ALİTERASYON etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ALİTERASYON etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11 Ara 2016

AKINCI ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANSLARI,TÜM AHENK UNSURLARI

AKINCI ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANSLARI,TÜM AHENK UNSURLARI

AÇIKLAMASI:

Yahya Kemal, Akıncı şiiriyle aydın şairin yüzyıllardır ihmal ettiği epik-destanî söyleyişin kuvvetli bir örneğini verir. Klâsik Türk şiirinde gereğince yer tutmayan epik söyleyiş, Türk edebiyatında daha çok halk edebiyatında yer bulmuştur. Epik söyleyiş ancak yenileşme döneminde Nâmık Kemal’le yerini almaya başlar. Yahya Kemal’e gelinceye kadar da değişik kalemlerde az sayıda örneğini bulur. Üsküp’te serhat türkülerini, kahramanlık hikâyelerini ve destanları dinleyerek çocukluğunu geçiren, ilk kalem ürünlerinden birini on üç yaşında iken Teselya Savaşı üzerine veren  şairin Batı edebiyatının epik şiirini gördükten sonra destanî şiire gitmesi hiç de güç olmayacaktır. Ancak, o, destanî şiire giderken Batı edebiyatının bir taklidini yahut benzerini ortaya koymadığı gibi, sanatını halk arasında yayılan kahramanlık türkülerinin ve destanlarının yansıma alanı hâline de getirmez. Türk tarihinin akış macerasını modern sanat anlayışı içinden epik söyleyişe kavuşturur. Bu modern sanatta halktan kopuş da yoktur. Mensubu olduğu millet varlığının savaşçılığı ve kahramanlığı,

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

mısralarında da görüldüğü üzere, tabiî şekilde şiirde ifadesini bulur. (CAFER GARİPER)

AKINCI ŞİİRİNİN KAFİYE VE REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANSLARI,TÜM AHENK UNSURLARIÖLÇÜSÜ: Mef’ûlü  /  Mefâîlü  /  Mefâîlü  /  Feûlün
👉www.edebiyatfatihi.net

ALİTERASYONLARI VE ASONANSLARI :
İlk beyitte "n,r" sesleriyle aliterasyon ; "a,i" sesleriyle asonans 
ikinci beyitte :"l" sesiyle aliterasyon  , "e" sesiyle asonans
üçüncü beyitte "k" sesiyle "e,a" sesiyle asonans
dördüncü beyitte: "n" sesiyle aliterasyon , "ı" sesiyle asonans
....10 Nis 2016

MERDİVEN ŞİİRİ AHENK UNSURLARI (KAFİYE ,REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANS)

MERDİVEN ŞİİRİ AHENK UNSURLARI (KAFİYE ,REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANS)
MERDİVEN ŞİİRİ AHENK UNSURLARI (KAFİYE ,REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANS)
MERDİVEN ŞİİRİ AHENK UNSURLARI (KAFİYE ,REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANS)

MERDİVEN ŞİİRİ AHENK UNSURLARI (KAFİYE ,REDİFLERİ,ÖLÇÜSÜ,ALİTERASYON,ASONANS)

İNCELEME: www.edebiyatfatihi.net
MERDİVEN

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,     "RAK" ZENGİN UYAK
 Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta,  "MAKTA" REDİF , "OL" TAM UYAK
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller,   "ER" TAM UYAK
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller...
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?


Bu bir lisân-ı hafîdir ki rûha dolmakta,          "MAKTA" REDİF , "OL" TAM UYAK
 Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

AHENK UNSURLARI

ŞİİRDE AHENK UNSURLARI ÖLÇÜ , KAFİYE ,REDİF ,ALİTERASYON VE ASONANSLA SAĞLANMIŞTIR.
Ahmet Haşim’in şiirlerinde “anlamda açıklıktan çok” “ses öğesine önem” verişi, şiiri “söz ile musiki” arasında düşünmesinden kaynaklanır. O, “şiirde her şeyden önce önemli olanın kelimenin anlamı değil, mısradaki söyleniş değeri” olduğu görüşündedir. İşte bu yüzden de, şiirlerinde aruz veznini kullanılır. 

ÖLÇÜSÜ: Merdiven şiiri aruz ölçüsünün “Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün (Fa’lün)" kalıbıyla yazılmıştır.

ALİTERASYON:Şiir içinde daha çok “r” sesi kullanılışı aliterasyon sanatına yol açmış ve bu da şiirde ortaya konan ses birlikteliğine katkı sağlamıştır. Şiirde içinde “r” sesi geçen kelimeler şunlardır: “Ağır ağır, bir, merdivenlerden, eteklerinde, rengi, yaprak, ağlayarak, sular, sarardı, perde perde, ruha, seyret, arza, kanar, güller, durur, benziyor, mermer.” Ayrıca şiir içinde kullanılan harf tekrarı dışındaki mısra tekrarı olan “kızıl havaları seyret ki akşam olmakta” söyleyişi de okuyucuya verilmek istenen mesajının duyurulması ve şiirde ses olarak bir bütünlük oluşması açısından önemlidir.