Anadolu'da Kurulan İlk Lise etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Anadolu'da Kurulan İlk Lise etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 May 2017

Anadolu'da Kurulan İlk Lise 132.Yaşını Kutladı


Anadolu'da Kurulan İlk Lise Olan Abdurrahmanpaşa Lisesi 132. Yaşında.

Galatasaray ve İstanbul Liselerinden sonra Türkiye´de 3.derecede bir geçmişe  sahip Anadolu´da kurulan ilk lise Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin kesin kuruluş tarihi 20 Nisan 1885'tir.

ABDURRAHMANPAŞA KİMDİR ?

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin kurucusu Abdurrahman Nurettin Paşa muhtelif Valiliklerde bulunduktan sonra Umur-i Nafia Komisyonu Azalığından Başvekil ünvanı ile 2 Mayıs 1882 tarihinde Sadr-ı Azamlığa tayin olunmuştur. 18 Nisan 1883 tarih ve 484 numaralı Kastamonu Gazetesi´nden anlaşıldığına göre 31 Aralık 1882 tarihinden 2 Eylül 1891 tarihine kadar Kastamonu ilinde Valilik yapmıştır. Daha sonra aydın ve Edirne Valiliklerinde bulunmuştur. Abdurrahman Paşa 7 Kasım 1895 tarihinde Adliye Nazırlığına tayin olunmuş ve 2.Meşrutiyetin İlanından sonra 2 Ağustos 1908 günü emekli olmuştur. 1912 yılında vefat etmiş, Fatih Türbesi yanında gömülüdür.


Abdurrahmanpaşa Lisesi ile ilgili çarpıcı bir bilgi de şu : Bu okul  aynı zamanda Hababam Sınıfı’nın yazıldığı okul olarak biliniyor. Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz’ın 3 yıl eğitim gördüğü ve ünlü edebiyat eserenin büyük bir bölümünün yazıldığı okul olarak gösteriliyor.