2016-2017 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2016-2017 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Mar 2017

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY ,SAYFA 168

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY

SAYFA 168

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME


A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız

 • 1911–1923 arasında şiirin ses, söyleyiş ,  ya pı , tema, dil ve anlatım bakımlarından  kaç gruba ayrıldığını ve bu grupların şiir anlayışlarını açıklayınız.

3 GRUBA AYRILIR: ( özellikleri için üzerlerine tıklayınız)

 1) SAF (ÖZ ) ŞİİR
2) SADE DİL VE HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILAN ŞİİR
3) HALKIN YAŞAYIŞ TARZINI VE DEĞERLERİNİ ANLATAN MANZUMELER


 • Ziya Gökalp, Yahya Kemal Beyatlı  ve Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldıkları  şiirler arasındaki belirgin farklılıklar nelerdir ?

CEVABI MADDELER HALİNDE , KISACA...TIKLAYIN

B) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız

Y , D , D

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulaır cevaplayınız


1.C 
2.D 
3.C

www.edebiyatfatihi.net

»11.Sınıf EKOYAY  Yayınları TÜRK EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 167

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 167

SAYFA 167 

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

5.“Gurbet Geceleri” ve “Terâ ne-i Sabah” adlı metinleri, “Seyfi Baba”, “Millet” ve “Parıltı” ad lı me tin ler le şiir anlayışı ve edebi zevk bakımından karşılaştırınız.. Servetifünun zevkiy le kaleme alınan “Gurbet Geceleri” ve “Terâne-i Sabah” adlı şiirlerin 1913 yılında yazılmş olduğunu  dikkate alarak Mil lî Edebiyat Döneminde varlığını  sürdüren edebî cereyanlar hakkında çıkarımlarda bulununuz.  Çıkarımlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Gurbet Geceleri ve Terane-i Sabah adlı metinler  Servetifünun zevk ve şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır. Bireysel temalar ağır , süslü , sanatlı ve imgeli  bir şekilde işlenmiştir. 
Seyfi Baba adlı metin halkın yaşayışını ve değerlerini yansıtan bir manzumedir. Şair toplumsal bir temayı (sosyal yoksulluk) aruz ölçüsüyle ve sokağın dilini yansıtarak işlemiştir. 

Millet şiiri ise milliyetçi bir şiirdir. Sade dil ve hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. 
Parıltı şiiri ise saf (öz) şiir anlayışına bağlı yazılmıştır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE SAF (ÖZ) ŞİİR , SADE DİL VE HECEYLE YAZILAN ŞİİR VE HALKIN YAŞAYIŞ TARZINI VE DEĞERLERİNİ ANLATAN MANZUMELER  GİBİ FARKLI EDEBİ ANLAYIŞLAR VARDIR.

ANLAMA-YORUMLAMA

1.Seyfi Baba şiirindeki karşılıklı konuşmalar günlük konuşma diline yakındır.
Mehmet Akif ERSOY'un sanatçı kişiliği ile ilgili çıkarımlar : 
 • Öğretici yanı ağır basan, din, ahlâk, vatan konularının işlendiği şiirlerinde konuşma dili­ni başarıyla kullanmıştır. 
 • Realist bir şairdir.
 • Aruzu konuşma diline büyük bir başarıyla uygulamış, nazmı nesre yaklaştırmıştır
 • Manzum öyküler yazmıştır.
 • Halkın değerlerini ve yaşama tarzını işlemiştir.
 • Sosyal temalara ve sorunlara yer çokça yer vermiştir.
2)  "Ya hamiyyetsiz olaydım ya param olsa idi" ifadesiyle ne anlatılıyor ? 

3.Millet adlı şiirde Ziya Gökalp , Türk milletini boy ve soya göre ayırmanın yanlış olduğunu   , Türk milletinin bölünmez bir bütün olduğunu vurguluyor.

4.Milli Edebiyatçılar Niçin Hece Ölçüsünü Savunmuşlardır ?

5.Akıncı şiiri ahenk ve müzikalitenin ön planda tutulduğu , güçlü  epik bir  söyleyişin olduğu  şiirdir. Şiirin dili sadedir. 

