12.sınıf edebiyat kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
12.sınıf edebiyat kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Şub 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,123.SAYFA

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,
123.SAYFA
3. a. Şiirin temasını bulunuz.
Şiirin teması yalnızlıktır.
b. Belirlediğiniz tema hikâye, deneme vb. edebî türlerde işlenebilir mi? Nasıl?
Bu tema diğer edebi türlerde de işlenebilir. Ele alınan türün yapısına uygun olarak farklı kurgularla kullanılabilir bir temadır.
c. İncelediğiniz şiirin düz yazıya benzer yönlerini belirleyiniz.
Bu şiiri düz yazıya yaklaştıran en önemli özellik şiirde anlamın mısrada tamamlanmayıp diğer mısralara taşmasıdır. Diğer bir özellik ise genellikle kurallı cümlelerin kullanılmasıdır.
ç. Şair “yakın kiraz” adlı şiirinde niçin şiiri düz yazıya yaklaştırmış ve anlatmaya imkân veren bir tema işlemiştir? Açıklayınız.
Şair klasik mısra anlayışını kırabilmek ve anlatıma daha çok özgürlük kazandırmak için şiiri düz yazıya yaklaştırmış ve anlatmaya imkan veren bir tema işlemiştir.
4. a. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının şiirde hangi anlam ya da anlamlarda kullanıldığını karşılarına yazınız.
Güz: İçinde bulunulan güçsüz bir dönem
Ekim: Gençliğin veya iyi bir dönemin son vakitleri
Veda: Ayrılık
Ayaklanma: Coşkun bir duygusal durum
Süslenmiş kardeşlik: Yapay bir duygudaşlık
Taşranın kapalı burcu: Yalnızlığın derinliği
Rüyaların boşluğu: Gerçek olmayan, hayallerde yaşanan bir evren
Gözden çıkarılmış eski rüya: Unutulmaya yüz tutmuş geçmiş
b. Bu kelime ve kelime grupları size neleri çağrıştırmaktadır?
c. Şiirdeki anlatım niçin kapalı ve karmaşıktır? Şiirden örneklerle açıklayınız.
Şiirde anlam, okuyucuya çağrışımlarını kullandırmak için, anlamın okuyucunun zihninde tamamlanması için kapalı ve karmaşık olarak kaleme alınmıştır.
ç. Şiirde İkinci Yenicileri hatırlatan uzak çağrışımlara neden yer verilmiştir?
Uzak çağrışımların şiirin imgesel yapısını güçlendirmesi nedeniyle uzak çağrışımlara yer verilmiştir.
d. Şiirde imge var mıdır? Şiirden örneklerle açıklayınız.
Şiirde birçok imge kullanılmıştır. Yakın kiraz, taşranın kapalı burcu, rüyaların boşluğu, kimliksiz yazlar…
e. Şiirde yeni imgelere niçin yer verilmiştir?
Şair kendine has şiirsel bir dil oluşturma çabasında olduğundan şiirinde yeni imgelere yer vermiştir.
5. a.  “yakın kiraz” adlı şiirin ahengini sağlayan ögeleri ve özelliklerini belirtiniz.
Şiirde kendine has bir ritimsellik ve ses benzerlikleri ahengi oluşturan ögelerdir.
b.  “yakın kiraz” adlı şiiri bir kez de sesli olarak okuyunuz.
c.  Şiirde noktalama işaretlerinin çok az kullanılması okumanızda bir sorun yarattı mı? Açıklayınız.
ç.  Şiirde ses akışı hangi unsurlarla sağlanmıştır? Açıklayınız.
6. Haydar Ergülen, incelediğiniz şiire hangi anlamları yüklemiştir? Belirtiniz.
7. Şiirin sizde uyandırdığı duyguları ve şiirden ne anladığınızı aşağıya yazınız.
yorum sizin
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8. Şair hangi edebî dönemden etkilenmiş ve hangi şairleri örnek almış olabilir? Haydar Ergülen’in “Sokak Prensesi” adlı şiir kitabından okuduğunuz şiirlerinden edindiğiniz bilgileri de kullanarak soruyu yanıtlayınız.
9. a. Haydar Ergülen hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak şairin hangi fikir ve edebiyat akımlarından etkilendiğini belirtiniz.


b. Şairin eserlerinin adlarını söyleyiniz.


c. Şairin etkilendiği kültür kaynaklarının neler olabileceğini belirtiniz.

