADECE BURADA)
 • 65-68.SAYFA CEVAPLARI (11.VE 12.YY.DEİSLAMİYET VE TÜRK KÜLTÜRÜ) YEPYENİ
 • 69-86.SAYFA CEVAPLARI YEPYENİ...ÖNCE VE SADECE BURADA
 • 87-94.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)
 • 97-107.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)
 • 111.SAYFA CEVAPLARI 
 • 112-113.SAYFA CEVAPLARI 
 • 114-117.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)
 • 118-120.SAYFA CEVAPLARI 
 • 121-126.SAYFA CEVAPLARI 
 • 129-133.SAYFA CEVAPLARI 
 • 134-140.SAYFA CEVAPLARI 
 • 141-148.SAYFA CEVAPLARI
 • 150.SAYFA CEVAPLARI  
 • 152-153.SAYFA CEVAPLARI 
 • 155-156.SAYFA CEVAPLARI 
 • 157.SAYFA CEVAPLARI
 • 158.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)
 • 159.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)
 • 160.SAYFA CEVAPLARI YEPYENİ
 • 161.SAYFA CEVAPLARI YEPYENİ
 • 162.SAYFA CEVAPLARI İLK KEZ 
 • 163.SAYFA CEVAPLARI İLK KEZ
 • 165.SAYFA CEVAPLARI İLK KEZ
 • 166.SAYFA CEVAPLARI İLK KEZ
 • 167.SAYFA CEVAPLARI İLK KEZ
 • 168.SAYFA CEVAPLARI İLK KEZ
 • 174.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ VE SADECE BURADA)
 • 175.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ VE SADECE BURADA)
 • 176.SAYFA CEVAPLARI  İLK KEZ VE SADECE BURADA
 • 181-182.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ VE SADECE BURADA) 
 • 183-184.SAYFA CEVAPLARI  YEPYENİ
 • 185.SAYFA CEVAPLARI YEPYENİ
 • 192-193.SAYFA CEVAPLARI YEPYENİ
 • 195-204.SAYFA CEVAPLARI YEPYENİ...YEPYENİ...
 • 204-213.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)
 • EKSİK SAYFALAR EKLENECEK...TAKİPTE KALIN...
 • 18 Nis 2014

  HALK HİKAYESİ İLE DESTANIN FARKLI YÖNLERİ...  • Hikâye türünün en eski örnekleri olan ve destandan modern hikâyeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. 
  • Türk edebiyatı verimleri içinde 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle âşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal eden, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir.
  • İlk örnek Dede Korkut Hikâyeleridir. 
  • Genellikle aşk konusunun işlendiği halk hikâyelerinde zaman zaman kahramanlık konularıyla dini konuların işlendiği de görülmüştür. 
  • Nazım-nesir karışık olarak anlatılan bu hikâyelerin gelişip yayılmasında saz şairlerinin önemli bir fonksiyonu vardır. 
  • Hikâyenin kahramanı âşık olur, sevgilisine kavuşma yolunda çeşitli maceralara girer, sonunda kavuşur veya kavuşamaz ama hikâye de orada biter. Destanlarda böyle kesin bir son mevcut değildir. 

  16 Nis 2014

  BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 204-213.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 204
  1)Karagöz: Hacivat, Arnavut, Zenne

  Orta Oyunu: Kavuklu

  Meddah: Taklit
  2) gerçek, Arnavut-Yahudi- Rum- Ermeni, anlatım-doğaçlama

  3)D,Y,D,D,D,Y

  4)Bu oyunların usta-çırak geleneğiyle sürdürülmesi halk tiyatrosunun kültürümüzde önemli bir yer bulmasını sağlamıştır.

  5)Verilen paragrafta Karagöz oyununun kişiler, konular ve konuların işlenişi bakımından halk kültürüyle ilişkili olduğu anlatılmaktadır.

  13 Nis 2014

  BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 195-204.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

  Sayfa 195

  2.metin Meddah

  a)MEDDAH HAKKINDA ÖZLÜ BİLGİLER...TIKLAYINIZ
  b)Meddah hikayeyi anlatırken farklı kültürlere ait kişileri kendi şiveleriyle taklit eder. Bu başarılı taklitler izleyicinin ilgisini çeker.
  c)meddahlık bir anlatım sanatıdır. Bir meddahın her şeyden önce dili çok iyi kullanması, farklı ifade biçimlerini, taklitleri etkili bir şekilde uygulaması gerekir.
  d.Günümüzde stand-up sanatçılarını bir çeşit meddah olarak nitelendirebiliriz...

  BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 192-193.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

  Sayfa 192

  1.Etkinlik

  b)Karagöz’ün bir kavak ağacını kesmesidir.
  c)Metinde alınan bölümde yay ayraç içinde verilmiş ifadeler kişilerin davranışları hakkında bilgi vermektedir.

  BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 185.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)


  Sayfa 185

  Göstermeye Bağlı Metinler (Karagöz, Meddah, Orta oyunu)


  Hazırlık Çalışmaları

  BİRYAY 10.SINIF EDEBİYAT 183-184.SAYFA CEVAPLARI

  Sayfa 183


  7.Etkinlik
  a)zaif ü nizar:zayıf ve bitkin
  gah: bazı
  tü: tüy
  yirler: yerler
  tamar: damlar
  derd: dert
  od: ateş

  10 Nis 2014

  10.SINIF EDEBİYAT(BİRYAY) 181-182.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ VE SADECE BURADA)

  SAYFA 181:
  4.ETKİNLİK:
  METİNDEKİ OLAY ÖRGÜSÜ (HARNAME)


  •  Eşeğin tanıtılması
  • Zayıf ve güçsüz bir eşek, bir gün otlamaya çıkar. 
  • Otlakta, bakımlı öküzler görür. 
  • Onla­rı kendisiyle karşılaştırır, bir sonucu varamaz. 
  • Onlar­la arasındaki farkı anlamak ister, bunun nedenini yaş­lı bir eşeğe sorar. Yaşlı eşek, onların gece ve gündüz arpa ve buğday işleriyle uğraştıklarını, bu yüzden ba­kımlı ve rahat olduklarını söyler.
  • Zayıf eşek, onlar gibi olmak için buğday ve arpa işlemeye karar verir. Bu kararla bir ekin tarlasına girer. Bunu gören ekin sahibi, öfkeyle zayıf eşeğe saldırır, kulağı ile kuyru­ğunu keser. 
  • Böylece zayıf eşek, elindekiyle yetinme-menini cezasını kulak ve kuyruğunu yitirerek öder.

  Metin kurmaca olduğu için anlatılanlar olduğu gibi yaşanamaz.

  7 Nis 2014

  10.SINIF EDEBİYAT (BİRYAY) 176.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ )


  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 176
  9. a. Metnin temasını aşağıya yazınız. Hikâyenin temasının evrensel olup olmadığını açıklayınız.
  AŞKTIR...TEMA EVRENSELDİR.
  b.Temanın, metnin ait olduğu toplumun sosyal yapısıyla, duyuşuyla ve düşüncesiyle ilişkili olan yönlerini belirtiniz.

  Tema ait olduğu toplumun sosyal yapısını, duyuşuyla ve düşüncesiyle yansıtmaktadır.
  c. Metnin temasının, halk hikâyelerinin anlatılmaya başlandığı dönemden günümüze kadar aynı önemi ve değeri taşıyıp taşımadığını açıklayınız.

  10.SINIF EDEBİYAT (BİRYAY) 175.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)


  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 175

  a. Metindeki kişilerin; olay örgüsündeki işlevlerini, özelliklerini (varsa tarihî, dinîve mitolojik), temsil ettikleri değer ve kavramları tespit ediniz. Tespitlerinizi tabloya yazınız.  b. Bu kişilerin benzerleriyle tarihte ve günümüzde de karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

  10.SINIF EDEBİYAT (BİRYAY) 174.SAYFA CEVAPLARI(İLK KEZ BURADA)  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 174
  1. Okuduğunuz hikâyede anlatılanlar yaşanabilir gerçekler midir? Belirtiniz.
  Metinde anlatılanların birebir benzerlerine günümüzde rastlamak mümkün değildir. Ama benzerlerine rastlamak mümkündür. Birbirini deli gibi sevmek, bir babanın kızını seven erkeğe vermek istememesi gibi www.edebiyatfatihi.net
  2. Okuduğunuz metnin olay örgüsünü tahtaya çizeceğiniz bir şema üzerine yazınız. Olay örgüsüyle olay zinciri arasındaki farklılıkları belirleyiniz.

  3 Nis 2014

  10 EDEBİYAT (BİRYAY) 168.SAYFA CEVAPLARI

  SAYFA 168:
  b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
  1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)
  HazırlıÇalışmaları
  1.      Bildiğiniz bir halk hikâyesini kısaca anlatınız.

  2 Nis 2014

  10.SINIF EDEBİYAT (BİRYAY) 167.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)

  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları
   Sayfa 167

  Değerlendirme

  1. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi Türk şiirlerinden biri değildir?

  A.İlahi

  B. Nutuk

  C. Devriye

  D. Nefes

  E. Koçaklama

  2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

  • Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı tasavvuf etkisinde  gelişmiştir.

  • Dinî-tasavvufi Türk şiiri şairleri, şiirlerinde.ALLAH  sevgisi ve TASAVVUF konusunu işlemişlerdir.

  • Dinî-tasavvufi Türk şiirinin birimi. DÖRTLÜKTÜR.

  3. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlışise "Y" yazınız.