YAHYA KEMAL'İN ŞİİR ANLAYIŞI
 • Saf (öz) şiir anlayışa uygun şiir yazmıştır
 • Geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir oluşturmuştur.
 • Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin birleşimini sağlamıştır.
 • Şiirlerinin ana temalarından biri, Osmanlı Devleti’nin tarihi ve medeniyetidir.
 • Şiirlerinde Osmanlıya olan hayranlığını yansıtmıştır.
 • “Ok” şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Aruz ölçüsünü Türk aruzu haline getiren şairlerdendir.
 • Aruz ölçüsünü başarıyla Türkçeye uygulamıştır.
 • Şiirlerinde biçim mükemmelliği vardır. Şiirlerinde dil ve üsluba önem vermiştir. En uygun sözcüğü bulana kadar şiiri bitmiş kabul etmez. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına özen göstermiştir.
 • Şiirlerinde parnasizm akımının etkileri vardır. Bu akımın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir.
 • “Ahenk” ile ölçü ve uyağa büyük önem vermiştir. Şiiri musikiden başka bir musiki saymıştır. Şiirlerinde musikiye verdiği önemle sembolistlere yakındır ancak anlam açıklığı yönüyle onlardan ayrılır.
6. Osmanlı tarihindeki savaşlarda Balkanlarda sürekli akınlarda bulunan, savaş tecrübesine sahip Türk akıncılarının zaferlere büyük katkısı vardı.Yahya Kemal Beyatlı , Akıncılar şiirinde akıncıların zafere katkılarını anlatıyor. Şiirin "akınlarda şen olmak" ifadesiyle akıncıların çocukların oyun oynarken nasıl zevk alıyorlarsa, akıncıların da akın yaparken aynı zevki aldıklarını ifade etmiş.

7.Şehitlik, İslam dininde peygamberlikten sonra en yüksek rütbe sayılmıştır. Bir ayette, şehitliğin önemi şöyle ifade edilmiştir: “Allah yolunda öldürülmüş olanlar için, ölüler demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz bunu kavrayamazsınız.” 

8. PARILTI ADLI ŞİİRDEKİ BENZETMELER:

Nehir ateşe benzetilmiştir. Benzetmeler şiirde şiirin imgeli , sanatlı ve estetik olmasını sağlıyor.

9. ŞİİRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

 • Parıltı adlı şiirde aşk teması , aruz ölçüsüyle süslü ve sanatlı bir dille
 • Seyfi Baba'da sosyal yoksulluk teması , aruz ölçüsüyle , günlük konuşma diline yakın bir dille
 • Millet şiirinde Türklük teması hece ölçüsü ve sade bir dille 
 • Akıncı şiirinde kahramanlık ve şehadet teması  aruz ölçüsü ve sade ve sanatlı bir dille işlenniştir.

BİR SONRAKİ SAYFADAKİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 166

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,

Sayfa 166

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

1. 1911-1923 yılları arasında  Türk edebiyatında şiir  üç farklı koldan ilerlemiştir.. Aşağıdaki tablo - da bu üç farklı şiir anlayışının özelliklerinden bazılarıyer almaktadır .“Millet”, “Seyfi Baba”, “Akın cı” ve “Parıltı ” adlı  şiir metinlerinin ses, söyleyiş ,  yapı , tema, dil ve anlatım özelliklerini de dik kate alrak hangi şiirin  han gi özelliklerle örtüştüğünü belirleyerek tablo üzerinde işaretleyiniz.

MİLLET : MİLLİYETÇİ ŞİİR
SEYFİ BABA : MANZUM HİKAYE
PARILTI : SAF (ÖZ) ŞİİR
AKINCI : SAF (ÖZ) ŞİİR

2. “Millet” adlı  şiirin dil özellik le ri ni, temasını , ahenk unsurlarını ve şiirde verilmek istenen me sajları belirleyiniz.Belirlediğiniz unsurlardan hareket le Ziya Gö kalp çev re sin de gelişen  şiir anlayışı hakkınd açıkarımlarda bulununuz...

MİLLET ŞİİRİNİN İNCELEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ZİYA GÖKALP ÇEVRESİNDE GELİŞEN ŞİİR ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE...TIKLA

3. “Akıncı ” ve “Parıltı”şiirlerinin yazılış amaçlarını ahenk unsurlarını belirleyiniz. Bu şiirlerden ve araştırma sonuçlarından hareketle Yahya Kemal ve Ah met Haşim'in şiir anlayışılarını sözlü olarak ifa de ediniz. 