10. Haydar Ergülen “yakın kiraz” adlı şiirinde hayatından bir kesiti mi anlatmaktadır? Niçin böyle düşündüğünüzü açıklayınız.
11. “yakın kiraz” şiirinde aşağıdaki özelliklerin olup olmadığını araştırınız.
•  Türk şiir birikimini yeniden ve bütün olarak değerlendirme çabası
•  Şiirin yapısı ve söyleyişine içerikten çok önem verme
•  Farklı şiir anlayışlarının yansıması

•  Belirgin bir hareket ve düşüncenin hâkimiyeti

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,122.SAYFA

  122.SAYFA
1.“yakın kiraz” adlı şiir yazıldığı dönemdeki hangi sanat anlayışını yansıtmaktadır? Şiirin oluşmasını sağlayan kültür ve sanat hayatı hakkında bilgi veriniz.

Şiir bireysel, ideolojiden uzak, imgesel bir sanat anlayışıyla yazılmıştır. 1980 ve sonrası siyasi hareketlerden dolayı kültürel ve sanatsal hayat bu biçimde şekillenmiştir.
2. a. Şiiri oluşturan birimleri şiirin üzerinde renkli bir kalemle belirleyiniz.
b. Belirlediğiniz şiir birimlerinin özelliklerini açıklayınız.
Şiirin birimleri herhangi bir sitematiğe uymamaktadır. Şiir bentlerle ve bu bentlerin içindeki şiir cümleleriyle serbest bir biçimde oluşturulmuştur.
c. Bu birimler şiirdeki yapının oluşmasında etkili olmuş mudur? Açıklayınız.
Birimler doğal bir anlamsal bağ oluşturarak şiirin yapısını tamamlamıştır. Her şiir birimi şiirin imgesel biçiminin bir parçasıdır.
ç. Şiirde niçin beyit, dörtlük, bent gibi nazım biçimlerine yer verilmemiştir? Belirtiniz.

Şiir yenilikçi bir şiir olduğundan geleneğe bağlı nazım biçimlerine yer verilmemiştir.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

31 Oca 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,121.SAYFA

121.SAYFA
DEĞERLENDİRME
www.edebiyatfatihi.net

27 Oca 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,FIRAT YAYINCILIK,115.SAYFA

115.SAYFA
edebiyatfatihi.net doğru ve özgün kaynak

26 Oca 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,114.SAYFA

114.SAYFA

1. “Acını" adlı şiir hangi zevk ve anlayışla yazılmış olabilir? O dönemde hâkim olan sanat ve kültürel zihniyet şiirin oluşmasında etkili olmuş mudur? Niçin?
“Acını” adlı şiir toplumcu bir zevk ve anlayışla oluşturulmuştur. 1960-1980 arasının Türkiye’sinde değişken bir siyasi ortam ve buna bağlı olarak sanat ve kültür alanlarında hızlı bir değişim, şiirin oluşmasında etkilidir. Bu dönem daha çok özgürlüklerin ele alındığı, demokratik hakların masaya yatırıldığı bir dönemdir.

27 Ara 2015

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,106.SAYFA

106.SAYFA
İLK KEZ VE SADECE BURADA...TAKİP EDİN...
16. Cemal Süreya hakkında yaptığınız araştırma ve “Dilekçe” adlı şiirinden edindiğiniz bilgileri kullanarak şairin, hangi düşünce akımlarından etkilendiğini ve şiirlerinin özelliklerini belirtiniz.

10 Ara 2015

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,92.SAYFA

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI
FIRAT YAYINCILIK 2015-2016

92.SAYFA 
UYARI: BU VE DİĞER İÇERİKLERİMİZİ DEĞİŞTİREREK VEYA AYNEN BAŞKA SİTELERDE YAYINLAYAMAZSINIZ....www.edebiyataftihi.net

6. “Dağlar Savunusu” adlı şiiri ahenk özellikle re göre inceleyiniz. Tabloda verilen ahenk özelliklerinin metinde olup olmadığını belirleyiniz. Bulduğunuz özellikle ilgili bir örneği tabloya yazınız.

