12.sınıf dil ve anlatım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
12.sınıf dil ve anlatım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Eki 2016

12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI,KONU ANLATIMI TÜM KONULAR

I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini anlatma çabası, sanatçının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği giderebilmek için de çeşitli yollar denemiştir. İşte onun bu denediği yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Edebiyatta bir gelenek vardır. Sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüzyıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de sahip olacaklardır. Sanatçılar, yaşadıkları döneme göre değerlendirilirler sözü de bu anlamda doğrudur. Sanatçı, yaşadığı dönemin değer yargıları, duygu ve düşüncelerine göre değerlendirilirler.

Bir milletin ilerleyip yükselmesi için sanat ve bilim alanında yenilik düşüncesine açık olmaları gereklidir. Bir millet sanat ve bilim alanında ilerleyebiliyorsa, daima yükselebilir.

Sanat Metinleriyle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar

Öğretici Metinler:
Ø  Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
Ø  Kurgu değildir, gerçekler dile getirilir.
Ø  Gerçeklik ön plandadır.
Ø  Açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır.
Ø  Resmi, açık ve sade bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.
Ø  Sanat kaygısı taşımaz.
Ø  Dil göndergesel işlevde kullanılır.

Sanatsal Metinler:
Ø  Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır. Güzellik esas alınarak yazılmıştır.
Ø  Bilgilendirme amacı yoktur.
Ø  Okuyucuda merak uyandırır.
Ø  Dil sanatsaldır, üslup kaygısı vardır.
Ø  Öyküleyici ve betimleyici anlatım türüyle kaleme alınır.
Ø  Kişi, zaman, mekân, tarih değiştirilebilir.
Ø  Olaylar gerçek ya da kurmacadır. Gerçekler kurgulanarak anlatılır.
Ø  Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
Ø  Samimi, süslü ve mecazlı dil kullanılır.
Ø  Dil şiirsel işlevde kullanılır.