Akıncı şiirinin yazılış amacı şairin tarihi bir olayı epik bir söyleyişle dile getirmek   , Parıltı şiirinin yazılış amacı ise bireysel bir duyguyu estetik şekilde ifade etmektir.

Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in şiir anlayışları...MADDELER HALİNDE...TIKLAYIN

4. “Seyfi Baba” şiirinde halkın yaşama tarzı değerleriyle ilgili hangi ifadeler yer almaktadır.Mehmet Akif'in şiir anlayışının metne nasıl yansıdığını açıklayınız.

“Seyfi Baba” şiirinde halkın yaşama tarzı değerleriyle ilgili ifadeler :
"Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? "
"Ona ancak yapacak , beş vakit abdestle namaz"
"Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ek mek parası: 
Dostunun yüz karası ; düşmanının maskarası"

Şiirlerindeki toplum karşısındaki sorumluluk duygusu ve toplumsal hayat ile çevrenin tüm çıplaklığıyla yansıtılması Seyfi Baba adlı manzumede  görülmektedir.Yine aruzun ustalıkla kullanılması ve dilin aynı zamanda sokağın dilini de yansıtması Akif’in Seyfi Baba adlı metninde de görülmektedir.
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 164

12 Mar 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, Sayfa 156

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,

Sayfa 156


 • Fırtına Kuşu adlı metinde ele alınan düşünce roman , hikaye tiyatro  gibi farklı anlatım biçimleriyle ifade edilebilir.
 • Fırtına Kuşu adlı metin dönemin gerçekliğiyle ilişkilidir. Metin o dönem Türkiyesini yansıtıyor. M.Kemal Atatürk'ün vatan ve millet için yaptıkları , sözleri ,eylemleriyle millete ışık olmasını yansıtıyor.

4.ETKİNLİK

HALKIN YAŞAMA TARZINA YÖNELİK İFADELER
Eski Anadolu, onun davetine her şekilde, her kıyafette birtakım adamlar göndermişti. Bektaşi Şeyhleri , Konya çelebileri; medrese uleması ayaklarında Hitit çarıkları , Niniva duvarlarından inmiş  Asuri şeklinde şarklı ağalar  İç Anadolu’nun dört bin senelik kerpiç evi, koynunda ne varsa orada teşhir ediyordu.

TARİHTEN GELEN DEĞERLER
Bektaşi Şeyhleri , Konya çelebileri; medrese uleması ,Türk milleti ,Türk gençliği...

Metnin yazılış amacı okuyucuyu bilgilendirmek olduğu için bu ifadelere yer verilmiştir.

www.edebiyatfatihi.net

4. Hamdullah Suphi Tanrıöver  tarihi ve halka kahramanlık duygularıyla bakmaktadır ,  Mustafa Kemal Atatürk'ün niteliklerini etkileyici ve destansı bir üslupla ele almıştır.

5.Fırtına Kuşu adlı metindeki ifadeler açık ve kesindir.

6.Fırtına Kuşu adlı metin öğretici metin geleneğine  (fıkra) göre kaleme alınmıştır.

7. HAMDULLAH SUPHİ EDEBİ VE FİKRİ YÖNÜ...MADDELER HALİNDE...TIKLA


DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYIN

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 155

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 155
SAYFA 155

 • Fırtına Kuşu adlı metindeki anlam birlikleri ( söz , söz grupları , cümleler ve paragraflar)  "Mustafa Kemal Atatürk" teması etrafında birleştirilmiştir. 
 • Fırtına Kuşu adlı metin okuyucuyu bilgilendirmek , yazarın Atatürk'le ilgili düşüncelerini ifade etmek için yazılmıştır.
 • METNİN ANA DÜŞÜNCESİ: M.Kemal Atatürk en zor şartlarda sözleriyle , yaptıklarıyla milletine ışık olmuş bir liderdir.
 • METNİN YAZILIŞ AMACI : Bilgi vermek , öğretmek
 • Metinde ele alınan ana düşünce günümüzde de ele alınıp işlenebilir.
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 155
SAYFA 155