Kafiye: Yok
Redif: Yok
Aliterasyon: Uçarak türkü türkü
Asonans: Bu dağ buraya nasıl gelmiş
Ses akışı: Vardır.
Söyleyiş farklılığı: Deyu
Ritim: Göğsün kalkan etmeye

7. “— Dün gece yoktu ki
Bu dağ buraya nerden gelmiş?”

Yukarıdaki dizelerden hareketle “Dağlar Savunusu” adlı şiirde bilinen ahenk unsurlarından başka, ahengin  oluşmasına  katkıda  bulunan  ve  dilin  bünyesine  mal  olmuş  ahenk  unsurlarından  yararlanıp yararlanılmadığını belirtiniz.

Bu mısralarda uyak redif gibi ahenk unsurlarının dışında ses uyumları ve kendine has ritmik bir söyleyişten yararlanılmıştır.

8. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. İncelenen şiirde serbest nazım imkânlarından yararlanılıp yararlanılmadığını,  temaya  uygun  dil  ve  söyleyiş  özelliği  seçilip  seçilmediğini  gruplarınızla  tartışınız.  Ulaşılan sonuçları grup sözcüleri aracılığıyla açıklayınız.

9. “Dağlar Savunusu” adlı şiirde ölçü var mıdır? İnceleyiniz.

Şiirde serbest ölçü vardır.

10. Yapısı, anlatımı ve temasını birbiriyle ilişkilendirerek “Dağlar Savunusu” adlı şiiri yorumlayınız.

Şiir serbest ölçüyle yazılsa bile memlekete dair bir temayı yine memlekete dair bir anlatış biçimiyle uyum içinde vermeyi başarmıştır.

11. Şair duygularını ifade ederken neden “türkü, Konya, Kayseri, Sürbehan, Teymur” gibi isimleri kullanmıştır? Açıklayınız.

Şair bu isimleri memlekete dair birer simge olarak kullanmış ve böylece anlatımla tema arasında organik bir bağ oluşturmuştur.

12. a.  Fazıl Hüsnü Dağlarca hakkında yaptığınız araştırmadan ve incelediğiniz şiirinden yararlanarak şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.


b.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
•  Fazıl Hüsnü Dağlarca hangi kültür kaynaklarından beslenmiştir?

Şair halk edebiyatından, folklordan ve serbest şiir imkanlarından beslenmiştir.

•  Hangi toplumsal düşüncelerden etkilenmiştir?

Şair memleketçi gerçeklerden ve Anadolu güzelliklerinden etkilenmiştir.

•  Dönemindeki hangi şairleri etkilemiştir?

Garip dışındaki şairleri ve memleketçi edebiyat anlayışını sürdüren şairleri etkilemiştir. Ayrıca özellikle Çocuk ve Allah kitabıyla İkinci Yeni’nin oluşmasına katkıda bulunmuştur.

•  Hangi edebî gruba mensuptur?

Şair döneminde bağımsız bir sanatçı olarak kabul edilmiştir.

•  Sanata ne gibi yenilikler getirmiştir?


Sanatçının şiir diline büyük katkıları vardır. Baştan sona bir gelişim gösteren şiirinde yeni kelimelerin bolca kullanıldığını, yani onun şiirinde dilsel gelişmelerin takip edildiği görülmüştür.


  12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI, 91.SAYFA,

  12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,
  91.SAYFA
  uyarı: BU VE DİĞER İÇERİKLERİMİZİ KOPYALAYIP VE DEĞİŞTİRİP BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMAZSINIZ...
  www.edebiyatfatihi.net

  22 Kas 2015

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları , sayfa 85 , değerlendirme cevapları