  (.D) Nutuk, tarikata yeni katılanlara tarikatın adap ve erkânını öğretmek maksadıyla söylenir.

  (.D) Dinî-tasavvufi Türk şiiri nazım türleri nefes, ilahi, deme, nutuk, devriye ve şathiyedir.

  www.edebiyatfatihi.net 

  (D) Dinî-tasavvufi halk şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.

  (Y) Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı XIII. yüzyıldan itibaren Hoca Ahmet Yesevi'yle başlar.(12.yy olmalı)

  4. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

  A.Kullanılan dilin Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olması

  B. Arapça, Farsça tasavvuf terimlerinin de kullanılması

  C. Bu şiirlerin bir kısmının saz eşliğinde söylenmesi

  D.Bu şiirlerin didaktik özelliğinin olması

  E. Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli'nin temsilcilerinden bazıları
  olması

  1. Meddah hakkında araştırma yapınız,

  2. Şeyhî ve XV. yüzyıılın sosyal yapısı hakkında biigi edininiz.

  10.SINIF EDEBİYAT(BİRYAY) 166.SAYFA CEVAPLARI(İLK KEZ)


  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları 
  Sayfa 166

  Anlama, Yorumlama

  • Dinî-tasavvufi şiirlerin fikir kaynaklarını belirtiniz.
  İSLAMİYET VE TASAVVUF AKIMIDIR.

  10.SINIF EDEBİYAT (BİRYAY) 165.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)


  SAYFA 165:
  1.ETKİNLİK:
  a)    Kaygusuz Abdal Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli okulunda yetişmiş ve çağdaşı olan Yunus Emre ile birlikte Alevî edebiyatının iki kurucusundan birisi sayılmıştır.
  Hayatı hakkındaki bilgileri menkıbelerden ve velayetnamelerden öğrenip, görüşlerini ve düşüncelerini mensur ve nesir eserlerinden anladığımız Kaygusuz Abdal Türk edebiyatının da kuşkusuz en büyük üstatlarından birisidir.
  Doğum Yeri ve Tarihi
  Kaygusuz Abdal, Teke İli’ne bağlı Alâiye Sancağı’nda doğmuş ve o muhitte yetişmiştir. Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı devirde Antalya ve çevresinin hem siyasi, hem ekonomik ve hem de kültürel açıdan çok hareketli olduğu bilinmektedir.
  Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı dönem hakkında olmasa da, doğum tarihi hakkında değişik görüşler vardır. Bunlar değişik delil ve kaynakların değişik şekillerde yorumlanması ile elde edilmiştir. Kaygusuz Abdal’ın doğum tarihini 1364 olarak hesaplayanlar varsa da son yıllarda yapılan araştırmalarla Üstad’ın Dilgüşa adlı eserine dayanarak 1397 yahut 1398 olduğu ağırlık kazanmıştır.

  DİNİ-TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN OLUŞMASINI SAĞLAYAN ZİHNİYET

  DİNÎ - TASAVVUFÎ TÜRK ŞÎİRİ
  XI. yüzyıldan itibaren Türkler kitleler hâlinde İslâmiyet'e girmeye başladı. Kısa sürede Türk kavim ve boylarının büyük bir kısmı bu dini benimsedi. Yine bu yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yerleşen Türklerin İslâmiyet'i tanımasında, Horasan'dan gelen ve tasavvuf düşüncesini benimseyen, dervişlerin, alperenlerin önemli rolü oldu. Anadolu'da çok canlı olan bu dinî hayat, İslamî (dinî) bir edebiyatı da beraberinde getirdi. İslâm dinini ve tasavvuf düşüncesini halka anlatmak için çok sade ve temiz bir Türkçe ile şiirler, ilâhîler söyleyen Yunus Emre'yi başkaları takip etti. Böylece daha çok halk kitlelerine hitap eden bir Dinî-Tasavvufî Türk şiir geleneği doğdu.

  31 Mar 2014

  10.SINIF EDEBİYAT(BİRYAY) 163.SAYFA CEVAPLARI (İLK KEZ)

  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 163
  Değerlendirme


  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

  GÜZELLEME aşk ve doğa güzelliğini konu alan bir koşma çeşididir.

  • Koşmalar 11'Lİ hece ölçüsüyle söylenir.

  AĞITIN divan şiirindeki karşılığı "mersiye" dir.

  10.SINIF EDEBİYAT(BİRYAY) 162.SAYFA CEVAPLARI(İLK KEZ)


  10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları 
  Sayfa 162

  3. Halk şairlerini ve destan dönemindeki ozanları, görevleri yönünden karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönleri sıralayınız.

  BENZERLİKLERİ:
  Şiirini, aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda, sazıyla birlikte söyleyen şairlere İslâm’dan önce "ozan", "baksı", "kam" "şaman" denilirken, İslâm’ın kabulünden sonra "aşık" ya da "saz şairi" denmiştir.