 • Fırtına Kuşu adlı metindeki anlam birlikleri ( söz , söz grupları , cümleler ve paragraflar)  "Mustafa Kemal Atatürk" teması etrafında birleştirilmiştir. 
 • Fırtına Kuşu adlı metin okuyucuyu bilgilendirmek , yazarın Atatürk'le ilgili düşüncelerini ifade etmek için yazılmıştır.
 • METNİN ANA DÜŞÜNCESİ: M.Kemal Atatürk en zor şartlarda sözleriyle , yaptıklarıyla milletine ışık olmuş bir liderdir.
 • METNİN YAZILIŞ AMACI : Bilgi vermek , öğretmek
 • Metinde ele alınan ana düşünce günümüzde de ele alınıp işlenebilir.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYIN

9 Mar 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 163

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 163
SAYFA 163

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 163
SAYFA 163

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 163
SAYFA 163

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Milli Edebiyat Döneminde Yazılan Öğretici Metinlerin Dil Özellikleri Nelerdir ?

Kısa cevabı için tıklayınız

Milli edebiyat döneminde halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verilmesinin sebepleri nelerdir ?

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli edebiyat döneminde öğretici metin türünde eser veren sanatçılar kimlerdir ?

CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLA

B) Aşağıdaki cümlelerins onuna yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız

Y , D , D 


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1.D (milli edebiyat)

2) C (Genç Kalemler )

3)  C  (I-II) 

»11.Sınıf EKOYAY  Yayınları TÜRK EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

8 Mar 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 153

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 153
SAYFA 153
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 153
SAYFA 153
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 153
SAYFA 153
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 153
SAYFA 153
11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 153
SAYFA 153

 • Metinde ele alınan ana düşünce günümüzde de ele alınabilir.
 • Yeni Lisan adlı metinde ele alınan ana düşünce roman , tiyatro gibi başka edebi türlerde de ifade edilebilir. 
 • Yeni Lisan adlı metnin ana düşüncesi dönemin gerçekliğini yansıtıyor.  Servetifünun ve Fecriati sanatçılarının kullandıkları ağır ve süslü dil metinde anlatılanlarla paralellik gösteriyor. 
a) Metinde bu unsurlara yer verilmesinin sebebi metnin yazılış amacının okuyucuyu bilgilendirmek olmasıdır.
b) Yazarın metinde eleştirel bir tavrı var... Dilimizin Arapça ve Farsça'nın etkisi altına girmesi , "eskiler" ve "dünküler" diye nitelendiği edebiyat dönemi  eserlerinde sanatçıların milli bir dil kullanmamasını yazar sert bir şekilde eleştiriyor ve gençlerin  milli bir dil ve  edebiyat kurmak için harekete geçmesini istiyor.

7 Mar 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, SAYFA 152

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,
SAYFA 152
SAYFA 152

1. Etkinlik: 
• “Yeni Lisan” adlı  met ni inceleyerek paragraflarda verilmek istenen düşünce ve iletileri (anlam bir liğine sahip kümeleri) aşağıda yer alan tablo üzerindeki uygun yerlere yazınız. 

1.paragraf: Arapça ve Farsçanın etkisiyle yapay bir hale gelen Türkçeyi eski doğal yapısına kavşturmak umudu vardır.

2.paragraf: Edebiyatımızda iki devre vardır : Şarka doğru: İran’a 2. Garb’a doğru:Fransa’ya
3.paragraf: Eskiler sözde Türkçe yazdıkları Divanlarının yanına bir de Farsça Divan yazdıkları gibi
şimdi gençler de Batı'ya özenip Fransızca şiir ve oyun yazmakla övünüyorlar.

4.paragraf : Milli bir edebiyatımız yok .

5.paragraf :  Eski şairlerimiz karmaşık , gösterişli , boş bir yapaylıkla eser verdiler.

6.paragraf : Servetifünun şair ve yazarları milli his ve zevkimize aykırı eserler yazmış , önemli bir edebi gelişme gösterememişler , Fransız sanatçılarını birebir taklitten öteye gidememişlerdir.

7.paragraf: Bugünküler yani Fecriaticiler beğenmedikleri Servetifünuncuları birebir taklit ettiler.

8.paragraf : Fecri Aticiler , Servetifünuncuları taklit etmekten vazgeçerlerse yeni bir dille milli edebiyat doğabilir.

www.edebiyatfatihi.net

9.paragraf: Şimdiye kadar milli bir edebiyat oluşturamamışız.

10.paragraf :Milli bir edebiyat için önce milli bir lisan gereklidir.

11.paragraf : Yazı diliyle konuşma dilini birleştirirsek edebiyatımızı canlandırabiliriz.