  SAYFA 85
  DEĞERLENDİRME
  BU VE DİĞER BÜTÜN İÇERİKLERİMİZİ KOPYALAYIP HİÇBİR ŞEKİLDE KENDİ SİTENİZDE YAYINLAYAMAZSINIZ...
  1. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiiri için söy­le­ne­mez?
  A) Şiirde ölçü yoktur.
  B) Şiirde kafiye yoktur.
  C) Şiirde sanatlı söyleyiş yoktur.
  D) Şiirde günlük dil yoktur.
  E) Şiirde imge yoktur.
  2. Şiiri kalıp ve klişelerden, şairanelikten, teşbih ve mecazlardan kurtarma yolunu tuttu. Sade bir halk dili ile gündelik hayatı ve hadiseleri şiirleştirdi. Zaman zaman, espri ve yergiye de başvurdu.
  Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Faruk Nafiz Çamlıbel
  B) Necip Fazıl Kısa kürek
  C) Orhan Şaik Gökyay
  D) Cahit Sıtkı Tarancı
  E) Orhan Veli Kanık
  3. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
  Garip şiirinde halk arasından seçilmiş sıradan kişilerin şiiri yazıldı.
  Bilinçaltından yararlanılarak kendilerinden önceki şiir anlayışı terk edildi.
  4. Garipçilerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  ( Y )  Garipçiler Orhan Veli Kanık ve Behçet Necatigil’in kurduğu bir topluluktur.
  ( D )  Garipçiler gerçeküstücü ük akımından etkilendiler.
  ( D )  Garipçiler Türk şiirine farklı bir yorum getirdiler.
  ( Y )  Garipçiler imge ve sanatlı söyleyişe değer verdiler.
  5. Garipçiler neden duygulardan çok akla hitap ederler?

  Garipçiler şairanelikten uzaklaşmak ve şiire nükteyi sokabilmek için duygudan çok akla hitap ederler. 

  DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
  2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıncılık , sayfa 84

  SAYFA 84
  YORUMLAMA - GÜNCELLEME
  1. Aşağıdaki şiirleri yapı, ahenk, tema, dil ve anlatım bakımlarından karşılaştırınız. Karşılaştırmanız sonucunda, Garip şiirinin, Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerin şiirinden farklı olan yönleri­ni belirleyiniz.
  Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir halk edebiyatı geleneğine yaslanırken Garipçiler Batı tarzı serbest bir şiir yazmışlardır. İlki Anadolu temasını yoğun olarak işlerken Garipçiler şehrin sıradan insanını ele almışlardır. Milli Edebiyat zevk ve şiir anlayışını sürdüren şairler biçimsel özelliklere, uyaklara ve rediflere yer verirken Garipçiler bunlardan uzak durmuşlardır.
  2. Melih Cevdet Anday, Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu hakkında yaptığınız araştırma ile konu işlenişi sürecinde edindiğiniz bilgileri kullanarak Garipçilerin Türk şiirine hangi yenilikleri getirdikle­rini aşağıya yazınız.

  Garipçiler Türk şiirinde biçimsel kalıpları sistematik olarak kırarak yeni bir anlayış getirmişlerdir. Temaları Türk şiiri için oldukça devrim niteliğindedir. Şairaneliği reddeden ilk sanat anlayışı olmuşlardır. İlk defa sıradan insanı konu alan şairlerimiz Garipçilerdir.

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıcılık ,sayfa 83

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıcılık ,sayfa 83
  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıcılık ,
  sayfa 83
  b.  Belirlediğiniz özelliklere göre;
  • “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde kelimelerin neden genellikle ilk anlamlarıyla kullanıldığını,
  •  Söyleyişin ve kelime kadrosunun kimleri anlattığını,
  •  Şiirlerdeki söyleyişin ve kelime kadrosunun halkla ilişkisini,
  •  Şiirdeki birimler veya cümleler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  Şiirlerde kelime kadrosu sıradan insanı anlatmaktadır. Kelimeler bizzat halkın kullandığı kelimelerdir. Şiir birimleri ve cümleleri mısra yapısını taşan bir anlatımla verilmiştir. Dolayısıyla anlam dizeyi aşmakta, şiirin bütününe yayılmaktadır.
  c. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde söz sanatı var mıdır? İnceleyiniz.
  Son Söz şiirinde söz sanatlarına pek yer verilmese de Gün Olur şiirinde söz sanatlarına yer verilmiştir. Özellikle tekrir ve mübalağa sanatlarına başvurulmuştur.
  5. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. “Gün Olur” ve “Son Söz” adlı şiirleri resme ve müziğe ait ögelere yer verilip verilme diği bakımından inceleyiniz. Grup sözcüleriniz aracılığıyla ulaştığınız sonucu açıklayınız.
  6. a. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde imgeye yer verilip verilmediğini inceleyiniz.
  Şiirlerde imgeye hemen hemen hiç yer verilmemiştir.
  b. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak gerçeküstücülük hakkında bilgi veriniz.
  Gerçeküstücülükte resme ve edebiyata bilinçaltı, bağlantısız gibi görünen düşünceler egemen olmuştur. Sanatta çağrışım gücünden, çok anlamlılıktan yararlanılır. Sanata olağanüstü tasvirler, alışılmamış bağdaştırmalar eklemlenmiştir.
  c. Garipçilerin imgeye karşı çıkmalarında gerçeküstücülük akımının ne ölçüde etkili olduğu ve şiirde açıkça söylemenin önemini tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.
  Gerçeküstücülük aklın dolaysız görünümlerini şiire yansıtmak ister. Dolayısıyla sanatlı bir anlayıştan çok sade bir anlatım yeğlenmiştir. Garipçilere göre şiir kişinin günlük hayattaki yerini anlattığından açık bir anlatım kullanılmıştır.
  7. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde şairler neden duygulardan çok akla hitap etmişlerdir? Açıklayınız.
  Garipçiler romantik şiire karşı çıkmışlardır. Şiire nükte ögesini katan bu şairler romantik ve yer yer arabesk şiirden kaçarak daha çok akla hitap etmişlerdir.
  8. a. “Gün Olur” adlı şiiri bir kez de sesli olarak okuyunuz. Şiirdeki ahengin hangi unsurlarla sağlandı­ğını söyleyiniz.
  b. “Son Söz” adlı şiirde kafiye, redif, asonans, iç kafiye gibi ses olayları var mıdır? İnceleyiniz. Şiirde ahengin nasıl sağlandığını belirtiniz.
  Son Söz adlı şiirde bahsedilen ses olayları yoktur. Ahenk daha çok şiirin kendine has ritmik yapısıyla sağlanmıştır.
  c. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerinde ölçü var mıdır? Şiirleri inceleyerek soruyu cevaplayınız. Şiirlerde ses akışı nasıl sağlanmıştır?
  Bu şiirlerde serbest ölçü vardır. Şiirde ses akışı ses benzerlikleriyle sağlanmıştır.
  9. Garipçilerin şiirlerindeki söyleyiş tarzı hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz. Garip şiirinin o zamana kadar yazılan şiirlere benzeyip benzemediği hakkındaki düşüncelerinizi nedenleriyle belirtiniz.
  Garip şiiri şiirimizde bir devrim niteliğinde olup daha önce yazılan şiirlere benzememektedir. Şiirin biçimsel yapısını ve temalarını özgürleştiren bir şiir anlayışları olduğundan şiirimizde bir kilometre taşını ifade etmektedirler.
  10. Garipçilerin şiir yazdıkları dönemde, sanatkârların şairlerde görüldüğü zannedilen bir tavra öze­nerek her türlü göstergesi yerli yersiz kullanmaları şairanelik olarak adlandırılırdı. Verilen açıklamadan da hareketle Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat Horozcu’nun şiirlerinde kullanılan anlatım tarzı hakkında bilgi veriniz. Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat Horozcu, şiirlerinde şairane tutumdan uzaklaşmak için neler yapmışlardır? Açıklayınız.
  Garipçiler şairanelikten uzaklaşmak için sade bir dil, sanatsız bir söyleyiş, biçimsel kalıplardan uzaklaşma yoluna gitmişler, sözcükleri halk içinden seçip ilk anlamlarıyla kullanmışlardır.
  11. a. “Gün Olur” ve “Son Söz” adlı şiirleri anlam ve çağrışım bakımından inceleyiniz.
  Bu şiirlerde sözcükler genellikle açık bir anlatımla ve kelimelerin ilk anlamıyla kullanılarak yazılmıştır.
  c. Şiirlerde çağrışım neden yoktur? Açıklayınız.
  Şairanelikten uzak kalmak ve yalın bir gerçekliği yansıtabilmek için çağrışım yoktur.
  12. “Gün Olur” ve “Son Söz” şiirlerini hangi edebî geleneğin içine dâhil edersiniz? Neden?
  Bu şiirleri Batı etkisiyle gelişen şiir akımının serbest şiir dalında Garip şiiri içine dahil edebiliriz. Bu anlayışın kuralları tanımayışı ve sade anlatımı buna sebeptir.
  13. a. “Gün Olur” şiirinde kimin duyguları, istekleri anlatılmaktadır?
  Bu şiirde halktan sıradan insanın istekleri dile getirilmiştir.
  b. “Gün  Olur”  ve  “Son  Söz”  şiirlerinde  anlatılanları  sıradan  bir  insan  yaşayabilir mi?  Neden? Garipçiler neden sıradan insanın hislerini, isteklerini vb. şiirleştirmiş olabilirler?