12.paragraf : Milli bir edebiyat oluşturmak için harekete geçmeliyiz.

13.paragraf : İlmi , fenni ve edebi terimler dışındaki Arapça ve Farsça tamlamalar atılmalıdır.

14.paragraf : Amacımız milli bir dil ve edebiyat oluşturmaktır.

15.paragraf  :Siyasi ve toplumsal varlığı silinmek istenen milleti gençler kurtaracaktır.

16.paragraf : Gençler , geleceğimiz için "dünküleri"  körü körüne taklit etmek yerine yeni bir dil oluşturmak için çalışmalınız.


Metnin ana düşüncesi : Milli bir edebiyat için milli bir dil gereklidir.

Metnin yazılış amacı :Okuyucuyu bilgilendirmek , aydınlatmak ve yönlendirmektir.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

6 Mar 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,SAYFA 149

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,
SAYFA 149

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER

HAZIRLIK

9. Sınıf  Türk Edebiyatı ders kitabınızın “Öğretici Metinler” adlı 4. ünitesini gözden geçiriniz. 

 KISA NOTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

◆ “Genç Kalemler” dergisi ve bu derginin Türk edebiyatındaki yeri ve önemi hakkında bilgi toplayınız

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

 ◆ Ömer Seyfettin, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Reşat Nuri Güntekin’in hayatları ve edebî görüşle ri hakkıda bir araştırma yapınız.

◆ Konuşma dili, yazı dili, yaşayan Türkçe, edebî dil, İstanbul Türkçesi, standart Türkçe, günlük ko nuşma dili kavramları hakkında bilgi toplayınız. Dil le ilgili bu kavramların ortaya çıkmasının sebep leeri üzerine çıkarımlarda bulununuz.

MADDE MADDE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

◆ Türkçeye yabancı dillerden kelime ve kurallar girmesi hangi olumsuzlukları ortaya çıkarabilir ?
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

ÖZLÜ DÜŞÜNCELER İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

2 Mar 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 148

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 148
SAYFA 148

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Milli edebiyatın oluşumunu hazırlayan sebepler nelerdir ?

KISA CEVABI İÇİN TIKLAYIN

Osmanlı Devletinde 19.yüzyıl sonlarında ortaya çıkan fikir akımlarının hangi noktalarda birleştiğini açıklayınız

Batıcılık , Osmanlıcılık , Türkçülük  ve İslamcılık akımları arasındaki ortak nokta ulus-devlet ortak paydası etrafında birleşmesidir.  Ayrıca devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışma , devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarma amacında olmalarıdır.

B) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

• Osmanlı Devleti’nin kuruluş  ve yükselme dönemlerinde sahip olduğu zihniyetin sanatta ve edebi yatta takip edilmesini savunan fikir akımına…OSMANLICILIK . adı verilmektedir.

 • Milli edebiyat sanatçıları en çok  TÜRKÇÜLÜK fikir akımından etkilenmişlerdir ?

C) Aşağıdaki yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

D , D , D 

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) A (meşrutiyetçilik)

2) D (IV) 

3) A Milliyetçilik

www.edebiyatfatihi.net

»11.Sınıf EKOYAY  Yayınları TÜRK EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,sayfa 146

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,

SAYFA 146

4.1911 Sonrasında İleri Sürülen Fikirler Türk Edebiyatında Metin Türlerini ve Anlatım Biçimlerini Nasıl Etkilemiştir ?

5. Millî Edebiyat Dönemindeki edebî ve fikrî etkinlikler ulus-devlet ortak paydası etrafında birleşmiştir.

6. Milli edebiyat ve milliyetçi edebiyat ne demektir ? Tablo cevabı 

7. Irkımın Türküsü adlı şiir Milliyetçi edebiyat
Akıncı Türküleri milli edebiyat kavramlarıyla nitelendirilebilir.

8. Irkımın Türküsü ve Akıncı  Türküleri adlı şiirlerin ikisinde de sade , yalın bir dil kullanılmıştır. Her iki şiirde de genelde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

 Irkımın Türküsü adlı şiirde Türkçülük fikri belirgindir.  Milliyetçi edebiyatta dil yalın sade , doğal ve halk dili ... Muhteva (içerik )olarak halkın yaşantısı ,memleket sorunları , Türkçülük , vatan ve ırk sevgisi gibi temalar işlenmiştir.