  Bu şiirlerde anlatılanlar günlük hayattan sahneler olduğundan sıradan insanlar bu olayları yaşayabilir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte büyük toplumsal olaylar karşısında sıradan insanın duyarlılıklarını ön plana çıkarmak isteyen Garipçiler, bu insanların hislerini şiirleştirmişlerdir.

  18 Kas 2015

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,fırat yayıncılık ,sayfa 82

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,fırat yayıncılık ,sayfa 82
  SAYFA 82
  2.  a. “Gün­ Olur”­ve­“Son­ Söz”­şi­ir­le­ri­ni­ ya­pı ­ba­kı­mın­dan ­in­ce­le­yi­niz.­Yapı ­bakımından­ hangi­ tür ­şiire­ dâhil­ edileceklerini ­belirtiniz.
  Bu şiirler yapı bakımından serbest şiir türüne girer.
  b. “Gün­ Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şiirlerin ­hangisinde­ klasikleşmiş ­bir ­şiir ­yapısı ­vardır?­Niçin?
  Bu iki şiirden Gün Olur şiirinde mısraların kümeleniş şekli, biçimsel özelliklere kısıtlı da olsa dikkat edilmesi bakımıyla klasikleşmiş bir şiir yapısı vardır.
  c. “Gün ­Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şiirlerdeki ­“şiir­ cümleleri”­arasındaki ­ilişki ­şiirin ­bütününün ­oluş-masında­ etkili ­olmuş­ mudur?­Tartışınız.­Ulaşılan­ görüşü­ belirtiniz.
  Şiir cümleleri bu şiirlerde birbirine anlamsal açıdan bağlanarak bütüncül bir şiir oluşmasına katkıda bulunmuştur.
  3. a. “Gün­ Olur”­ve­“Son ­Söz”­adlı ­şi­ir­le­rin ­te­ma­sı­nı ­aşa­ğı­ya ­ya­zı­nız.
  Gün Olur: Yaşama Sevinci
  Son Söz: Yaşama Sevinci
  b. Yaz­dı­ğı­nız ­te­malar­ da­ha­ ön­ce­ in­ce­le­di­ği­niz ­şi­ir­ler­de ­de ­iş­len­miş­ miy­di?­Or­han­ Ve­li­ Ka­nık ­ve­ Ok­tay ­Ri­fat ­Ho­roz­cu’nun­ kul­lan­dık­la­rı ­te­ma­la­rın ­ede­bi­yat­ ge­le­ne­ği ­için­de­ki ­ye­ri­ni ­tartışınız.­Ulaşılan­görüşü­ belirtiniz.
  Bu temalar daha önceki şiirlerde de işlenmiştir. Fakat sıradan insanın küçük mutluluklarına ilk defa Garip şiiri tercüman olmuştur. Yani iddiasız hayatların küçük duyarlılıkları ilk kez ele alınmıştır.

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları , Fırat Yayıncılık , sayfa 81


  SAYFA 81
  1. a. “Gün Olur” adlı şiirden aşağıdaki hangi duyguları sezdiniz. İşaretleyiniz.
  Mutluluk     Pişmanlık    Keder    Sevinç  
  .  b. “Gün Olur” adlı şiir aşağıdaki hangi anlayışla yazılmıştır? İşaretleyiniz.
  Siyasi mesaj vermek    Dinî mesaj vermek 
  Sosyal mesaj vermek    Hukuki mesaj vermek 
  .  c. “Gün Olur” adlı şiir aşağıdaki hangi zevki yansıtmaktadır? İşaretleyiniz.
  Sanat    Oyun    Eğlence  Doğa 
  ç. “Serbest yazımla yazılan şiirlerde halkın yaşama biçimi anlatılmaya çalışılır. ‘Halk arasında sevil­miş insan’ın şiiri yazılmak istenir. Bilinçaltından yararlanma isteği vardır. Kendilerinden önceki şiir dili ve söyleyiş tarzı sapma olarak görülür.” Garipçilerin şiir anlayışları hakkında verilen bu açıklamadan ve yap­tığınız  işaretlemelerden  yararlanarak  “Gün  Olur”  adlı  şiirin  oluşmasını  sağlayan  zihniyetin  ne  olduğunu söyleyiniz.

  Bu şiirin oluşmasında küçük insanı, gündelik hayatta her an karşılaşabileceğimiz insanı anlatma çabasının önemli bir payı vardır. İkinci Dünya Savaşı döneminde ortaya çıkan Garip şiirinde siyasetten ve dünyadan bıkış, çocukluğa ve saflığa dönme çabası, sıradan insanların duyarlılıklarını ve hayat karşısındaki yalın konumlarını aktarmak esastır.
   https://www.edebiyatfatihi.net/2015/09/2015-2016-firat-yayinlari-12sinif-turk.html

  13 Kas 2015

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları , fırat yayıncılık , sayfa 80

  SAYFA 80
  DEĞERLENDİRME
  1. Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Memleket manzaraları ile ilgili konuları işlemişlerdir.
  B) Dilleri sade bir Türkçedir.
  C) Millî duyguları ön plandadır.
  D) Şiirlerini serbest nazımla yazarlar.

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,sayfa 79

  SAYFA 79
  3. “Hatıralar” şiirinde şair neleri dile getirmiştir? Belirtiniz.
  Şair hatıraların insan hissiyatına hakim olduğunu, geleceğin buna karşılık bulanık bulunduğunu dile getirmiştir genel olarak.
  4. “Bu Vatan Kimin?” şiirini tekrar okuyunuz. Şiirden ne anladığınızı açıklayınız.
  Bu şiirde memleketin asıl sahiplerinin onun uğruna emek harcayanların olduğu vurgulanmıştır.
  5. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. Millî ve memleketçi edebiyatın zevk ve anlayışının kaynakları ile millî ve memleketçi edebiyatın özelliklerini açıklayan bir panel düzenleyiniz.
  6. 1930 sonrasında millî ve memleketçi edebiyat zevk ve anlayışına göre yazılmış şiirlerden ezber­lediklerinizi okumak için öğretmeninizle beraber bir şiir okuma yarışması düzenleyiniz. Yarışmada sınıf­ça oylama yapınız. Dereceye giren arkadaşlarınızı ödüllendiriniz.

  7. Millî ve memleketçi edebiyat zevki ve anlayışına bağlı şiirlerle toplumcu şiirleri ahenk, yapı, te ma, dil ve anlatım bakımlarından karşılaştırarak bu konuda bir makale yazınız. Yazdığınız makaleleri arka­daşlarınıza okuyunuz. 

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,sayfa 76

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları , Fırat Yayıncılık , sayfa 76
  SAYFA 76
  10. Okuduğunuz şiirlerden hangisi/hangileri koşma, koçaklama ya da destana benziyor? Belirlediği­niz şiirlerde halk şiirinden gelen hangi ögeler (ölçü, kafiye, yapı, tema, konu) kullanılıyor? Aşağıya yazı­nız.
  Şiirlerin hemen hemen hepsi koşma şeklindedir. Bu Vatan Kimin? şiiri ise yine koşma şeklinde koçaklama tarzında yazılmıştır. Bu şiirlerin tamamında hece ölçüsü kullanılmış, yarım kafiyelerle halk şiirine yaklaşılmıştır. Temalar milli hayatın sahneleri olarak seçilerek halk anlayışı yansıtılmıştır.
  11. İncelediğiniz şiirler hangi şiir geleneğini sürdürmektedir, şiirlerde Batılılaşan Türk şiir geleneğinden nasıl ve ne ölçüde yararlanılmıştır? Bu konuda yaptığınız araştırma ve

  9 Kas 2015

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 71 ölçme-değerlendirme cevapları

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıncılık
  sayfa 71 ölçme-değerlendirme cevapları
  SAYFA 71
  3. Toplumcu şiirler ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yan­lış ise “Y” yazınız.
  (  D )  Geniş kitlelere hitap etmek düşüncesi vardır.
  (  D )  Geniş kitleleri harekete geçirmek düşüncesi vardır.
  (  D )  Söylev üslubundan yararlanılmıştır.