İçerik ön planda tutulduğu için şiirin biçimsel yapı özellikleri geri plandadır. Genelde dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü kullanılmıştır. (edebiyatfatihi.net)

ANLAMA-YORUMLAMA

1. TABLO CEVAPLARI BURADA
2.Yazar Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirleri eleştirmektedir. Bunların Osmanlı  ülkeleri sakinleri arasında ayrışmalara ve farklılaşmalara davetiye çıkaracağını ileriye sürüyor.Yazar Türkçülük fikrinin daha uygulanabilir olduğu görüşünde...Buna gerekçe olarak Türklük siyasetinin Osmanlı sınırlarıyla sınırlandırılamayacağını , Dünyadaki tüm Türkleri kapsayacağı görüşünü ileri sürüyor...

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYIN

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 144


11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 144


SAYFA 144

2.ETKİNLİK2. Üç Tarz-ı Siyaset adlı metinden hareketle Batıcılık , Osmanlıcılık , Türkçülük  ve İslamcılık akımları arasındaki ortak nokta ulus-devlet ortak paydası etrafında birleşmesidir.  Ayrıca devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışma , devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarma amacında olmalarıdır.

3. Üç Tarz-ı  Siyaset adlı metin halkın anlayacağı sade bir dille yazılmıştır . (dönemine göre ) Metnşn dil ve anlatım özellikleri Milli edebiyat dil anlayışıyla paraleldir. Milli edebiyat döneminde yalın ve doğal bir dil kullanılmıştır. (edebiyatfatihi.net)11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 14211.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 142

SAYFA 142

HAZIRLIK 


1. Etkinlik:
 4 gruba ayrılınız.  XIX. yüzyıl  so nu ile XX. yüzyıll başla rın da Osmanlı  Devleti’ni güçlendirme ye yönelik olarak ortaya çıkan ve siyasi, sosyal ve düşünce hayatında etkili olan fikir akımları sıralanmıştır .◆ “Millî edebiyat” ile “milliyetçi edebiyat” kavramlarının içerikleri ve farklılıkları hakkında bir araştırma yapınız.


◆ “Millî Edebiyat Döneminin isimlendirimesinde neden “millî” ifadesi kullanılmış olabilir?


22 Şub 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 136

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 136
Sayfa 136

1.Uzlette şiirinin oluşmasına imkan sağlayan zihniyet nedir ?

 Uzlette şiiri toplumsal sorun ve değerlerden uzak bireysel bir temayı işleyen şiirdir. Şiirin oluşmasına imkan sağlayan zihniyet toplululuk sanatçılarının bireysel sanat anlayışıdır. 

2.Uzlette şiirinin kafiye ve redifleri,sese dayalı sanatları,yapı özellikleri,teması,dil özellikleri,nazım biçimi,açıklaması için TIKLAYINIZ

3. Uzlette ve Mai Deniz şiirinin benzerlikleri
Dil özellikleri bakımından her iki şiirde de yeni imgeler , sanatlı , ağır ve kapalı bir dil kullanılmışır.
Ahenk unsurları bakımından her iki şiirde de  yapı ile tema ve söyleyiş arasında sıkı bir ilişki kurulmuştur.  İkisinde de ritim ve ahenk ; ölçü , her türlü ses benzerliği , aliterasyon ve asonans ögeleriyle sağlanmıştır.

4. Tahsin Nahit fikri ve edebi yönü için tıklayınız

5. Bireysel konuları işlemesi , iç dünyaya yönelmesi , ruh halini ifade etmesi ,sembolizmden etkilenmesi Tahsin Nahit'in esere yansıyan birkaç özelliğidir.

6. Şiiri yorumlayınız.

www.edebiyatfatihi.net

»11.Sınıf EKOYAY  Yayınları TÜRK EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

20 Şub 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 139-140

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 139
SAYFA 139

3. C
4. C
5. B
6. B
7. A

SAYFA 140

8. E
9. B

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 138

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 138
SAYFA 138

ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİA) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız

 • Tanzimat dönemi öğretici metinlerle Servetifünun dönemi öğretici metinleri arasındaki belirgin farklar nelerdir ?

CEVABI TABLO HALİNDE...TIKLAYIN 

 • Servetifünun döneminde ağırlıklı olarak hangi edebi türlerde eserler yazıldığını örnekler vererek açıklayınız

CEVABI İÇİN TIKLAYIN

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz
 • Tevfik Fikret'in Servetifünun döneminde yazıdığı şiirleri Rübâb-ı Şikeste adlı kitapta toplanmıştır
 • Kafiye , ölçü , redif gibi şekil unsurlarına bağlı kalmadan duygu ve düşüncelerin ses ahenk ve söyleyiş ve tema özelliklerini yansıtacak şekilde kısa ve yoğun olarak kaleme alınan yazılara  mensur şiir denir
 • Mai ve Siyah romanın başkahramanı olan Ahmet Cemil .............
 • .....SANAT ŞAHSİ VE MUHTEREMDİR ...
C.Aşağıdaki yargıların karşısına yargılar doğru ise D yanlışsa Y yazınız.

D , Y , Y , Y , D , D 

D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1.B 

2.A
www.edebiyatfatihi.net

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 137

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 137
SAYFA 137

A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız

Fecriati şiirini etkileyen sanat akımları hangileridir ?

Empresyonizm , sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenmiştir.

Fecriati topluluğuna dahil olan şairler kimlerdir ?


CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINB.Aşağıdaki yargıların karşısına yargılar doğru ise D yanlışsa Y yazınız.

D , Y , Y C.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1 . B (Sanat anlayışlarını bir beyanname ile duyurmaları)

2. D (Ahmet Haşim)


www.edebiyatfatihi.net

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 134

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 134
SAYFA 134

ANLAMA-YORUMLAMA
1) Babıali meclisinin karşısındaki Hilal isimli matbaada bir cemiyet kurmak için Faik Ali reisliğinde toplandıkları , edebi bir düşünceyle kendilerine isim ararlarken "sina-yı emel" kelimesinin öne sürüldüğü anlatılıyor.

2. Fecriaticiler sanatın şahsi ve muhterem görüşü benimsemiş , edebiyata yeni bir anlayış kazandırmak istemişler, edebiyatın ciddi bir iş olduğunu dile getirerek bu konuda konferanslar vermeyi, halkı bilgilendirmeyi amaçlamışlar.

www.edebiyatfatihi.net

3.Kendi sanat anlayışlarını tanıtmak, toplumu edebiyat konusunda bilgilendirmek amacıyla ortaya çıkmışlar.

4. Fecriati sanatçılarının sanata bakışının “şahsi” olması topluluğun çabuk dağılmasına neden olmuş.
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız
Fecriati topluluğunun dil anlayışını açıklayınız


Fecriati topluluğunun dağılma sebepleri nelerdir ?


B.Aşağıdaki yargıların karşısına yargılar doğru ise D yanlışsa Y yazınız.

D , Y , D

C.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. E

2.A

www.edebiyatfatihi.net

19 Şub 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 133

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 133

SAYFA 133

1. Tanzimat dönemi edebiyatının oluşumunda sosyal ve siyasal zihniyet değişiklikleri  Edebiyatıcedidenin ortaya çıkmasında  eski yeni çatışması gibi unsurlar etkili olmuştur ?Fecriati topluluğunun oluşumunda da bun la ra benzer sosyal , siyasi ve kültürel sebeplerin etkili olup olmadığını araştırınız.

MADDELER HALİNDEKİ CEVABI İÇİN TIKLA


2. Fecriati topluluğunun ilk ortaya çıkışında yayımlanan  Fecriati Beyannamesi’nde imzası  olan sa natçıların isimlerini defterinize yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

3. Yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarındanhareketle  Fecriati sanatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini  aşağıdaki boş bırakılan yerlere yazınız.  Listeyi dikkate alarak Fecriati sanatçılarının  edebî beyannamelerinde öngördükleri alanlarda eserler kaleme alıp alamadıklarını sebepleriyle birlikte açıklayınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

3.ETKİNLİK

1910 yılında Fecriati Edebî Beyannamesi yayımlandığında topluluk sanatçıları kaç yaşındaydı ?Fecriati Topluluğunun dağılmasından sonra (1912) bu sanatçıların farklı edebi topluluk 
 ve etkinlikler içinde bulunup bulunmadıklarını açıklayınız.www.edebiyatfatihi.net

»11.Sınıf EKOYAY  Yayınları TÜRK EDEBİYATI  Ders Kitabı Sayfa   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.