  6 Kas 2015

  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,Fırat Yayıncılık , sayfa 70


  12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık
  SAYFA 70

  www.edebiyatfatihi.net editörleri tarafından hazırlandı...
  YORUMLAMA - GÜNCELLEME
  1. “Kerem Gibi” adlı şiirden ne anladığınızı aşağıya yazınız.
  Kerem Gibi şiirinin teması "toplumsal çağrı" dır. Bu tema daha önceki şiirlerin temalarından farklıdır.. Bireysel duygu ve düşünceler yerine toplumsallık ön plandadır. Kerem Gibi adlı şiirde insanlık hâllerinden biri olan ideolojiye bağlılık gibi bir gerçeklik söz konusudur. İdeolojisine bağlı olan şair, şiirinde bunu toplumsal bir çağrıya dönüştürmüştür. "Hava kurşun gibi ağır" ifadesi, gökyüzünün gri ve koyu bulutlarla kapalı olduğu anlarda kullanılan bir ifadedir. Şair buradan hareketle nasıl ki koyu ve gri bulutlar yağmuru da beraberinde getirirse, savunduğu ideolojinin her an bir yağmur gibi tüm insanlığa hayat verip kuşatacağı bağlantısını kurmuştur. "Hava toprak gibi gebe" ifadesi de bu bağlantı ile parelel olarak kullanılmıştır.
  2. “Kerem Gibi” adlı şiiri beğendiniz mi? Neden?
  YORUM SİZİN...
  3.
  “Ben yanmasam
      sen yanmasan
        biz yanmasak,
        nasıl
         çıkar
          karan­
           ­lıklar
            aydın­
             ­lığa…”
   Yukarıda gördüğünüz, Nâzım Hikmet Ran’ın basamak düzenli dizelerinde kullandığı üslup, şiirinin akışına ve ahengine neler kazandırmıştır? Açıklayınız.
  Bu düzenleme şiire apayrı bir ritimsellik ve söyleyişe etkililik kazandırmıştır. Ayrıca görsel olarak da şiirle bir şeyler anlatılmaya çalışılmıştır.
  4. XX. yüzyıl başlarında bütün dünyada ve 1920’lerden sonra Türkiye’de yeni bir şiir söyleyişine niçin ihtiyaç duyulmuş olabilir?
  Bu dönemde demokrasinin dünyada gelişmeye başlamasına rağmen dünya savaşları, ekonomik buhranlar, toplumsal büyük çalkantılar yüzünden klasik şiir anlayışları toplumun yeni ihtiyaçlarını karşılayamaz ve anlatamaz duruma gelmiştir. Bu yüzden yeni şiir anlayışları ortaya çıkmıştır.
  5. Toplumcu şiirle beraber Türk şiirinin konu bakımından zenginleşmesi şiir sanatına neler kazan­dırmıştır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
  Şiir Toplumcu Şiir ile birlikte konu alanını genişletmiş ve böylece sadece bireysel temalardan kurtulup hayata Marksist ve sınıfsal çatışmalara dayalı bir bakış açısıyla bakabilmiştir.
  6. Günümüz  toplumunun  en  büyük  sorunu  nedir?  Bu  konuda  bir  şiir  yazmak  ister  miydiniz? Niçin?
  Günümüz toplumunun en büyük sorunu gelir adaletsizliğidir. Bu konuda bir şiir yazmak isterdim. Çünkü şiir sayesinde düşüncelerimi daha etkili aktarabileceğimi düşünüyorum.
  DEĞERLENDİRME
  1. Serbest şiirle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
   A)  Dizelerdeki hecelerin sayıları belli bir düzene göre sıralanmaz.
   B)  Şiirde tema sınırlaması yoktur.